ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

woensdag, 18 september 2019 12:29 De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

De parel van Venray staat in de steigers.

In de maand oktober stond op de website Burgers van Venray een stelling over het St. Annapark. De stelling luidde:
De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.
Meer dan 750 unieke personen bezochten in oktober deze Venrayse website. Ze hebben de aanleiding voor deze stelling en de bijbehorende artikelen gelezen voordat ze gestemd hebben.
Die deelname geeft aan, dat de ontwikkeling van het St. Annapark toch de aandacht van de inwoners van Venray blijft trekken.
Van diegenen die ook hun mening op de site hebben vermeld, is 86 % het eens met de stelling. Overigens beschrijven de 14 % oneens stemmers in hun reacties dat ze eigenlijk ook dezelfde mening hebben.
Vrijwel iedereen vindt het een goede zaak dat er eindelijk een begin wordt gemaakt met de ontwikkeling van het St. Annapark en er een einde komt aan de verpaupering van de monumentale gebouwen.
Uit enkele van de reacties die hierna worden vermeld, blijkt dat men vertrouwen heeft in de aanpak van de ontwikkelaar Renschdael Groep. Een vinger aan de pols vanuit de gemeente om de voortgang te toetsen aan de gemaakte afspraken, vindt men vanzelfsprekend.
Overigens zijn alle reacties nog na te lezen op de website.

A. S. vindt dat de unieke uitstraling van St. Anna met haar natuur en gebouwen deels bewaard moet blijven en hier toezicht op houden zal geen overbodige luxe zijn. Tenslotte gaat het om cultuurgoed voor de huidige en toekomstige Venraynaren en andere bezoekers. Er zal steeds een keuze moeten worden gemaakt omdat de kosten door verkoop en bebouwing worden gerealiseerd.
Monique schrijft dat het zomaar kan gebeuren dat er zoveel gaat veranderen en dat dit prachtige park zijn allure kwijtraakt.
Zeker zo belangrijk: het moet een park blijven voor ons allemaal.
Het is in ieder geval te hopen dat het nauwlettend in de gaten houden, ook gebeurt.
Zelfs met alle goede bedoelingen van de nieuwe eigenaar, kan er nog veel misgaan.
Truus gaat er van uit dat dit bijzonder en groot project VANZELFSPREKEND nauwlettend gevolgd moet worden. Het wordt dan de mooiste plek van Venray en omgeving.
Behoedzaam omgaan met historie, wat mogelijk is bewaren.
Het standpunt van Ineke Grootemaat wordt ook door anderen gedeeld.
Het is een fantastisch park en dat moet natuurlijk zo blijven. Er staan prachtige gebouwen, die weliswaar een renovatie nodig hebben, maar hopelijk toch zoveel mogelijk blijven bestaan. Wij wandelen er graag en vaak en dat zouden we graag willen blijven doen. Een heel mooi natuurgebied dat wat mij betreft ook in stand moet blijven.
Linders is van mening dat de gemeente de plicht heeft dit ZEER nauwlettend in de gaten te houden zodat de gemaakte afspraken over het behouden van het karakter van het hele terrein en het behoud van de gebouwen nagekomen worden.

REACTIES

A. Lucassen: oneens

Omdat het terrein al jaren lag te verpauperen en er niemand naar om keek. Goed dat het verkocht is en laat de koper nu zijn werk maar doen.

Geef uw reactie.

Margret van Kreij: eens

Het is een prachtige omgeving met veel vogels. Het park moet zorgvuldig worden bijgehouden. Maar ook met toekomstige bouwplannen dient men efficiënt om te gaan.

Geef uw reactie.

Wilms: oneens

Het park is verkocht aan een vastgoedbedrijf dat met de gekochte grond mooie plannen heeft. Jaren lang heeft er niemand zich wat aangetrokken van het verwaarloosde park en nu heeft er eindelijk iemand de stoute schoen aangetrokken om er wat moois van te maken en heeft het landgoed aangekocht en dan wil nu plots iedereen zich erin mengen. Beetje laat en oneerlijk ten opzichte van de koper.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Het park moet een PARK blijven. Maar als de plannen van de =RENSCHDAEL-GROEP= door gaan wordt het voor het grootste deel een =WOONWIJK= met 180 woningen lees het goed 180.
Men kan dan niet meer over het ANNAPARK praten Kan ook met 180 woningen heel mooi worden maar als PARK heeft het afgedaan , en dat zou/zal heel jammer zijn.
De =RENSCHDAEL-GROEP= heeft het park gekocht om er aan te verdienen en dat kan niet als het alleen maar een mooi park wordt.
In de grootte gebouwen kunnen wel mooie appartementen worden gemaakt voor oudere met zorg in de nabijheid .
Het park heeft zoveel mogelijkheden maar het plan van 180 woningen moet direct van tafel.
Ik lees ook in de krant dat de RENSCHDAEL-GROEP nu al tussen de 10 en 20 miljoen te kort komt.
Dan kun je je toch af vragen is het wel de juiste partij voor het park Ik zet hier grote vraag tekens bij.

Geef uw reactie.

Joyce: eens

Het is met een reden verkocht aan een partij.
Dat kan niet zomaar worden veranderd.

Geef uw reactie.

Robert: eens

Zodat de plannen qua bebouwing niet blijven veranderen

Geef uw reactie.

Ad van de Pas: eens

Het park biedt een oase van rust. Ik zie het gebouwenbestand , mede door respectloos gedrag van jongeren, hard achteruit gaan. Heel ergvind ik de vernieling van de gebrandschilderde ramen van de schouwburg. Is de jeugd wel eens aangesproken op dit gedrag?

Geef uw reactie.

monique: eens

het kan zomaar gebeuren dat er zoveel gaat veranderen dat dit prachtige park zijn allure kwijtraakt.
en zeker zo belangrijk , het moet een park blijven voor ons allemaal.
het is in ieder geval te hopen dat het nauwlettend in de gaten houden, ook gebeurt.
zelfs met alle goed bedoelingen van de nieuwe eigenaar, kan er nog veel mis gaan.

Geef uw reactie.

STom: eens

St. Annapark is al geweidig mooi. Ben er opgegroeid. Een grotesque speeltuin. Behoudt het als speeltuin voor Jong en oud met feel groen en stilte

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het zou jammer zijn als er iets van de geschiedenis van het terrein verloren gaat.

Geef uw reactie.

As: eens

De unieke uitstraling van St. Anna met haar natuur en gebouwen moet deels bewaard blijven en hier toezicht op houden zal geen overbodige luxe zijn. Tenslotte gaat het om cultuurgoed voor de huidige en toekomstige Venraynaren en andere bezoekers. Er zal steeds een keuze moeten worden gemaakt omdat de kosten door verkoop en bebouwing worden gerealiseerd.

Geef uw reactie.

Niki: eens

Mijn kinderen willen graag zelfstandig gaan wonen maar een betaalbare woning voor een persoon is maar niet te vinden.

Geef uw reactie.

Marion van Rijt: eens

Het is belangrijk dat veel van het annaterrein behouden wordt voor Venray. Een groot stuk psychiatrie geschiedenis ligt hier en mag niet verloren gaan, ook al krijgen de gebouwen een andere bestemming.Bovendien is het terrein een oase van rust met alle prachtige oude bomen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is een uniek park op een prachtige lokatie.

Geef uw reactie.

vr: eens

Het is te hopen dat het St.Annapark van iedereen blijft wordt en niet voor de elite.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Renschdael heeft in ieder geval goede bedoelingen. Gemeente zal beter moeten handhaven en controleren dan tot nu toe is gebeurd met de dassenburcht. Middelpas moet leren dat een scheve boom niet weg hoeft en dat je onder beukenbomen niet met zware machines over het wortelpakket gaat rijden. Ik blijf in ieder geval opletten.

Geef uw reactie.

M: oneens

Het groen in het park ziet er al heel goed uit. Er is veel achterstallig snoeiwerk verricht en gevaarlijke bomen weggehaald . Ga zo door...

Geef uw reactie.

J.Arts: eens

We zijn zeer blij dat het park word opgeknapt Echter het park is nu een weldaad om doorheen te lopen door de vele oude bomen. Een ontwikkelaar doet dit uit winst oogmerk. En een boompje meer of minder (DENK AAN MAESSEN GRONDBEDRIJF....EFFE 300 BOMEN WEG EN DAN HEEFT DE REGERING HET OVER HET GEVAAR VAN STIKSTOF)
En die bomen gaan in het park plaats maken voor woningen waardoor de rust van t park verdwijnt. Daarom is controle belangrijk

Geef uw reactie.

Kp: oneens

Eindelijk is er een instantie die iets gaat doen met deze mooie omgeving. Zo wordt de verloedering tenminste gestopt en blijven de meeste historische gebouwen intact of worden opgeknapt. Dat niet alles kan en naar ieders tevredenheid snap ik ook...maar denk dat dit de meest gunstige oplossing is voor nu. Moeten we anders nog 10 jaar wachten op een andere ontwikkelaar? Dan zijn alle gebouwen rijp voor de sloop.

Geef uw reactie.

Dave : eens

Is hard nodig dat er niet over deze aanpassing heen gewalst gaat worden, de Renschdael groep past elke keer de plannen aan.
Precies naar wat hun het beste uitkomt.( lees het meeste geld opbrengt)
Daar zijn het ondernemers voor, op zich niets mis mee.
In de eerste opzet was er geen sprake van het realiseren van een hotel.
Nu komt er dus wel een hotel.
Alle toezeggingen om te kijken voor opties voor goedkopere woningen zijn van tafel geveegd, tips en suggesties van de Gemeenteraad zijn in de la gestopt en liggen daar te verstoffen....
Heel goed in de gaten houden dus!!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Wim , graag bebouwing beperkt houden , dit is een grote kans om zo n uniek natuurgebied zo kort tegen het centrum te behouden , ga maar eens kijken in Helmond naar de Waranda , een vergelijkbaar gebied met geen woningen maar wel mooie looppaden en grote waterplas en diverse dierentuintjes en wat horeca , heel mooi .
oude gebouwen zo veel mogelijk behouden deze zijn uniek .
kan een heel mooi gebied worden en toch tegen het centrum .

Geef uw reactie.

Joos L: oneens

Waarom deze stelling?
Is er dan geen enkel vertrouwen meer t.a.v. gemeente(wij dus) die toch de hoofdlijnen heeft vastgelegd in bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De gemeenteraad(wij wederom) heeft hieraan immers haar fiat gegeven.
Enig vertrouwen naar de uitvoerders is m.i. op zijn plaats
De gemeente dient te staan voor controle en hanhaving

Geef uw reactie.

Jan: eens

De monumentale gebouwen, de monumentale bomen en het algehele monumentale karakter mogen niet verloren gaan. En het zou goed zijn, wanneer er een duidelijke herinnering komt aan de oorspronkelijke bestemming: de psychiatrische zorgverlening aan vrouwen. Psychiatrische zorg en Venray zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

Het word nu voorgoed met PRIKKELDRAAD afgemaakt je kunt dan aan de voorkant naar binnen voor wandelen of fietsen . Dat park is voor graaiers en niet voor de gewone man....

Geef uw reactie.

Herman: eens reageert op Gerrit : eens

Dit moet in een goede staat worden gebracht ,zodat dit behouden kan worden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Beetje vreemd. Ik dacht dat iedereen opgelucht was over de plannen van de nieuwe eigenaar.
Waarom nu met een vinger zwaaien. De gemeente zal dit neem ik aan echt wel monitoren, maar zMarianoals elk bouwproject.
Of ben ik nu te naïef.

Geef uw reactie.

Wilms: eens reageert op Uw naam * : oneens

Nee hoor altijd achteraf zeuren das ook echt Rooys haha
Moet ook zeggen dat ik het een domme stelling vind, juist de mensen opnaaien op deze manier.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op Wilms : eens

Waar op deze site staat je eigen mening Wilms ?

Geef uw reactie.

jack: eens

omdat het een mooi PARK is en als zodanig moet blijven , er mag wel gebouwd worden maar in goed overleg,

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Ieder van ons weet dat St.Anna een historische aangelegenheid is. Van dit mooie bosachtige gebied met dassenburg is niet veel moois meer over! Men had destijds St.Anna grotendeels moeten laten. Erg jammer, dat dit terrein nu verpaupert is. Steeds meer mensen raken door verschillende problemen hun spoor kwijt. Voor deze mensen met psychische aandoeningen zou het ideaal zijn als zij in een paviljoen terecht kunnen om tot rust te komen! Tevens zou men hiervan een prachtig stads-wandelpark kunnen maken, met o.a dierentuin, speeltuin en een grote vijver met zitbanken. De mensen die daar verblijven of mensen die geen werk hebben, kunnen hier goed tegen betaling voor onderhoud zorgen. Het hoofdgebouw zou dienst kunnen gaan doen, ontmoetingscentrum, met restaurantje voor kleine versnaperingen. Ook mensen van Venray en omgeving kunnen hier dan terecht!
Streng toezicht moet een vereiste zijn, anders komen er i.p dadelijk weer villa's voor mensen met vermogen!

Geef uw reactie.

Y: eens

Het zou zonde zijn als zo'n mooi park weg zou gaan. Je kunt er nu zo'n mooie wandelingen maken en langs de dieren lopen. Het moet zijn historie behouden.

Geef uw reactie.

Truus: eens

Dit bijzonder en groot project moet VANZELFSPREKEND nauwlettend gevolgd worden. Het wordt dan de mooiste plek van Venray en omgeving.
Behoedzaam omgaan met historie, wat mogelijk is bewaren.

Geef uw reactie.

Leo Vermeulen : eens

Omdat ik vind dat het stukje historie van ven Venray gehandhaaft moet blijven al die monumentale panden moeten beschermt blijven

Geef uw reactie.

Joan: eens

Een van de mooiste gebieden in Venray. Dus zeer selectief mee omgaan.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Het is een fantastisch park en dat moet natuurlijk zo blijven. Er staan prachtige gebouwen, die weliswaar een renovatie nodig hebben, maar hopelijk toch zoveel mogelijk blijven bestaan.
Wij wandelen er graag en vaak en dat zouden we graag willen blijven doen. Een heel mooi natuurgebied wat wat mij betreft ook in stand moet blijven.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het terrein is behalve een monument ook een natuurgebied.

Geef uw reactie.

Linders: eens

De gemeente heeft de plicht dit ZEER nauwlettend in de gaten te houden zodat de gemaakte afspraken over het behouden van het karakter van het hele terrein en het behoud van de gebouwen nagekomen worden.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Het is een geschiedenis van een belangrijke periode

Geef uw reactie.

Henk: eens

Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit park in al zijn schoonheid naar de verdoemenis geholpen wordt.
Ik heb hier mooie herinneringen de speeltuin Anna kermis naar de bioscoop en toneel kijken.In het restaurant Annakoeken eten.Onze moeder heeft hier 14 jaar gewerkt heeft. Hoop dat de gemeente de vinger goed aan de pols houdt.

Geef uw reactie.

Wim Vlemmings: eens

Is een uniek project, maak deel uit van stukje geschiedenis van Venray

Geef uw reactie.

Het Sint Annaterrein wordt het Sint Annapark.

Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St. Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in 2015 nieuwe plannen gepresenteerd.
In een zogenoemd ambitiedocument stond beschreven op welke wijze het St. Annaterrein zou kunnen worden gerevitaliseerd.
Lees verder