ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Informatie over energietransitie door wethouder van der Putten.

zaterdag, 02 november 2019 13:15 Informatie over energietransitie door wethouder van der Putten.

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Dat is een heel mooie gedachte. Helaas is zelfs in het meest ideale scenario de opwekking van energie via zonneparken en windmolens keihard nodig om onze energievoorziening te garanderen. Dat leg ik graag aan jullie uit in dit korte artikel. Daarnaast vertel ik jullie graag waar we nu staan als Venray en als regio en wat onze belangrijkste speerpunten zijn als het gaat om de energietransitie.

Akkoord van Parijs
Om de opwarming van de aarde enigszins binnen de perken te houden is met het klimaatakkoord in Parijs afgesproken dat alle landen maatregelen gaan nemen. In Nederland hebben we die maatregelen vertaald in het Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de afbouw van fossiele brandstoffen. Binnen de gemeente hebben we afgesproken dat we toewerken naar energieneutraliteit, dat zoveel betekent als: evenveel energie schoon opwekken als we ook gebruiken. Dus moeten we voor onze gebouwen, onze industrie en ons verkeer overschakelen op andere energiebronnen.

Eerst besparen
Als we focussen op onze gebouwen, dan is het een goed om te beginnen met stevige besparingen. Immers: de groenste energie is de energie die we niet gebruiken. Er valt op dit vlak nog de nodige winst te boeken. Isoleren zorgt voor meer comfort én een lagere energierekening. We moeten sowieso naar een situatie waarin we minder energie gaan gebruiken.

Grote energiebehoefte blijft
Helaas is echter lang niet elk gebouw of elke woning in staat om helemaal energieneutraal te worden. Soms zijn daken niet geschikt of simpelweg te klein voor zonnepanelen en zijn er andere oplossingen niet mogelijk. Natuurlijk moeten er nog veel meer daken vol gelegd worden met zonnepanelen en moeten ook bedrijven gaan investeren in de opwek van duurzame energie. Maar zelfs in het allerbeste scenario blijft, zelfs als we het alleen over de gebouwde omgeving hebben én we energiebesparing meerekenen, de energiebehoefte groter dan de mogelijkheden voor duurzame opwek die we op en rondom gebouwen kunnen realiseren. Sterker nog: doordat we anders gaan verwarmen wordt de vraag naar elektriciteit de komende periode fors groter.

Realistisch
We moeten dus met een realistische blik naar de energietransitie kijken. De praktijk wijst uit dat we voor onze energievoorziening, ook als we onze gebouwen zo energieneutraal mogelijk maken, voor een groot deel afhankelijk worden van zonneparken en windmolens. Ook binnen onze gemeentegrenzen. De gemeenteraad heeft met het ‘Kader voor Opwekking van Duurzame Energie’ de kaders daarvoor vastgesteld. Daarin staan heel duidelijke spelregels om die energietransitie in goede banen te leiden. Want dat het een grote opgave wordt, dat is een ding dat zeker is. En dat we pas aan de vooravond van grote veranderingen staan, dat weten we ook zeker. De komende maanden gaan de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen de Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen. Daarin wordt per regio gekeken wat de beste manier van energievoorziening is. Wij vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk de regie houden: zo’n grote operatie moet goed gecoördineerd worden. Daarbij staat als een paal boven water dat inwoners zoveel mogelijk moeten gaan profiteren van de energietransitie.

Martijn van der Putten, wethouder


Lees hier de stelling

Gerelateerde artikelen

De werkgroep zonnepark Smakt.

Lees verder

Kader voor Opwekking van Duurzame Energie (KODE Venray)

Lees verder

BeePower Venray beschrijft haar standpunt

Lees verder

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Lees verder