ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zorgverlener Proteion over de toekomstige huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

maandag, 24 februari 2020 14:02 Zorgverlener Proteion over de toekomstige huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

We worden met z’n allen steeds ouder. In 2040 verdubbelt het aantal 65-plussers naar 4,7 miljoen in ons land. Ook in Venray wordt de vergrijzing steeds groter.
De vraag naar zorg blijft stijgen. Hoe organiseer je dat in de toekomst? Hoe maak je een fijne oude dag in de eigen woonkern mogelijk? Dat vraagt om slimme oplossingen. Om anders denken en organiseren.

Als grote zorgorganisatie hebben we veel mogelijkheden om zorg in de kernen toegankelijk te maken en te houden. Ook in Venray is de vraag groot. Onze dagbesteding Aan de Singel is sinds vorig jaar 7 dagen per week geopend. En ook onze thuiszorg is met 9 wijkteams actief in Venray.

Samenwerking is een sleutelwoord om tot nieuwe initiatieven te komen voor zorg en welzijn in de regio. Samenwerking met andere zorgpartners, met gemeenten en met de (dorps)kernen zelf. Een voorbeeld daarvan is onze strategische samenwerking met lokale zorgondernemers: Powered by Proteion. Met deze formule maken we 24-uurs verpleeghuiszorg in kleine kernen mogelijk. Een particuliere zorgondernemer ‘runt’ de kleinschalige voorziening en wij ondersteunen door inbreng van kennis en expertise vanuit een grootschalige organisatie. Een formule die succesvol is gebleken en waarvoor we ook stappen zetten om dit in Venray mogelijk te maken.

De vraagstukken waar de zorgsector voor staat, zijn groot. Te groot voor een individuele organisatie. Het zijn vraagstukken waar we samen een oplossing voor moeten vinden. Waar we als maatschappij samen de mouwen voor op moeten stropen. Zodat een fijne oude dag mogelijk is, in de eigen vertrouwde omgeving.

Bjorn Ceresa,
Bestuurder Proteion

Gerelateerde artikelen

Het standpunt van de gemeente over de huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

Lees verder

Ouku, adviseur voor het in groepsverband wonen van ouderen.

Lees verder

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

Lees verder