ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Woningbouw in de kerkdorpen.

woensdag, 01 oktober 2014 18:30 Woningbouw in de kerkdorpen.

Hoewel de woningbouwmarkt, ook in Venray, na een jarenlange malaise langzaam weer een beetje op gang komt, komen de plannen voor het bouwen van woningen in de kerkdorpen moeizaam of in het geheel niet van de grond.

De oorzaak daarvan is het gegeven dat projectontwikkelaars en woningcorporaties niet staan te trappelen van ongeduld om in de kerkdorpen te gaan bouwen omdat ze bang zijn voor toekomstige leegstand.
Men reageert daarmee op het vertrekken van jongeren uit de dorpen, de zogenoemde “ontgroening” en de vergrijzing van de dorpsbewoners.

Een bijkomend probleem met de afname van het aantal dorpsbewoners is dat als gevolg daarvan een aantal elementaire voorzieningen in dat dorp dreigt te verdwijnen.
Het betreft dan niet alleen de basisschool, maar ook speel- en sportvelden, winkels etc.
Kortom, de leefbaarheid oftewel de vitaliteit van het dorp komt daarmee onder druk te staan.
In de toekomst zou dit kunnen betekenen dat de overheid eisen gaat stellen aan de grootte van een dorp als die dorpsgemeenschap al die voorzieningen wil behouden.
Met het inrichten van zogenoemde kerndorpen wordt dat mogelijkerwijs van overheidswege geregeld.

Wat betekent dat voor de Venrayse kerkdorpen ?
De grotere kerkdorpen hebben niets te vrezen, maar de dorpen met een kleiner aantal inwoners zullen ongetwijfeld hun dorp als kerndorp beoordeeld willen zien.
Het zal duidelijk zijn dat dan met name het aantal inwoners en vooral het aantal jonge gezinnen bepalend is voor bv. het handhaven van een basisschool.

Een oplossing zou kunnen zijn dat er meer levensloopgeschikte woningen worden ontwikkeld.
Die woningen kunnen zowel door starters als door senioren worden bewoond, terwijl ze bovendien geschikt zijn om als eengezinswoning gebruikt te worden. Overigens kunnen ook bestaande woningen worden aangepast tot levensloopbestendige woning.

De onafhankelijke website Burgers van Venray is geïnteresseerd in uw mening over de al dan niet noodzakelijke woningbouw in de kerkdorpen.
U kunt gedurende de maand oktober aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling : Met woningbouw in de kerkdorpen wordt de leefbaarheid gewaarborgd.
Bovendien kunt u, naast het uitbrengen van uw stem, ook uw eigen mening over dit onderwerp op deze website aangeven.
 

REACTIES

Is de toekomst van onze kerkdorpen afhankelijk van het bouwen van woningen ?

Die vraag is de afgelopen maand oktober aan de burgers van Venray voorgelegd. Men kon op de onafhankelijke website Burgers van Venray reageren op de stelling : “met de nieuwbouw van woningen in de kerkdorpen wordt de leefbaarheid gewaarborgd”.
Lees verder