ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Kappen of (euro)flappen

woensdag, 03 december 2014 16:10 Kappen of (euro)flappen

De bomenkap hield de gemoederen in Venray volop bezig.

In de maand december hebben vele inwoners van Venray de website burgersvanvenray bezocht. Men kon daarop een mening geven over de stelling :
Bezuinigingen mogen geen argument zijn voor bomenkap.
Bijna 600 personen hebben deze onafhankelijke website in december bekeken.
Van deze bezoekers hebben er bijna 150 daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Daarvan was 83 % het eens met de stelling, terwijl dus 17 % het ermee oneens was.
Een grote groep eens-stemmers heeft ook de mogelijkheid benut om op de site aan te geven waarom men tegen de bomenkap was. Er werden daarbij een aantal nogal uiteenlopende meningen geventileerd, waarbij soms ook de raadsleden niet werden gespaard. Een herkenbare “rode draad” van alle reacties was echter dat het door de gemeente gebruikte argument voor bezuinigingen niet wordt gedeeld.
Voor diegenen die alle reacties eens willen bekijken, kan men op de website www.burgersvanvenray.nl onder de groep “vorige stellingen” alsnog alles nalezen.

Enkele van deze meningen zijn hierna opgenomen.
Paul van Hoef is het eens met de stelling en schrijft :
Natuur, groen, bomen - het is al lang door objectief onderzoek vastgesteld - vergroten uw welzijn, bevorderen uw gezondheid en verhogen de waarde van uw buurt en uw huis. Door geen oog voor waarde en alleen voor kosten te hebben heeft de raad zich in deze zaak een boekhouder van de slechtste soort getoond.
Ria Jager, die het ook eens is, koppelt haar mening aan de hoogte van de gemeentelijke belasting.
“Venray als "groene gemeente" is wel erg schijnheilig als er zoveel bomen alleen vanwege bezuinigingen gekapt worden. Hopelijk luistert de gemeente naar haar burgers en kan er alsnog anders beslist worden. "beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! " Ik denk dat heel veel mensen een euro extra gemeentelijke belastingen betalen niet zo erg vinden om deze verkeerde bezuiniging op te vangen.”
J.H. de Vries schrijft : “Zoals reeds vaker benoemd is, kan het niet zo zijn dat het kappen van bomen de reden kan zijn van een bezuiniging van de gemeente. De gemeente heeft niet genoeg beargumenteerd waarom het noodzakelijk is om ook gezonde bomen te kappen. Deze rigoreuze actie heeft er toe geleid dat er een enorme kaalslag heeft plaats gevonden. Het eens zo mooie groene Venray heeft nu in een keer een andere invulling gekregen. Met dank aan onze lokale politici. Van Venray in het groen tot wat nu?”
M. Oosting stelt : “Tonnen uitgeven om 850 bomen te rooien en dwepen met bezuiniging op herstelwerkzaamheden terwijl je bomen rooit waar de afgelopen 10 jaar geen straatonderhoud is uitgevoerd. Hoezo bezuinigen op zaken waar je geen geld aan uitgeeft? Dit hebben we pas over 3 tot 6 jaar terugverdiend. Geen oog voor groene ruimtelijke kwaliteit! Voor jaren aantasting hiervan en geen gevoel bij klimaatadaptief omgaan met je omgeving. Meer groen betekent ook in Venray minder opwarming”.
In tegenstelling tot anderen is r.i. janssen het oneens met de stelling en motiveert dat als volgt :
“Als je weet hoeveel bomen Venray telt dan worden die 850 bomen geeneens gemist. Schade aan wegen en fietspaden is vele malen erger . En dan is het helemaal niet erg als er ook nog geldelijk gewin bij te halen is”.
Corry Houwen heeft een enigszins genuanceerd standpunt : “Als alle zieke bomen en bomen die echt overlast veroorzaken worden gekapt, heb ik begrip voor de bomenkap”. Maar kappen vanwege bezuiniging is een niet te begrijpen besluit. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid, helpen bij het zuiveren van de lucht en vangen ook fijnstof uit de lucht.
 

REACTIES

Jan J.: eens

Koester het Groene aspect van deze gemeente . Alleen kap voor enkele zieke en verkeersonveilige bomen .Dan hoeven er geen 800 weg maar hooguit 80 ! De vaak naargeestige architectuur komt na de massale kap onbarmhartig naar voren . Groen geeft fleur aan een gemeente als deze. Doe er ALLES aan omdat te koesteren en dus te behouden.

Geef uw reactie.

Hans te Boekhorst: eens

Bomen zijn een aanwinst voor het landschap. Het duurt generaties (voor de meeste soorten) om tot werkelijke volwassenheid en schone ouderdom te komen. Ik zou de situatie moeten kennen om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. Maar puur vanwege bezuiniging is waanzin. We mogen jaloers zijn op de monumentale bomen die in Engeland te vinden zijn. Maar we kunnen ook de hand in eigen boezem steken, als we onze kleinkinderen deze monumentale bomen onthouden. Een boomverzorger in opleiding

Geef uw reactie.

J.Mulder: eens

Ik kan mij voorstellen dat op plaatsen binnen de Gemeente bomen gekapt moeten worden voor a - te dicht op elkaar staan b - vanwege de veiligheid c - te groot zijn geworden en dus meer overlast bezorgen dan dat men er plezier aan beleeft d - aanpassing van het bestemmingsplan Echter de willekeur en de reden waarom bomen in wijken straten bv. Beukenstraat/Henri Dunantstraat ontgaat mij geheel. Eens waren wij met zijn allen trots op onze groene gemeente deze trots maakt nu plaats van schaamte.

Geef uw reactie.

Pieter Swinkels: eens

Bomen zorgen voor een leefbaar klimaat. Zuurstof, schaduw, mooi aangezicht, etc. Dit mag ook wat kosten. Wat zijn überhaupt de kosten van deze bomen? Wat is de besparing per jaar? Zijn er ook andere oplossingen mogelijk? Stel dat het gaat om overlast door bladeren kun je kijken hoe je deze goedkoop kunt opruimen. B.v schoolkinderen, asielzoekers, werkzoekende of andere? We leven toch in een participatie maatschappij. Naar mijn inziens is er kortzichtig gehandeld.

Geef uw reactie.

Barend: eens

Venray, Wel € 30.000.000 uit willen geven aan een gemeentehuis, maar wel gewoon tig bomen kappen om te bezuinigen, € 95000 per jaar. (sig).Dat krijg je als je boeren als "bestuurders" aanstelt, die als sprinkhanen alles kaal vreten en er dan tussenuit naaien!. Nul Maar dan ook Nul empathie met de mening van de inwoners. Laten we appartementen bouwen mensen!, want die verkopen tenminste niet!, U als bestuur gedraagt zich als onderkoningen maar eigenlijk bent u gewoon tuig!!.

Geef uw reactie.

Lieke: eens

Brief thuisgekregen met informatie over het kappen van de bomen. De volgende dag was de helft al gekapt, we hebben niet eens de kans gekregen om hier tegenin te gaan! Zonde van al die mooie, gezonde bomen! Wonen in gemeente Venray is lang zo aantrekkelijk niet meer.

Geef uw reactie.

monique smeitink: eens

Er worden te veel bomen gekapt , waar niemand iets van begrijpt waar dit nuttig voor is,

Geef uw reactie.

Cynthia: eens

uitdunnen en verwijderen van zieke bomen, ok. Niet echter het aantasten van de groene omgeving waar we nu juist zo trots op zijn. Het is die lommerrijke leefwereld die ons gebied uniek maakt. We wonen immers (gelukkig) toch niet in de Randstad? Doorgaan met kappen levert trouwens op den duur weer onkosten op, als de onderhoudsbedrijven van gemeentelijk groen geen werk meer hebben. Onkosten op in de vorm van uitkeringen (en dus overheidsgeld, weg besparingen!)

Geef uw reactie.

marian: eens

Weer een bezuiniging van de gemeente Venray over de ruggen van de burgers. Bomen die ziek zijn okee, daar moet wat mee gedaan worden. Maar overal waar je komt in Venray, zie je wat de bomenkap met de straten gedaan heeft, lijkt wel of er een storm gewoed heeft. Te gek voor woorden

Geef uw reactie.

E. Elderhorst: oneens

Elke boom geeft perdag zuurstof voor 3 gezinnen. Elk gezin bestaat uit gemiddeld 3 personen. de gemeente heeft er voor gezorgd dat 800 x 3 = 2400 personen per dag de benodigde zuurstof mislopen en dat in onze lucht vervuilde Venray

Geef uw reactie.

Karlijn Pluymaekers: eens

Doodzonde de kap van al die bomen. Dit kan nooit de besparingen waard zijn geweest. Precies de route die ik meerdere keren per dag fiets (henri dunant) is nu helemaal kaal. Venray bloeit. Jaja... Venray kapt is de nieuwe slogan van de gemeente.

Geef uw reactie.

Ab op de Laak: eens

Wat ik totaal niet snap is deze zinloze bomenkap bezuinigen op de natuur is per definitie duur en wat is de volgende misstap? venraynietzofraay

Geef uw reactie.

A. Seijkens: eens

Bomen zijn er voor de zuurstof productie en aankleding van de straat. Eigenlijk moeten er meer bomen komen.

Geef uw reactie.

t.kalwij: eens

Bomen zijn te belangrijk en groeien langzaam.

Geef uw reactie.

Paul van Hoef: eens

Natuur, groen, bomen - het is al lang door objectief onderzoek vastgesteld - vergroten uw welzijn, bevorderen uw gezondheid en verhogen de waarde van uw buurt en uw huis. Door geen oog voor waarde en alleen voor kosten te hebben heeft de raad zich in deze zaak een boekhouder van de slechtste soort getoond.

Geef uw reactie.

Wendy: eens

Wat een zonde van die mooie bomen. Ziet zo vreseijik kaal uit zonder. Hadden we niet ergens ander op kunnen bezuinigen?. Of burgeractie, gezamelijk onderhoud van de bomen. gezellige buurtdag, hapje drankje en bomen onderhouden. Ook goed voor de saamhorigheid

Geef uw reactie.

Petra Cremers: eens

Zoveel mogelijk groen in de gemeente Venray behouden!!!!! Het is het mooiste dat we hebben.

Geef uw reactie.

Marleen Schmetz: eens

Ik wordt zeer emotioneel als ik naar de lege plekken kijk, waar prachtige bomen stonden. Hele straten , zijn nu kaal , alles weg....in de wijk Landweert, waar ik woon. Dit is niet te geloven , voor het welzijn van mens en dier is een groene omgeving heel belangrijk. De bomen gaven een ontspannen en prettige aanblik in de straten.

Geef uw reactie.

Remco: eens

De beoogde besparing van 73K is een schijntje en staat niet in verhouding tot deze absurde afbraak. Zeker in het licht van de bevindingen van registeraccountant Leo Verhoef: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/venray.html

Geef uw reactie.

Ria Jager: eens

Venray als "groene gemeente" is wel erg schijnheilig als er zoveel bomen alleen vanwege bezuinigingen gekapt worden. Hopelijk luistert de gemeente naar haar burgers en kan er alsnog anders beslist worden. "beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! " Ik denk dat heel veel mensen een euro extra gemeentelijke belastingen betalen niet zo erg vinden om deze verkeerde bezuiniging op te vangen.

Geef uw reactie.

Hans van maurik: eens

Het kappen van zo veel bomen heeft een enorm effect op de uitstraling van Venray. Het heeft jaren geduurd voordat de bomen zo groot zijn gegroeid, omhakken is zo gedaan, de schade die hiermee aangericht wordt is enorm en dan bedoel ik niet de schade aan straten en stoepen, maar aan het milieu en het straatbeeld . Stop de onnodige kap nu het nog kan. Gemeenteraadsleden luister naar uw burgers.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Bomen die eerst in aanmerking kwamen om, volgens de gemeente op goede gronden, gekapt te worden mochten na een klein beetje protest blijven staan. Als de burger van Venray zo over de gemeente heen valt dan is er toch iets niet in de haak. Misschien wel de gebrekkige manier van communicatie door de verantwoordelijke partijen. Ik hoop dat we bij de volgende verkiezingen niet zijn vergeten dat het CDA, Samenwerking Venray als ook D66 hiervoor verantwoordelijk zijn.

Geef uw reactie.

ria: eens

hoezo bezuiniging,of te wel de plantsoenendienst heeft anders toch niets te doen??? Hoeven we niet meer mee te doen aan de groenste gemeente van nederland. Het is te gek voor woorden maar ja die eikenbalk voor hun kop moet toch ergens vandaan komen !!!!!!Of maken we er in Venray maar een eikenboom van.

Geef uw reactie.

jac haegens: eens

Hoe heeft de gemeenteraad dit ooit goed kunnen keuren!!

Geef uw reactie.

C. bos: eens

Jammer van zulke mooie bomen! Alleen zieke bomen mogen worden gekapt!

Geef uw reactie.

ine op den buysch: eens

Het is schande en bedroevend. Ik heb mijn mening ook al in peel en maas bekend gemaakt

Geef uw reactie.

jan: oneens

ik begrijp Frank Nelissen niet, dat hij het goed vind dat de namen van de raadsleden oplijk in de krant staan. Je weet zeker ook niet hoe veel over last de bomen voor ouder en gehandicapten geven. Van mij mogen er nog meer bomen weg .

Geef uw reactie.

J.H. de Vries: eens

Zoals reeds vaker benoemd is,kan het niet zo zijn dat het kappen van bomen de reden kan zijn van een bezuiniging van de gemeente. De gemeente heeft niet genoeg beargumenteert waarom het noodzakelijk is om ook gezonde bomen te kappen. Deze rigoreuze actie heeft er toe geleid dat er een enorme kaal slag heeft plaats gevonden. Het eens zo mooie groene Venray heeft nu in een keer een andere invulling gekregen. Met dank aan onze lokale politici. Van Venray in het groen tot wat nu?

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Er mag nooit bezuinigd worden op de natuur...natuur is nodig voor het menselijk welzijn, de zuurstof en bomen vangen de fijnstofdeeltjes in de lucht op!! Het doet iedere keer weer pijn als ik bv. De Henri Dunantstraat passeer...het lijkt wel of er een bom is gevallen!!

Geef uw reactie.

Raoul Dusch: eens

Bomen zijn een van de levensaderen van onze samenleving. Alleen zieke bomen mogen m.i. gekapt worden. Ik wil graag een paar euro meer per jaar betalen om de bomen te onderhouden.

Geef uw reactie.

A. Seibert: eens

Het maakt mij verdrietig en ook erg boos, dat prachtige bomen, die ik in de loop der jaren heb zien groeien en bloeien, zomaar gekapt worden. Ik dacht, dat de waarde van de natuur tegenwoordig toch overal bekend was. Het valt mij verschrikkelijk tegen, dat de gemeente Venray hiervan niet op de hoogte is.

Geef uw reactie.

Charles de Vilder: eens

Als de Gemeenteraad ja gezegd heeft op de notitie van de Gemeente ,dan kan ik mij dat voorstellen. Maar de uitvoering heeft geen relatie met dat redeijke verhaal. Dat maakt het onverteerbaar, Zker als de meente met de ambitie om de groenste Gemeente van Nederland te zijn, om bezuinigings redenen 850 merendels gezonde bomen gaat kappen.

Geef uw reactie.

Venray: eens

Deze bomen dragen bij aan de schoonheid van Venray. Een ambtenaar beslist maar om bomen te kappen ivm bezuinigingen.. En waarschijnlijk ook voor zijn bonus. Ik neem aan dat er nu ergens centraal in het centrum van Venray een mooi park komt te liggen, waar 850 bomen terug komen. Central park in Venray.

Geef uw reactie.

Elisabeth: eens

Helemaal te gek!!! Hoezo groenste gemeente?

Geef uw reactie.

John S : eens

Ik vindt het wel heel erg kort door de bocht om zomaar 850 gezonde bomen te kappen. De leefomgeving in de straat heeft er erg onder te lijden. In de afgelopen weken zijn zonder exacte datum te noemen alle bomen bij ons in de straat gekapt ( dit nadat op een andere lokatie protest was uitgebroken ). Ook ligt de hele straat opengebroken en er gebeurt nadat de stronken zijn verwijderd al ruim 2 weken niets meer. Nog even en dan kan door eventuele vorst helemaal niets meer gebeuren.

Geef uw reactie.

M. Oosting: eens

Tonnen uitgeven om 850 bomen te rooien en dwepen met bezuiniging op herstelwzh terwijl je bomen rooit waar de afgelopen 10 jr. geen straatonderhoud is uitgevoerd. Hoezo bezuinigen op zaken waar je geen geld aan uitgeeft? Dit hebben we pas over 3 tot 6 jr. terugverdiend. Geen oog voor groene ruimtelijke kwaliteit! Voor jaren aantasting hiervan en geen gevoel bij klimaatadaptief omgaan met je omgeving. Meer groen betekent ook in Venray minder opwarming.

Geef uw reactie.

Mary Dik: oneens

Venray Bloedt, want in deze bomen zit leven en worden zonder meer gekapt. Hel geld dat hierdoor verkregen wordt is zo weer foetsie en is het dan de bedoeling dat er volgend jaar weer bomen gekapt gaan worden om geld te verzamelen? Verzin eens iets anders.

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op Mary Dik : oneens

Jammer, Mary, gelukkig ben je tegen de bomenkap en eens met de stelling, heb je op het verkeerde knopje gedrukt en nu ben je blauw....

Geef uw reactie.

pietje puk: oneens

Vind het goed dat de 850 bomen weg zijn. Alles is nu overzichtelijk vooral de wegen.

Geef uw reactie.

Wendy: eens reageert op pietje puk : oneens

Wel reageren maar niet je echte naam durven noemen. Stoer hoor

Geef uw reactie.

geert nelissen: eens

zoek de bezuiniging in adviesopdrachten aan derden, zodat het gemeentebestuur zich niet meer kan verschuilen achter duurbetaalde adviezen.

Geef uw reactie.

Leo Broers: eens

Ik ben in tranen als ik door Venray fiets. Een zo controversieel besluit als deze verdient minstens een raadpleging van de bevolking. In de ogen van de gemeenteraad niet dus.Gelukkig heeft de gemeente het grondgebied van Geysteren verworven. Kan men nog eens 640.794 bomen laten kappen. Levert vast ook nog eens geld op

Geef uw reactie.

Ans van der Borst: eens

Waar je trots op bent en wat gezond is en niemand en niets tot last is, daar blijf je van af, dat koester je. Bezuinigen is het gevolg van verkeerde keuzes maken , denk aan het Floriade verhaal. Dhr. Loonen ligt niet wakker van de mening van de burger, eigenaardig, hij vertegenwoordigt hen toch? Trouwens hebben jullie de Maasheseweg al bekeken na de bomenkap? Nou daar lig ik wel wakker van!

Geef uw reactie.

Familie Janssen : eens

Geld is belangrijker dan de zorg van de burger. Met de storm op 14 juli 2010 dreigde een scheefstaande boom pal op ons huis te vallen. Het heeft meer dan twee dagen geduurd voor men, in dit geval de "bomenfiele heren", daar bij de gemeente ook van overtuigd waren. Diezelfde heren kappen nu achteloos 850 bomen!

Geef uw reactie.

E.Koenen.: eens

Officieel krijg je een boete als je illegaal kapt. Er zijn in de jaren 70/80 veel bomen niet door de harde laag heen geplant dit geeft veel problemen omdat de wortels te oppervlakkig groeien en veel kabels en leidingen kapot gaan. Dit is al 30 jaar bekend !!! Kijk eerst naar de verzoeken van de burgers die echt last hebben van bomen en werk natuurlijk en langzaam naar een oplossing en niet zo voor de vuist weg. Dit is niet te begrijpen :(

Geef uw reactie.

Like Kocken: eens

Heel erg dat een dubieus bezuinigingsplan de dood van zoveel bomen betekent, en dat met 1 stem meer. En Venray pretendeert de groenste gemeente te zijn! Bomen zijn beeldbepalend en zuiveren de lucht, dus heel belangrijk voor mensen in een stedelijke omgeving. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik al die kale plekken zie.

Geef uw reactie.

Een boze boom: eens

Van een duurzame samenleving heeft men blijkbaar nog geen kaas gegeten. Alleen de centjes tellen. Kortzichtig en korte termijn denken.

Geef uw reactie.

sraar hoex: eens

Nog niet zo lang geleden werd het kappen van een boom als crimineel gezien. Nu worden er honderden gezonde bomen gekapt die geen overlast geven of ziek zijn. Waarom deze ommezwaai? Waarom werd er vooraf niet gecommuniceerd met de burger? Ik maak me zorgen over de toekomst, vooral ook omdat de gemeente straks verantwoordelijk wordt voor veel zaken die de burger aangaan.

Geef uw reactie.

buurman: eens

ik vindt het onzin dat de gemeente maar kan zagen waar ze willen ze zagen de wijken kaal , en in het Brukske hebben de bewoners gevraagd aan de gemeente voor kap van 4 linde bomen die bezorgen de bewoners elk jaar heel overlast middels het sap wat ze laten stromen tijdens de bloei als er een fiets onder staat krijg je die bijna niet meer zuiver van de plekzooi en dan in de herfst ook nog al dat blad , maar die mogen er niet af.

Geef uw reactie.

H.Biezenaar: eens

Het gaat hier vlgs mij om een willekeurige kap van gezonden bomen. Die bomen zijn bepalend voor de aankleding en leefbaarheid van onze buurt. Beschadiging van het wegdek is een gegeven en de kosten tot herstel moeten mijn inziens elders te verhalen zijn. Venray zou zo groen zijn?????. De kap is al geweest en reageren achteraf heeft nu geen zin meer...schandelijk...

Geef uw reactie.

Jan Hendriks: eens

Bomen zijn onze levensaders! En ze verfraaien de gemeente.

Geef uw reactie.

Ben Roelofs: eens

In de huidige tijd waarin we ons steeds meer bewust worden wat het mileu voor ons en onze kinderen betekent is het schandalig en absoluut niet te verantwoordn waarom deze beslissing genomen is. Wat is de waarde van dit college ?

Geef uw reactie.

Bob Land: eens

Ik denk dat wij allemaal te laat zijn, als ik zie hoeveel lege plekken er nu al zijn, naast de trottoirs in dorp.

Geef uw reactie.

ine: eens

schandalig om gezonde bomen te kappen, als veiligheid in het geding komt,oke, maar gebruik dit niet om je budget onderhoud omlaag te krijgen. Bomen dragen bij leefbaarheid in onze wijken, ik heb situaties gezien waar bomen gerooid zijn die gezond waren en geen enkel gevaar voor wat dan ook vormde. Als wij als burger een boom willen kappen op eigen grond, wat zijn dan de regels ?? In mijn vorige woonplaats mocht het niet, beeld bepalend, bla bla. Herplantplicht ??

Geef uw reactie.

Jan: eens

Bomen vertegenwoordigen een veel grotere waarde dan de gevreesde onderhoudskosten. wanneer straten daadwerkelijk serieus beschadigd dreigen te raken dan is kap een begrijpelijke optie, in alle andere gevallen moeten we gezonde bomen koesteren

Geef uw reactie.

Frie v.d. Munckhof: eens

Als het gaat om zieke bomen of bomen die een levensgevaarlijke situatie veroorzaken dan is kappen wellicht een oplossing. Bomen horen bij een woon- en leefgemeenschap. Onderhoud van wegen en fietspaden horen naast het onderhoud van bomen tot een taak van de gemeente. Budgettair moet dat goed worden ingepast. Het nu gewoon kappen terwijl de discussie nog volop gaande is is trouwens een signaal dat de mening van burgers niet serieus wordt genomen.

Geef uw reactie.

M. Lamberts: eens

Men bezuinigt niet op buger welzijn. En bomen doen mens en dier veel goed. Bezuinig op onnodig maaien van weideranden. daar worden waardevolle wilde bloemen onnodig gemaaid. Met dit geld kun je bomen redden. Twee goede doelen in een klap verwezenlijkt.

Geef uw reactie.

joan: eens

Daar waar bomen schade veroorzaken mogen deze verwijderd worden. Voor de rest afblijven. We willen leven in een groene gemeente !

Geef uw reactie.

Hennie Beelen: eens

Strategisch prima acties, door eerst de bladkorven weg te halen ontstaat er al minder draagvlak voor het behoud van de bomen . Dan zonder brede maatschappelijke discussie het besluit nemen . En nu ondanks de onvrede snel doorpakken dat getuigd van visie en tactiek. Een weloverwogen en gefaseerde aanpak met herbeplanting met minder overlast gevend groen had deze respectloze actie een breder draagvlak gegeven en op de lange termijn meer geld bespaart.

Geef uw reactie.

rijanssen: oneens

Als je weet hoeveel bomen Venray telt dan worden die 850 bomen geeneens gemist.Schade aan wegen en fietspaden is vele malen erger . En dan is het helemaal niet erg als er ook nog geldellijk gewin bij te halen is.

Geef uw reactie.

Loes Geelen: eens

Voor een gezonde leefomgeving is groen van essentieel belang. Het bevordert gezondheid! En beperkt daarmee zorgkosten, hoewel de opbrengsten daarvan wellicht niet bij de gemeente terechtkomen. Ik ben er van overtuigd dat het kappen van de bomen uit kostenoverweging een groot verlies is... Meer info? Kijk eens op de website van Agnes van den Berg: http://www.agnesvandenberg.nl/

Geef uw reactie.

Corry Houwen: eens

Als alle zieke bomen en bomen die echt overlast veroorzaken worden gekapt, heb ik begrip voor de bomenkap. Maar kappen vanwege bezuiniging is een niet te begrijpen besluit. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid, helpen bij het zuiveren van de lucht en vangen ook fijnstof uit de lucht.

Geef uw reactie.

Marij: eens

Bomen horen in een wijk. Groen is belangrijk in een maatschappij van steen en beton. Onderhoud van wegen en fietspaden horen daar nu eenmaal bij. Leg bij onderhoud de straten dan iets hoger, zodat de wortels kunnen groeien. Je kunt de natuur niet compleet vernielen, om kosten te besparen.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: eens

Groen maakt een onderdeel uit van onze leefbaarheid en die is nu hierdoor verminderd. De bomen waren niet ziek of zorgden niet voor enige hinder. Als de gemeente die redenen aanvoert dan heeft ze iets uit te leggen. Men had de bezuiniging intern in de organisatie kunnen vinden, maar net als bij de landelijke overheid snijdt men liever in het budget voor de burger en niet in het eigen vlees. Schamen moeten ze zich!

Geef uw reactie.

Ramon : oneens

Deze bomen zijn vele jaren geleden geplant, naar nu blijkt vaak te dicht op elkaar en te dicht bij de weg / het fietspad. Als al deze bomen blijven staan dan zal dit schade veroorzaken aan de wegen met hoge kosten als gevolg. Met dit in het achterhoofd begrijp ik de keuze om bomen te kappen. Uitleg van de gemeente: https://www.venray.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_oktober_2014/Gemeente_Venray_rooit_bomen

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Het zijn niet alleen de bomen die gekapt worden! Het is ook voor de veiligheid van alle weggebruikers! Op veel plaatsen is gekeken of de bestrating omhoog komt of gaat komen! Dus de hobbels moeten ook weer weggewerkt worden! Ik denk dat er goed over nagedacht wordt! En Nederland is nu eenmaal een klaagland! Wanneer doe je het voor iedereen goed?

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: eens reageert op Margo : oneens

U gelooft echt dat men er serieus over heeft nagedacht ! Nou over het bezuigen zal dit zeker zijn gebeurd. Maar over de leefbaarheid is niet echt nagedacht. De volgende stap zal de gemeente misschien wel wegen gaan afbreken, dan hoeven ze die ook niet te onderhouden en dat scheelt nogal in de kosten! En wie weet wat men nog meer gaat verzinnen, behalve nadenken over hun eigen situatie!

Geef uw reactie.

Een boze boom: eens reageert op Margo : oneens

Met de meeste bomen was niets mis. Een klein deel drukte de weg omhoog. Jou opvatting dat er goed over nagedacht is door deze gemeente klopt niet. Het was een willekeurige kap om de centjes die weinig te maken had met kapotte wegen veroorzaakt door de bomen.

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Margo : oneens

Dan moet je een ander vak kiezen als je dit klagen vind. Het gaat er niet om of je het voor iedereen goed doet, maar dat je wel een verantwoording kunt afleggen. Uw verhaal over hobbels klopt voor 5% van de gevallen.

Geef uw reactie.

Johan Kerstjens: eens

Zieke Bomen kappen ok, bezuinigen op dit thema met de reeds bekende argumenten is onzin. Gevaarlijk , weg omhoog etc , .....geeft natuurlijke drempels. Wat is 70.000 €, voor een Venrayse /Streek bevolking 3 € per jaar . In het kader van de automatisering minder mensen op het gemeentehuis brengt al een besparing van 70.000 € . Mantelzorg voor de bomen en natuur in Venray ,...een optie ?

Geef uw reactie.

Ernst: oneens

Natuurlijk telt geld mee. We verwachten van onze bestuurders dat ze daar goed mee omgaan. Alleen vind ik dat er in dit geval de verkeerde keuze gemaakt is. Van mij hadden deze bomen moeten blijven en hadden de besparingen op een andere manier gerealiseerd moeten worden. Ergo: natuurlijk is geld (bezuiniging) een argument

Geef uw reactie.

Ongetwijfeld heeft iedereen wel iets gemerkt van het kappen van bomen in de gemeente Venray. Dat kan zijn uit gepubliceerde artikelen in de pers of misschien het daadwerkelijk zien van de restanten van de inmiddels gekapte bomen of de stronken.

De redenen waarom de gemeenteraad heeft besloten dat een groot aantal bomen moet sneuvelen lopen......

Lees verder