ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gemeente Venray vindt het nog te vroeg om een standpunt te bepalen.

dinsdag, 02 juni 2020 20:34 De gemeente Venray vindt het nog te vroeg om een standpunt te bepalen.

Het Coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling van de regio Venray.

De Stichting Burgers van Venray vraagt ons om een redactionele bijdrage cq een reactie op de stelling van de maand juni.

De gemeente Venray is niet de aangewezen instantie om op deze stelling inhoudelijk te reageren. De landelijke overheid heeft het voortouw in de bestrijding van het coronavirus en de gevolgen. De Minister heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke invloed van luchtvervuiling op de invloed die Corona heeft op de gezondheid van mensen. Op dit moment is de mogelijke relatie tussen luchtkwaliteit en coronabesmetting onduidelijk.
We willen niet vooruitlopen op iets dat nog niet is aangetoond. In de discussie die hierover worden gevoerd spelen emoties een grote rol. Onzekerheden, vragen, zorgen, angst en bezorgdheid. De gevolgen en maatregelen van Corona treffen ons allemaal. De stelling draagt naar onze mening niet bij aan nieuwe inzichten of een beter begrip.