ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wie verzorgt mij als ik ooit hulpbehoevend word ?

woensdag, 07 januari 2015 13:00 Wie verzorgt mij als ik ooit hulpbehoevend word ?

Over het verlenen van mantelzorg zijn de meningen verdeeld.

De zorgverlening staat sinds 1 januari van dit jaar volop in de belangstelling.
Enerzijds omdat de rijksoverheid bezuinigingen heeft doorgevoerd en anderzijds omdat een groot aantal zaken vanaf die datum door de gemeente moeten worden beoordeeld.
In de maand Januari hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : “Ik vind dat ik geen mantelzorger voor mijn ouders kan worden”.

De onafhankelijke stuurgroep die de website Burgers van Venray elke maand van een nieuwe stelling voorziet, wilde met de stelling over de mantelzorg peilen hoe men in Venray denkt over het zorgen voor ouders. Daarbij werd gedacht aan de groep jongeren en medioren (50 +) die thans nog volop in het leven staan en (nog) niet geconfronteerd zijn met de noodzaak om mantelzorg te verlenen.
Op de website stonden begeleidende artikelen van instanties die specifieke informatie over mantelzorg te zien gaven, zodat men na het lezen ervan een gefundeerd oordeel op de stelling kon geven.
Bijna 600 personen hebben in de afgelopen maand de website www.burgersvanvenray.nl bezocht, waarvan er 450 unieke bezoekers waren. Jammer dat van die bezoekers er maar 52 daadwerkelijk hun standpunt kenbaar hebben gemaakt.
Het resultaat is echter frappant. In exact de helft van de reacties was men het er over eens dat men geen mantelzorger kon worden. De andere helft wilde dat wel.
Het is interessant om te lezen hoe degenen die ook een motivatie op de website geplaatst hebben, over de mantelzorg denken.

Door het aanklikken van het onderdeel “vorige stellingen” kan men alles nog eens nalezen. Enkele van die meningen zijn zodanig openhartig en expliciet dat we u die niet willen onthouden.
Cees van Elswijk is het niet eens met de stelling en schrijft :
Het is iedereen zijn plicht om zijn ouders te verzorgen als zij dit niet meer zelf kunnen. Dit kun je niet zomaar afwentelen op een overheid of op de samenleving. Dat wat jij kunt doen voor hen moet je ook doen. Toen jezelf hulpbehoevend was, toen waren zij er voor jou en ze hebben jou gemaakt tot wat je nu bent.
M. Hoogland-Verspaij schrijft :
Mij overkwam het, maar heb het nooit als een verplichting ervaren. Hoe je dit in kunt vullen hangt echter van veel factoren af. Wonen ze in de buurt, wat is de band die je met ze hebt, welke zorg is nodig, welk sociaal netwerk is er en hoe staat de persoon waarvoor de zorg nodig is in het leven? Daarom denk ik dat je het breder moet trekken. Kijk ook naar buren/vrienden/bekenden en vraag actief. Dan kun je de zorg delen. En het levert je dan vast en zeker zelf ook iets op............
Isa is het eens met de stelling en geeft aan dat ze als mantelzorger op haar tenen loopt.
Ik ben al mantelzorger van ouders, kleinkinderen ,zwager met beperking, heb veel uren dus inkomen ingeleverd om dit vol te houden Maar er wordt steeds meer druk op mij gelegd. Soms sta ik 's ochtends al op en krijg het benauwd als ik denk aan alles wat ik weer MOET. Mijn broers zijn de grote afwezigen als er iets gedaan moet worden op een spijkertje in de muur slaan na . Waardering voor je werk is er echt wel maar soms zou ik heel even NIKS willen.

REACTIES

Herma: oneens

Zolang in goed overleg mogelijk is wat je aan hulp en tijd kunt inzetten, het zou dan in samenspraak met professionele hulp kunnen.

Geef uw reactie.

Sjef: oneens

Zeker en zo mogelijk gezamenlijk met mijn broers en zussen zullen wij indien nodig mantelzorg verlenen.

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Ik heb geen ouders meer. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Toen Moeder nog leefde hebben we die samen prima verzorgd tot en in het verzorgiungstehuis,

Geef uw reactie.

M. Hoogland-Verspaij: oneens

Mij overkwam het, maar heb het nooit als een verplichting ervaren. Hoe je dit in kunt vullen hangt echter van veel factoren af. Wonen ze in de buurt, wat is de band die je met ze hebt, welke zorg is nodig, welk sociaal netwerk is er en hoe staat de persoon waarvoor de zorg nodig is in het leven? Daarom denk ik dat je het breder moet trekken. Kijk ook naar buren/vrienden/bekenden en vraag actief. Dan kun je de zorg delen. En het levert je dan vast en zeker zelf ook iets op.....

Geef uw reactie.

Marian: eens

Jaren lang heb ik voor mijn beide ouders en voor mijn schoonouders gezorgd. Zelf 4 kinderen waarvan er 2 bijzondere aandacht nodig hebben. Zelf reuma. Dan verwacht de gemeente dat je voor je moeder de poetshulp ook nog gaat vervangen.

Geef uw reactie.

E.Koenen.: oneens

Ik ben mantelzorger, terwijl mijn moeder in een zorgcentrum woont. Er blijven veel werkzaamheden,de was, boodschappen, keuken / kasten schoon maken, boekhouding, artsen/ziekenh. bezoek, vuilnis, boekhouding, enz. Dit wordt door de zorg niet gedaan. Ik vind het wel zwaar maar iemand moet het doen, wanneer anderen het af laten weten. Er kunnen allerlei redenen zijn dat het ook echt niet kan. Ik begrijp niet dat er b.v. in de Rooyse Wissel 4 man personeel , op 1 crimineel nodig is. :(

Geef uw reactie.

G. v.d. Munckhof: eens

Iedereen zal naar vermogen mede zorgen voor zijn ouders. Het kan in onze welvaartsstaat niet nodig moeten zijn dat dit een verplichting wordt. Er zijn voldoende instanties met medewerkers die daarin geschoold zijn en die nu thuis moeten gaan zitten.

Geef uw reactie.

Kylian: eens

Ik kom al jaren niet meer thuis vanwege de grootste familieproblemen. Nou zou ik dan mijn moeder, die mij al jaren niet meer aankijkt of aanspreekt, waarmee ik al jaren geen kontakt meer mee heb en waarvan ik zelfs op grote afstand van ben gaan wonen, nou ineens moeten gaan verzorgen. Sorry hoor, maar daar doe ik dus echt niet aan mee. Geen denken aan!

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

ik ben vader dus wij moeten wel voor ons zorgen en onze kinderen moeten wel een keer zelfstandig worden

Geef uw reactie.

Aggi Jacobs van Goch: eens

Ben haast 30 jaar mantelzorger geweest voor mijn man, ik vind dat ik nu wel eens aan mij zelf mag denken, eindelijk rust.

Geef uw reactie.

Jo: eens

Mijn moeder woont aan se andere kant van nederland. En het zou werk zijn voor betaalde zorg. Men wil toch werkgelenheid!? Als je ziet wat er gebeurt door de politiek moeten ze zich schamen en zelf hulp die hulp maar eens echt over nemen.

Geef uw reactie.

Corry Houwen: oneens

Ik ben jarenlang mede mantelzorger geweest voor (schoon)moeders. Niet altijd even makkelijk, maar als je het naar vermogen kunt doen geeft het ook veel terug. Maar als het verplicht wordt is het voor zorgvrager en mantelzorger een slechte zaak. Je moet ook terug kunnen vallen op professionele ondersteuning.

Geef uw reactie.

Patrick: eens

Als je een verstoorde verstandhouding hebt met je ouders kun je geen mantelzorger voor hen worden.

Geef uw reactie.

roelie: oneens

Het is erg zwaar. Dat weet ik uit eigen ervaring. Voor beide ouders ben ik mantelzorger geweest. Enige dochter hier in Nederland. Tijdens deze periode kreeg ik voor de 2e borstkanker en toch hebben we dit kunnen doen ondanks alles. Je krijgt er ook wat voor terug. Ik ben veel dichter bij mijn ouders komen te staan. Samen hebben we die ellendige tijd doorgeworsteld. Ze zijn 4 maanden na elkaar overleden. Toch ben ik blij dat ik dit heb kunnen doen.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens

Het is iedereen zijn plicht om zijn ouders te verzorgen als zij dit niet meer zelf kunnen. Dit kun je niet zomaar afwentelen op een overheid of op de samenleving. Dat wat jij kunt doen voor hen moet je ook doen. Toen jezelf hulpbehoevend was, toen waren zij er voor jij en ze hebben jou gemaakt tot wat je nu bent.

Geef uw reactie.

Patrick: eens reageert op Cees van Elswijk : oneens

Dat geldt niet voor ieder "kind". Er zijn genoeg ouders die niets om hun kind geven.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Wij waren thuis met 8 kinderen en ik woonde het dichts bij mijn Moeder. Ik was aanspreekpunt voor thuiszorg en andere dingen die geregeld moesten worden. Ze hadden mij net voor de mantelzorg aangemeld via de Gemeente, toen stierf mijn moeder. Maar ik vond het fijn dat ik toch al was het maar voor 1 dag om Mantelzorger voor mijn moeder te zijn. daarna ben ik 3 jaar nog mantelzorger van een oud collega geweest, die is helaas overleden.

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Hangt er vanaf welke zorg er bedoeld wordt. Ik weet niet of ik alle zorg kan bieden die mijn ouders eventueel nodig hebben, maar ik zal als zoon toch zeker mijn steentje bijdragen.

Geef uw reactie.

Harrie Arts : oneens

Allereerst de vraag wat versta je onder mantelzorg. Ik vind het logisch dat je zorgt voor je ouders in welke vorm dan ook. Dat wil niet zeggen dat je de mantelzorg zelf doet als dat niet mogelijk is maar wel regelt. Door zelf mantelzorg te bieden of te regelen draag je wel bij aan de zorg voor je ouders.

Geef uw reactie.

Het zal u niet ontgaan zijn dat op 1 januari een aantal zaken die met de zorgverlening te maken hebben zijn gewijzigd. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt voortaan door de gemeente uitgevoerd. De gemeente bekijkt wat iemand zelf nog kan, bv. langer zelfstandig wonen eventueel met hulp van familie, vrienden of buren.

Die hulp......

Lees verder