ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten

woensdag, 29 juli 2020 21:15 Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten

Inwoners willen het apart aanbieden van plastic afval handhaven.

In de maand augustus 2020 hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling die op de website Burgers van Venray werd voorgelegd.
De stelling was:
Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten.
Een overgroot deel van de meer dan 450 respondenten gaf aan dat men het met die stelling eens is; dat bleek immers uit het feit dat 81 % aangaf die mening te zijn toegedaan.
De 19 % oneens stemmers hebben een voorkeur dat het plastic afval aan huis zou moeten worden opgehaald in plaats van het inleveren in de containers die bij de supermarkten staan. Daarmee geeft die groep eigenlijk ook aan dat het plastic gescheiden moet worden ingezameld, alleen niet meer in die containers.
Dat sluit overigens aan bij het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad om drie scenario’s voor het ophalen van afval te introduceren. Eén daarvan is het aan huis ophalen van plastic, blik en drinkpakken in ter beschikking gestelde doorzichtige zakken.
In afwachting van het invoeren van het nieuwe voorstel blijven de ondergrondse containers voor respectievelijk, plastic, blik en drinkpakken echter gehandhaafd.

Enkele opmerkelijke reacties die te lezen zijn op de site worden hierna vermeld/

Hans stelt dat het van de zotte is dat wij ons moeten gaan aanpassen aan een stelletje vervuilers die overal hun huisvuil dumpen. Ik had jaren geleden al aan de gemeente voorgesteld dat het vastrecht wat iedere inwoner van Venray moet betalen omhoog moet en de kliko prijs omlaag of beter helemaal eraf zodat het zwerfvuil drastisch wordt verminderd dus ook de vervuiling van het plastic afval.

Corrie Kok vindt dat plastic afval gescheiden inleveren een goede actie is. Er zullen altijd mensen zijn die slordig omspringen met hun afval. Plastic zakken aan lantaarnpalen hangen maakt de troep nog erger. Handhaven, deel boetes uit en incasseer dit geld als tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen en scheiden van het afval. Meer toezicht door middel van camera's en personeel. Werkgelegenheid op deze manier geven aan milieubewuste personen.
Niet meer van dat softe gedoe, die tijd is voorbij. Wees alert en eerlijk, zeg waar het op staat. Rotzooi maakt nog meer troep. Het is genoeg geweest met die vervuiling in de straten en parken alsook in de mooie bosrijke omgeving van Venray.

Het gescheiden inleveren van afval vindt een anonieme persoon “A” een goede zaak, maar de manier waarop dit nu gebeurt niet. Inmiddels enkele jaren ervaring bij een andere gemeente waarbij plastic zakken gratis door de gemeente werden aangeboden en het plastic aan de straat werd opgehaald. Tevens mocht het blik en de lege pakken in deze zakken. Sinds we in Venray wonen hebben we een heel milieustation in de garage. Het plastic stapelt zich in rap tempo op omdat we niet geregeld bij de supermarkt komen om al het afval weg te brengen. Tevens zijn de gaten van de afvalbak klein waardoor er enkel kleinere zakjes in kunnen.

De Stichting Burgers van Venray is benieuwd of de leden van de gemeenteraad de reacties op haar website bekijken voorafgaand aan hun stellingname op het voorstel van B&W.

REACTIES

Gaat het afvalbeleid in Venray veranderen ?

Onlangs heeft het college van B&W een voorschot op het nieuwe afvalbeleid gegeven door vraagtekens te plaatsen bij het huidige inzamelen van plastic afval.
In de praktijk blijkt dat dit afval steeds meer vervuild is met ander huishoudelijk......

Lees verder