ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zienswijze van het IVN Geijsteren Venray

zaterdag, 28 november 2020 16:47 Zienswijze van het IVN Geijsteren Venray

In deze tijd waarin we te maken hebben met het Coronavirus, resulteerde dat in drie maanden stilleggen van onze activiteiten vanwege het beleid van de landelijke overheid.
In die tijd heeft de gemeente Venray een ontwerp gemaakt voor het plangebied IV, de Spurkt.
Wij als IVN afdeling Venray zijn na 1 juni voorzichtig opgestart met ons primaire doel : de educatie. We hebben weer activiteiten georganiseerd buiten in de vrije natuur. Er zijn publiekswandelingen gehouden en onlangs zijn de eerste twee fietstochten rond in het Project Mooder Maas gehouden.

Wij onderschrijven het gestelde door de heer J. Houba in zijn open brief, gepubliceerd in het weekblad Peel en Maas van 8 juli 2020.

Het betrokken gebied is van groot belang voor de diversiteit in de plantenwereld van Venray. Het gebied is rijk aan opmerkelijke planten, waarvan er enkele op de Rode Lijst voor komen.
Wij spreken ook onze zorgen uit voor het aanliggend kwelgebied. Wij zijn bevreesd over de gevolgen voor dit gebied mocht het industriegebied uitgebreid worden tot aan de Loobeek.
Het bestuur van IVN afdeling Geijsteren spreekt zijn zorg uit over het voorliggende ontwerp. Indien de gemeente de planprocedure gaat voortzetten, zullen wij ons beraden om vervolgstappen te ondernemen.

Stan Schaekens, secretaris IVN afdeling Geijsteren-Venray.