ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

donderdag, 20 februari 2020 13:46 Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

Gezamenlijke huisvesting voor ouderen actueel door Coronavirus.

In de maand maart stond op de website Burgers van Venray een stelling over gezamenlijke huisvesting van ouderen als één van beiden hulpbehoevend is.
Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk, was de tekst van die stelling waarop men kon reageren.

De realiteit op dit moment is immers dat als alleen de hulpbehoevende partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen, de andere noodgedwongen alleen in hun woning moet achterblijven.
Op dit moment is deze situatie des te schrijnender omdat vanwege het Coronavirus het bezoeken van ouderen in verzorgingstehuizen onmogelijk is. Deze maatregel stelt deze groep senioren juist nu voor grote problemen.
Het betekent dat vooral de gescheiden huisvesting van een echtpaar waarvan een van beiden hulpbehoevend is, juist door het Cororonavirus thans extra onder de loep ligt.

Uit het resultaat van deze peiling onder de inwoners van de gemeente Venray blijkt dat vrijwel iedereen van mening is dat deze situatie aandacht van beleidsmakers verdient.
Van de meer dan 500 unieke personen die de website hebben bezocht, gaf 98 % aan dat het noodzakelijk is dat dit probleem dient te worden aangepakt.

De “rode draad” van alle reacties is dat men een lans breekt voor de terugkeer van de vroegere bejaardenhuizen, clusterwoningen, woonhofjes en aanleunwoningen
Hoewel alle reacties nog op de website www.burgersvanvenray.nl zijn na te lezen onder de groep “vorige stellingen”, springen enkele meningen er duidelijk uit.

Jack geeft aan dat het toch niet te verkopen is dat als mensen 40 tot 50 jaar samen wonen en dan als een van de twee in de verzorging moet, je alleen thuis moet blijven.
Die partner heeft vaak daarom thuis ook verzorging nodig vanwege zijn of haar leeftijd.
Daarom SAMEN verzorgen.

H.B. heeft geen voorkeur voor een verzorgingshuis, maar een voldoende ruime en mooie woonomgeving, waar je graag naar toe wilt in je laatste levensfase, mocht je nog voldoende zelfredzaam zijn. Daar kun je elkaar ondersteunen; elkaars eenzaamheid verlichten en hulp (mocht dat nodig zijn) gezamenlijk inkopen.

Jan kent in zijn omgeving ouderen van wie de partner in een zorgvoorziening werd opgenomen en waardoor het echtpaar noodgedwongen gescheiden werd. Dit deed deze mensen ontzettend veel verdriet en dat in de nadagen van hun leven. Eigenlijk een schande in een welvarend land als Nederland.

REACTIES

Truus: eens

Sociale contacten zijn ( ook voor ouderen) heel belangrijk. Oudere echtparen kunnen de laatste levensjaren ook samen blijven. Altijd directe hulp aanwezig. Minder "ongelukjes" . mogelijkheid om samen te eten. Gemakkelijker voor entertainment. Vrijwilligers kunnen voor meerdere personen iets betekenen. bewoners het gevoel geven dat ze nog wel wat zelf kunnen (door bv een andere bewoner ergens mee te helpen) De eenzaamheid onder ouderen kan voor een groot gedeelte opgelost worden.
Lang niet alle ouderen WILLEN thuis blijven wonen, ze hebben geen andere keus, je moet (bijna) niets meer kunnen of weten om in aanmerking te komen voor een (beschermende) groeps woning.
HET VROEGER BENOEMDE "BEJAARDENHUIS" WAS HELEMAAL NIET ZO GEK.
Een mooiere nieuwe naam, en vele ouderen zullen er graag naar toe gaan, en zich veilig thuis voelen. En de zorg hoeft niet zo te racen van woning naar woning

Geef uw reactie.

G ,Pennaertz Rongen: eens reageert op Truus : eens

Ze kunnen zo veel steun bij elkaar hebben.Samen zijn is belagrijk.

Geef uw reactie.

Ger: eens

Juist ouderen hebben soms meer hulp nodig, ook tegen vereenzamen zou een wooncomplex een oplossing zijn. Nooit hadden bejaardentehuizen mogen sluiten. Bovendien lijkt het me goedkoper om meerdere mensen bij elkaar te laten wonen zodat de hulp niet steeds heen en weer hoeven te gaan van klant naar klant.

Geef uw reactie.

P. Willems: eens

Gezamelijke huisvestiging is echt noodzakelijk. De hele efficiency van de zorg is verdwenen door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet jaren geleden. Zou mooi zijn als we bejaarden weer mooi bij elkaar kunnen laten zijn zodat we daarmee ook de vereenzaming tegen gaan.
Venray heeft diverse mooie grote gebouwen die hiervoor ingezet kunnen worden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Verkeerde beslissing om zgn bejaardenhuizen te sluiten terugdraaien. Grootste fout ooit!

Geef uw reactie.

Mibig: eens

Zorgbehoefte moet geen reden voor scheiding zijn.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Iedereen verdient goede zorg en een gevoel van veiligheid.
Hoe veiliger mensen zich voelen hoe meer ze aan kunnen en dan hebben ze minder zorg nodig van anderen. Samen wonen in een omgeving waar de zorg er is als je deze nodig hebt, biedt deze veiligheid.

Geef uw reactie.

Marion van Rijt: eens

Lijkt me niet meer dan normaal. Mensen uit elkaar halen als het met een van de 2 minder goed gaat zou niet moeten mogen. Zeker niet als je al zo lang samen bent. Daar moet toch een oplossing voor zijn? Dus meer gezamenlijke huisvesting zou hoog op de agenda moeten staan

Geef uw reactie.

Bea: eens

Na 40 50 jaar samen te zijn geweest niet scheiden.
Te triest voor woorden

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Oude mensen hebben hulp nodig en moeten niet alleen in een huis blijven veel te gevaarlijk zo kan er op gelet worden en raken ze niet eenzaam

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Behoeft geen nadere toelichting. De situatie voor onze ouderen wordt steeds schrijnender.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er is gewoon niet genoeg huisvesting voor ouderen. Zeker als het om hulpbehoevende ouderen gaat.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

eens. Ben zelf werkzaam in de thuiszorg en twijfel soms of het verantwoord is voor cliënten om thuis te blijven .
Kleinschalige wooncomplexen waar ook echtparen bij elkaar kunnen blijven is belangrijk.
Ik maak me echt wel ooit zorgen over mijn oude dag. Ik weet dat hulpverleners hard werken, met weinig middelen.

Geef uw reactie.

Marij: eens reageert op Uw naam * : eens

Ben het helemaal met je eens

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Iedereen moet in hun eigen omgeving oud kunnen. Er moet genoeg ruimte voor onze oudere zijn. Maar dit alles moet wel betaalbaar blijven !

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Noodzakelijk als het niet meer mogelijk en veilig thuis te blijven wonen. Bovendien het zou ook een bijdraag leveren aan het tekort aan woningen in NL.

Geef uw reactie.

Louis: eens

Een van de grootste blunders van dit rechtse kabinet, bejaardenhuizen afbreken en geld naar de rijken sluizen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Gezamenlijk als echtpaar samen te blijven na veel jaren is hard nodig
B.v op anna terrein zou een mooie locatie zijn iets grotere kamers voor echtparen die hulpbehoevend zijn

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

het is een ramp dat er geen tehuizen zijn voor ouderen. Het annapark biedt veel mogelijkheden om voor ouderen huisvesting te maken. genoeg ruimte en voldoende gebouwen.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Gezamenlijke kunnen blijven wonen voor ouderen is zeker noodzakelijk. Men kan zo ook nog elkaar helpen bij wat ze zelf kunnen en wat ze niet meer kunnen aan de professionele zorg overlaten. Dit geld niet alleen voor echtparen maar voor alle ouderen. We worden nl steeds ouder waardoor ook het aantal ouderen met een zorgvraag blijft groeien.
Investeer in meer gezamenlijke betaalbare woonvormen b.v. woonhofjes met aangepaste huizen voor ouderen, gemengd met huizen voor gezinnen en jongeren. Een eis om er te mogen wonen, je helpt elkaar waar nodig bv door 1 vaste activiteit per week aan een ander te bieden, dat kan zijn een bezoek of boodschap voor iemand op het hofje doen maar ook oppassen (kinderen of oudere), een buurtfeest regelen etc. Iedereen die er komt wonen ondertekend een sociaal contract. Op een woonhofje is een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar iedereen gebruik van kan maken, zo ook een eigen maar ook een gezamenlijke tuin die je samen onderhoud..
Er zijn al zulke projecten door het hele land, neem daar een voorbeeld aan!
We moeten meer kijken naar wat kun je zelf doen en niet alleen afhankelijk worden van professionele zorgverlening, die is er nu maar zeker binnen 10 jaar toch niet meer voldoende.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Ria : eens

heel duidelijk. bedankt.

Geef uw reactie.

10 : eens

Thuis blijven wonen zolang dat verantwoord is blijft het uitgangspunt. Maar wanneer dit niet meer kan is het wenselijk dat er een mogelijk is dat je samen je laatste tijd kunt ( be) leven met de zorg die daar voor nodig is.

Geef uw reactie.

10 : eens

Thuis blijven wonen zolang dat verantwoord is blijft het uitgangspunt. Maar wanneer dit niet meer kan is het wenselijk dat er een mogelijk is dat je samen je laatste tijd kunt ( be) leven met de zorg die daar voor nodig is.

Geef uw reactie.

Twan: eens

De diversiteit aan- en de beschikbaarheid van woonvoorzieningen voor senioren in Venray zijn schandalig ver beneden peil!!!
Als de Dr. Poelsschool zou mogen wijken, bouw daar dan een complex voor ouderen met een diversiteit aan voorzieningen in plaats van een supermarkt.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Helaas heeft de rechtse regering van de laatste jaren veel verpest!
Bejaardenwoningen nieuwe stijl in welke vorm dan óók een must!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Leni eens

ook de kleine dorpen moeten niet vergeten worden om zorgwoningen te bouwen.

Geef uw reactie.

Ciska: eens

Ciska
Ben het hier mee eens dat er veel te weinig hulp is voor ouderen en zorg.
Vroeger kreeg je nog wel eens hulp maar nu heeft er niemand nog tijd.

Geef uw reactie.

Maria: eens

Als de een meer behoefte heeft aan specialistische dan de ander , maar ze kunnen toch samen blijven wonen op een geschikte locatie, dan lijkt het mij dat ze uiteindelijk minder kosten , omdat de 'betere' persoon vaak toch de kleine dingetjes kan doen.
Denk aan ; kopje koffie zetten , voorlezen , spelletje doen. En niet elke dag afscheid moeten nemen, en regelen en plannen of je er wel kunt komen die dag.

Geef uw reactie.

Flinsenberg: eens

Zolang het ook betaalbaar is

Geef uw reactie.

Paul C: oneens reageert op Flinsenberg : eens

dan ben jij mee eens met de overheid: de zorg wordt te duur zeggen ze met als resultaat snijden en nog eens snijden.
Zorg is zeker als voor educatie noodzakelijk in modern en verantwoordelijke maatschappij.

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Dit was al veel eerder noodzakelijk! Natuurlijk zou het een optie zijn om, in het hoofdgebouw van St. Anna ruimtes te creëren, voor die mensen die nu op de wachtlijst staan om geholpen te worden. Diep en diep triest dat men jaren geleden, de hulpbehoevende en oudere mensen, uit Het Schuttersveld heeft verdreven!!!! Veel ruimtes in dat aangepaste gebouw staan leeg, omdat de huur hiervan veel te duur is. Als o.a de woningbouw niet zo gretig zou zijn op geld, dan hadden zij hiervan een gedeelte kunnen herinrichten, voor die mensen / oudere die zich zelf niet kunnen behelpen! Laat diegene niet aan hun lot over, maar help die mensen die dat nodig hebben! Voor een dier heeft men tegenwoordig meer over! Mocht er ergens een kat in de boom zitten, dan komt de brandweer enz. Te triest voor woorden!!!!!

Geef uw reactie.

Hans: eens

Zit met smacht te wachten op een nieuw "bejaardentehuis ".
Kinderen wonen ver weg, ben bang voor de toekomst .

Geef uw reactie.

loesvanasten@.nl: eens

De mensen hebben contacten nodig .ik zou het leuk vinden om in zo'n hofje te wonen waarin ieder naar elkaar kan omkijken. Wat wel noodzakelijk is een gezamelijke ruimte voor koffle spellen handwerken enz. ik ben zelf al 67 en denk dat ik dit wel wel zie zitten.

Geef uw reactie.

Joan: eens

Grote politieke blunder : het sluiten van de bejaardentehuizen ! Nu zitten we met de gebakken peren!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Grote politieke blunder : het sluiten van de bejaardentehuizen. Nu zitten we met de gebakken peren

Geef uw reactie.

Wim: eens

eens , is heel grote behoefte aan , lijkt nergens op zoals het er nu aan toe gaat .
zullen de regelaars van tegenwoordig ook niet willen om zo straks behandeld te gaan worden .

Geef uw reactie.

Francien: eens

kunnen mensen bij elkaar blijven die anders alleen zouden moeten wonen . BV een woon Hofje met 1-2 verzorgende erop zodat ook aan de zorg behoefte voldaan word.

Geef uw reactie.

henk: eens

We missen het bejaardenhuis, die de zorg van eenzaamheid weg hield van de bejaarden

Geef uw reactie.

Jan: eens

Ik ken in mijn omgeving ouderen van wie de partner in een zorgvoorziening werd opgenomen en waardoor het echtpaar noodgedwongen gescheiden werd. Dit deed deze mensen ontzettend veel verdriet en dat in de nadagen van hun leven. Eigenlijk een schande in een welvarend land als Nederland.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Weer terug naar de bejaardenhuizen waar minder valide ouderen het samen gezellig kunnen hebben met een matige verzorging door professionals en/ of vrijwilligers.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Als je hulpbehoevend wordt, geen geschikte huisvesting voorhanden is en er geen mensen in je omgeving zijn, die eventueel mantelzorg zouden kunnen bieden, dan wordt het moeilijk.

Geef uw reactie.

Wim Beks: eens

Het komt steeds vaker voor dat er in de directe omgeving geen zorgwoning is voor een oudere, laat staan voor een echtpaar waarvan één persoon hulpbehoevend is geworden.

Geef uw reactie.

Margo: eens

De ouderen moeten in de oude vertrouwde omgeving door mogen leven.
En zeker ook de echtparen, na vele jaren moeten ze bij elkaar kunnen blijven.

Geef uw reactie.

jack: eens

het is toch niet te vertellen mensen wonen 40 tot 50 jaar samen en dan als een van de twee in de verzorging moet je allen thuis moet blijven .
Die partner heeft vaak daarom thuis ook verzorging nodig wegens zijn leeftijd .
Daarom SAMEN verzorgen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Natuurlijk moet er zo iets komen wij worden ook ouder. Jammer dat het bejaardenhuis niet meer is. Maar andere woonvormen voor ouderen vind ik prima.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er moet dringend betaalbare clustervorming plaats gaan vinden tav de behuizing van ouderen .
gecentreerd rondom medische verzorgende Centra .
Mantelzorg opvang ala Kapstok zijn voorbeelden hoe nu al werkt als afgeleide van de zorgverlening .

Geef uw reactie.

G.P.: eens

Het komt steeds vaker voor dat er in de directe omgeving geen zorgwoning is voor een oudere, laat staan voor een echtpaar waarvan één persoon hulpbehoevend is geworden.

Geef uw reactie.

Van Rens ah : eens

Soms is het zwaar nu maar genieten van de zomer veel zon hoop ik. Grts

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Mantelzorg is zwaar, deze woonstijl zou mantelzorgers kunnen ontlasten en het stukken prettiger maken.

Geef uw reactie.

Louis: eens

Er komen steeds meer ouderen, dus ook meer hulpbehoevenden. In Nederland roept men steeds over marktwerking door de overheid. Echter als je in deze fase komt, ben overgeleverd. Dus overheden steun initiatieven voor een variatie van oplossingen, denk ook aan leegstaande winkels. Deze liggen al in het centrum, hou het betaalbaar.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Eens, het is hartverscheurend dat je om verschillende redenen mensen uit elkaar moet halen.

Geef uw reactie.

H.B.: eens

Geen verzorgingshuis, maar een voldoende ruime en mooie woonomgeving, waar je graag naar toe wilt in je laatste levensfase, mocht je nog voldoende zelfredzaam zijn. Daar kun je elkaar ondersteunen; elkaars eenzaamheid verlichten en hulp (mocht dat nodig zijn) gezamenlijk inkopen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Heel erg mee eens Om dat er ook mensen zijn die helemaal niemand hebben en alleen zijn

Geef uw reactie.

A. v. R: eens

Heel erg nodig. Ik werk zelf in de wijkverpleging en zie dagelijks mensen die vereenzamen omdat ze niet meer mobiel zijn .ook mensen die met lange wachtlijsten voor opnamen te maken krijgen waardoor mantelzorg overbelast raakt of de persoon uiteindelijk in t ziekenhuis beland wat veel meer kosten met zich mee brengt.

Geef uw reactie.

Hans Beijer: eens

Hebben ook recht op een goed leven.

Geef uw reactie.

Hulpbehoevende ouderen in Venray zoeken huisvesting.

Vroeger was het bestaan van bejaardentehuizen vanzelfsprekend.
Men kon, al dan niet hulpbehoevend, individueel of als echtpaar in zo’n tehuis worden opgenomen. Helaas is die tijd voorbij, en wel om twee redenen.
Bezuinigingen......

Lees verder