ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo

woensdag, 19 augustus 2020 21:51 De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo

Ziekenhuizen Boxmeer en Venlo zouden meer moeten gaan samenwerken.

In september 2020 heeft men kunnen reageren op de website Burgers van Venray op een stelling over een mogelijke samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo.
De stelling was: De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo.
Zowel de ziekenhuisdirecties van Boxmeer als die van Venlo gaven bij deze stelling ook hun mening in een begeleidend artikel. De gemeente Venray denkt alleen maar aan De Wieën.

Dat deze stelling leeft onder de inwoners van Venray en de kerkdorpen blijkt uit de vele reacties die op de website zijn geplaatst. Meer dan 800 unieke personen hebben in die periode de website Burgers van Venray bezocht om te reageren op de stelling.
Een ruime meerderheid van 65 % van de respondenten ziet in die samenwerking een voordeel voor patiënten uit de regio Venray. Zelfs uit de reacties van de 35 % oneens stemmers blijkt dat zij een samenwerking niet noodzakelijk achten omdat ze nu al daar tevreden patiënt zijn.

Uit de reacties blijkt dat een fusie tussen beide ziekenhuizen niet strikt noodzakelijk is. Bovendien is uit het afketsen van de fusie tussen VieCuri Venlo en Laurentius Roermond gebleken dat fuseren een langdurig proces is en op weerstand kan stuiten.
De meeste reacties die op de website zijn geplaatst geven aan dat vanwege het belang van de gezondheidszorg in Venray, er een vrije keuze is bij welk ziekenhuis men wenst te worden behandeld.
Als daarnaast, bij een nauwe samenwerking tussen VieCuri Venlo en Pantein Boxmeer, bepaalde specialisaties gecentraliseerd kunnen worden geniet dat de voorkeur.

Overigens blijkt uit de respons op de stelling ook, dat bij specialistische behandeling in een academisch ziekenhuis, de afstand Venray-Nijmegen in vergelijking met Venray-Maastricht een rol speelt om te kiezen voor het Maasziekenhuis Boxmeer.

Het is om bovenstaande redenen zeker aan te bevelen om al die reacties nog eens na te lezen op de website Burgers van Venray onder “vorige stellingen”, maar enkele opvallende reacties daaruit staan hierna vermeld.

Els is het eens omdat de afstand vanuit Venray naar Boxmeer beter is en haar ervaringen met ziekenhuis Boxmeer prima zijn. Vriendelijk en deskundig personeel, minder massaal en geen Venloos dialect dat maar moeilijk uit te bannen is bij het personeel in Venlo.
Krachten bundelen, daar wordt iedereen wijzer van.
Maria R. vindt dat VieCuri alleen te klein is om alle disciplines te waarborgen. Nu Laurentius zich heeft teruggetrokken is het belangrijk om samen sterk te staan met Boxmeer. Heel veel mensen uit de regio kiezen al voor Boxmeer, vooral voor de geboorte van baby's.
Ik hoop dat die samenwerking er komt. Ook omdat Venray dan kan profiteren van de samenwerking met het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.
Frans is het oneens met de stelling omdat hij een samenwerking tussen Boxmeer en Venlo toch niet logisch vindt. Venlo is georiënteerd op UMC Maastricht, Boxmeer op Radboud Nijmegen. Wanneer met deze uitgangspositie onderhandeld moet worden over een fusie dan zijn we 10 jaar verder en nog niet rond.
Jan J. is van mening dat schaal vergroting d.m.v. fusie met Boxmeer de positie van VieCuri - locatie Venray kan versterken gezien de centrale ligging van onze plaats. Daarbij dient volgens hem te worden gewaarborgd dat de medische zorg hier weer moet worden verzwaard.
Corrie Kok stemt oneens, want de fusie met diverse andere ziekenhuizen spreekt voor zich: geen interesse. Venray is als polikliniek beter af en laat de specialisten in de academische ziekenhuizen vooral hun werk goed doen. Reistijd en/of dialect wel of niet accepteren heeft met de zorg niets te maken. Als de verpleegkundigen hun uiterste best doen, wat maakt een dialect dan uit. Het gaat om de hulp, de verpleging!
Als het erop aan komt wordt er toch meestal doorverwezen naar een specialist van een academisch ziekenhuis. (gelukkig wel)!

De Stichting Burgers van Venray heeft de directies van VieCuri en Pantein gevraagd naar hun mening over de uiteenlopende reacties van de inwoners van Venray.
In het weekblad HALLO Venray worden die reacties vermeld.

REACTIES

Truus: eens

eens. Zwaktebod om een nieuwe grote poli te bouwen in Venray. Men suggereert als Vie Curi dat Venray een ziekenhuis houdt. Feitelijk houden we bijna niets. Dat enkel om te voorkomen dat logisch denkenden inschatten dat Boxmeer beter en sneller bereikbaar is dan Venlo. Dus.. laat u niet foppen door de Vie Curi verhalen. Vie Curi spant naïeve wethoudster voor haar karretje..

Geef uw reactie.

Jan.: eens

Maasziekenuis Boxmeer is een prima ziekenhuis met een vriendelijke benadering naar de patient toe. Daarnaast heeft het een samenwerking met ziekenhuizen in nijmegen met nog meer specialisaties.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Boxmeer zeker een goede optie, goede ervaringen mee

Geef uw reactie.

Lisana: oneens

De zorg in Boxmeer is prima.
Waarom nu een samenwerking?
We zijn niet vertrokken bij Viecurie om er nu door een fusie weer naartoe te moeten.
Dat trekt ons helemaal niet!!

Geef uw reactie.

B: oneens

Geen haalbare kaart. Maasziekenhuis is verbonden met Nijmegen. Drie (Venlo, Venray, Boxmeer) zelfstandige volledig uitgeruste ziekenhuizen binnen 50km niet rendabel en geen support van zorgverzekeraars.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik en mijn familie ervaren Venlo al jarenlang als een minder prettig ziekenhuis qua bejegening. Minder vriendelijk personeel die lang niet allemaal moeite willen doen om ABN te praten.
Een totaal andere sfeer en visie dan MZH Pantein.

Laat Pantein ism enkele Nijmeegse ziekenhuizen los van Viecuri. Groter is lang niet altijd beter...

Geef uw reactie.

Mark: oneens

Venray moet een zelfstandig regionaal ziekenhuis hebben. Alleen voor zeer specialistische zorg uitwijken naar een ander zieken huis

Geef uw reactie.

Pieter: oneens reageert op Mark : oneens

Daar is Venray veel te klein voor.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Samenwerking is prima en Boxmeer is veel dichterbij. Er gaan niet voor niets ook nu al veel inwoners ven Venray naar het Boxmeers ziekenhuis. Er moet wel een een ziekenhuisvoorziening in Venray blijven.

Geef uw reactie.

Gerard: eens

Is beter bereikbaar als Roermond. En heeft Nijmegen als background. Roermond heeft Maastricht als background en dat is kwalitatief minder en kwa afstand ook veel verder. Nu moeten we moeite doen om Boxmeer en Nijmegen te kunnen bezoeken. Fusie en samenwerking zou erg welkom zijn.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ziekenhuis Boxmeer geeft adequate zorg, deskundig, vriendelijk en snel.
Goed bereikbaar. Er is een samenwerkingsverband met Radboud Nijmegen.
Vanuit Venray ook goed te bereiken.
Boxmeer past ook beter qua mentaliteit bij noord-limburg, en je hebt geen last van het Venloos dialect
Wat mij betreft kan de verbinding met Venlo verbroken worden,
en een samenwerking met Boxmeer worden gestart
Heb ervaring zowel met ziekenhuis Venlo en Boxmeer als met het Radboudziekenhuis

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Uw naam * : eens

Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Uw naam * : eens

Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Annie: eens

Samenwerking tussen ziekenhuizen is altijd positief!
Voor de inwoners van Venray is samenwerking van de ziekenhuizen Venlo/Venray en Boxmeer ook gunstig ingeval van doorverwijzing naar een academisch ziekenhuis, gezien de banden met Maastricht en Nijmegen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het ziekenhuis in beugen, zeg maar boxmeer, heeft een goede samenwerking met het maartenskliniek.en
Het Radboud. Mijn voorkeur gaat echt liever uit naar dit ziekenhuis, Ben daar al diverse keren opgenomen, deskundig kleinschalig vriendelijk, kortom een geweldig ziekenhuis.op korte afstand van venray, desalnietemin moeten we er wel vanuit kunnen gaan, dat we ons ziekenhuis in venray niet kwijtraken.ook al in afgeslankte vorm is het onmisbaar, zeker voor de ouderen.
Een samenwerking tussen vie cury venray en het maasziekenhuis boxmeer is echt toe te juichen.

Geef uw reactie.

Gerrit B.: eens

Boxmeer is gunstig gelegen t.o.v. Venray. In Boxmeer zijn de "lijntjes" tussen de diverse afdelingen kort, goede en snelle communicatie onderling. Vriendelijke behandeling en we spreken dezelfde taal. Indien nodig korte verbinding met Radboud ziekenhuis Nijmegen.

Geef uw reactie.

Koos: oneens

Ik vrees dat de zorg daar niet beter van wordt.

Geef uw reactie.

Agnes: oneens

zou een slechte ontwikkeling zijn

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens

in ziekenhuis Boxmeer(beugen)vinden wij beter .ik heb er laats 3 weken gelegen en zag daar regelmatig patienten uit deze regio dat is toch wel een teken dat Venraynaren meer behoefte hebben aan Boxmeer als aan Venlo

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens

wij mijn vrouw en ik gaan al jaren naar Boxmeer(Beugen) en daar zijn wij zeer tevreden over,beter als in Venlo, waar je heel veel met het Venlo's dialect te maken hebt(wat een..........)

Geef uw reactie.

Els: eens

Eens omdat de afstand vanuit Venray naar Boxmeer beter is en mijn ervaringen met zkhs Boxmeer prima zijn. Vriendelijk en deskundig personeel, minder massaal en geen Venloos dialect wat maar moeilijk uit te bannen is bij het personeel in Venlo.
Krachten bundelen wordt iedereen wijzer van.

Geef uw reactie.

Hans Vonk: eens

Samen sterker telt!

Geef uw reactie.

Arda Poels (geen meldingen op mijn na weergeven!).: eens

Boxmeer ligt op korte afstand van Venray. Het Maasziekenhuis is kleinschalig en gemoedelijker. Het staat dichter bij mij, als Venraynaar, omdat er dezelfde taal gesproken wordt.

Ik zou 200% achter een nauwe samenwerking staan tussen de ziekenhuizen van Boxmeer, Venlo en Venray.

Geef uw reactie.

Maria R.: eens

Vie Curi is alleen te klein om alle disciplines te waarborgen. Nu Laurentius zich heeft teruggetrokken is het belangrijk om samen sterk te staan met Boxmeer. Heel veel mensen uit de regio kiezen al voor Boxmeer, vooral voor de geboorte van baby's.
Ik hoop dat die samenwerking er komt. Ook omdat Venray dan kan profiteren van de samenwerking met het Radboud ziekenhuis in Nijmegen

Geef uw reactie.

Berry: eens

Ik ben zeker voor een samenwerking tussen deze 2 lokaties, echter, zolang er maar wel een gelegenheid in Venray blijft, al is het maar in afgeslankte vorm ( wat nu al grotendeels is ). Zeker ivm de vergrijzing vind ik dit wel een noodzaak !!! Vrije keuze is altijd fijn.

Geef uw reactie.

Twan: eens

Ik ben voor een samenwerking tussen Venlo en Boxmeer zodat de Venraynaar die nog behoorlijk mobiel is zelf kan kiezen máárrrrrrrr........ in Venray moet wel iets komen én blijven in de vorm van poliklinische zorg zoals dat nu ook is, in combinatie met specialistische ouderenzorg, in de breedste zin van het woord.
Met name voor de ouderen onder ons is het gesjouw naar het ziekenhuis namelijk een heel gedoe.
Wellicht moet er op de huidige locatie in Venray een kliniek komen die volledig gespecialiseerd is in ouderenzorg van A tot Z.
Een plek waar oud worden nog enigszins draaglijk is zoals een verzorgingshuis / woonzorgcomplex of iets dergelijks, aangevuld met alle specialismen die nodig zijn om ouderen een zo aangenaam mogelijke oude dag te bezorgen.

Geef uw reactie.

Petra: eens

Boxmeer wordt zoewiezo al vaker gebruikt voor bevallen. Is dichter bij en kwaliteit is hoog.

Geef uw reactie.

Mark: oneens

Venray verdiend een eigen ziekenhuis!
De gemeente groeit met de wijk brabander en wellicht op het st Anna terrein met een uitbreiding. Venray is qua ligging centraal. Bouw hier in venray een modern ziekenhuis.
Toch van de zotte dat we naar venlo of boxmeer moeten? Denk daar maar eens over na ipv fuseren en privatiseren. Wij volk pikken alles maar zomaar en de verzekeringswezen graaien en graaien maar! Volk sta op!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De ligging en bereikbaarheid voor onze burgers is beter/makkelijker in Boxmeer
dan Venlo.

Geef uw reactie.

Bert: eens

Beide ziekenhuizen verlenen goede zorg.
Als je via een van beide ziekenhuizen doorgestuurd wordt naar een academisch ziekenhuis ontstaat het verschil.
Vanuit Venray/Venlo is doorverwijzing meesta naarl Maastricht (100 Km).
Vanuit Boxmeer is doorverwijzing meestal naar Nijmegen (45Km).
Dan is Nijmegen toch een stuk korter bij.

Geef uw reactie.

Frederique: oneens

Vie Curi moet gewoon opnieuw met Laurentius in gesprek. Dat is veel beter voor de samenwerking denk ik.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

lijkt me niet

Geef uw reactie.

Robert: oneens

De zorg is Venray is prima. Wat helpt het nu om dan met een klein ziekenhuis wat te gaan doen.

Geef uw reactie.

Anja: oneens

Ik denk dat de zorg daar niet beter van wordt. en ik woon nu lekker dicht bij het ziekenhuis. Misschien moet ik dan straks wel veel verder reizen.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Voor Venray gaat het niet uitmaken, Venlo centraliseerd, we hebben nu nog maar een half ziekenhuis en dat zal bij deze organisatie echt niet beter worden. Als ze het ziekenhuis van Boxmeer ook opeten, hebben we juist minder keuze. Voordeel van Boxmeer is dat ze daar niet overal Venloos praten etc. is daar gemoedelijk. dus zeg ik NEE

Geef uw reactie.

B van Lieshout: eens

Boxmeer werkt samen met de Radbouw en St Maartenskliniek. Beide gespecialiseerde organisaties die iets extras toevoegen aan Viecuri. Ook afstand Venray Boxmeer is veel gunstiger dan met Roermond. En een samenwerking Limburg-Brabant heeft ook wel wat.

Geef uw reactie.

Nicol : eens

Ik vind het ziekenhuis van boxmeer veel beter .daar zijn ze veel vriendelijker dan in venlo

Geef uw reactie.

Henk: eens

lijkt mij logies de ligging Boxmeer en Venlo Venray mooi in de midden er tussen in.

Geef uw reactie.

Daan: oneens

Ik kom met mijn vrouw vaak in het Maasziekenhuis en we worden daar prima geholpen. Artsen nemen de tijd voor je.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Volgens persberichten is de financiële situatie in Boxmeer niet geweldig. Samenwerking met VieCuri vormt daarmede een financieel risico. Bovendien werkt Boxmeer al samen met de ziekenhuizen in Nijmegen. Voor sommige vormen van hulpverlening wordt straks Nijmegen aangewezen. Wat is er mis met het ziekenhuis in Venlo? Ik heb alleen maar positieve ervaringen daarmee. Niet doen dus

Geef uw reactie.

Nathan: oneens

al die fusies leiden tot niets. was al blij dat die met laurentius niet doorgaat en nu gaan ze zeker weer een nieuwe klus zoeken. Ga als bestuurder toch eens gewoon je werk in het ziekenhuis doen.

Geef uw reactie.

As: oneens

Hoe groter hoe onpersoonlijker!! Vervolgens word je gezien als nummer ... en niet als mens. Ben blij dat venlo afgeketst heeft, dat is geen ziekenhuis maar 'n fabriek en vervolgens dat taaltje is echt vreselijk. Kunnen geen NL. Boxmeer fijn ziekenhuis maar fusie...dan zeg ik NEE!! Klein maat fijn

Geef uw reactie.

Marga: oneens

Lekker Wim (zie onder) twee keer eens stemmen terwijl je oneens wilt. Niet zo handig.

Geef uw reactie.

Marga: oneens

Waarom moeten ziekenhuizen steeds maar groter worden. Het wordt er beslist niet beter op, met als gevolg dat je langere wachttijden krijgt bij een specialist enz. Laat Boxmeer zoals het nu is!
Het ziekenhuis te Boxmeer heeft al veel patiënten vanuit Venray overgenomen, omdat dit ziekenhuis goed omgaat met de mensen.

Geef uw reactie.

Wim: eens

hieronder moet zijn oneens.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Roermond heeft goed nagedacht en de juiste beslissing genomen .
Venray wordt helemaal uitgekleed .
mensen van Venray voor elk akkefietje naar Venlo rijden of nog erger zelfs naar Maastricht .

Geef uw reactie.

Frans: oneens

Samenwerking Boxmeer en Venlo is toch niet logisch. Venlo is georiënteerd op UMC Maastricht Boxmeer op Radboud Nijmegen. Wanneer met deze uitgangspositie onderhandeld moet worden over een fusie dan zijn we 10 jaar verder en nog niet rond

Geef uw reactie.

Frits: oneens

boxmeer moet zich niet laten opeten door vie curi

Geef uw reactie.

Agnes: oneens

groter is nooit beter. kost vast weer miljoenen om samen te gaan en veel overleg. en dat gaat allemaal ten koste van goede zorg.

Geef uw reactie.

Margo: eens

We zijn aan de wolven overgelaten.
Venray had alles, nu grotendeels alleen maar polie behandelingen. Venlo pompeus en voor bijna iedere ingreep moet je toch naar Venlo of Boxmeer.
Ook jammer dat iedere bevalling nu in Venlo , maar de meeste toch naar Boxmeer gaan, om een Brabander te gaan baren.
Ook de kinderafdeling en Care zijn in Venray al afgenomen!
Ik hoop dat de zorg beter wordt verdeeld! En dat we in Venlo Boxmeer en Venray onze zorg blijven behouden

Geef uw reactie.

Herman: eens

Ziekenhuis Boxmeer is een aangenaam ziekenhuis om te verblijven. Vindt het in het algemeen eter dan Venlo. Ben bij diverse artsen in Boxmeer onder behandeling, en ook dat er een gedeelte van het St>Maarten ziekenhuis is ,is ook zeer ideaal.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Samenwerking prima. Keuzemogelijkheid is goed. Overigens zijn mijn ervaringen met Venlo alleen maar positief.

Geef uw reactie.

Es d B: eens

Als ik moet kiezen dan liever Boxmeer dan Venlo ziekenhuis.
En het ligt er ook aan waarmee ik naar ziek huis zou moeten.
Met sommige dingen liever in Radboud Nijmegen.

Geef uw reactie.

Oud verpleegkundige Elisabeth ziekenhuis en VieCuri: oneens

Ziekenhuis Venray is door de toenmalige fusie met ziekenhuis Venlo haar volledige identiteit verloren. Juist waar niemand bang voor hoefde te zijn werd voor de fusie gezegd. In Venlo meende men dat men alles beter wist en daar alles beter was. Langzaam werd ziekenhuis Venray steeds verder afgebroken, er was geen geld. Wel was er heel veel geld (tonnen) voor bijv. een door Italiaanse kunstenaar gemaakte mozaïek in de ontvangsthal. Prestige dat telt voor Venlo, ik zeg schone schijn. Boxmeer is een ‘vriendelijk’ ziekenhuis, dat wat ziekenhuis Venray ook was en waar het om bekend stond. Daarom ziekenhuis Boxmeer, laat je vooral niet opslokken door de pretentieuze reus VieCuri!

Geef uw reactie.

Abdullah : eens

Boxmeer is een zeer fijn ziekenhuis!

Geef uw reactie.

R.Gaal: eens

boxmeer is een zeer solide en fijn ziekenhuis. En dicht bij venray

Geef uw reactie.

Henk: oneens

mijn ervaring met Boxmeer is heel goed en daarom kies ik voor Maasziekenhuis Pantein

Geef uw reactie.

Leo: eens

Boxmeer staat goed aangeschreven en kunnen van elkaar leren. Maar hoop dat er in Venray wel een ziekenhuis blijft!!!

Geef uw reactie.

Jb: eens

Hoe vaak moeten we dat nog aangeven. Wat ik wel n hinder vind in het algemeen bij ziekenhuis is het betaald parkeren.

Geef uw reactie.

Striepke: eens reageert op Jb : eens

Dag J.B

Ik ben het volkomen met u eens. Maar helaas wordt onze stem niet gehoord en blijven zij gewoon hun eigen gang gaan!
Betalen...alsof je voor je plezier naar een ziekenhuis gaat! Parkeren bij een ziekenhuis moet gewoon gratis zijn, dat is tenminste patiëntvriendelijk.
Het zou trouwens een logisch systeem zijn, dat men gewoon een kaartje koopt en bij het verlaten van het ziekenhuis je geld terugkrijgt.

Geef uw reactie.

van Meijel : eens

Kunnen veel van elkaar leren en bereikbaarheid zorg voor Venray ideaal als dit ook in Boxmeer kan.

Geef uw reactie.

B’s : oneens

Boxmeer is gewoon een stuk beter. Er zijn niets voor niets veel patiënten vanuit Venray die voor Boxmeer kiezen

Geef uw reactie.

Striepke: oneens

Waarom moeten ziekenhuizen steeds maar groter worden. Het wordt er beslist niet beter op, met als gevolg dat je langere wachttijden krijgt bij een specialist enz. Laat Boxmeer zoals het nu is!
Het ziekenhuis te Boxmeer heeft al veel patiënten vanuit Venray overgenomen, omdat dit ziekenhuis goed omgaat met de mensen.
Daar kan Viecuri niet aan tippen! Trouwens, mocht het nodig zijn dan wordt men doorgestuurd naar de Radboud te Nijmegen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Vriendelijker. Je wordt in het Nederlands aangesproken en niet in het dialect.
Betere artsen

Geef uw reactie.

Corrie Kok : oneens

De fusie met diverse andere ziekenhuizen spreekt voor zich, geen interesse. Venray is als polikliniek beter af en laat de specialisten in de academische ziekenhuizen vooral hun werk goed doen. Reistijd en/of dialect wel of niet accepteren heeft met de zorg niets te maken. Als de verpleegkundigen hun uiterste best doen, wat maakt een dialect dan uit. Het gaat om de hulp, de verpleging!
Als het erop aan komt wordt er toch meestal doorverwezen naar een specialist van een academisch ziekenhuis. (gelukkig wel)!

Geef uw reactie.

As: oneens

Omdat ik als patiënt van Pantiene bewust hiervoor gekozen heb omdat de grootschaligheid van viecuro mij tegen staat. In Boxmeer ben je nog echt patient zoals het vroeger in Venray ook was. Sinds de fusie met Venlo is het een gezondheidsfabriek geworden waar je een nummer bent en waar ze je het liefst zo snel mogelijk weer buiten zetten

Geef uw reactie.

M: oneens

Viecuri wil teveel en te groot, waardoor ze de zorg op maat uit het oog verliezen en alleen maar kijken naar winst. Kijk maar naar de hap. Hoe het was en hoe het nu is.

Boxmeer is een fijn ziekenhuis waar de zorg en alles eromheen goed is geregeld. Ook de communicatie is bij het ziekenhuis in Boxmeer vele malen beter als Venlo/Venray.

Geef uw reactie.

-: eens

De samenwerking met Boxmeer zie ik graag komen. Erg goede ervaring en is ook t ziekenhuis wat ik elke kies i.p.v venlo

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Boxmeer is ziekenhuis met menselijke maat waar reeds velen uit Venray naar toe gaan.
Radboud als Academisch ziekenhuis als vangnet dichterbij dan Maastricht!

Geef uw reactie.

JTH: oneens

Ben bewust van ziekenhuis veranderd omdat ik met het ziekenhuis in venray minder goede ervaringen heb en Venlo staat bij mij helemaal onderaan mede ook door het taalgebruik, het schijnt dat ze daar geen verstaanbaar Nederlands kunnen spreken,
Een fusie zie ik dan ook echt niet zitten

Geef uw reactie.

RGL: eens

mee eens, fusie hoeft niet eens , goede samenwerking is al genoeg, shuttle service oprichten tussen de twee ziekenhuizen voor de mensen die geen vervoer hebben , v.w.b. het "platpraten " in 't ziekenhuis in Venlo , wij zijn laatst in 't ziekenhuis in Venlo geweest, mijn vrouw ( van oorsprong Blerickse ) had 'n intake gesprek met drie verschillende medewerksters , ze spraken van begin af gewoon nederlands , ondanks de feit dat ze konden horen dat mijn vrouw uit de buurt kwam .

Geef uw reactie.

Jack.: eens

Samenwerking met Boxmeer is goed .
Er wordt nu al door veel mensen uit Venray naar toe gegaan voor zorg.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

fusie ja want geen mening is niet mogelijk, als het moet maar zal niet gebeuren , vraag me af waar Venray mee bezig is , wij zitten mooi tussen de 2 dus beter hier bouwen en dan zowel Venlo als Boxmeer naar Venray laten komen .als het aan Venlo ligt komt er niet meer in Venray dan een paar polis en over enkele jaren niets meer , beter een tijdelijk gebouw bouwen of het bestaande blijven gebruiken . kijk hoe druk het in Venray op de parkeerplaats is en daar moet straks het meeste van naar Venlo rijden , wat denk je van het milieu ? we lijken in Venray wel tweede hands burgers en dit mede door het eigen beleid , we laten maar alles over ons heen gaan .keuze Boxmeer is goed , Venlo bepaald nu al het beleid in Venray en daar wordt niemand blij van .in Boxmeer staat de Radboud er achter met gegarandeerde goede zorg .

Venray sta op en neem het heft zelf in handen en regel en beslis dingen zelf en maak een eigen vooruit strevend beleid .

Geef uw reactie.

Saalmink: eens

Ben in behandeling geweest in Boxmeer , zeer goed communicatie , goed bereikbaar en uitstekend geholpen , dus voorkeur is boxmeer

Geef uw reactie.

Joosl.: oneens

Samenwerking Boxmeer en Venlo ligt niet voor de hand. Venlo is georiënteerd op UMC Maastricht Boxmeer op Radboud Nijmegen. Wanneer met deze uitgangspositie onderhandeld moet worden over een fusie dan zijn we 10 jaar verder en nog niet rond.
Voor inwoners van Venray is het ziekenhuis in Boxmeer nu al een prima alternatief waar men alle zorg kan krijgen die nodig is en met Radboud op de achterhand gegarandeerd van de meest specialistische zorg.
Qua afstand is Boxmeer meestal ook nog gunstiger en wat het Nederlands taalgebruik t.o.v. het alom gebezigde dialect in Venlo is Boxmeer zo wie zo aan te bevelen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Zou goed zijn de samen werking met Boxmeer

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Schaal vergroting d.m.v. fusie met Boxmeer kan de positie van Viecuri - lokatie Venray versterken gezien de centrale ligging van onze plaats .
Waarborgen dat de medische zorg hier weer verzwaard zal worden moeten wel gegeven worden .

Geef uw reactie.

francien: eens

zou heel goed zijn als regionale ziekenhuizen meer gingen samen werken ook provincie over schrijdend

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Natuurlijk, daar hadden ze ook de fusie mee moeten aangaan en niet met Venlo.
Als ze dan een ziekenhuis erbij willen hebben, dan zeker Boxmeer. Veel mensen uit Venray gaan daar nu al heen, omdat ze niet naar Venlo willen.

Geef uw reactie.

Cees: eens

Veel patiënten uit Venray gaan nu al naar Boxmeer, vaak ook vanwege de afstand.
Roermond valt om die reden dan ook sowieso af.
Vind wel dat in Vie Curie enkele goede specialisten werkzaam zijn, maar dat is in Boxmeer ook.

Cees

Geef uw reactie.

F. : eens

Boxmeer is dichterbij, prima ziekenhuis en ze praten gewoon Nederlands tegen je in plaats van plat Venloos. Boxmeer heeft mijn voorkeur.

Geef uw reactie.

Ine: oneens

Ervaringen in Vicurie Venlo niet positief

Geef uw reactie.

Marian: eens

Boxmeer heeft mijn voorkeur.
Qua bereikbaarheid gemakkelijker.
Ik vraag me wel het volgende af. We hebben ondertussen meer inwoners.
We zitten tussen 2 volwaardige ziekenhuizen in, wat als de patiënten allemaal gewoon in Venray terecht zouden kunnen. Ligt het bestaansrecht van een volwaardig Venrays ziekenhuis, in de bedden van omliggende ziekenhuizen?
Gezondheidszorg, ik begrijp het al lang niet meer.

Geef uw reactie.

J: eens

Fuseren met Boxmeer en directe pendel verbinding tussen Venray en Boxmeer oprichten om zo de drempel naar Boxmeer te verkleinen voor de personen die geen eigen vervoer of naaste hebben die kunnen rijden.

Geef uw reactie.

Ria: oneens

Het maas ziekenhuis is nu een heel fijn ziekenhuis en dat moet je zo laten. VieCurie heeft het ziekenhuis van venray alleen maar over genomen om de vliegen af te vangen en als je wat mankeert kun je alsnog naar venlo. Gelukkig heeft Laurentius dat op tijd ingezien anders hadden de venraynaren zodra de fusie er was ook nog naar roermond gemoeten als ze werkelijk wat mankeren. VieCurie wil alleen een poli om mensen binnen te slepen. Dat noem ik geen ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op Ria : oneens

Helemaal mee eens

Geef uw reactie.

Nu Roermond afhaakt is Boxmeer wellicht een optie.

De kop van dit artikel is niet meteen voor iedereen duidelijk en vraagt om een toelichting.
Wat ermee wordt bedoeld is dat onlangs het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft besloten om de fusie met het VieCuri ziekenhuis in Venlo af te blazen.

De afgelopen......

Lees verder