ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

woensdag, 16 oktober 2019 20:32 Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Onze woning energieneutraal of liever zonneparken ?

De initiatiefnemers van zonneparken ruiken volop kansen in Venray.
Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die een zonnepark in Venray willen gaan exploiteren.
Wat begon in Smakt waar Kronos Solar (25 ha) en Tomorrow Energy (39 ha) plannen presenteerden, kreeg een vervolg op meerdere locaties.
In Leunen wil Solarcentury (40 ha) aan de gang en in Castenray heeft LC Energy ook plannen voorgesteld (9 ha). In Oirlo heeft NaGa Solar een aanvraag ingediend voor “slechts” 4,4 ha.
Zonneparken ter grootte van maximaal 5 ha. mogen immers zonder akkoord van de gemeenteraad worden gerealiseerd.

In de maand november hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray over een dilemma tussen zonneparken en energieneutrale gebouwen.
De stelling was : Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.
Gedurende die periode hebben meer dan 600 personen de website bezocht. Van die bezoekers was 68 % het eens met de stelling terwijl dus 32 % van mening was dat zonneparken de voorkeur verdienen.
Dat de zogenoemde energietransitie steeds meer aandacht van individuele bewoners krijgt, blijkt uit het initiatief in Oostrum waar 70 gezinnen samen 700 zonnepanelen op het dak van een bedrijfshal energie opwekken. Ook landelijk blijkt dat 85.000 Nederlanders deelnemen aan een energiecoöperatie.

Uit de reacties die door de stemmers op de website zijn geplaatst, valt op dat er meerdere alternatieven worden benoemd om in de toekomst in ieder geval minder energie te verbruiken. Waterstofgas en warmtepompen worden daarbij het meest genoemd.

Enkele personen beschrijven uitgebreid hun mening zoals hierna aangegeven.
Antoon breekt een lans voor de produktie en toepassing van waterstofgas.
Binnen enkele jaren produceren we op eigen dak voldoende waterstofgas voor zowel verwarming als brandstof voor eigen gebruik van het gezin inclusief de auto. Ook van de industriële en agrarische gebouwen komt dan voldoende waterstofgas voor onze totale economie. Onze aardgasleidingen structuur is geschikt voor de landelijke distributie. De zorg van de overheid zal zijn hoe hierover belasting te heffen. Dat mag deze ontwikkeling niet tegenhouden. We kunnen de schaarse landbouwgrond toch wel beter gebruiken in onze regio. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is in mijn optiek geen vergroening.

Theo Steeghs richt zijn pijlen op het toepassen van zonnepanelen op daken.
Venray heeft geweldig veel grote daken, met name voor de logistieke sector en de landbouw, die bieden veel mogelijkheden. Daarnaast is er nog heel veel ruimte op daken van woningen.
Vervolgens kan gekeken worden naar klein snabbeltjes grond. Pas als we dat gehad hebben, kan worden bezien of er nog meer ruimte nodig is. Bovendien: welke nieuwe mogelijkheden (Dus buiten zonneparken en molens) bieden nieuwe technieken (bv. waterstof) voor energie- opwekking en besparing.

REACTIES

René Lenards: oneens

Ik heb vroeger geleerd gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. Denk eerst goed na met kennis en kunde voor je gekke dingen gaat doen.
Nederland heeft een prima gasleiding stelsel het beste van heel Europa dat moeten we blijven gebruiken.
Geen zonnepanelen en warmte pompen maar over gaan op waterstof dat is de oplossing en de toekomst het kan gemengd worden met gas de leidingen/leidingnet ligt er.
De meeste cv ketels zijn er al geschikt voor. Tot het goed geregeld is gewoon gas blijven gebruiken. Mensen met de nodige kennis moeten dat regelen en niet de politiek .
Zonnepanelen is geen enkele oplossing daar moeten we juist van af. Als je alles gaat rekenen is dat iets wat we niet moeten willen.
We hebben nog voor 150 jaar of langer gas dan ga je toch niet gas uit Rusland halen, dat is het probleem in andermans schoenen schuiven.
De problemen moeten we in eigen land houden en zelf oplossen, en dat kunnen we.

Geef uw reactie.

Harry Jacobs: eens

Eens, omdat:
- er voldoende ruimte op industrieële gebouwen en terreinen is om panelen te plaatsen. Daar hoeven geen landbouwgrond of natuurlijke omgeving voor op te geven.
- er andere goede alternatieven zijn, waar we als gemeenten en gemeenschap te weinig naar kijken. Waterstof is en wordt waarschijnlijk de meest efficiente energiebron, al zijn er teveel lobbies (lees eigenbelang van belanghebbenden) tegen.
- Als er toch parken moeten komen, dan nooit door via commerciële bedrijven, maar via lokale initiatieven zodat ook de gewonnen energie lokaal wordt gebruikt. Er zijn voldoende voorbeelden waarbij dergelijke exploitatie prima werkt. Energie voor en door de wijk (of dorp).
- Informatie mbt. subsidies helder en centraal verstrekken, zodat iedereen er van kan profiteren en een steentje bijdraagt.
- de autoindustrie zal zich ook op waterstofmotoren moeten toeleggen, want voor een land vol electrische auto's is ons net niet afdoende, en moeten er alsnog zonneparken worden gebouwd om aan die vraag te voldoen. In dat geval gaan we van kwaad naar erger.

Geef uw reactie.

Pedro: eens

Zorg voor zonnepanelen op alle grote veelal logistieke gebouwen en stallen in en rondom Venray. Geen zonnepanelen op goeie landbouwgrond, neem dan de oude vuilstort van Venray dan blijft de opbrengst binnen onze gemeenschap. Venray kijk is om je heen wat andere gemeentes doen, maak een goed beleid en loop niet te hard van stapel. Wacht de nieuwe technieken af strak hebben spijt.

Geef uw reactie.

Theo Steeghs: eens

Venray heeft geweldig veel grote daken, met name voor de logistieke sector en de landbouw, die bieden veel mogelijkheden. Daarnaast is er nog heel veel ruimte op daken van woningen.
Vervolgens kan gekeken worden naar klein snabbeltjes grond. Pas als we dat gehad hebben, kan worden bezien of er nog meer ruimte nodig is. Bovendien: welke nieuwe mogelijkheden (Dus buiten zonneparken en molens) bieden nieuwe technieken (bv. waterstof) voor energie- opwekking en besparing,

Geef uw reactie.

Sjaak Koopmans: eens

KODE Venray kiest om 2030 energie neutraal te zijn terwijl Nederland gekozen heeft voor 2050
Door deze keuze worden inwoners van de gemeente Venray geconfronteerd met extra kosten.
De komende jaren geen zonneparken op goede landbouwgrond en landbouwgrond langs beekdalen. Denk aan het stikstofprobleem en Co2 uitstoot. GEEN commerciële projectontwikkelaars zodat de opbrengst verdwijnt.
Hanteer de zonneladder en voer actief beleid op woningen, bedrijfsdaken, logistieke hallen, parkeerterreinen, oude vuilnisstortplaats, braakliggend industrieterrein.
Gemeente Venray sta op en benader / bezoek de ondernemers wat de mogelijkheden zijn.
Reken ze voor wat mogelijk geïnstalleerd kan worden, welke investering hiermede gemoeid zijn, subsidies waarvoor ze in aanmerking komen, terugverdientijd en ondersteun ze bij de aanvraag procedure.
Als de ondernemers zien wat het terug verdien model is zullen ze gemakkelijker deze stap zetten.
Hierdoor maak je optimaal gebruik van de woningen, bedrijfsdaken, logistieke hallen enz.
Gezien de beperkte aansluitcapaciteit van 100 hectaren zonnepanelen op het aansluitstation de komende jaren zou dit de juiste keuze zijn en geen zonneparken toestaan en ontwikkel in eigen beheer de oude vuilnisstortplaats.
Neem de nieuwe ontwikkelingen ook mee.
- elk huishouden kan op afzienbare tijd zelf 30 tot 50 % waterstof toevoegen aan het gas zodat de cv installatie niet vervangen hoeft te worden.
- volledige woningbouwprojecten die al verwarmt worden met waterstof.
- universiteit Leuven ontwikkelt panelen dat waterstof produceert.
- gasleidingwerk wordt in de loop van tijd waterstofleidingwerk.
- innovatie aanpak van de energietransitie lopen we inmiddels voorop. In de toekomst zal voor een groot gedeelte de energietransitie geleverd worden door nieuwe technologieën.
In Duitsland gaan ze over van de kolen en olie op gas en Nederland wil van het gas af.
Maak de goede keuzes en gebruik hierbij NIET de commerciële projectontwikkelaars.

Geef uw reactie.

Jeanet: eens

Al bouwen we heel Nederland vol zonneparken, dan heeft dat nog 0,0 procent effect op het klimaat.
Zolang er over de hele wereld meer bossen gekapt worden dan dat er bij komen heeft deze hele discussie geen enkel nut.
En wat te denken van alle bosbranden die voortdurend overal hele bos en natuurgebieden plat leggen. Het slappe beleid in desbetreffende landen is de grootste oorzaak van alle problemen. Ons landje is maar een speldenknop op de wereldbol, m.a.w. we stellen in dit geval niets voor. Alles wat we hier doen is dweilen met de kraan open. Bovendien, waar gaan we straks met alle afgedankte zonneparken naar toe????

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Zonne Energie is sowieso goede en schone Energie. Kan meer betekenen dan enkel huishoud energie.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

De energie parken moeten ze op bestaande en nieuwe gebouwen realiseren. Maar wat als de panelen hun werk hebben gedaan? Hoe wordt het weer allemaal gerecycled? De waterstofpaneel( richtprijs nu 400 euro) is in opmars, Zou dat niet mooi zijn voor ieder gezin? In plaats van alle dure aanlegplannen.
De zonnepanelen vangen niet alleen veel warmte ,maar ketsen ook veel terug

Ik hoop dat onze kinderen en kleinkinderen niet opgezadeld worden met al deze producten!

Geef uw reactie.

Antoon: eens

Binnen enkele jaren produceren we op eigen dak voldoende waterstofgas voor zowel verwarming als brandstof voor eigen gebruik van het gezin inclusief de auto. Op de industriële en agrarische gebouwen voldoende waterstofgas voor onze totale economie. Onze aardgasleidingentructuur is geschiktvoor de landelijke distributie. De zorg van de overheid zal zijn hoe hierover belasting te heffen. Dat mag deze ontwikkeling niet tegenhouden. We kunnen de schaarse landbouwgrond toch wel beter gebruiken in onze regio. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is in mijn optiek geen vergroening.

Geef uw reactie.

Lucas: eens

Hoe is het toch mogelijk dat in het verleden duurzaam ontgonnen goede landbouwgronden gebruikt mogen worden voor zonneweiden ? de natuur en landschapsschoon wordt grof geweld aangedaan en hoe kan een Provincie en een Gemeente aan zoiet uberhaubt er medewerking aan verlenen. De bewoners worden er nauwlijks beter van . De grondeigenaren en de financierders worden er beter van maar de bewoners en de natuur niet.

Geef uw reactie.

hans: oneens

Dit is weer voor je uitschuiven.
Zolang er niet voldoende energie neutrale gebouwen zijn,heeft deze leuter stelling geen zin.

Geef uw reactie.

Bas: oneens

Met alleen zonnepanelen op de daken zal het niet eens mogelijk zijn om 20% van de energiebehoefte van Nederland te compenseren. Om Nederland volledig energieneutraal te maken zal dus altijd een combinatie van zonne-energie op het dak, zonneparken en windparken nodig zijn. Het is niet mogelijk om alle gebouwen energieneutraal te maken zonder zonneparken en windparken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Op de grond zorgt alleen voor landschaps vervuiling en wie ruimt straks alles op

Geef uw reactie.

Klap van de molen: eens

Wethouder v/d Putten pretendeert in zijn betoog om de opwarming binnen de beperking te houden middels een klimaatakkoord. Dat is een fabeltje. Klimaatwetenschap begint bij natuurkunde , en natuurkunde begint bij betrouwbare waarnemingen, die zijn altijd leidend. Die metingen worden tegenwoordig gedaan door satelliet metingen die in troposferische lagen meten en laten zien dat de mondiale temperatuur op aarde al 20 jaar niet meer is gestegen, en de laatste 2 jaar zelfs gedaald is. Steeds meer ( onafhankelijke) wetenschappers zijn het hierover eens dat de mens daar geen noemenswaardig effect op heeft of kan hebben. Ook zijn er veel het er over eens dat zonne en windparken nooit een noemenswaardige bijdrage zullen leveren aan onze energie transitie. Simpelweg vanwege hun lage vermogensdichtheid. Tevens geven deze parken geen energiezekerheid. De wind en zonneparken zijn dus overbodig of zullen in de toekomst overbodig worden. Verkeerde keuze dus.

Geef uw reactie.

Fv: eens

Geluidsoverlast, de jsf maakt 4x meer geluid dan de F16.

Geef uw reactie.

Frie: eens

Eens. Zonneparken zijn overbodig. Zorg voor zonnepanelen op alle grote veelal logistieke gebouwen in en rondom Venray.

Geef uw reactie.

.: eens reageert op Frie : eens

460 hectare industrieterrein in venray en vele agrarische nog lege daken/ vuilstort/ grote parkeerterreinen voor zonneoverkappingen bij DhG gemiste kans..daarmee moeten we toch eerst kijken of we de 250 hectare zonpv kunnen halen.

Geef uw reactie.

Wim .: oneens

alleen op gebouwen zal de behoefte wel niet voorzien maar toch zo veel mogelijk de parken beperken is wel zinvol want deze zijn 30 jaar lang niet te gebruiken voor andere dingen . de ontwikkelingen gaan door en wie weet wat er nog binnen enkele jaren uitgevonden word denk aan de panelen van de universiteit Leuven in België die een paneel ontworpen hebben van ongeveer 60x120 cm dat per 24 uur 290 liter waterstof maakt en wat ze binnen een paar jaar op de markt hopen te hebben in grote aantallen , kosten ongeveer € 400 . wij willen altijd voorop lopen in Nederland terwijl de rest van de wereld het wat rustiger aan doet maar deze hebben wel het voordeel dat ze minder foute beslissingen nemen .
pak het voorbeeld van Duitsland daar zijn ze volop gasleidingen aan het aanleggen en mensen krijgen € 750 subsidie om op het aardgas aan te sluiten en wij moeten er van af , is dit een Europa ? nee dus . Nederland kon veel geld verdienen door niet voorop te willen lopen , wie is de dupe , de burger . let op waterstof en mogelijk kernenergie is de toekomst en schoon .30 jaar voor zonnepanelen is een hele lange tijd en de ontwikkelingen zijn pas sinds kort echt aan de gang .

Geef uw reactie.

Jan Dr: oneens

Zowel energieneutrale gebouwen als zonneparken zijn noodzakelijk om de energie voor de nabije en verre toekomst veilig te stellen. Het is dus een En ..EN.. verhaal.

Geef uw reactie.

gerrit: oneens

GROTE ONZIN ZO'N STELLING TE FORMULEREN.
Alternatieve energiebronnen moeten er zeker komen, maar de " oude " energiebronnen moeten ook nog vele jaren blijven.
ik heb net een nieuwe cv-gasketel, die moet zeker nog 15 jaar blijven branden !! !! !! !! !! !!

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Daar gaan we het niet mee redden. Het moet èn èn zijn. En alsjeblieft geen windturbines.

Geef uw reactie.

joan: oneens

Het is onmogelijk alle gebouwen energie neutraal te maken.
Zonneparken blijven ( helaas ) noodzakelijk !

Geef uw reactie.

Jan HTY: eens

Energie neutraal bouwen vermindert het energieverbruik.
Vervolgens dienen we vooralsnog eerst de daken van openbare gebouwen, industrieparken, etc. volledig te benutten met zonnepanelen.
Het landschap dienen we niet te vervuilen met windparken en zonneparken.
En kostbare landbouwgrond moeten we al helemaal niet opofferen aan windmolens en zonneparken.
Bovendien weten we nog niet wat de effecten op het klimaat en de natuur zijn van deze wind- en zonneparken.
B.v. insecten vliegen zich dood tegen de windmolens.
En wat veroorzaken zonneparken als daar de bodem geen licht en vocht meer krijgt?
Tot slot wat voor toekomstig milieu afval zijn we aan het creëren als de zonnepanelen vervangen moeten worden?
Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op hebben.
Dus eerst nadenken en onderzoeken voordat we massaal de verkeerde dingen gaan doen.
Wellicht komen we dan wel tot de conclusie dat kernenergie de beste tussenstap is naar een volgende duurzame energie opwekking periode.

Geef uw reactie.

jack: eens

omdat de bewoners direct voelen dat het prettiger wonen is , als elke woning energieneutraal

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Een en oneens ! Weg met die afgrijselijke windmolens , zonnepanelen (super milieu vervuilend en landschap vernielend).
Nu snel kerncentrales . De enige duurzame oplossing .

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Natuuronvriendelijk

Geef uw reactie.

Henk: eens

Laten we geen landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen

Geef uw reactie.

Louis: eens

We zijn de algemene gekte voorbij, kijk naar doelmatigheid en rendement.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Alle Mega Hallen in Venray en omgeving verplicht vol leggen met panelen evenals overheids gebouwen .
Vestigingen voor de Industrie verplichten zonnepanelen te plaatsen. Industrie terreinen tussen die Hallen panelen.
Alle gebouwen , silo`s alles op voldoende hoogte voorzien van panelen.
De rijkswegen voorzien van energie leverend asfalt .
Veel beter dan al de individuelen die op allerhande onooglijke manieren panelen leggen op hun huizen .
De energie prijzen gaan dalen meer concurrentie maar de belasting- en netwerkkosten stijgen .
Van de energie rekening is 1/3 electra en 2/3 gas welke oplossing zien we hier voor
Zonneparken ipv mooie natuur het moet niet gekker worden.
De boeren verplicht laten stoppen ivm CO2 Stikstof en Pfas ,hun akkers vol leggen met panelen het zal meer opbrengen maar om dan nog van een groene gemeente te spreken is mij een raadsel . Venray bloeit kun je dan wel vergeten .

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Tenzij we eindelijk eens beginnen met veilige thorium kernenergiecentrales zoals in de VS dan hebben we die afzichtelijke panelen en windmolens niet nodig.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Uw naam * : oneens

miljarden sde subsidies die naar buitenlandse projectontwikkelaars voor grootschalige zonneparken, zou men ook kunnen gebruiken voor nieuwe technieken zonder co2 uitstoot, die niet weersafhankelijk zijn.
Met alleen zonneparken en windmolens komen we er niet aangezien deze groot deel van de dag en jaar niets doen. Door opwek en verbruik te combineren scheelt ook aan netwerkuibreiding waardoor de energierekening van de burger niet onnodig stijgt. Mensen lijken njet te beseffen dat al die opgewekte stroomvan zonneparken in pieken overdag als zon schijnt het net op moet. Dit vergt capaciteit. Wij als burgers betaken straks 2 keer de rekening: 1 keer door de ODEopslag nu al op je energierekening en straks door verhoogde netwerktarieven vanwege uitbreiding netwerkcapaciteit van enexis.

Geef uw reactie.

wim: oneens

Het is prima om gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Echter dit zal niet voldoende zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. Ik vind dat er niet oneindig bezwaar gemaakt kan worden door omwonenden van zonneparken. Situatie de Smakt; wie heeft hier nu last van zonnepark. Geluidsoverlast; wat een flutargument. Gemeente moet maar eens knopen doorhakken. Zonneparken kunnen in het landschap prima grotendeels aan het zicht ontrokken worden door zandwal of struiken/bomen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op wim : oneens

In Smakt is wel degelijk berekend door gerenommerrd geluidsbureau dat geluidsweerkaatsing van snelweg mede door ligging van het dorp ten opzichte van de snelweg ( zuid/zuidwesten wind) tot bijna 3db verhoging geluidsbelasting leidt.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is nodig.

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Nee hoor, niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen, dus zonnepanelen zijn hard nodig.
Het lijkt me verstandig om spoedig een zonnepark aan te leggen. Als dat er netjes uitziet kan toch niemand daar bezwaar tegen hebben?!

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Niet alle gebouwen zijn energieneutraal te krijgen. En stel dat dit wel zo is, vergt dat nog vele jaren om dat te realiseren.
In de tussentijd zullen we NU moeten verduurzamen en een netjes aangelegd zonnepark (met rij bomen/struiken er omheen) lijkt me dan een prima oplossing.

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

De gebouwenvoorraad die niet energie neutraal is zal nog tientallen jaren veel energie vragen. Hierdoor is in lengte van tijd schone energie voor deze gebouwen nodig en dus zullen er zonneparken nodig zijn; of alternatieven zoals windmolens

Geef uw reactie.

Gommers: oneens

Zonnepanelen hard nodig

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Gommers : oneens

maar dan wel in de goede volgorde: eerst inzichtelijk maken hoeveel hectare industriehallen we hebben, verbruiken immers de meeste energie

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Gommers : oneens

maar dan wel in de goede volgorde: eerst inzichtelijk maken hoeveel hectare industriehallen we hebben, verbruiken immers de meeste energie

Geef uw reactie.

Is er een alternatief voor zonneparken ?

Momenteel staat het aanleggen van zonneparken in de gemeente Venray ter discussie.
Er bestaat weerstand vanuit Smakt waar zowel Kronos-Solar als Tomorrow Energy een zonnepark willen aanleggen aan weerszijden van de A73.
Ook Solarcentury uit Helmond heeft plannen om in Leunen......

Lees verder