ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

woensdag, 27 november 2019 20:25 De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Waar komt het nieuwe ziekenhuis in Venray ?

In de maand december hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over de geplande nieuwbouw van een ziekenhuis in Venray.
De stelling op de website: www.burgersvanvenray.nl was:
De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Uit het aantal respondenten en hun reacties blijkt dat het onderwerp ziekenhuis in Venray de gemoederen bezighoudt. Maar liefst 90 % van de stemmers vindt dat het inderdaad veel te lang stil blijft. Waarom duurt het eigenlijk zo lang vindt men. Wat is daarvan de reden?
In de begeleidende artikelen op die website van zowel VieCuri als van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen staat dat men verwacht medio 2020 een gezamenlijke reactie te kunnen geven op het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie “De Wieën”.

Er hebben in december meer dan 950 verschillende personen de stelling en de bijbehorende informatie bekeken. Een aantal daarvan heeft op de website de eigen mening over de geplande nieuwbouw niet onder stoelen of banken gestoken.
Die reacties zijn allemaal nog te lezen op de website Burgers van Venray het onderdeel “vorige stellingen”.
Enkele daarvan zijn hierna opgenomen omdat ze representatief zijn voor de mening van veel eens-stemmers.
Pierre Sassen vat zijn mening kort samen:
Er moet inderdaad snel spijkers met koppen geslagen worden.
Bouwen op de parkeerplaats van de huidige prachtige locatie heeft onze voorkeur.
Maar welke locatie het ook gaat worden, het moet wel meer worden dan alleen een polikliniek.
Henk is wat uitgebreider in zijn reactie:
Venray had zijn ziekenhuis nooit moeten laten fuseren met Venlo. Dat is nog steeds de grootste fout. Nu heeft Venlo alles in handen. En niet te vergeten de zorgverzekeraars. Wij zijn ons gaan oriënteren in het Brabantse Boxmeer. Natuurlijk hoor ik éénieder zeggen dat dit zo dadelijk voor de raad van bestuur een reden te meer is om af te zien van verdere stappen. Maar als dergelijke belangrijke voorzieningen er niet meer zijn dan zal de krimp alleen nog maar toenemen. Geen bedrijven die zich nog willen vestigen; dit zal zeker een rol spelen. Met een fusie van de gemeente Horst, Venray, Bergen, Gennep en Mook-Middelaar als fusiegemeente de kop van noord Limburg? Of wordt het toch de kop van jut? Dit klinkt allemaal negatief wat ik hier nu schrijf maar dit is zoals ik het zie.
Een anonieme persoon schrijft dat het er op lijkt dat uitstel, afstel wordt.
Er wordt al heel lang geroepen dat er iets van nieuwbouw komt, maar er wordt alleen maar uitgesteld. Door zogenaamde fusies moet er steeds opnieuw bekeken worden of alles wel haalbaar is en nu wordt er ook nog maar eens een gekeken naar "andere locaties".
Allerlei verzinsels om maar niets te hoeven investeren en zo wordt dit prima ziekenhuis steeds verder uitgekleed. DOE EENS WAT JULLIE BELOVEN.
Cees laat over het Venrayse ziekenhuis geen misverstand bestaan :
Venray en haar omliggende dorpen kunnen niet zonder hun ziekenhuis.
Venlo en Boxmeer liggen voor veel inwoners te ver weg en zijn voor velen zonder vervoersmogelijkheden moeilijk bereikbaar. Goede gezondheidszorg dicht bij huis is een noodzakelijke basisbehoefte waaraan niet getornd mag worden.
Mocht men in Venlo toch beslissen om de zaak te sluiten dan roep ik iedereen op om massaal over te stappen naar Boxmeer.

Opvallend is dat zowel VieCuri Venlo als Pantein Boxmeer op paginagrote advertenties in een weekblad hun best doen om de burgers van Venray te informeren over ieders kwaliteiten. Als die concurrentiestrijd met het vissen in de Venrayse vijver maar niet tot gevolg heeft dat er helemaal geen nieuw ziekenhuis in Venray gaat komen !

REACTIES

Henk Deegens: eens

Het duurt idd te lang , en ik denk dat de beste locatie is op het Sportcomplex naast de Wieenhof Venray en wat er zeker weer moet komen in nieuwe ziekenhuis is een Eerste Hulp.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Mee eens, en het gaat niet echt over de tijd die de verschillende partijen nemen om de goede locatie te selecteren maar de 'mankement' aan regelmatige communicatie aan de burgers. Zoals het 'top secret' zou zijn. Tegen wie dan : sommige concurrenten?

Geef uw reactie.

Louis: eens

Zorg aub dat Venray een volwaardig ziekenhuis behoud met zoveel, vooral oudere inwoners (waar vervoer niet altijd makkelijk voor is). Zo oud is het huidige nog niet. Met kleine aanpassingen is het nog jaren prima te gebruiken. De locatie kan niet mooier. . Maak het in orde zodat we er voorlopig weer tegen aan kunnen. Met de nieuwbouw van een poliklinisch ziekenhuis lees "huisartsenpraktijk" schiet Venray niets op. Het vervoer naar veraf gelegen ziekenhuizen kost op den duur veel meer en is slecht voor het milieu.

Geef uw reactie.

J: eens

Het mag inderdaad sneller en meer transparantie kan ook geen kwaad. Een nieuw ziekenhuis of een goede opknapbeurt van de huidige zal Venray goed doen. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor de aantrekkelijkheid om hier te wonen.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op J : eens

Mankement aan transparantie is voor mij ook niet correct.

Geef uw reactie.

Gerry: eens

Waarom een nieuw Ziekenhuis, deze is prima. Een beetje verbouwen waar nodig is en alle Venrayenaren kunnen gewoon hier naar het Ziekenhuis. Niet iedereen heeft het gemak naar Venlo of elders te kunnen gaan. Denk aan ouderen of invaliden die dan weer afhankelijk zijn van anderen. Wij willen/ moeten toch zolang mogelijk zelfstandig zijn? Venray Ziekenhuis MOET blijven.

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens reageert op Gerry : eens

groot gelijk heb je Gerry !

Geef uw reactie.

Maickel : eens

Venray is oud zh een nieuwe h hoeft nu ook weer niet. Verbouwen naar de toekomst

Geef uw reactie.

Zustertje: oneens

Er zijn voldoende ziekenhuizen in de buurt. Waarom investeren in een heel nieuw ziekenhuis? Toen er splinternieuwe ok"s waren gebouwd werd daar ook niet veel gebruik van gemaakt. Een dip en dance is MI. Voldoende.

Geef uw reactie.

Gerry: oneens reageert op Zustertje : oneens

Sorry Zustertje, maar denk je nou echt alleen aan jezelf? Een nieuw Ziekenhuis hoeft helemaal niet, en die nieuwe ok''s werden niet veel gebruikt omdat iedereen naar Venlo werd gestuurd.

Geef uw reactie.

Lisa .: eens

eens , lijkt wel of we tweede hands burgers zijn in Venray , met busje of openbaar vervoer naar Venlo en straks naar Roermond en dat in deze tijd dat het auto rijden beperkt moet worden , dit gaat tegen alles in .
Venlo heeft de toekomst van Venray in handen , ook met afspraken maken in ziekenhuis Venray proberen ze gewoon zo weinig mogelijk in Venray te doen ook voor behandelingen of onderzoeken die ze in Venray nu ook doen proberen ze de mensen nog zo veel mogelijk naar Venlo te krijgen , waarom ?
ik denk om straks met cijfers te kunnen aantonen dat er in Venray bijna nergens behoefte aan is en dus dat ze zo weinig mogelijk in Venray willen behouden , mensen zouden het helemaal niet moeten accepteren dat ze voor alles naar Venlo moeten ook nu niet .
anders maar allemaal naar Boxmeer .

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

niet praten, opknappen. Venray kan niet zonder ziekenhuis !

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens reageert op Uw naam * : eens

Zo is dat ! Bovendien heeft een locatie van en nieuw ziekenhuis in de buurt van bv. de Deurneseweg weinig zin als het toch alleen maar een poliklinisch ziekenhuis wordt. Dat is alleen maar in het voordeel van de specialisten die vanuit VieCuri Venlo komen.
Voor de inwoners van Venray is de locatie van het huidige ziekenhuis prima. Er is ruime parkeergelegenheid en het ziekenhuis kan zoals nu met het Beukenhof multifunctioneel worden gebruikt.

Geef uw reactie.

Ans Donders: eens

Dit ziekenhuis kan gewoon blijven, geld insteken, en opknappen en moderniseren. Waarom een nieuw ?? Dit is een goed ziekenhuis, alleen verouderd !!!!

Geef uw reactie.

Arts: eens

Dit ziekenhuis gewoon opknappen ,hoeft toch niet altijd alles nieuw ,als er maar een ziekenhuis in venray blijft .is gewoon nodig ,voor veel ouderen mensen is de afstand Venlo of Boxmeer te ver ,en zijn dan weer afhankelijk van andere

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het gebouw wordt straks een keer afgekeurd vanwege veiligheid en brandeisen, daarom niet te lang wachten met een keuze maken, het nieuwe centrum moet ook nog gebouwd worden dat kost ook tijd

Geef uw reactie.

diny: eens

ziekenhuis moet blijven we kunnen niet zonder ,
en waar is Venray mee bezig dit moet behouden blijven

Geef uw reactie.

carin smulders: eens

het is idd verouderd. maar ben wel blij dat er nog steeds een ziekenhuis is. ieders keer naar venlo is ook een gedoe.

Geef uw reactie.

Ine juffermans : eens

Zorg aub dat Venray een ziekenhuis behoud met zoveel inwoners, als het niet anders kan, maak dit Z-H op , zo oud is het nog niet. Je kunt er nog iets moois van maken wat hard nodig is. Het hoeft niet zo veel geld te kosten, locatie kan niet mooier. Waarom al dat gezeur. Maak het in orde zodat we er voorlopig weer tegen aan kunnen

Geef uw reactie.

Lisana: eens

Van uitstel komt afstel. We zullen wel weer de dupe worden ten faveure van Venlo en Roermond.
Ons ziekenhuis ligt voortaan in Boxmeer.

Geef uw reactie.

H.Koolen: eens

Het word tijd dat er duidelijkheid komt,over de toekomst van het ziekenhuis. Er is al zo veel weggehaald.laat Venray svp zijn ziekenhuis behouden,daar is echt behoefte aan.

Geef uw reactie.

j: eens

Het lijkt er op dat uitstel, afstel wordt.
Er wordt al heel lang geroepen dat er iets van nieuwbouw komt, maar er wordt alleen maar uitgesteld.
Door zogenaamde fusies moet er steeds opnieuw bekeken worden of alles wel haalbaar is en nu wordt er ook nog maar eens een gekeken naar "andere locaties".
Allerlei verzinsels om maar niets te hoeven investeren en zo wordt dit prima ziekenhuis steeds verder uitgekleed.
DOE EENS WAT JULLIE BELOVEN.

Geef uw reactie.

Aj: eens

Ach bij snelle broodnodige hulp zijn we toch al te laat zonder noodpost

Geef uw reactie.

Els: eens

Zorg hard nodig ziekenhuis al jaren waar het nu is dus plaats genoeg bouw weer daar op de parkeerplaats

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens

Volgens de mening van de beide wethouders concentreert het haalbaarheidsonderzoek zich op de ruimtebehoefte die VieCuri na een verplaatsing heeft. Het woord "verplaatsing" i.p.v. nieuwbouw suggereert hopelijk niet dat het bestaande gebouw De Wieënhof wordt ingezet als poliklinisch ziekenhuis.
Dat VieCuri zelf onder meer de recent ontstane stikstofdiscussie en de verkeersinfrastructuur benoemt als complicerende factor, doet vermoeden dat er in het geheel geen nieuwbouw op de Wieën gaat komen. Er staat daar immers al een groot pand met leegstand.
Het ziekenhuis op de huidige locatie, in een gerenoveerde vorm aangepast voor multifunctioneel gebruik, lijkt mij daarom alleszins de moeite waard om op haalbaarheid te onderzoeken. Bouwtechnisch en bouwfysisch is dat gebouw zeker daartoe geschikt..

Geef uw reactie.

Frie: eens

Snel kiezen. De zorg blijft toenemen

Geef uw reactie.

Ton: eens

Het duurt nog zeker 4 jaar voordat er een nieuwe ziekenhuis staat, al is het nieuwe alleen poliklinisch, met kleine behandelingen, de zorg blijft veranderen, en het is nodig dat er knopen doorgehakt worden, want van uitstel komt afstel!

Geef uw reactie.

Elly: eens

Er zullen toch eens knopen doorgehakt moeten worden. Welke locatie het ook wordt, bij te lang wachten is er weer een wisseling van de wacht en komt er weer geen besluit.

Geef uw reactie.

Jaccies: eens

De beste keuze is naast het huidige ziekenhuis, veel plaats, veel gratis parkeerterrein, beste bereikbaarheid , dus waarom nog kijken voor andere plekken is overbodig

Geef uw reactie.

Peet: eens

Aan de andere kant van de weg, Leunenkant is meer dan plaats genoeg. Hoef je maar met één boer te onderhandelen ?

Geef uw reactie.

Pierre Sassen: eens

Pierre.
Er moet inderdaad snel spijkers met koppen geslagen worden.
Bouwen op de parkeerplaats van de huidige prachtige locatie heeft onze voorkeur.
Maar welke locatie het ook gaat worden,het moet wel meer worden dan alleen een polikliniek.

Geef uw reactie.

Stef verbugt: eens

Ik wil nog even zegen
Dat naarst het ouden ziekenhuis bouwen veel beter is gaat veel sneller op pakeerplaats gaat veel sneller dat ze kunnen beginnen ook echt voor dezen tijd is een goed ziekenhuis bouwen beter dan heel oud en lang wachten daarom zou ik graag zien bouw het op parkeer plaats naast ouden ziekenhuis en hopelijk met spoedpost

Geef uw reactie.

Stef verbugt: eens

Het duurt te lang omdat viecuri
Al een heel oud ziekenhuis heeft
Ik vind dat ze met spoed een nieuw ziekenhuis moeten bouwen om dat anders het ziekenhuis volgdens mij nog slecht wort

Ik hoop zo erg dat ze heel snel beginnen en met spoed beslissing nemen waar het komt
En dana met spoed beginnen met de bouw
Duur mij veel te lang ik hoop dat het wel gaat lukken en ik hoop ook echt op een spoedhulp
Om dat de zorg veel beter zal maaken

Geef uw reactie.

Henk: eens

blijft teveel onduidelijk beste optie parkeerplaats ziekenhuis anders moeten sportclubs ook weer verplaatst worden

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Een goed concept heeft een goede voorbereiding nodig. Kunnen er beter iets langer over doen met voorbereiden. Dan dat er dadelijk weer veel geld over de balk is gegooid en ze er spijt van hebben. We weten nu wat hebben en of dat nu iets langer duurt of niet. We hebben nog een goede voorziening, waar we nog trots op mogen zijn.

Geef uw reactie.

sila: eens

helemaal met michel eens
waar is Venray mee bezig

Geef uw reactie.

InekeGrootemaat: eens

Of er een nieuw ziekenhuiskomt geloof ik niet zo. Er zullen misschien nieuwe poliklinieken komen.
De Wieenhof lijkt me een slechte locatie. De faciliteiten voor de sport zijn daar net allemaal vernieuwd en dan ga je dat toch niet weer vaarwel zeggen. De burger heeft recht op informatie. Het tekenen van een intentieverklaring met de Gemeente is een zoethoudertje, dat is geen informatie.

Geef uw reactie.

Henk: eens

grootste fout ooit de fusie met Venlo

Geef uw reactie.

Henk: eens

Venray had zijn ziekenhuis nooit moeten laten fuseren met Venlo. Dat is nog steeds de grootste fout. Nu heeft Venlo alles in handen. En niet te vergeten de zorgvezekerraars. Wij zijn ons gaan oriënteren in het Brabantse Boxmeer. Natuurlijk hoor ik éénieder zeggen dat dit zodadelijk voor de raad van bestuur een rede te meer is om af te zien van verdere stappen. Maar als dergelijk belangrijke voorzieningen er niet meer zijn dan zal de krimp alleen nog maar toenemen. Geen bedrijven die zich nog willen vestigen dit zal zeker een rol spelen. Met een fusie ván de gemeente Horst, Venray, Bergen, Gennep en Mook-Middelaar als fusie gemeente de kop van noord Limburg? Of wordt het toch de kop van jut? Dit klinkt allemaal negatief wat ik hier nu schrijf maar dit is zoals ik het zie.
Ik wens iedereen een wijs besluit toe. Een fijn Sinterklaas feest en voor straks fijne feestdagen en een goed maar vooral gezond 2020 of je het er mee eens bent of niet.

Geef uw reactie.

Michel: eens

eens , waarom inpassen op of tussen de sportvelden en niet er tegenover , zal waarschijnlijk weer veel belasting geld van de gemeente mee gemoeid zijn op de sportvelden en als het ooit zo ver komt dat er uitgebreid moet worden kan dat er tegenover wel , ik zag dat Viecuri ook nog het stikstof verhaal er bij haalde , kijk wat we nu al voor onnozele dingen naar Venlo op en neer moeten rijden en straks waarschijnlijk Roermond er bij , strookt niet met het stikstof beleid . wat zijn we aan het doen in Venray , kijk hoe veel bedrijven we zijn kwijt geraakt in Venray de laatste 10 jaren het gaat nog steeds door vandaar ook geen ziekenhuis meer, we worden steeds verder uit gekleed en het gaat maar door ,minder bedrijven minder inwoners dus minder voorzieningen . kijk inderdaad maar eens naar de andere kant naar Boxmeer , daar kan het allemaal wel en met de Radboud er achter is goede gezondheid- voorzieningen gegarandeerd . weet ook dat er heel veel mensen uit Venray al naar Boxmeer gaan , moet toch een reden voor zijn . met Hans en 2 x Wim hieronder eens .

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Wim
De burger van Venray heeft er recht op blijvend geinformeerd te zijn over de vorderingen !

Geef uw reactie.

Francien : eens

Zoet houder voor de inwoners van venray

Geef uw reactie.

jack: eens

niets horen is vervelend en de kans op stoppen van een nieuw ziekenhuis is dan groot.

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Het duurt idd allemaal veel te lang. Ik hoop dat er snel duidelijkheid in komt.
Voor mij maakt het niet veel uit. Ik ben een beetje klaar met Viecuri. Boxmeer bevalt me prima. Als je een beetje pech hebt kun je dadelijk de hele tijd naar Roermond. Mij niet gezien.
Qua locatie zou het ergens aan de A73 zelf moeten liggen. Nog plekken genoeg lijkt me.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Een zeer geschikte locatie voor een nieuw ziekenhuis zou aan de Deurneseweg tegenover Intratuin kunnen zijn, de grote zandvlakte tussen Heidseweg en Zuivelweg met de rotonde van de Deurneseweg als ontsluitingweg.

Geef uw reactie.

wim: eens

Er komt slechts een veredelde polikliniek waar onderzoek en eenvoudige poliklinische behandeling mogelijk is. Hiernaast wellicht dialysemogelijkheid. Operaties vinden niet plaats. Ik begrijp niet waarom onderzoek naar lokatie zo lang moet duren. Lijkt op vertragingstaktiek.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op wim : eens

Een andere Wim:
Helemaal mee eens, het is geen goed teken dat er nog steeds geen vorderingen te melden zijn

Geef uw reactie.

Herman: eens

Daar er zo moeilijk gedaan moet worden betreft het Ziekenhuis, ga ik al jaren lang ( 17 Jaar) naar Boxmeer en dat bevalt me zeer goed.

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : eens

Ziekenhuis Venray moet blijven zeker voor de eerste opvang en gezien de toename van buitenlandse werknemers .
Wellicht in de toekomst combineren kwa. locatie met de ouderen opvang /zorg.
Vergrijzing mantelzorg etc etc wordt nijpend kwa locatie .dus wellicht mede geschikt
Verpleeghuizen max verblijf 3-5 mnd., Hospice max 4-6 weken , de rest Thuisverzorging maar hoe

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Het is van belang dat in deze grote zaak de afwegingen zorgvuldig gemaakt worden. Zo lang er maar vooruitgang geboekt wordt en aan het onderzoek verder gewerkt wordt, moeten we geduld betrachten.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Het duurt inderdaad te lang. Laten we allemaal een handje helpen door onze keuze door te geven, namelijk Venray.
1 van de redenen waarom we hier geen Ziekenhuis meer hebben is het aantal bewoners. Dit is de laatste jaren, oa door ons asiel beleid en het aantal niet Nederlandse werknemers die in de gemeente Venray verblijven, toegenomen. Dus VOOR VENRAY.

Geef uw reactie.

Jan Dr: oneens

In zulke processen is zorgvuldigheid een eerste vereiste. Dat vergt tijd en afwegen van allerlei belangen. VieCuri Venray functioneert nog volop naast het Viecuri Venlo.
Dus...waarom nu deze stelling in deze fase van het beginproces van een orientatie?

Het lijkt in dit geval zoeken van "burgers van Venray" naar een stelling, die in de tijd gezien nog niet reeël is en te zeer gezocht om maar een stelling te kunnen publiceren. Burgers van Venray : Bezint eer je bericht!!!

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

Dit soort processen duren nu eenmaal lang. Waarom deze stelling, c,q. haast zolang het ziekenhuis in de huidige vorm blijft functioneren. Het volgen van een zorgvuldig vernieuwingsproces is belangrijk.
Geduld is een schone deugd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Venray en haar omliggende dorpen kunnen niet zonder hun ziekenhuis.
Venlo en Boxmeer liggen voor veel inwoners te ver weg en zijn voor velen zonder vervoersmogelijkheden moeilijk bereikbaar. Goede gezondheidszorg dicht bij huis is een noodzakelijke basisbehoefte waaraan niet getornd mag worden.
Mocht men in Venlo toch beslissen om de zaak te sluiten dan roep ik iedereen op om massaal over te stappen naar Boxmeer.

Cees

Geef uw reactie.

YL: eens

Hier duurt altijd alles lang en uit eindelijk word het hele ziekenhuis opgeheven en verdwijnt alles in Venray.
We zouden een kankercentrum krijgen maar nee het ging naar Venlo.
Dat is het enige dat Venlo wil toch.

Geef uw reactie.

Wanneer komt er een keer "garen op de klos "?

Geruime tijd geleden heeft de raad van bestuur van het ziekenhuis VieCuri aangegeven dat er in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd gaat worden.
In eerste instantie werd gekozen voor de locatie van het parkeerterrein naast het huidige ziekenhuis.......

Lees verder