ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk

maandag, 27 januari 2020 19:59 Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk

Hoe gaan we straks in Venray met het vuurwerk om ?

In de maand februari hebben de inwoners van Venray massaal gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray over het vuurwerkverbod.
De stelling was: Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk.

Hoewel de overheid inmiddels het gebruik van knalvuurwerk en vuurpijlen heeft verboden, wordt over het naleven van dat verbod door de Venraynaren heel genuanceerd gedacht.
Uit de bijna duizend reacties blijkt immers dat 63 % het eens is met de stelling, terwijl maar liefst 27 % vindt dat het vuurwerk bij de jaarwisseling moet blijven.

Vooral de argumentatie van degenen die vinden dat het vuurwerk moet blijven is opvallend.
Men vindt dat vuurwerk best een keer per jaar moet kunnen. Ook zouden er vuurwerkshows in wijken en kerkdorpen moeten worden georganiseerd.
Overigens wordt daarbij steevast vermeld dat vooral de handhaving van het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen een probleem gaat worden.

De vele reacties van zowel de vóór- als de tegenstemmers zijn nogal uiteenlopend van karakter. Om die reden raadt de Stichting Burgers van Venray iedereen aan om op haar website www.burgersvanvenray.nl die veelheid van meningen nog eens na te lezen.
Ook op het gemeentehuis zullen die reacties ongetwijfeld worden bekeken.
Door “vorige stellingen” aan te klikken worden die verschillende meningen zichtbaar.

Enkele reacties, zowel van de voor- als de tegenstanders laten we niet onvermeld.

Wim is het eens met de stelling en schrijft:
Ik pleit voor een totaal vuurwerkverbod in de hele gemeente. Overweging is, als dit niet mogelijk is, om op een aantal plaatsen in de gemeente wel vuurwerk af te mogen steken, maar dan gecontroleerd. Misschien kunnen dorpsraden/wijkraden hiervoor een plek vaststellen die voor de minste overlast zorgt. Deze plekken dan wel goed faciliteren en zorgen voor controle en toezicht.
Mark is duidelijk oneens:
Onzin om het legaal vuurwerk te verbieden! Begin eerst eens met het handhaven en kijk dan of het nog nodig is om iets te verbieden.
En als het dan echt verboden wordt zorg dan ook voor een alternatief zoals een vuurwerkshow. Geef elkaar eens de ruimte. Het hoeft niet altijd meteen verboden te worden.
Philomena is het ermee eens en geeft aan:
Vaak wordt illegaal al veel te vroeg afgestoken en dan met name dat knalvuurwerk is voor mens en dier niet meer te doen.
Ieder jaar wordt de overlast groter. Afschaffen zeker weten, oud en nieuw kan ook gevierd worden zonder dat ellendige geknal en al die overlast.
Een anonieme reactie meldt dat het probleem niet het vuurwerk is, maar sommigen die het gebruiken zonder inzicht en respect naar anderen. Door het verbod moeten de goeden weer bloeden voor de kwaden. Meer blauw op straat en de probleemgebruikers aanpakken werkt beter.

REACTIES

Geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer in Venray.

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsnacht en de hele maand januari erna stonden de kranten vol met artikelen over problemen met vuurwerk. Zaken als geluidoverlast, brandstichting en vernielingen worden blijkbaar als “gewoon” en behorend......

Lees verder