ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente over de huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

maandag, 02 maart 2020 13:34 Het standpunt van de gemeente over de huisvesting van hulpbehoevende ouderen.


De landelijke overheid heeft de traditionele verzorgingshuizen (bekend als ‘bejaardenhuizen’) afgeschaft en wil ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving zelfstandig oud laten worden met een goede kwaliteit van leven.
Dit doet ze met drie soorten van maatregelen:
- betere ondersteuning en zorg thuis
- hulp aan mantelzorger en vrijwilligers
- meer geschikte woningen voor ouderen

Wanneer een woning niet geschikt is, kan een aanpassing van de woning wellicht een oplossing bieden. Wanneer aanpassing niet mogelijk is, kan verhuizen naar een gelijkvloerse woning een oplossing zijn.

De gemeente Venray heeft, veelal samen met Wonen Limburg, in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het bouwen van gelijkvloerse woningen. Hier zitten diverse complexen tussen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen in groepsverband en waar ook ruimte is voor gezamenlijke ontmoetingen. Denk dan aan Ambachtskwartier, Zuiderpoort, Joriskwartier en De Hoge Beek. Maar ook aan het Zorghuus in Ysselsteyn en de Stek in Castenray. Op dit moment is er ook een woonhofje in ontwikkeling, dit woonhofje speelt eveneens in op het gezamenlijk zelfstandig wonen.

Daarnaast is de gemeente Venray samen met de Rabobank vanuit het project “Samen voor de gezondste regio” betrokken bij de werkgroep “Langer thuis met technologie”. Deze werkgroep heeft als doel om tijdig de bewustwording onder de 40-60 jarigen te vergroten ten aanzien van langer thuis wonen met behulp van technologie en andere woningaanpassingen. Deze werkgroep richt zich vooral op mensen met een eigen woning.

Belangrijk is dat al onze inwoners zich er van bewust zijn dat er een grote mate van eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht van alle ouderen, om in te spelen op de tijd dat ze mogelijk hulp nodig hebben. Vanuit de provincie wordt daarvoor bijvoorbeeld ook Duurzaam Thuis aangeboden, waar inwoners tegen lage rentetarieven hun aanpassing kunnen financieren. In combinatie met energetische aanpassingen levert dit nog extra voordeel op.

Wethouders Anne Thielen (zorg) en Martijn van der Putten (volkshuisvesting) van de gemeente Venray.

Voor alle duuidelijkheid een toelichting: de overheid maakt bij het onderwerp ‘wonen’ geen onderscheid tussen wel of niet hulpbehoevend. We kennen in ons land twee vormen van wonen: zelfstandig en niet-zelfstandig. In principe woont iedereen zelfstandig, behalve als je woont in een instelling of woonvorm die betaald wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg. De complexen en initiatieven zoals hierboven beschreven, behoren allemaal tot de categorie ‘zelfstandig wonen’.

Gerelateerde artikelen

Ouku, adviseur voor het in groepsverband wonen van ouderen.

Lees verder

Zorgverlener Proteion over de toekomstige huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

Lees verder

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

Lees verder