ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.

zondag, 01 november 2020 15:38 Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.

 

Het gaat wat worden met die transparante plastic zakken.

Komend jaar gaat de gemeente het huishoudelijk afval op een nieuwe manier ophalen.
De gemeenteraad stemde met 25 voor en 2 tegen toen het voorstel van B&W in de raad werd voorgesteld. Dat voorstel houdt onder meer in dat plastic, blik en drinkpakken voortaan eenmaal per twee weken in plastic zakken gratis aan huis wordt opgehaald.
Die transparante plastic zakken worden door de gemeente beschikbaar gesteld. In andere gemeenten wordt deze manier van inzamelen al toegepast.
De mogelijkheid bestaat immers dat de inhoud van die plastic zakken bij het ophalen niet gecontroleerd kunnen worden of er ander plastic dan wel restafval tussen zit.

Dat was de reden van de Stichting Burgers van Venray om gedurende de maand november 2020 hierover een stelling op haar website te plaatsen waarop de inwoners van Venray hebben kunnen reageren. De stelling was:
Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt oncontroleerbaar restafval.
Uit het resultaat van deze peiling blijkt dat 75 % van de reacties het eens is met de stelling.
Er hebben meer dan 1000 personen deze website bezocht en hun mening erop weergegeven.
Men is ervan overtuigd dat er nogal wat problemen bij dit systeem zullen ontstaan.
De genoemde te verwachten problemen zijn nogal verschillend van aard.
De meest voorkomende reactie gaat over de vervuiling op straat als de zakken worden opengescheurd door honden of katten en dat de zakken wegwaaien voordat ze worden opgehaald. Ook het feit dat er toch restafval in de zakken terecht komt wordt genoemd.
Uit de vele opmerkingen die op de website Burgers van Venray zijn vermeld, zijn hierna enkele opvallende reacties opgenomen.
Overigens kan men op die website onder “vorige stellingen” alle reacties nalezen.

Liliane vindt dat het leegmaken van de groene GFT (1x per week) en grijze restcontainer (1x per maand) aan huis prima kan. Handhaven van de glasbakken vind ik ook een prima idee. Dat andere idee, die transparante zakken, vind ik absoluut een zeer slecht idee! Ik zie ze vaak in diverse gemeenten met 10-tallen aan een paal hangen of op een hoop op het trottoir liggen (o.a. Nijmegen). Gevolg; voetgangers en fietsers kunnen er niet meer langs, geen goed uitzicht meer en dus gevaarlijke verkeerssituaties, maar bovenal: wegwaaien van de zakken, openscheuren van de zakken en een enorme rotzooi. Bepaald geen visitekaartje voor een wijk of gemeente, eerder een risicofactor voor de volksgezondheid.
Destijds heeft de Gemeente Venray het ophalen van de zakken met plastic aan huis afgeschaft, omdat dat te duur was...Is het nu goedkoper dan ?!?!

Peter denkt dat dit een grote onhygiënische smeerboel wordt. De bestaande plastic containers zijn al een ramp. Wie gaat de troep opruimen bij weer en wind?
De afvalophaler bepaalt dat een of meerdere zakken niet goed zijn en laat ze staan. Wie ruimt ze op? Over ongedierte in de zomer nog maar niet te spreken.
Overigens riekt dit een beetje naar een statiegeld systeem op die speciale zakken in de toekomst. Sommige gemeenten kennen dit al.
O ja, gaat de gemeente op tijd altijd huis aan huis voldoende zakken aanleveren?

Pedro Janssen denkt dat diegenen die nu hun ander afval tussen het plastic afval stoppen, ook geen moeite zullen hebben dat andere afval straks bij de blikken of glas containers te dumpen, of erger, gewoon ergens langs de straatkant.
Els van Broekhoven denkt ook dat diegenen die nu de containers vervuilen dat zullen blijven doen. Waar moet je al dat plastic afval 2 weken bewaren als je nu elke dag een zak weg brengt? Ben bang dat de berg zwerfafval alleen maar groter wordt.
Maria van Rhee verwijst naar het verleden en schrijft dat het gebruik van transparante zakken voor plastic een aantal jaren geleden al gebruikt is in Venray.
Het gevolg was meer rommel door wegwaaiende, kapotte en aangevreten zakken op straat.
Het zal beslist meer ongedierte zoals muizen en ratten aantrekken.
Dat is toen niet voor niets weer afgeschaft!
En de stank in de zomer lijkt me vreselijk. Deze zomer waren we erg blij dat we het plastic meteen naar de container konden brengen. Met hete dagen krijg je stank en ongedierte in het plastic. Dat houd je geen 2 weken vol...... dus dan maar alsnog bij het restafval!
Het is niet helder wat er nu met blikken en drankpakken gaat gebeuren. Wij scheiden dat graag en dat lukt met de containers prima.
Mensen die nu de containers vervuilen, zullen dat met de zakken waarschijnlijk ook doen.
Bij het ophalen is echt geen tijd om dat goed te controleren.
R. Hoedemaekers verwijst naar de ervaringen in een andere gemeente.
Uit het gebruik van plastic afvalzakken in Nijmegen blijkt dat deze zakken snel, soms al na een uur, worden aangevreten door met name kauwen en eksters. Ook ratten en muizen vinden snel hun weg naar de zakken. Dit geldt des te meer als er aan de plastic nog etensresten kleven. Inwoners van Nijmegen willen juist van deze kwetsbare manier van vuil verzamelen af.

Overigens valt bij de reacties van de groep van 25 % stemmers die het oneens zijn met de stelling, de mening van Leon Cox op.
Hij stelt dat de transparante afvalzakken niet de veroorzaker zijn van oncontroleerbaar restafval maar de mensen zelf. De vraag is eigenlijk waarom gaan we naar transparante zakken i.p.v. ondergrondse verzamelpunten. Mijn mening is dat een kleine groep inwoners het voor de rest verziekt heeft door allerlei afval in de bakken te doen waar het niet voor bedoeld is. Als ik regelmatig bij de Plus kijk, schieten de tranen in mijn ogen wat de mensen daar achter laten. De beste oplossing is transparante zakken met zo nu en dan een steekproef.

 

 

REACTIES

Arie: eens

Waar het voor de gemeente om gaat, is een sluitende begroting voor het verwerken van het restafval. Om het totale bedrag bij elkaar te krijgen, moeten de kosten evenredig verdeeld worden over de veroorzakers. Het handigste is om met een jaartarief te werken voor iedereen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met het tarief voor éénpersoons-, tweepersoons- en meerpersoonshuishoudens. Het legen van de grijze container voor restafval en het deponeren van restafval in de ondergrondse containers voor restafval, kan hierdoor vrij van kosten gedaan worden. (De mensen hebben er dan immers al voor betaald). Het pasje, om toegang te krijgen tot de ondergrondse restafvalcontainers, moet wel nodig blijven, omdat anders mensen van omliggende gemeenten hier hun afval goedkoop komen dumpen. De ondergrondse containers voor het plastic afval, het blik en de drinkpakken kunnen dan blijven. Er zal nu geen vervuiling met restafval meer optreden. De camera’s kunnen weg, omdat het grootste probleem is opgelost. Alle mensen, ook seizoenarbeiders, die in de gemeente een woning betrekken of betrokken hebben, zullen bij de gemeente op moeten geven uit hoeveel personen het huishouden bestaat. Eventueel kan het nog gecontroleerd worden met het bevolkingsregister. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald, welk tarief er betaald moet worden. Dit is de enige oplossing.
Het heeft geen zin om extra kosten te maken voor plastic zakken, voor het inzamelen van blik, plastic en drinkpakken en denken dat de mensen dan wel braaf hun afval scheiden. Het probleem verplaatst zich. Zolang de mensen extra moeten betalen om hun restafval kwijt te raken ( want daar gaat het om ), zullen ze andere manieren blijven verzinnen, om kosteloos van hun restafval af te komen. De aantallen gedumpte zakken restafval worden groter, vooral op plaatsen waar niet of moeilijk gecontroleerd kan worden. De mensen willen in huis niet met stinkende afvalzakken blijven zitten. Ze gaan die al eerder aan de straat zetten, al duurt het nog dagen voordat het opgehaald wordt, met alle gevolgen van dien. (Katten die de zakken open krabben, de jeugd die met de blikjes, die uit de open gekrabde zakken rollen, gaat voetballen enz.).

Geef uw reactie.

bevkers: eens

als mensen nu niet goed sorteren waarom dan wel in zakken? je kunt ook echt niet zien wat er precies in zit en wat gebeurd er met de zakken als er verkeerde dingen inzitten, laten staan? Wat gebeurd er dan mee? zwerfafval of tussen gewone afval dan is het effect van gescheiden afval ook weg. al met al geen goed idee die zakken.

Geef uw reactie.

Louis: eens

Als Venray rotzooi, troep en ongedierte wil zal ze het op die manier krijgen. Het is vragen om vervuiling. De plastic zakken worden open gescheurd door dieren, waardoor de troep op straat komt te liggen. Mensen zullen ze buiten gooien als de zakken binnen beginnen te stinken. Of te vroeg of te laat aan de straat lantaarn hangen. Het zal ook ratten plagen in de hand werken zoals op diverse plaatsen, waar het afval op die manier word opgehaald . De zakken 14 dagen bewaren op een appartement is onhygiënisch en ziekte verwekkend. In de praktijk niet te doen vanwege stank en ruimte gebrek.
Het kleine gft emmertje is ook een zeer slecht idee. Moet dat in een appartement 1 week bewaard worden. Nog meer stank. Daarbij moet er elke week een vrachtauto de hele gemeente rondrijden om die kleuter emmertjes bij elk adres op te halen. Je zou er bijna van in de lach schieten (maar het is niet grappig , de burgers zijn de dupe vooral die in een appartement wonen). Om over de kosten maar niet te spreken.
Als je door Horst rijd moet je slalommen om niet een emmertje onder je auto te krijgen want ze waaien, als ze leeg zijn, alle kanten op.
Gemeente laat het zoals het nu is, met misschien een beetje meer controle. De containers zijn prima, en maak het kosten dekkend.
Maar ja het gemeente bestuur doet toch wat het wil, de beslissing is al genomen. Naar de burgers luisteren is niet het sterkste punt van het gemeente bestuur.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Een, men kan nooit zien wat er in zo'n zak wordt gedan

Geef uw reactie.

Gerry: eens

Het weg brengen van plastic vind ik het beste, met het ophangen van die zakken word het weer een broeinest in de zomer van vliegen en andere beestje bah.

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

uit de vorige vraagstelling is duidelijk aangegeven dat het grootste groep mensen kiest voor het bestaande systeem.
waarom gaan we het nu veranderen om het straks weer te moeten terug schroeven naar de situatie van nu

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Dat wordt er zeker niet beter op ,weg waaiende zakken , stinkende zakken ,

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Ik alle reacties tot vandaag gelezen. Natuurlijk moeten de containers blijven plastic zakken aan de weg zetten dat kun je alleen maar bedenken als je je niet of nauwelijks in het probleem verdiept. In een straat met een paar huizen zal het wel werken maar in flatgebouwen werkt het een geen geval. De meeste inwoners houden zich netjes aan het huidige systeem . Het is maar een kleine minderheid die het verpest, maar zo gaat het tegenwoordig in Nederland de minderheid bepaald het beleid.
In een goede draaiende democratie bepaalt de meerderheid het beleid.
Lees de reacties en voer de stelling uitslag uit =wethouder= dus geen plastic zakken voor de deur.
Leer eens echt naar de inwoners te luisteren. 73% is toch echt de meerderheid.

Geef uw reactie.

Jos: eens

De zakken waaien over straat; dieren en uitgaansjeugd maken zakken kapot!
Uit hygiëneoogpunt (o.a. ratten etc) ongelooflijk dom! Flatbewoners hebben geen containers!
Achteraf scheiden enigste optie!

Geef uw reactie.

Marij : eens

De dumpers blijven toch dumpen, en de mensen die goed opletten en het netjes doen, blijven de dupe. Wij doen ongeveer 6 weken met de rest container. Als die nu 1x per 4 weken geleegd wordt, hebben we een probleem. We zullen niet de enigen zijn vrees ik. Camera`s ophangen en dumpafval controleren op namen. Dumpers gaan echt niet overal hun adres van verwijderen, daar zijn ze ook te lui voor. Controleren en flinke boetes uitdelen, dat helpt. Maar helaas is Nederland het land van betutteling en regeltjes, maar handhaven kunnen ze niet vanwege gebrek aan controleurs. Ook ons plastic en zo brengen we iedere week weg, als dit iedere 2 weken opgehaald gaat worden, gaat dat behoorlijk ruiken, vooral in de zomer. Slecht plan wat ze willen gaan doen.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het moet blijven zoals het nu is alleen met camera bewaking. Met die doorzichtige zakken wordt het er echt niet beter van. Daarbij zijn er heel.veel mensen die die niet zoveel opslagruimte hebben en daarmee krijgen ze nog meer rommel die ze dan uiteindelijk weer ergens neerzetten. Dus al met al een slecht plan.

Geef uw reactie.

Francien : eens

Verandert niet waarschijnlijk

Geef uw reactie.

Truus v/d B.: eens

Wie ruimt de rotzooi op die achter blijft?

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

In gemeenten waar al vele jaren op deze manier het plastic wordt opgehaald zijn weinig tot geen klachten over restafval dat in de zakken wordt gedaan. Waarom zou het in Venray anders zijn?

Geef uw reactie.

Ine Opten: eens

Hebben dit systeem in de woonplaats gemeente Heiloo van onze zoon gezien , veroorzaakte geen verbetering waardoor men het af geschaft heeft en op een andere manier van inzamelen is over gegaan

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Als ik al de reacties lees wordt het een puinhoop, incl. Gratis stank. In buurgemeente merk ik daar weinig van. Ligt in hoofdzaak vaak aan de mensen zelf. Even uitspoelen dan in de zak ermee. Voor grotere gezinnen is het ledigen van de grijze container om de 4 weken denk ik een probleem. Dan de bladcorven dat deze zijn verwijderd is ook een probleem wat we voor een deel zelf hebben veroorzaakt we gooien er nog eens van alles bij waardoor een bloedzuiger verstopt raak of zelfs defect. Ik breng mijn plastic, melkpakken en blik eens per maand naar het milieustation,. Voor mensen zonder auto lastig daarom is aan de straat zetten van al dit spul een uitkomst.

Geef uw reactie.

Fun Vermeulen: eens

Ben het eens met de stelling van ongecontroleerd afval denk aan dieren welke zo een zak stuk maken fiets regelmatig in het buiten gebied daar hing zo een plastic zak aan de afvalbak rommel erlangs en zak stuk .

Geef uw reactie.

Frits: eens

Meer troep op straat, te lang thuis waardoor stank en ongedierte, overvolle bakken omdat die minder vaak worden opgehaald. Waarom schakelen steeds meer gemeenten over op scheiding achteraf i.p.v. vooraf? Werkt beter en is persaldo goedkoper.....

Geef uw reactie.

Marian: eens

Ik stem eens. Niet voor het vervuilde plastic, maar omdat ik niet voor de zakken ben. Redenen hiervoor, de gemeente hanteert 3 afvalstromen. Glas blik melkpakken is 1. 2 is containers, 3 zou dan plastic worden.
Maar daarnaast hebben we ook nog het milieu station, statiegeld glas en het oud papier.
Houd het zo simpel mogelijk, want als burger word ik toch wel zwaar geïrriteerd door de organisatie van de afval verdeling/tijdelijke opslag thuis.
Misschien zou de oorzaak van al het plastic aangepakt moeten worden, dus de verpakkings industrie. Er ligt een mooie taak voor ze weg gelegd.

Geef uw reactie.

An v D: eens

Eens. Niet te controleren wie de afval hierin dumpt.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Juist niet ! je kan toch zien wat er in zit ?

Geef uw reactie.

Janssen: eens

Het ongedierte in Venray zal dan nog wel meer gaan toenemen.
Welke onbenul heeft dit verzonnen?

Geef uw reactie.

G.P.: eens

Losse zakken gaan kapot, waaien weg, geven rommel.
Bladkorven voor álle tuinafval, als in Horst aan de Maas, zouden ook in de gemeente Venray moeten komen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens met de stelling.
Tevens weet ik uit ervaring dat het in deze zakken een grote stinkboel word en bij wind zijn ze overal te vinden.
Als iemand te laat is met het buitenhangen van de zak hangt deze ook nog eens de gehele week aan de paal.
Vooral is dit met vakanties een groot probleem, voor men weg gaat hangt men de zak vast maar aan de paal, dan is men het in ieder geval kwijt.
Verder hebben we in Venray en de daartoe behorende dorpen al een probleem met ratten.
Nu dit wordt alleen maar erger.
Als je op een appartement woont met een klein balkon dan ben je genoodzaakt om deze zak binnen te bewaren, kortom dit moet je niet willen.
Verder vind ik het gescheiden afval inzamelen eigenlijk niet meer van deze tijd.
Ik ben het ook volledig eens met onderstaande commentaar.

Coby

Geef uw reactie.

Liliane: eens

Het leegmaken van de groene GFT (1x per week) en grijze restcontainer (1x per maand) aan huis kan mijns inziens prima. Handhaven van de glasbakken vind ik ook een prima idee. Dat andere idee, die transparante zakken, vind ik absoluut een zeer slecht idee! Ik zie ze vaak in diverse gemeenten met 10-tallen aan een paal hangen of op een hoop op het trottoir liggen (o.a. Nijmegen). Gevolg; voetgangers en fietsers kunnen er niet meer langs, geen goed uitzicht meer en dus gevaarlijke verkeerssituaties, maar bovenal: wegwaaien van de zakken, openscheuren van de zakken en een enorme rotzooi. Bepaalt geen visitekaartje voor een wijk of gemeente, eerder een risicofactor voor de volksgezondheid.
Destijds heeft de Gemeente Venray het ophalen van de zakken met plastic aan huis afgeschaft, omdat dat te duur was...Is het nu goedkoper dan ?!?! Ik ken ook gemeenten (o.a. Zwolle) waar afval niet eens gescheiden wordt! Daar wordt afval gescheiden op de Afvalverwerking zelf. Lijkt mij veel efficiënter en goedkoper, en je voorkomt er zwerfvuil mee. Sinds de scheiding van afval door burgers zelf en de hoge kosten voor het aanbieden van je container aan de straat, is het zwerfafval erg toegenomen. Ik erger mij er dagelijks aan tijdens het wandelen met mijn honden. Het ligt mijns inziens o.a. aan de mentaliteit van enkele burgers zelf en aan hoge kosten voor sommige burgers. Wat mij betreft moet de oorzaak aangepakt worden; de verpakkingsindustrie. Minder verpakkingen geeft ook minder afval, en met een beetje goede wil en creativiteit is dat mogelijk.
Bovendien ben ik echt niet van plan om plastic, blikwerk en melkpakken 2 weken in huis te bewaren ! Geen plaats voor. Ik breng het nu dagelijks naar de afvalcontainer bij de supermarkt. En wellicht is het een goed idee om bij al die milieustraatjes bij supermarkten een verdekte camera op te stellen, en de vervuiler (diegenen die hun troep naast de containers plaatsen) flink te beboeten.

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Even mijn reactie op de hier aangegeven vraag: Zoals bij vele bekend, moet de gemeente eerst jarenlang bakkeleien voordat men uiteindelijk tot een besluit komt. Om te beginnen moet men bij de gemeente beter luisteren naar de burgers. Ik heb al meermalen gevraagd om bladkorven, omdat ik veel bladafval heb van de gemeentebomen en niet naar het milieustation kan. Alle die extra containerkosten of extra zakken, kan ik betalen. Die bladkorven die jaren geleden zijn aangeschaft zijn ook door de burgers betaald. Nu gaat het over het scheiden van plastic of restafval. De gemeente heeft meestal al de beslissing genomen, voordat dit naar buiten wordt gebracht. Gewoon wekelijks in de wijken, op dezelfde dag laten ophalen. Laat de burgers iets meer per jaar betalen voor gemeenteheffingen en dan wel al het vuil laten ophalen. Ook het grof vuil dat jaren geleden gewoon bij het huisvuil aan de straat kon worden gezet. Toen zag je geen zwerfvuil!!! Nee, nu moet je eerst iemand bellen en betalen om dit te laten ophalen. Schandalig, al die geldklopperij!! Niet laten betalen voor plastic, zwerfvuil, grofvuil enz. Daardoor blijft het wellicht ook schoner en heb je minder zwerfvuil. Waarom kan zoiets wel bij andere gemeentes? Nee Venray blijft hiermee ver achter.

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: oneens

Goede morgen,

Graag wil ik even reageren op het artikel in Hallo m.b.t. het afvalbeleid.
Men schrijft in dit artikel dat met bang is dat o.a. het groenafval wordt vervuilt omdat het afhalen van Restafval bak niet gratis is.
Waarom wordt er niet 1 vast bedrag per jaar belast aan de inwoners van de gemeente, ongeacht het afval wat men produceert.
Men kan ook nog denken aan een bedrag afhankelijk van het aantal bewoners per perceel.
Door 1x per jaar een vast bedrag te bereken voor al het afval, zullen mensen hun afval beter aanleveren omdat men dan niet meer extra hoeft
te betalen voor ledigen van grijze bakken.
Hierdoor zal ook het rondzwervend afval in de omgeving verminderen.

Verder heb ik nog een tip om het rondzwervend afval op te ruimen.
Als iedereen die op welke manier een uitkering krijgt van de Gemeente of het UWV verplicht wordt gesteld om een stukje van de
gemeente te onderhouden (en hierop ook regelmatig toezicht wordt gehouden d.m.v. controle of klachtenbureau) zal onze gemeente er weer
een stuk schoner en gezonder uitzien.

Blijf gezond en pas goed op elkaar.

In afwachting van Uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet
Nelleke Verberkt-Sondervan

Geef uw reactie.

Henkyvon: eens

veroorzaakt gegarandeerd veel rotzooi op straat vanwege lekkende of kapotte zakken en andere soort zakken. Kan zo maar een kleine vuilnisbelt worden!

Geef uw reactie.

Joep Meloen: eens

Nu kun je plastic en blik netjes wegbrengen als je het straks thuis moet bewaren a: krijg je meer last van ongedierte, en B: krijg je nog meer zwerfafval
Ik ga dagelijks wandelen via swingpad naar de leunse paes, en als je daar al ziet hoeveel zakken er gewoon neer gegooid zijn en leeggelopen ballontjes enz enz dan wordt dat alleen maar meer
Het is vaak maar 1% van onze medemens die de zooi weer verpest
Maar zoals het zo vaak gaat de beslissing is allang genomen door de gemeente en de burger kan klagen wat hij wil (kijk ook maar naar het sluiten van de huisartsenpost)

Geef uw reactie.

Leon Cox: oneens

Transparante afvalzakken zijn niet de veroorzaker van ontcontroleerbaar restafval maar de mensen zelf. De vraag is eigenlijk waarom gaan we naar transparante zakken ipv ondergrondse verzamelpunten. Mijn mening is dat een kleine groep inwoners het voor de rest verziekt heeft door allerlei afval in de bakken te doen waar het niet voor bedoeld is. Als ik regelmatig bij de plus kijk schieten de tranen in mijn ogen wat de mensen daar achter laten.
De beste oplossing is transparante zakken met zo nu en dan een steekproef.

Geef uw reactie.

A.: eens

Bij andere gemeenten zie je dat het resultaat niet volledig naar wens is.
Verder waaien de zakken bij storm over straat. Katten krabben de zakken kapot met verspreiding van de rotzooi over straat als resultaat.

Geef uw reactie.

Frank: eens

Zo lang bewaren in je huis, gaat stinken, veroorzaakt ongedierte. Het geeft rotzooi in de straten, de zakken worden door honden en katten opengetrokken, en belandt al het aval los op straat

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

Dan word het een grote rommel, dan gooien de mensen weer de rommel door op de grasvelden en in de STRUIKEN en dan kost het nog meer aan opruimen.. Nu hebben toch een goed systeem ... Waarom dat weer veranderen..

Geef uw reactie.

Jb: eens

Wat denkt de gemeente van flatbewoners. Die hebben geen ruimte om iets te bewaren zolang. Je woning wordt n stinkhol met de warmte van de afgelopen jaren. Ook niet in de kelder. Als je ratten wilt in woonwijken dan is dat zeker geen goed advies. En als men de zakken op wilt laten hangen zoals op de foto is t helemaal n lachertje met katten die de zakken opentrekken omdat t “lekker” ruikt. Ook de vogels kunnen dan de zakken opentrekken. Het zijn maar n paar voorbeelden. En ik geloof ook wat de persoon schrijft over een komend statiegeld systeem. Mijn gevoel is dat ze daarin ook om de hete brij draaien. Of de basis afvalheffing gaat aardig omhoog. Venray zorg dat je geloofwaardig blijft en zorg ervoor dat we geen plagen krijgen zoals op enkele plekken al begint te komen.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Dit wordt een grote onhygiënische smeerboel. De bestaande plastic containers zijn al een ramp.
Wie gaat de troep opruimen bij weer en wind ?
De afvalophaler bepaalt dat een of meerdere zakken niet goed zijn en laat ze staan. Wie ruimt ze op?
Over ongedierte in de zomer nog maar niet te spreken.

Overigens riekt dit een beetje naar een statiegeld systeem op die speciale zakken in de toekomst.
Sommige gemeenten kennen dit al.
Dit lijkt een eerste aanzet wat Venray mogelijk wil doen.

Alles in de grijze bak. Achteraf sorteren werkt tegenwoordig veel beter als in het verleden.

Begin bij de fabrikanten. Laat die fatsoenlijk recyclebaar materiaal produceren.

O ja, gaat de gemeente huis aan huis op tijd altijd voldoende zakken aanleveren?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Nu grijze bak nog minder opgehaald gaat worden, zullen mensen het vuil tussen plastic doen..en of elders dumpen... . Is mijn verwavhting.

Geef uw reactie.

Margareth Sodenkamp : oneens

Het maakt geen verschil, de huidige container is precies hetzelfde. Ik ben voor een plastic container thuis. Veel hygiënischer.

Geef uw reactie.

Hendirks: oneens

Omdat die zakken overal en nergens terecht komen en wat dacht je van katten die het geweldig vinden om de zakken kapot te krabben. Dan heb je nog meer afval plastic in de natuur.

Geef uw reactie.

Dennis : eens

Tassen op straat laten wachten tot de truck hem ophaalt, het is geen goed zicht op de tassen in je straat plus alle katten en honden die tassen openen, ik ga ze niet opruimen

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Wij hebben een lantaarnpaal pal voor de deur. En het idee dat daar al die zakken aan komen te hangen, vinden wij gewoon smerig.
Als je te laat bent met ophangen, zal niemand het weg halen. Lekker ook als het toch door de straat gaat slingeren.
1 keer in de 2 weken ophalen is erg weinig.

Wij spoelen alle bakjes uit, en brengen het zeer regelmatig weg. Al die lege pakken melk, en plastic staat in de weg en ruikt niet fris.

Of je het nu ophaalt of wegbrengt. Er zullen altijd mensen zijn. Die het toch niet fatsoenlijk opruimen, of in zakken doen.
Of er allerlei rommel bijzetten.

Geef uw reactie.

Pedro Janssen: eens

Diegenen die nu hun ander afval tussen het plastic afval stoppen, zullen ook geen moeite hebben dat andere afval zodadelijk bij de blikken of glas containers te dumpen, of erger, gewoon ergens langs de straatkant

Geef uw reactie.

Margareth Sodenkamp: eens reageert op Pedro Janssen : eens

Mee eens

Geef uw reactie.

Michael: eens

Waar een hoop gemeentes afstappen van a scheiding omdat dit beter door de verwerker kan plaats vinden gaan we hier hoop geld uitgeven om naar een scheiding systeem te gaan waarbij het issue blijft dat mensen niet gaan scheiden.

Daarbij zitten wij niet te wachten op plastic aan lantarenpalen die vervolgens open scheuren of overal en nergens komen te liggen.

Idee van scheiding is goed maar als dit nu al verkeerd gaan zal meer gaan scheiden geen oplossing zijn. Daarbij word het dadelijk goedkoper om maar een afvalcontainer te huren en daar alles in te gooien met die verhogingen.

Geef uw reactie.

S.: eens

Vlak voor ons huis staat een lantarenpaal, op 5 cm van onze voortuin. Ik zie het al voor me dat de halve straat zijn afval 'in' mijn voortuin komt hangen en daarnaast trekt het, zeker in de nazomer, een boel wespen en andere insecten. Als dit doorgaat zit er niks anders op dan verhuizen..

Geef uw reactie.

Els van Broekhoven: eens

Diegene die nu de containers vervuilen zullen dat blijven doen. Waar moet je al dat plastic afval 2 weken bewaren als je nu elke dag een zak weg brengt? Ben bang dat de berg zwerfafval alleen maar groter wordt.

Geef uw reactie.

Maria van Rhee : eens

Het gebruik van transparante zakken voor plastic is een aantal jaren geleden al gebruikt in Venray.
Het gevolg was meer rommel door wegwaaiende, kapotte en aangevreten zakken op straat.
Het zal beslist meer ongedierte zoals muizen en ratten aantrekken.
Dat is toen niet voor niets weer afgeschaft!
En de stank in de zomer lijkt me vreselijk. Deze zomer waren we erg blij dat we het plastic meteen naar de container konden brengen. Met hete dagen krijg je stank en ongedierte in het plastic. Dat houd je geen 2 weken vol...... dus dan maar alsnog bij het restafval!
Het is niet helder wat er nu met blikken en drankpakken gaat gebeuren. Wij scheiden dat graag en dat lukt met de containers prima.
Mensen die nu de containers vervuilen, zullen dat met de zakken waarschijnlijk ook doen.
Bij het ophalen is echt geen tijd om dat goed te controleren.

Geef uw reactie.

A Beurskens: eens

Ik verzamel eens in de week zwerfafval in mijn omgeving en vind vaak aangevreten huisvuilzakken op de meest vreemde plaatsen. Deze zakken worden niet alleen illegaal gedumpt maar ook aangevreten door vogels en andere dieren. Daarom lijkt het mij gewenst de containers te handhaven en niet over te gaan op plastic zakken.

Geef uw reactie.

Bert van der Linden: oneens

In andere gemeenten gaat het volgens mij prima met de inzameling van de doorzichtige zakken.
Het is ontzettend makkelijk om,blik,pakken en plastic bij elkaar in een zak te doen en eens in de twee weken is prima te doen.
Groenafval bij hoogbouw is wel belangrijk om ook op te halen want als dat niet gebeurd komt het allemaal bij het restafval en dan dring je het restafval idd niet terug.
Groenafval is het viervoudige van het restafval.

Geef uw reactie.

Hanny: eens

Dat is zo omdat er bij het ophalen van de zakken zeker geen tijd is om elke zak goed te controleren. Ben een voorstander van het behoud van de containers die er nu staan. Die zakken zijn geen verbetering.

Geef uw reactie.

*: eens

Ik zie voor de burgers geen voordelen.
- vaker een vuilniswagen in de straat
- regelmatig een straatbeeld met veel vuilnis aan de ' palen'
- hogere kosten
- meer opslagruimte in huis nodig om 2 weken het plastic te kunnen bewaren
- de stank die dit gang veroorzaken

Waarschijnlijk zijn er nog meer nadelen t4e bedenken.
Wat mij betreft: Niet doen, dus. Houden zoals het nu gaat.

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: oneens

In de gemeente Horst, Bergen etc. werkt dit ook prima.

Geef uw reactie.

M J: eens

Dit gaat tot meer problemen leiden, dieren gaan hier aan vreten, dus krijgen we nog meer last van ratten en ander ongedierte. Het huidige systeem is juist heel fijn, omdat je je stinkende plastic gelijk in de containers kunt gooien als je toch boodschappen gaat doen. Als je het moet bewaren, zullen meer mensen het bij het restafval gaan doen, omdat het teveel gaat stinken. De aso’s verander je niet door dit nieuwe beleid, het probleem ligt bij hen, niet bij de manier van inzamelen. Daarbij krijg je nog meer plastic, omdat de zakken ook weer van plastic zijn, ik dacht dat het de bedoeling was om de plasticsoep te verminderen. En hoe zit het met de drinkpakken en het blikafval? Wordt dat ook apart opgehaald of verdwijnt dat voortaan bij het restafval?
Ik zie dus geen voordelen, je moet meer gaan betalen én je hebt meer troep thuis én er komt meer troep op straat.

Geef uw reactie.

Sjaak Versteegen: oneens

Als het opgehaald wordt zijn de zakken weer weg.
Het is wel jammer dat het huidige systeem van in de plastic container stopt, goedkoop en snel

Geef uw reactie.

Sjaak Versteegen: oneens

Als het opgehaald wordt zijn de zakken weer weg.
Het is wel jammer dat het huidige systeem van in de plastic container stopt, goedkoop en snel

Geef uw reactie.

R. Hoedemaekers: eens

Uit het gebruik van plastic afvalzakken in Nijmegen blijkt dat deze zakken snel, soms al na een uur, worden aangevreten door met name kauwen en eksters. Ook ratten en muizen vinden snel hun weg naar de zakken. Dit geldt des te meer als er aan de plastic nog etensresten klevenn. Inwoners van Nijmegen willen juist van deze kwetsbare manier van vuil verzamelen af.

Geef uw reactie.

Hans Vonk: eens

Plastic heeft een groter aandeel in huishoudelijk afval dan de Gemeente Venray nu inschat, en de manier waarop ze het ophalen gaat bij voorbaat niet werken!
Denk je eens in dat plastic 2 weken thuis verzameld gaat worden. Dat zal toch, zeker in de zomerperiode, vreselijk gaan stinken. En ze ook nog in weer en wind buiten zetten?
Troep op straat door gescheurde en/of opengevallen zakken!
Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat er straks nog volop plastic in de grijze containers voor restafval wordt gedaan.
Conclusie blijft dat de doelstelling m.b.t afvalbeleid op deze manier, net als vorige pogingen, niet gehaald wordt. Het gevolg hiervan is opnieuw verhoging van lasten voor burgers en helaas geen oplossing voor de voortdurende belasting van het milieu.

Geef uw reactie.

Paul W: eens

Ik snap überhaupt niet waarom dit beter zou gaan werken.
De burgers worden weer opgezadeld met het verzamelen van afval thuis. Ben er echt niet blij mee.
Degene die ander vuil er tussen wil stoppen die zal dat evengoed gaan doen.
Juist met de nieuwe manier van ophalen is het nog moeilijker de aso’s hierop aan te pakken.
Daarnaast gaat het er in de wereld ook om om de co2 omlaag te krijgen. Volgens mij laten we door de nieuwe regels de vuilniswagens juist weer meer rijden. Dus ook weer meer co2.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Oneens. In mijn vorige woonplaats heb ik hier ervaring mee gehad. Het ging bij de meeste bewoners goed. Er ging toch wel een beetje sociale controle vanuit.

Geef uw reactie.

An v D: oneens reageert op Hans : oneens

De meeste! En de anderen dan?

Geef uw reactie.

Peter : eens

Sommige mensen lezen deze stelling niet goed EENS is , dat er rommel op straat komt en dat je dus erop tegen bent dat het veranderd

Geef uw reactie.

Elisa: eens

maak de afvalstoffenheffing iets duurder en haal ook het restafval gratis op. Dat is de enige manier om dumpingen te voorkomen en afval goed te scheiden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het bestaande systeem is nog zo slecht niet. Denk dat er straks de straten er heel rommelig uit gaan zien, en dat we er als bewoners alleen er duurder er mee uit zijn

Geef uw reactie.

Yvonne: oneens

Vindt het beleid nu goed alleen de groene bak niet.
Deze staat maanden achter omdat ik geen half volle bak aan de straat zet waar ik de volle mep voor moet betalen.
Dus een kleine emmer daar voor die wekelijks opgehaald word zou een oplossing zijn, gooi het nu in de warme maanden bij de grijze bak ivm stank overlast.
Heb er nu geen probleem mee om plastic, glas, blik en pakken weg te brengen dat mag eigenlijk wel zo blijven vindt ik zelf, snap dat het voor ouderen moeilijker is.
In zakken ophalen zou kunnen maar dat word een zooitje op straat. Misschien een optie als mensen ze ergens aan kunnen ophangen.

Geef uw reactie.

An v D: oneens reageert op Yvonne : oneens

Dus eens.

Geef uw reactie.

Peter : eens

Nadeel
1 het gaat ons burgers meer geld kosten
2 de vracht wagens komen nu 1x in de twee weken straks iedere week en ook nog meer dan 1 keer (milieu winst ?)
3 iedere week zakken op staat , mooi aan blik ? En ze waaien weg dus ook nog troep op straat (milieu winst ?)
Industrieel scheiden is goed koper ,maar gemeente wil burgertje pesten.
Voordeel ????

Geef uw reactie.

Jack.: eens

op de verpakking duidelijk aangeven dat het plastic is , daar is nog onduidelijk over
En camera's bij de afval bakken bij de winkels .

Geef uw reactie.

Joosl.: eens

Het lijkt me stug dat het niet mogelijk is om het plastic afval "te zuiveren " zodat het schoon is om te verwerken.
Dat dat wat meer geld kost is evident. We moeten voorkomen dat we Horster situaties krijgen met het wekelijks meerdere keren de vuilniswagen door de straten hebben rijden. Daarnaast zullen plastic zakken zorgen voor zwerfvuil ook binnen de bebouwde kom. De plastic zakken gaan kapot of worden kapotgemaakt (ook door dieren) en liggen her en der, vooral bij wat wind.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Omdat ik denk dat het bij harde wind de zakken gewoon weg blaast , ik denk dat een aparte kleur afvalbak beter zou zijn .

Geef uw reactie.

Mieke: eens

Geeft een rommelige straatbeeld en bij wind waaien de zakken overal heen. Dat hebben we eerder gehad. En inderdaad , vandalisme gevoelig. Heel slecht idee dus.

Geef uw reactie.

Jan Dr: eens

De ondergrondse containers in de wijken en bij de supermarkten zijn hiervoor een prima voorziening. Het winkelend publiek onderweg naar de supermarkten nemen het plastic mee om juist daar te deponeren. Houden zó.
Plastic zakken in de straten aan haken verrommelt het straatbeeld en is vandalismegevoelig . Niet doen dus!!!

Geef uw reactie.

Joan: oneens

Denk dat de meeste mensen hiermee goed omgaan zeker omdat ze af zijn van het gesjouw naar de ondergrondse containers !

Geef uw reactie.

wim: oneens

mensen die op fatsoenlijke manier omgaan met hun afval zullen geen ander afval in de transparante zakken doen. Ik mag hopen dat dit de grote meerderheid is. Uiteraard zullen er altijd aso's zijn die misbruik maken van het systeem. Dat is helaas niet anders. wellicht zorgt het aan huis ophalen van plastic ervoor dat men beter hiermee omgaat.

Geef uw reactie.

Mien: eens

Is een goed idee
hebben we al gehad toen ging het ook goed

Geef uw reactie.

Herman: eens

Ik zie nu al , dat er gewoon huisvuil in plastic zakken, wordt gedumpt in de plasticbakken, en het zijn meestal dezelfde personen die dit doen, maar ja er wordt wat dat betreft weinig gehandhaafd.

Geef uw reactie.

Fun Vermeulen: eens

Misschien dat mensen het nu wel scheiden van de rest

Geef uw reactie.

Saalmink: eens

Zwerfafval zal toenemen , stinkende afval zakken waar moet je ze laten ?Nu worden de zakken direct meegenomen naar de supers

Geef uw reactie.

AvD: eens

Geen mooi straatbeeld. Wie controleert , welke zakken van wie zijn die niet aan de eisen voldoen!

Geef uw reactie.

Gerrie: eens

Ben bang dat de zakken los raken ( vandalisme) en de rommel overal rond gaat slingeren. Ik ben supporter van schoon en raap regelmatig plastic.

Geef uw reactie.

Louis: eens

Het ziet gewoon niet uit, als je dat elders ziet. Bij windvlagen ligt de troep overal! En diegenen die nu zwerfafval veroorzaken, verbeteren niet hierdoor!

Geef uw reactie.

Vermeulen : oneens

Bij transparant zakken kun je zien wat er in zit

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Als ik zie met wat voor een gemak er door bepaalde mensen allemaal bij de containers en in het buitengebied wordt gedumpt, dan zal dit zeker een uitnodiging voor deze mensen zijn om er andere rotzooi tussen te stoppen!

Of ben ik nu te pessimistisch?

Geef uw reactie.

Perkele: oneens

Jaren geleden hebben we dat al een keer gehad en dat ging goed.

Geef uw reactie.

Wat vindt men in Venray van het nieuwe afvalbeleid?

Als we de signalen moeten geloven gaat de gemeente Venray een ander afvalbeleid voeren.
De ondergrondse containers......

Lees verder