ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.

zondag, 01 november 2020 15:38 Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.

 

Het gaat wat worden met die transparante plastic zakken.

Komend jaar gaat de gemeente het huishoudelijk afval op een nieuwe manier ophalen.
De gemeenteraad stemde met 25 voor en 2 tegen toen het voorstel van B&W in de raad werd voorgesteld. Dat voorstel houdt onder meer in dat plastic, blik en drinkpakken voortaan eenmaal per twee weken in plastic zakken gratis aan huis wordt opgehaald.
Die transparante plastic zakken worden door de gemeente beschikbaar gesteld. In andere gemeenten wordt deze manier van inzamelen al toegepast.
De mogelijkheid bestaat immers dat de inhoud van die plastic zakken bij het ophalen niet gecontroleerd kunnen worden of er ander plastic dan wel restafval tussen zit.

Dat was de reden van de Stichting Burgers van Venray om gedurende de maand november 2020 hierover een stelling op haar website te plaatsen waarop de inwoners van Venray hebben kunnen reageren. De stelling was:
Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.
Uit het resultaat van deze peiling blijkt dat 75 % van de reacties het eens is met de stelling.
Er hebben meer dan 1000 personen deze website bezocht en hun mening erop weergegeven.
Men is ervan overtuigd dat er nogal wat problemen bij dit systeem zullen ontstaan.
De genoemde te verwachten problemen zijn nogal verschillend van aard.
De meest voorkomende reactie gaat over de vervuiling op straat als de zakken worden opengescheurd door honden of katten en dat de zakken wegwaaien voordat ze worden opgehaald. Ook het feit dat er toch restafval in de zakken terecht komt wordt genoemd.
Uit de vele opmerkingen die op de website Burgers van Venray zijn vermeld, zijn hierna enkele opvallende reacties opgenomen.
Overigens kan men op die website onder “vorige stellingen” alle reacties nalezen.

Liliane vindt dat het leegmaken van de groene GFT (1x per week) en grijze restcontainer (1x per maand) aan huis prima kan. Handhaven van de glasbakken vind ik ook een prima idee. Dat andere idee, die transparante zakken, vind ik absoluut een zeer slecht idee! Ik zie ze vaak in diverse gemeenten met 10-tallen aan een paal hangen of op een hoop op het trottoir liggen (o.a. Nijmegen). Gevolg; voetgangers en fietsers kunnen er niet meer langs, geen goed uitzicht meer en dus gevaarlijke verkeerssituaties, maar bovenal: wegwaaien van de zakken, openscheuren van de zakken en een enorme rotzooi. Bepaald geen visitekaartje voor een wijk of gemeente, eerder een risicofactor voor de volksgezondheid.
Destijds heeft de Gemeente Venray het ophalen van de zakken met plastic aan huis afgeschaft, omdat dat te duur was...Is het nu goedkoper dan ?!?!

Peter denkt dat dit een grote onhygiënische smeerboel wordt. De bestaande plastic containers zijn al een ramp. Wie gaat de troep opruimen bij weer en wind?
De afvalophaler bepaalt dat een of meerdere zakken niet goed zijn en laat ze staan. Wie ruimt ze op? Over ongedierte in de zomer nog maar niet te spreken.
Overigens riekt dit een beetje naar een statiegeld systeem op die speciale zakken in de toekomst. Sommige gemeenten kennen dit al.
O ja, gaat de gemeente op tijd altijd huis aan huis voldoende zakken aanleveren?

Pedro Janssen denkt dat diegenen die nu hun ander afval tussen het plastic afval stoppen, ook geen moeite zullen hebben dat andere afval straks bij de blikken of glas containers te dumpen, of erger, gewoon ergens langs de straatkant.
Els van Broekhoven denkt ook dat diegenen die nu de containers vervuilen dat zullen blijven doen. Waar moet je al dat plastic afval 2 weken bewaren als je nu elke dag een zak weg brengt? Ben bang dat de berg zwerfafval alleen maar groter wordt.
Maria van Rhee verwijst naar het verleden en schrijft dat het gebruik van transparante zakken voor plastic een aantal jaren geleden al gebruikt is in Venray.
Het gevolg was meer rommel door wegwaaiende, kapotte en aangevreten zakken op straat.
Het zal beslist meer ongedierte zoals muizen en ratten aantrekken.
Dat is toen niet voor niets weer afgeschaft!
En de stank in de zomer lijkt me vreselijk. Deze zomer waren we erg blij dat we het plastic meteen naar de container konden brengen. Met hete dagen krijg je stank en ongedierte in het plastic. Dat houd je geen 2 weken vol...... dus dan maar alsnog bij het restafval!
Het is niet helder wat er nu met blikken en drankpakken gaat gebeuren. Wij scheiden dat graag en dat lukt met de containers prima.
Mensen die nu de containers vervuilen, zullen dat met de zakken waarschijnlijk ook doen.
Bij het ophalen is echt geen tijd om dat goed te controleren.
R. Hoedemaekers verwijst naar de ervaringen in een andere gemeente.
Uit het gebruik van plastic afvalzakken in Nijmegen blijkt dat deze zakken snel, soms al na een uur, worden aangevreten door met name kauwen en eksters. Ook ratten en muizen vinden snel hun weg naar de zakken. Dit geldt des te meer als er aan de plastic nog etensresten kleven. Inwoners van Nijmegen willen juist van deze kwetsbare manier van vuil verzamelen af.

Overigens valt bij de reacties van de groep van 25 % stemmers die het oneens zijn met de stelling, de mening van Leon Cox op.
Hij stelt dat de transparante afvalzakken niet de veroorzaker zijn van oncontroleerbaar restafval maar de mensen zelf. De vraag is eigenlijk waarom gaan we naar transparante zakken i.p.v. ondergrondse verzamelpunten. Mijn mening is dat een kleine groep inwoners het voor de rest verziekt heeft door allerlei afval in de bakken te doen waar het niet voor bedoeld is. Als ik regelmatig bij de Plus kijk, schieten de tranen in mijn ogen wat de mensen daar achter laten. De beste oplossing is transparante zakken met zo nu en dan een steekproef.

 

 

REACTIES

Wat vindt men in Venray van het nieuwe afvalbeleid?

Als we de signalen moeten geloven gaat de gemeente Venray een ander afvalbeleid voeren.
De ondergrondse containers......

Lees verder