ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt.

zondag, 28 juli 2019 11:41 Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt.

De heropening van vliegbasis De Peel houdt de gemoederen bezig.

Gedurende de maand augustus hebben de inwoners van Venray hun mening gegeven op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt.
Het ministerie van defensie gaat namelijk onderzoeken of de vliegbasis weer in gebruik kan worden genomen. De start- en landingsbanen moeten dan worden vernieuwd om daarna de geplande vluchten van zowel de huidige starfighters (F16) als de Jointstrikefighters (F35) te kunnen laten plaatsvinden.

Dat dit onderwerp leeft in Venray en directe omgeving, blijkt uit het grote aantal personen die de website in augustus bezocht hebben. Van de maar liefst 830 bezoekers hebben er bijna 200 naast het uitbrengen van hun stem ook hun mening over de ministeriele plannen op de site geplaatst.
Het resultaat van de peiling is: 58 % eens en 42 % oneens met de stelling.
Uit de “eens” reacties blijkt dat met name onderwerpen als geluidoverlast en luchtvervuiling vrijwel steevast worden genoemd. Ook is er vrees voor de leef- en woonomgeving.
Bij de “oneens” stemmers worden aspecten als werkgelegenheid, (inter)nationale veiligheid en de noodzaak om te oefenen als reden voor hun stem genoemd.

Hoe reageren de inwoners van Venray?
Het voert te ver om alle nogal uiteenlopende reacties te vermelden, ze zijn immers allemaal nog te lezen onder “vorige stellingen” op de website Burgers van Venray.
Enkele opvallende reacties worden hierna vermeld.

Stan vindt dat de oefeningen welke regelmatig worden gehouden met 2 vliegtuigen al een oorverdovende herrie produceren. Hij houdt zijn hart vast als dit straks met enige regelmaat gaat plaatsvinden met 12 of in het ergste geval 18 vliegtuigen.

Veerle is het eens, voornamelijk uit angst voor de gevolgen en consequenties voor het wonen. Venray is een rustig dorp waar je rustig kunt wonen. Als de vliegbasis weer open gaat en er veel geoefend wordt heeft dat gevolgen en consequenties voor de rust en met name de geluidsoverlast. Ook ontstaat er meer luchtverontreiniging wat invloed heeft op de 'schone' lucht en ademhaling.

Wim heeft zich in de materie verdiept en stelt dat de JSF een modern vliegtuig is, dat meer geluid produceert dan de F16. Ongeveer 130 decibel maar ook een zwaarder geluid dan de F16. Dit geluid dringt de huizen binnen als een enorme bas.
De brandstof aan boord bedraagt 8500 liter deze wordt in 2 uur verbruikt .X 12 vliegtuigen
Volgens Defensie kan men daarvan de uitstoot niet meten en wordt dus ook niet meegenomen in de MER. Ik neem aan dat men wel kan meten wat 1 liter kerosine aan CO2 veroorzaakt. Bij de opgegeven aantallen van opstijgen en landen (3800 !), zijn de doorstarten er niet bij geteld, die kunnen ze zoveel maken als ze willen.

Erik is het oneens en vindt dat omwille van onze en uw veiligheid er luchtmachtbases moeten blijven. Dat men eerder andere bases opgeruimd heeft, doet zijns inziens niet zo veel ter zake. Venray ligt er. Er zal wel een en ander moeten gebeuren om de baan weer operationeel te krijgen. Voor de rest is alles redelijk compleet.

Striepke vindt dat men daar moet kunnen blijven oefenen en/of controleren of alles in orde is. Nu wordt er direct geroepen over luchtvervuiling herrie enz. Mocht er in Nederland iets misgaan, dan is men blij dat men vanaf deze vliegbasis de strijd kan aangaan, om ons veilig te stellen. Wellicht is het mogelijk, om zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden.

Hoe nu verder?
Inmiddels zijn er vanuit diverse organisaties zogenaamde zienswijzen naar het ministerie van defensie gestuurd. Het is afwachten op welke wijze deze zienswijzen op hun merites zullen worden beoordeeld en of dat zal leiden tot het afblazen van de plannen.

REACTIES

Komt vliegbasis De Peel weer tot leven ?

Defensie heeft het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen.
Vanwege de veiligheidssituatie overal in de wereld moet Defensie meer trainen en oefenen, zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan plaatsvinden. Dat zal gebeuren vanaf meerdere vliegbases.......

Lees verder