ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het aanjaagteam centrumvisie over De Bleek

maandag, 29 juni 2020 21:41 Het aanjaagteam centrumvisie over De Bleek

De Bleek vanuit de ‘Centrumvisie Venray’

De gemeente Venray heeft samen met de ondernemersvereniging Venray Centraal, de wijkraad Venray Centrum en een vertegenwoordiging van vastgoedeigenaren zo’n vijf jaar geleden het initiatief genomen om een centrumvisie voor Venray op te stellen. Dat heeft geleid tot de ‘Centrumvisie Venray, samen keuzes maken’, die in juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, en tot doel heeft om te komen tot een aantrekkelijk, onderscheidend en toekomstbestendig centrumgebied voor Venray. Alles is er op gericht zoveel mogelijk bezoekers in het centrum te krijgen en te verleiden om hier vaker te komen, langer te verblijven en meer te besteden.

Om dat te bewerkstelligen is de doelstelling geformuleerd om het centrum van Venray ‘compact, compleet en comfortabel’ te maken:
- een compacte binnenstad: een overzichtelijk, compact kernwinkelgebied met duidelijke (aan)looproutes
- een complete binnenstad: een breed en divers aanbod aan winkels, horeca, cultuur voor verschillende doelgroepen, voor jong en oud
- een comfortabele binnenstad: een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte met aandacht voor het historisch karakter en de gevels van panden.

Het compacter maken van het centrum betekent, dat een exact gedefinieerd gebied bestemd wordt tot ‘kernwinkelgebied’, waarin de prioriteit komt te liggen op winkels en horeca terwijl een aantal gebieden in de periferie van het centrum wordt gedefinieerd als ‘aanloopstraten’ en ‘transformatiegebieden’. Daar wordt een breder scala aan functies mogelijk gemaakt, waarbij de prioriteit juist niet ligt op detailhandel. Het uiteindelijke doel is, dat de leegstand in het hele centrum wordt bestreden.

In de Centrumvisie is ook een deel van De Bleek aangewezen als transformatiegebied; het gaat dus niet over de gehele Bleek, maar over het deel tussen het ‘Jumboplein’ en de wereldwinkel (een en ander is exact op een kaart aangegeven).
Vanuit de Centrumvisie is het nieuwe ‘Omgevingsplan Centrum’ (vroeger bestemmingsplan) opgesteld, dat momenteel in procedure is. In het omgevingsplan is vastgelegd welke functies in de diverse gebieden mogelijk worden; voor het tot transformatiegebied bestempelde deel van De Bleek (een deel van De Bleek is/blijft dus gewoon onderdeel van het kernwinkelgebied) is dat de functie ‘gemengd’ waarbij in ieder geval de bestaande winkels kunnen blijven en verder plaats is voor bedrijven en kantoren, cultuur en ontspanning, dienstverlening, horeca, vrije beroepen en ook wonen. Nieuwe winkels zijn in transformatiegebieden alleen mogelijk met een omgevingsvergunning; doel is namelijk om nieuwe winkels zoveel mogelijk in het kernwinkelgebied te laten landen. Ook worden winkeliers die nu in transformatiegebieden of elders in het centrum gevestigd zijn, waar mogelijk gestimuleerd om naar het kernwinkelgebied te gaan (daarvoor is een stimuleringsregeling in het leven geroepen).
Op den duur moet deze aanpak leiden tot een compact, goed voorzien kernwinkelgebied, omgeven door (aanloop-)straten met een aantrekkelijke gemengde invulling, die het kernwinkelgebied ondersteunen.

Rob van Leuven
Voorzitter aanjaagteam Centrumvisie Venray
29 juni 2020

Gerelateerde artikelen

Het standpunt van de gemeente Venray over de toekomst van De Bleek

Lees verder

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen.

Lees verder