ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Er zijn onderhand wel genoeg logistieke dienstverlenende bedrijven in Venray

dinsdag, 05 mei 2020 13:22 Er zijn onderhand wel genoeg logistieke dienstverlenende bedrijven in Venray

Onderhand genoeg blokkendozen in Venray.

In de maand mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling “Er zijn onderhand wel genoeg dienstverlenende bedrijven in Venray.”
De website Burgers van Venray is gedurende de maand mei door meer dan 900 personen bezocht. Daarvan was 84 % het eens met de stelling.

Hoewel 16 % van de respondenten het niet eens is met de stelling, beschrijven de personen die hun mening over hun reactie op de site hebben geplaatst dat logistiek met toegevoegde waarde werkgelegenheid kan bieden.
De groep van 84 % eens-stemmers geven in hun reacties vooral aan dat er meer maakindustrie naar Venray moet komen in plaats van al die distributiebedrijven.
Opvallend daarbij is dat argumenten als horizonvervuiling, lelijke blokkendozen en weinig uitstraling worden gebruikt.

De reacties van alle personen die naast het uitbrengen van hun stem ook hun eigen mening op de site hebben geplaatst, zijn na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl
Enkele opvallende ervan worden hierna vermeld.

P. Ino schrijft:
Deze bedrijven voegen geen hoogwaardige werkgelegenheid toe aan Venray. Hoe gaan we de hoogopgeleide jeugd behouden als er alleen maar laaggekwalificeerd werk te vinden is?

Hans B. reageert als volgt:
Zitten we voor de toekomst wel te wachten op distributiebedrijven? Bij vermindering van globalisering zijn andere bedrijven meer van belang.

Paul gaat ervan uit dat hier in Venray logistiek de hoofdrol speelt. De grote logistieke centra nemen veel vierkante meters in beslag en de werkgelegenheid is heel minimaal. En vaak worden die banen ook nog vervuld door buitenlandse werknemers. Ontwikkelingsbedrijven, slimme industrie dat is wat we nodig hebben.

Huub Schols bekijkt zijn standpunt vanuit een politieke bril.
Eens met de stelling. Wat planologie betreft heeft de gemeente Venray vanuit het verleden en nu nog steeds geen enkele visie. Aan de ene kant van de gemeente koeien, kippen en veel stront. Aan de andere kant industrie met deze grote blokkendozen. De politieke verhoudingen en totaal geen visie (ontwikkelen) zijn hier mede schuldig aan.

Theo Swinkels bekijkt het vanuit de menselijke kant.
Nederland is een vrij land met genoeg en soms te veel regels. Geen logistiek toelaten wil nog niet zeggen dat we maakindustrie binnenhalen. We moeten zelf voor genoeg mensen zorgen die dit werk doen maar de meeste Nederlanders halen er de neus voor op. Hoe mooi het streven ook lijkt, het is niet realistisch tenzij we zelf als mens veranderen. Dan komt de ondernemer wel naar Venray!

REACTIES

René Lenards: eens

Ik ben het volledig met de stelling eens. Venray moet zorgen en daar ook veel aandacht aan besteden dat er meer maak industrie komt. De maak industrie die Venray had is bijna volledig verdwenen . Werk voor goede geschoolde mensen is er bijna niet meer.
Scholing tot vakman kent Venray ook niet meer. Het is een meer dan bekent gegeven maar er wordt niets aan gedaan.
De infra structuur van een land hoort centraal geregeld te worden tegen de hoogste kwaliteit en de laagste prijs voor die kwaliteit.
Als de economie terug loopt heeft Venray een groot probleem met alleen maar meer ongeschoold werk.
Met een goede maak industrie is er meer werk met toekomst en gaat Venray er echt op vooruit.
Er moet weer een goede technische scholing komen en werk na die scholing. Logistieke arbeid is voor 80% ongeschoold werk en dat alleen als werkgelegenheid moet Venray niet willen.

Geef uw reactie.

Maria: eens

Follow the money. Treurig al die blokkendozen. Wie schiet er mee op? In elk geval niet de bewoners en dieren, die natuur en gezonde lucht nodig hebben. Follow de money.

Geef uw reactie.

Corry: eens

Er zijn inmiddels zoveel grijze blokkendozen verrezen dat het Venray van weleer niet te herkennen is.Het is kil en koud en draagt totaal niet bij aan een sfeervol dorp .
St Anna wat straks voor de rijken onderons aangelegd wordt.....waarom niet voor iedereen een groen stukje Venray.....ook hier is mijn reactie NEE
Servatius kaal gesnoeid .....alles kil en kaal.....NEE
Grote vervuiling van het landschap vind plaats.....evenals luchtvervuiling....
Het weinige groen wat er nog is zal nog wel onder een andere noemer verdwijnen onder het mom van Klimaatbeheersing of soortgelijke noemers

Geef uw reactie.

Jan: eens

Er is genoeg grijs nu naar mijn mening

Geef uw reactie.

Marc Rongen: eens

Vroeger fietsen we door de Spurkt naar Venray. Zandweg. Nu alleen nog maar industrie. Begrijpelijk maar blokkendozen, vrachtauto's en scheurende personenauto's met niet Nederlandse kanetekens. Zie je ergens mooie boomstammen liggen blijkt het een fabriek gestook op biomassa te zijn. Vroeger was Venray trots op Rank Xerox, Inalfa en Blitta, daar werd iets gemaakt. Trouwens waar blijven de zonnepanelen op al die platte grote daken?

Geef uw reactie.

Femke : eens

Het stukje Spurkt is nog een mooi stukje agrarisch landschap in een afzichtelijk blokkendoos gebied waar per m2 relatief weinig werkgelegenheid uit voort komt. Het zou fijn zijn als er meer aandacht komt voor diversiteit in bedrijven met een grotere verscheidenheid aan functies op HBO /WO en MBO niveau. Streef eens naar een kwalitatieve verbetering in werkgelegenheid.
Helaas is het voor Spurkt te laat, de keet van de aannemer staat er al. Het zal de gemeente, zoals gewoonlijk, worst wezen wat de burgers van Venray vinden.

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Het landelijk karakter van de omgeving van Venray wordt ernstig bedreigt en vernield door lelijke distributiecentra.
Mijn hart breekt wanneer ik lees dat het mooie Spurkt, vol wordt gebouwd met nog meer afschuwelijke betonnen blokkendoosgebouwen.
Venray wordt hopelijk geen 2e industrieterrein zoals Venlo. Daar kan geen enkel stad of dorp tegenop. Venlo is namelijk het grootste distributie centrum van Nederland en ver daar buiten. De haven van Wanssum kun je ook niet vergelijken met de haven van Rotterdam!
Gebruik toch het gezonde verstand! Kom tot bezinning!
De provincie Limburg staat bekend als de meest lucht vervuilde provincie van Nederland. Nog meer luchtvervuiling? NEEN!
Nog meer kapot landschap? NEEN!
Waar komt die krankzinnigheid vandaan betreffende deze standpunten gemeente Venray over uitbreiding industrieterrein(en)?
Sint Servatius (van Gogh) en Sint Anna zijn al jaren gesloten wat betreft krankzinnigen. Wie zijn jullie dan??

Geef uw reactie.

P. Ino: eens

Deze bedrijven voegen geen hoogwaardige werkgelegenheid toe aan Venray. Hoe gaan we de hoogopgeleide jeugd behouden als er alleen maar laaggekwalificeerd werk te vinden is?

Geef uw reactie.

Kay Jochems: eens

Maakindustrie valt onder techniek en dit is de branche van de toekomst. We hebben de vruchten van de logistieke kant kunnen plukken (net als Venlo). Nu is het tijd om de technische tak verder uit te breiden. In deze omgeving hebben we behoefte aan arbeidsplaatsen voor hoger opgeleid/gekwalificeer personeel, hier is de techniek geschikt voor. Tevens is de technische sector, met name machinebouw als ook de maakindustrie enorm lucratief en baanvast. Met name voor de groei van Venray zit er maar één keuze op; techniek!

Geef uw reactie.

Jos: eens

Vervuiling landschap te groot. Hoogwaardiger industrie aantrekken is beter!

Geef uw reactie.

Hans B: eens

Zitten we voor de toekomst wel te wachten op distributiebedrijven. Bij vermindering van globalisering zijn andere bedrijven meer van belang.

Geef uw reactie.

Johanna: eens

Zou fijn zijn als er wat meer hoogwaardige industrie zou komen en dat daardoor de jongvolwassenen na hun studie naar Venray terug zouden kunnen keren om daar emplooi te vinden, verlengstuk van Eindhoven of i.d.

Geef uw reactie.

h: eens

zou ook graag minder van die lelijke dozen zien, maar probeer maar eens maak industrie naar Venray te krijgen .

Geef uw reactie.

C: eens

Het heeft geen waarde als er nou. Productie werk gelegenheid komt beter betere ontwikkeling en salaris dan logistiek.

Geef uw reactie.

Paul: eens

Hier in Venray speelt logistiek de hoofdrol. De grote logestieke centra’s nemen veel vierkante meters in beslag en de werkgelegenheid is heel minimaal. En vaak worden die banen ook nog vervult door buitenlandse werknemers. Ontwikkelingsbedrijven, slimme industrie dat is wat we nodig hebben.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Noem eens een groot maak industriebedrijf dat zich de afgelopen 10 jaar in onze rego gevestigd heeft ? Zie het onderzoek van STEC over de locatiedynamiek van bedrijven in nederland ovef de lastste 20 jaar....

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er moet inderdaad meer maak industrie naar Venray komen.

Geef uw reactie.

JB: eens

Het wordt tijd om aandacht aan de Nederlandse werkzoekenden te besteden. Nederland is al vol genoeg.

Geef uw reactie.

Wumke : eens

De werkgelegenheid die deze bedrijven claimen te maken valt zat tegen, het gros van de werknemers is van (goedkope) buitenlandse afkomst. Bovendien vind ik het geen fraai gezicht, al die blokkendozen.
Veel beter voor Venray is dat het voormalige vliegveld de peel weer geactiveerd wordt
met hoogwaardige banengroei en mensen die hier komen wonen en hun salaris hier besteden.

Geef uw reactie.

Jurgen: eens

Dat deze er moeten zijn begrijp ik en heb ik ook weinig moeite mee als deze op een passende plek geplaatst worden, echter de plek waar sommige dozen zijn neergezet is nou niet echt een aanwinst voor de entree van "fraai" Venray... (oude Inalfa, flat van Rank Xerox)

Geef uw reactie.

Tom: eens

Biedt weinig werkgelegenheid en is een enorme vervuiling van ons landschap.

Geef uw reactie.

Huub Schols: eens

Eens met de stelling. Wat planologie betreft heeft de gemeente Venray vanuit het verleden en nog steeds geen enkele visie. Aan de ene kant van de gemeente koeien, kippen en veel strond. Aan de andere kant industrie met deze grote blokkendozen. De politieke verhoudingen en totaal geen visie (ontwikkelen) zijn hier mede schuldig aan.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Weinig toegevoegde waard.
Biedt onvoldoende hoogstaande banen.
Venray heeft een eenzijdige industrie opbouw
Hierdoor erg conjunctuurgevoelig

Geef uw reactie.

P.m: eens

ik ben het volkomen eens, ze voegen weinig aan werkgelegenheid toe, en het zijn lelijke o ooglijke gebohwen.

Geef uw reactie.

P.ms: eens

ik ben het volkomen eens, ze voegen weinig aan werkgelegenheid toe, en het zijn lelijke o ooglijke gebohwen.

Geef uw reactie.

René : eens

Mijn inziens wordt Venray puur gekozen omdat Venray gunstig ligt v.w.b. transport en distributie v.d. goederen in deze blokkendozen. Wat werkgelegenheid betreft heeft Venray hier niet veel aan want het merendeel van het personeel is woonachtig in Duitsland ( vlgs. de kentekens die op de parkeerplaatsen staan ) of is gewoon arbeidsmigrant woonachtig in Nederland. Ik zie bijna nooit fietsen en/of scooters buiten staan bij deze blokkendozen waaruit zou moeten blijken dat mensen dichtbij wonen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat men in Venray makkelijk aan arbeidsmigranten kan komen omdat hier in de buurt veel Polenmelkers zitten die hierin bemiddelen en ook omdat ze door de gemeente natuurlijk makkelijk worden gefaciliteerd om deze arbeidsmigranten te huisvesten waarvoor diezelfde arbeidsmigranten voor pakweg € 300,00 per maand per man met 4 mensen in een opgepimpd campinghuisje of zelfs 20-voet container mogen wonen.
Misschien dat de gemeente hier ook aan kan denken voordat men weer een vergunning afgeeft voor zo'n blokkendoos. V.w.b. die € 700.000 ozb die men ontvangt : hoe groter de kavel die wordt verkocht hoe lager de verkoopprijs lijkt me. Dus meer kleine kavels verkopen en een hogere prijs ontvangen en de verkooppprijs gewoon ieder jaar indexeren.

P.S. als men weer een vergunning afgeeft dan probeer eens om een mooie bokkendoos te laten bouwen waardoor Venray weer een beetje uitstraling terugkrijgt, want die is nu best wel rampzalig vanaf de autobaan.

Geef uw reactie.

Theo Swinkels : eens

Oneens; Nederland is een vrij land met genoeg en soms te veel regels. Geen logistiek toelaten wil nog zeggen dat we maakindustrie binnen halen. We moeten zelf voor genoeg mensen zorgen die dit werk doen en de meeste Nederlanders halen er de neus voor op. Hoe mooi het streven ook lijkt, het is niet realistisch tenzij we zelf als mens veranderen. Dan komt de ondernemer wel!

Geef uw reactie.

T.S.: eens

Ik heb 'eens' gestemd omdat ik mij het meest stoor aan het feit dat Venray er niet 'Fraayer' van wordt (lees; groener).
De Gemeente Venray moet standaard in de bouwplannen laten opnemen dat een bepaalde hoeveel van de oppervlakte moet bestaan uit groenvoorzieningen zoals planten/struiken/bomen waardoor het aangezicht vriendelijker- en Venray groener wordt.

Waarom ik het niet eens of oneens ben met deze stelling;
1. Enerzijds heb liever dit soort hallen in mijn directe omgeving dan varkens-, koeien- of kippenstallen,
want daar hebben we er 80% teveel van in de regio.
Hierdoor is de luchtvervuiling in Venray en omgeving gigantisch en liggen de waarden zorgwekkend hoog boven de wettelijke normen.
2. Worden de huidige bestaande hallen ten volste benut of is er (veel) leegstand?
3. Hoeveel werkgelegenheid wordt er met nog meer hallen gecreëerd, met name voor inwoners van de Gemeente Venray zelf?
Met andere woorden; wat levert het ons als inwoners van Venray uiteindelijke op, in directe of indirecte zin?

Uiteindelijk ben ik het eens met deze stelling want de lucht Venray moet in mijn ogen véél gezonder en het straatbeeld véél groener.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Zelf heb ik bijna 47 jaar in de maak industrie gewerkt. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, ondanks de soms minder leuke gebeurtenissen maar dat heb je overal.
Maar waar haal je de mensen vandaan? De LTS is niet meer, daar werdt je opgeleid als timmerman metselaar metaalbewerker.
De maak industriële bedrijven zijn niet voldoende ingesprongen door de LTS te ondersteunen, ja er er wat restjes plaatwerk,hout enz, geleverd aan de school maar machines met moderne besturingen niet. Een gemiste kans, vindt ik nog steeds.
Maak het interessanter voor de jeugd. En gemeente Venray heeft invloed op wat er hier gebouwd wordt maar dan komt het financiële weer om de hoek kijken geld stinkt niet.
Ik ben voor meer maak industrie.

Geef uw reactie.

zomaar: oneens

schept werkgelegenheid wel eerst de leegstaande panden benutten niet alleen voor logistiek gebruiken maar ook voor anderen takken van werk

Geef uw reactie.

Tom: eens

Enkel legen dozen. We willen industrie uitstraling waar vele mensen kunnen werken. Niet alleen laagopgeleiden maar ook hoogopgeleiden.

Geef uw reactie.

jack: oneens

werkgelegenheid is belangrijk, dus dienstverlening niet genoeg .
Wel gebouwen die leegstaan eerst verplicht vol maken.

Geef uw reactie.

Wim: eens

We moeten onze spaarzame ruim te beter benutten en vooral kiezen voor kennisintensieve bedrijven. De gemeente maar ook andere organisaties moeten veel meer steun geven aan jonge bedrijven in sectoren waar hoog gekwalificeerd personeel voor nodig is.
Onze studenten moeten niet in W-Nederland blijven hangen na hun studie, die moeten kansen kunnen pakken in de regio waar ze zijn opgegroeid.

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

Kunnen ze er een mooie grote gekleurde tekening op maken , dan heeft het ook een betere uitstraling die blokken dozen..

Geef uw reactie.

wim: oneens

De grote megahallen zijn niet mooi, maar bieden wel werkgelegenheid. Uiteraard moet de gemeente niet uitsluitend op een paard wedden. Naast distributie kan de gemeente zich toch ook nog richten op maakindustrie. De gemeente dient zich ook te richten op huisvesting van mensen die hier komen werken. Zorgen voor voldoende sociale woningbouw, dan komt een deel hier van de werknemers wel wonen. De laatste jaren wordt er nagenoeg niets betaalbaars gebouwd. Hier dus aandacht aan besteden.

Geef uw reactie.

Helma: eens

Niet te veel op één paard wedden. Nederland heeft te weinig maakindustrie in vergelijking met de takken dienstverlening en logistiek. Dat maakt ons kwetsbaar in tijden van crisis.

Geef uw reactie.

Marian: eens

De stelling is duidelijk, en ik onderschrijf het. Goedkope bouw, goedkope krachten. Graag ook werkgelegenheid voor hogere geschoolden.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Logistiek met toegevoegde waarde kan werk bieden aan 200 mensen per gebouw van 300 x 150 meter. Zelf werk ik in zo een gebouw.

Geef uw reactie.

A: oneens

Wat zich wil vestigen is altijd welkom. Dat er veel arbeiddsmigranten werken zegt iets over salaris en omstandigheden maar ook over t arbeidsmoraal v d werkeloze venraynaar. Dat moet goed ondetzocht worden
Ander soort industrie is ook nodig omdat meer variatie venray minder kwetsbaar maakt. Het is echter niet of of maar en en.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

Nu al te veel .
Distributie Centra hebben een andere doelstelling dan bv de Creatieve en Innovatieve Maakindustrie .
Daarbij de distributie centra gaan steeds meer over naar robotisering het geen arbeidsplaatsen gaat kosten.
Nog meer D- Centra gaat inhouden dat Venray zijn historische en daar door aantrekkelijke roots steeds meer gaat verlaten .
Een schoner "Ruhrgebied" weliswaar, met jammer genoeg geen Zonnepanelen op de daken dan wordt Venray een doods weinig
creatief Dorp met ontsierende saaie Legodozen.Nog even wachten en de Corona pandemie gaat aangeven de maakindustrie in Europa te houden .
Zo ja dan hebben we genoeg ruimtes voor de binnensporten.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Ik zou wel een willen weten wat er allemaal voor handel zit in die grote blokkendozen. Dan kan ik er ook een eerlijke mening over geven.

Geef uw reactie.

henk: eens

We hebben hoogwaardige industrie nodig

Geef uw reactie.

A. Vermeulen: oneens

We liggen mooi kort bij de grote verbindings routes , dus logistiek prima. Wat wel zou moeten dat de bedrijven verplicht minimaal 45% lokale werk nemers in dienst moet hebben.

Geef uw reactie.

Herman Janssen: eens

Als men ziet wat er de laatste tijd in bij gebouwd aan dit soort bedrijven, daarom ben ik het eens , dat er meer dan genoegt zijn.

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Logistieke gebouwen. Er zijn er, als je het mij vraagt, al veel te veel. Het levert niet eens werkgelegenheid op.
Er zijn maar een paar mensen die er garen bij spinnen met al die gebouwen.
Venrayse economie is daarom ook heel eenzijdig geworden.

Geef uw reactie.

Cees: oneens

Werkgelegenheid heeft prioriteit.

Geef uw reactie.

LB: eens

ER ZIJN ONDERHAND WEL GENOEG LOGISTIEKE DISTRIBUTIECENTRA IN VENRAY Nauwelijks werkgelegenheid voor Venrayenaren en veel teveel hectaren dure industriegrond en infrastructurele voorzieningen voor de dagelijkse honderden vrachtwagen chauffeurs die nauwelijks tot geen acceptabele voorzieningen ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld de Duitse Friethoven ‘

Geef uw reactie.

YL: oneens

Mee oneens, zorgt alleen maar voor meer werk gelegenheid in de regio.
Mensen moeten niet zeuren als er nog meer bij komt, ze moeten juist blij zijn.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Inderdaad, eigenlijk zijn er al teveel. Als je tegenwoordig Venray binnen rijdt, zie je alleen maar grote vierkante gebouwen, afschuwelijk lelijk.

Geef uw reactie.

Wie maakt de keuze tussen blokkendozen en maakindustrie?

We kunnen er niet omheen, de grote logistieke bedrijven zijn onderhand beeldbepalend voor Venray. Sinds kort zijn er weer twee megadistributiecentra (DHG en Syncreon) op het industrieterrein “Smakterheide” aan de Maasheseweg verrezen.
Er stonden op......

Lees verder