ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

donderdag, 21 januari 2021 17:55 Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

Bestaat er in de zorgverlening onderling contact tussen de zorgaanbieders?

Wellicht bent u of een van uw familieleden wel eens onderzocht behandeld door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat gebeurt dan na een verwijzing van de huisarts.
De huisarts wordt na dat onderzoek door de specialist geïnformeerd over het resultaat. De huisarts bepaalt daarna, al dan niet in overleg met de patiënt, een eventueel vervolgtraject.
Tot zover is deze zorgverlening duidelijk. Problemen kunnen echter ontstaan als in de eventuele nabehandeling niet alle betrokkenen de gemaakte afspraken nakomen.
Nog gecompliceerder wordt het als verschillende specialisten, ieder met de eigen expertise, zich over het probleem van de patiënt gaan buigen. In het vervolgtraject kan zowel de huisarts, de apotheker, de fysiotherapeut en de thuiszorgorganisatie worden betrokken. Mogelijkerwijs bestaat de kans dat niet iedereen van deze zorgaanbieders op de hoogte wordt gesteld van de onderling gemaakte afspraken.
Als gevolg daarvan weet de patiënt, die toch het middelpunt van het betreffend probleem is, soms niet of er wellicht iets over het hoofd wordt gezien. Omdat “het systeem” niet laagdrempelig is, is het voor sommigen niet mogelijk daar zelf actie in te ondernemen.
De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of inwoners van de gemeente Venray mogelijk zo’n situatie wel eens in zijn of haar omgeving hebben meegemaakt.
Daarom wordt u gevraagd uw mening te geven op de stelling : Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders te worden verbeterd.
Op deze website heeft u gedurende de maand februari de mogelijkheid aan te geven of u het hiermee eens of oneens bent. U kunt ook uw mening over de zorgverlening op deze site plaatsen.

REACTIES

De communicatie tussen onze zorgverleners is niet altijd optimaal.

Gedurende de maand februari van 2020 hebben inwoners van de gemeente Venray gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was : Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen de verschillende......

Lees verder