ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De begroting van de gemeente Venray

woensdag, 05 november 2014 13:00 De begroting van de gemeente Venray

Burgers geven eigen mening over de begroting van de gemeente.

Gedurende de maand november hebben de inwoners van de gemeente Venray zich kunnen uitspreken over het begrotingstekort van de gemeente. Vooral de lastenverzwaring om dat tekort op te heffen is bij menigeen verkeerd gevallen.

Meer dan 350 personen hebben de website Burgers van Venray bezocht waarop de stelling stond : “ Ik vind dat een begrotingstekort niet mag leiden tot lastenverzwaring “.
 Van deze bezoekers hebben er 91 daadwerkelijk aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling; 84 % is het eens met de stelling en 16 % dus niet.
Een groot aantal van de personen die gestemd hebben, maakten ook gebruik van de mogelijkheid om hun mening over dit onderwerp op de site te beschrijven.
De rode draad in bijna alle reacties is dat de gemeente met het samenstellen van een begroting “de tering naar de nering “ moet zetten. Met andere woorden : alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven inplannen en zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan.
Het is interessant om de standpunten van die burgers nog eens na te lezen.
Dat kan door op de website onder het knopje “vorige stellingen” te klikken.
Enkele van die reacties zijn hierna vermeld.
Ernest is het eens met de stelling en schrijft :
1. van een begrotingstekort mag geen sprake zijn.
2 . extra lasten voor burgers vind ik niet acceptabel. Vele burgers zitten op de nul-lijn of op de min lijn.
3. verhoging van de ozb en/of rioolbelasting enz. is niet acceptabel
4. er moet gesnoeid worden in de uitgaven van de gemeente. En dat is echt niet zo moeilijk, behalve voor enkele belangengroepjes.., maar vraagt wel visie en lef.

Ook Hennie is het ermee eens en is van mening :
Jammer genoeg is de gemeente en met name B&W met in haar kielzog de gemeenteraad NIET is staat efficiënt met gemeenschapsgeld om te gaan. Kijk maar naar het financieel geklungel bij de Floriade en onlangs weer de schouwburg waarbij de wethouders "leermomenten" op doen over de rug van de burgers. In crisistijd moet zorgvuldigheid voorop staan.

In tegenstelling tot de bovenstaande reacties is de mening van Joos Linskens :
Een begroting dient sluitend te zijn. Wanneer op het einde van de begrotingsperiode blijkt, dat er een tekort is ontstaan door onvoorziene zaken dan dient dit tekort opgevuld te worden, eerst door mogelijke bezuinigingen of in uiterste noodzaak door lastenverzwaring. Een begroting moet wel realiseerbare activiteiten bevatten en geen die niet nodig en niet realiseerbaar zijn. ( b.v. 4e sporthal en school). Goed dat de raad ook bereid is tussentijds deze activiteiten te schrappen.

 

REACTIES

Hans: eens

zorg voor een balans tussen inkomsten en uitgaven, je kunt niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt

Geef uw reactie.

Inge: eens

Een begroting moet sluitend zijn.

Geef uw reactie.

Inge: oneens

Het tekort zal teruggedrongen moeten worden, keuzes in uitgaves zijn hierbij cruciaal. Indien het echt niet anders kan zal er een lastenverzwaring moeten plaatsvinden.

Geef uw reactie.

joos linskens: oneens

Een begroting dient sluitend te zijn. Wanneer op het einde van de begrotingsperiode blijkt, dat er een tekort is ontstaan door onvoorziene zaken dan dient dit tekort opgevuld te worden, eerst door mogelijke bezuinigingen of in uiterste noodzaak door lastenverzwaring. Een begroting moet wel realiseerbare activiteiten bevatten en geen die niet nodig en niet realiseerbaar zijn. ( b.v. 4e sporthal en school). Goed dat de raad ook bereid is tussentijds deze activiteiten te schrappen.

Geef uw reactie.

Joost : eens

Het is blijkbaar heel eenvoudig om een begroting dekkend te maken. Nog eenvoudiger is het om geld van anderen (= de gemeenschap) uit te geven. Zorgvuldig besturen vereist echter kwaliteit om de juiste keuzes te maken. Het zou de gemeenteraad sieren als zij haar zorgplicht daadwerkelijk demonstreert !

Geef uw reactie.

sjef: oneens

Natuurlijk mag een lastenverzwaring dit is de keuze van de coalitie. Wij danken voor deze lasten verzwaring alle stemmers op CDA, Samenwerking en D66. Willen we dat niet dan anders stemmen.

Geef uw reactie.

Theo: eens

Bezuinigen kan door ook door de bladeren tussen struiken en bloemen te laten liggen. Is goed voor de natuur en beter voor de struiken en planten.

Geef uw reactie.

F.A. Keislair: eens

De gemeente moet zorgen dat de begroting sluitend is en moet dit niet afwentelen op de burgers. Wij moeten al genoeg inleveren, nu is de overheid aan de beurt.

Geef uw reactie.

Thijs: eens

Eerst het bestuurlijk orgaan uitknijpen, saneren en efficiënt maken voor het maar weer door te rekenen aan de hardwerkende burger. Er is nog zat te halen in de bureaucratie!!

Geef uw reactie.

Willems: eens

Ze nu al veel te hoog met een klein inkomen ,de mensen kunnen zeer moeilijk rond komen

Geef uw reactie.

Chris: eens

Naar mijn mening wordt een mogelijk tekort wel wat gemakkelijk op de schouders van het verenigingsleven met haar bestuur en vrijwilligers doorgeschoven. Ik vraag me af of het tekort toch echt niet ergens anders kan worden gevonden. Een taak voor onze politici. Ik kan namelijk wat moeilijk aangeven waar dan de verschuiving zou moeten liggen omdat ik niet zomaar ineens de begroting in cijfers ter beschikking heb.

Geef uw reactie.

Peeters: eens

Een groot gedeelte van de minima komt nu al niet meer rond, daar kan echt geen lastenverzwaring meer bij.

Geef uw reactie.

Harold: eens

geld kunnen we maar 1 x uitgeven. dat is aan de gemeente of aan de winkeliers in de gemeente. zoiets geldt ook voor een gemeente, die kan het ook maar 1x uitgeven. maar als die tekort komen dan halen ze het wel bij de burger. als de burger het ergens anders haalt wordt het een crimineel.

Geef uw reactie.

B.J.: eens

Als de verhoging van de gemeentelijke belasting nu het enige was, och dan valt er mee te leven. Maar dit is nog maar het begin. E.R ziektekosten plus € 10.00 P.p Huurwaardeforfait van 0,7 naar 0,75 %. Het is pas nov zorgpremie komt nog evenals een heleboel andere premies en belastingen. De broekriem moet alweer nieuwe gaatjes er bij en hij zit al zo strak

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Natuurlijk moet een gemeente zuinig met zijn geld omgaan. Je kunt niet altijd alles bij de burger leggen. Het in stand houden van het Kunstencentrum is daarom ook zo risicovol. Afijn, zijj hebben uitstel tot 1 april 2015 en dit is geen grap.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

Ik ben van mening dat de gemeente ook eens slimmer om moet gaan met ons geld. Meer zaken over een langere tijd moet plannen. Nu ook de zorg. Meer open staan voor ideeën. Ideeën bus? Digitaal?

Geef uw reactie.

Helene: eens

Beetje een open deur; gemeente moet beter met de beschikbare middelen omgaan en tekorten die het gevolg zijn van slechte besluitvorming, niet op anderen afwentelen.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Zie onderstaande reacties. Ik ben van mening dat de gemeente ook eens slimmer om moet gaan met ons geld. Meer zaken over een langere tijd moet plannen. Nu ook de zorg. Meer open staan voor ideeën. Ideeën bus? Digitaal?

Geef uw reactie.

Sjeng: eens

Ook voor de gemeente huishouding geldt, je moet eerst het geld heeben voor dat je het uit kunt geven. Maak eerst je beschikbare buget en pas daar je uitgaven op aan, niet andersom

Geef uw reactie.

SvG: eens

Het is té gemakkelijk om de OZB maar als melkkoe te gebruiken. Laat meer mogelijkheden de revue passeren en wees inventief.

Geef uw reactie.

Marian ten Holder: eens

De gemeente moet eens eerst nadenken voordat ze geld uitgeven en niet eerst uitgeven en dan bedenken dat het niet zo slim was. Medewerkers van de gemeente moeten doen waarvoor ze aangenomen zijn en niet alles op zijn beloop laten want het kost allemaal veel geld wat ze hadden kunnen besparen door te doen wat ze moeten doen.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

als je de burger zwaarder gaat belasten komen er een aantal burgers onder het besteedbaar minima dus komen zij weer bij de gemeente terecht voor ondersteuning. dat de gemeente is of komt in de problemen is mede door de "prachtige daden" van onze regering in Den Haag dus daar moet je de oplossing zoeken en niet bij de Venrayse burger

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik ben het eens met Ernest. 1. Van een begrotingstekort mag geen sprake zijn. 2. Extra lasten voor burgers vind ik niet acceptabel. Vele burgers zitten op de nul-lijn of op de min lijn. 3. verhoging van de ozb en/of rioolbelasting enz. is niet acceptabel 4. Er moet meer gesnoeid worden in de uitgaven van de gemeente.

Geef uw reactie.

ernest: eens

1. van een begrotingstekort mag geen sprake zijn. 2 extra lasten voor burgers vind ik niet acceptabel. Vele burgers zitten op de nul-lijn of op de min lijn. 3. verhoging van de ozb en/of rioolbelasting enz. is niet acceptabel 4. er moet gesnoeid worden in de uitgaven van de gemeente. En dat is echt niet zo moeilijk, behalve voor enkele belangengroepjes.., maar vraagt wel visie en lef.

Geef uw reactie.

Paul: oneens

Als goed gekeken is of er aan de uitgavekant niets realistisch te besparen valt, hebben we denk ik geen keuze. Stel dat we bijvoorbeeld wegenonderhoud minder doen of niet, de rekening moeten we dan uiteindelijk toch een keer betalen. Ambitieuze en onnodige uitgaven moeten dan wat mij betreft wel eerst van tafel indien die er zijn.

Geef uw reactie.

Janneman: eens

Ondanks dat "men" beweert dat er geen lastenverzwaring komt, gebeurt dat ook nu weer. Alleen heeft "men" er een andere naam aan gegeven: indexering, kostendekkend, meganorm etc. Als "de burger" dat nou ook een zou kunnen doen aan zijn inkomstenkant, was er een kleiner probleem. Het is echter precies andersom. Hoelang nog?

Geef uw reactie.

joan: eens

Ik vind dat de burgers al genoeg hebben ingeleverd. Het moet maar eens afgelopen zijn met de leuke dingen voor de mensen. Slechts aan de hoogstnoodzakelijke zaken mag geld worden uitgegeven. Als daar geen geld voor is dan mag een kleine lastenverzwaring. Dus geen nieuwe objecten waardoor er een begrotingstekort ontstaat !

Geef uw reactie.

Asw: eens

Ik viind daT DE LASTEN TEGENWOORDIG GENOEG ZIJN. Ik ga ervan uit dat de gemeente een sluitende begroting kan overleggen.De wethouder zegt al bij voorbaat dat de OZB omhoog gaat evenals de rioolheffing. Als ik dan zie het geknutsel van het kunstencentrum en van de schouwburg, met de bomen in venray etc. etc. I. De bomen moeten weg als bezuinigingsmaatregel, maar er zijn diverse bomen die omgaan, terwijl er niks mee aan de ha nd is en hele straten plta maken .Moet dat?Asw.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Geld wat ik niet heb, kan ik ook niet uitgeven! Voortijdig zéér kritisch en zorgvuldig alle financiële gevolgen afwegen alvorens de Gemeente uitgaven doet welke verstrekkende en ingrijpende gevolgen heeft voor de burgers van Venray. Dit gebeurd helaas veel te weinig danwel niet efficiënt genoeg. Voorbeeld: de reeds eerder genoemde Floriade en schouwburg. Door dergelijke miskleunen en het strelen van het eigen ego kan de burgerij opdraaien voor geld........... dat de gemeente tekortkomt.

Geef uw reactie.

Hennie: eens

Jammer genoeg is de gemeente en met name B&W met in haar kielzog de gemeenteraad NIET is staat efficiënt met gemeenschapsgeld om te gaan. Kijk maar naar het financieel geklungel bij de Floriade en onlangs weer de schouwburg waarbij de wethouders "leermomenten" op doen over de rug van de burgers. In crisistijd moet zorgvuldigheid voorop staan.

Geef uw reactie.

jan: oneens

Een lastenverzwaring mag van mij, mits er echt heel goed gekeken is naar alle uitgaven, en een verdere bezuiniging daarop zwaarder gaat wegen voor de maatschappij dan de gevolgen van de lastenverzwaring.

Geef uw reactie.

johan: eens

een gemeente behoort grotendeels bedrijfsmatig te werk te gaan met zo min kosten ( in de organisatie ) een gemeente runnen en dan de kosten berekenen en calculeren wat dat betekent aan lasten ( verhoging). INWONERS ,WAAR VOOR hun GELD IN SOC .MAATSCHAPPELIJK opzicht, naar de inwoners.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Uiteindelijk komt alles op de rug van de burger; het is onze maatschappij immers. Dat is ook niet erg. Ik vind echter dat er nog het nodige te verbeteren valt in efficiëntie en betere keuzes.

Geef uw reactie.

Frank Strijbosch: eens

niet alles hoeft op de rug van de burger terecht te komen. Als er volgend jaar een overschot zou zijn ziet de burger Hier niets van terug.

Geef uw reactie.

Elk jaar maakt de gemeente een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in het volgende jaar een zogenoemde begroting.

In deze begroting wordt aangegeven wat de financiële plannen zijn en of deze haalbaar zijn . Haalbaar zijn de plannen, indien de ontvangsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dan is er sprake van een sluitende......

Lees verder