ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

woensdag, 16 oktober 2019 20:32 Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.

Onze woning energieneutraal of liever zonneparken ?

De initiatiefnemers van zonneparken ruiken volop kansen in Venray.
Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die een zonnepark in Venray willen gaan exploiteren.
Wat begon in Smakt waar Kronos Solar (25 ha) en Tomorrow Energy (39 ha) plannen presenteerden, kreeg een vervolg op meerdere locaties.
In Leunen wil Solarcentury (40 ha) aan de gang en in Castenray heeft LC Energy ook plannen voorgesteld (9 ha). In Oirlo heeft NaGa Solar een aanvraag ingediend voor “slechts” 4,4 ha.
Zonneparken ter grootte van maximaal 5 ha. mogen immers zonder akkoord van de gemeenteraad worden gerealiseerd.

In de maand november hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray over een dilemma tussen zonneparken en energieneutrale gebouwen.
De stelling was : Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.
Gedurende die periode hebben meer dan 600 personen de website bezocht. Van die bezoekers was 68 % het eens met de stelling terwijl dus 32 % van mening was dat zonneparken de voorkeur verdienen.
Dat de zogenoemde energietransitie steeds meer aandacht van individuele bewoners krijgt, blijkt uit het initiatief in Oostrum waar 70 gezinnen samen 700 zonnepanelen op het dak van een bedrijfshal energie opwekken. Ook landelijk blijkt dat 85.000 Nederlanders deelnemen aan een energiecoöperatie.

Uit de reacties die door de stemmers op de website zijn geplaatst, valt op dat er meerdere alternatieven worden benoemd om in de toekomst in ieder geval minder energie te verbruiken. Waterstofgas en warmtepompen worden daarbij het meest genoemd.

Enkele personen beschrijven uitgebreid hun mening zoals hierna aangegeven.
Antoon breekt een lans voor de produktie en toepassing van waterstofgas.
Binnen enkele jaren produceren we op eigen dak voldoende waterstofgas voor zowel verwarming als brandstof voor eigen gebruik van het gezin inclusief de auto. Ook van de industriële en agrarische gebouwen komt dan voldoende waterstofgas voor onze totale economie. Onze aardgasleidingen structuur is geschikt voor de landelijke distributie. De zorg van de overheid zal zijn hoe hierover belasting te heffen. Dat mag deze ontwikkeling niet tegenhouden. We kunnen de schaarse landbouwgrond toch wel beter gebruiken in onze regio. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is in mijn optiek geen vergroening.

Theo Steeghs richt zijn pijlen op het toepassen van zonnepanelen op daken.
Venray heeft geweldig veel grote daken, met name voor de logistieke sector en de landbouw, die bieden veel mogelijkheden. Daarnaast is er nog heel veel ruimte op daken van woningen.
Vervolgens kan gekeken worden naar klein snabbeltjes grond. Pas als we dat gehad hebben, kan worden bezien of er nog meer ruimte nodig is. Bovendien: welke nieuwe mogelijkheden (Dus buiten zonneparken en molens) bieden nieuwe technieken (bv. waterstof) voor energie- opwekking en besparing.

REACTIES

Is er een alternatief voor zonneparken ?

Momenteel staat het aanleggen van zonneparken in de gemeente Venray ter discussie.
Er bestaat weerstand vanuit Smakt waar zowel Kronos-Solar als Tomorrow Energy een zonnepark willen aanleggen aan weerszijden van de A73.
Ook Solarcentury uit Helmond heeft plannen om in Leunen......

Lees verder