ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente Venray over de toekomst van De Bleek

maandag, 29 juni 2020 21:30 Het standpunt van de gemeente Venray over de toekomst van De Bleek

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen.

In de Centrumvisie, die in 2016 is vastgesteld, is het doel opgenomen om het kernwinkelgebied compacter te maken. Dit omdat een compact, sterk kenwinkelgebied, zorgt voor een sterker en levendiger centrum. Deze Centrumvisie heeft aan de basis gelegen van het omgevingsplan Centrum, waarover de gemeenteraad op 7 juli besluit.

De Bleek is in de Centrumvisie én in het omgevingsplan deels gelegen in het kernwinkelgebied (noordelijk deel) en deels in het transformatiegebied (zuidelijk deel). Voor deze indeling is gekozen omdat het noordelijk deel een belangrijke verbinding vormt tussen het parkeerterrein Blekersveld en de Jumbo naar het kernwinkelgebied (Grote Markt/Grotestraat). Dit gedeelte kent ook veel meer passanten dan het zuidelijk deel, dat veel minder ‘in de loop’ ligt. Het zuidelijk deel is bestemd als transformatiegebied. Hier verwachten wij dat er de komende jaren geleidelijk een transformatie plaatsvindt: het aantal winkels gaat verminderen en er komen andere functies voor in de plaats. Dit draagt bij aan het verminderen van leegstand van dit moment, en sluit aan bij de verwachting dat er ook in de toekomst structureel minder behoefte is aan winkelmeters, mede omdat steeds meer consumenten digitaal shoppen.

De gemeente heeft er begrip voor dat dit bij de ondernemers en eigenaren in De Bleek tot onrust en weerstand leidt. Maar het is gezien de huidige leegstand en de toekomstverwachtingen juist duurzaam om te kiezen voor een compact kernwinkelgebied; dit maakt het hele centrum uiteindelijk toekomstbestendiger. Belangrijk is daarbij te benadrukken dat de gemeente tal van inspanningen verricht voor de herontwikkeling van winkelpanden. Zo heeft de gemeente onder andere voor De Bleek een haalbaarheidsonderzoek naar zorgwonen laten uitvoeren, is een aanjaagteam actief en is er een subsidieregeling beschikbaar voor transformatie.

Het is in onze ogen belangrijk om de koers uit de Centrumvisie vast te houden, met als uiteindelijk doel een compact, sterk en levendig centrum.

Gerelateerde artikelen

Het aanjaagteam centrumvisie over De Bleek

Lees verder

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen.

Lees verder