ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

woensdag, 19 juni 2019 17:16 Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

De fietspaden in Venray laten te wensen over.

Op de website Burgers van Venray heeft men in juli kunnen reageren op de stelling:
Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.
Directe aanleiding voor die stelling was het voorstel van het college van B&W om in de komende jaren het fietsverkeer meer te faciliteren en veiliger te maken.
Het realiseren van een fietsring, zodat men zonder oponthoud en veilig alle voorzieningen in het centrum kan bereiken heeft prioriteit. Er zullen brede (snel)fietspaden worden aangelegd.

Wat vinden de inwoners van die plannen?
Meer dan 800 personen hebben in juli de website bezocht. Van de personen die gereageerd hebben was 86 % het eens met de stelling en er gaven 44 personen aan waarom men het ermee eens is. Frappant is dat de 14 % oneens-stemmers het eigenlijk ook eens zijn met de stelling, maar zich met name ergeren aan het feit dat gebruikers van een elektrische fiets zich onvoldoende aanpassen.
Opvallend bij de reacties is dat vooral de breedte van fietspaden voor velen verbetering behoeft. Ook de toename van het aantal elektrische fietsen op de fietspaden is voor sommigen een doorn in het oog.

Wat moet er dan worden aangepast?
Van degenen die hun mening of visie op de website hebben geplaatst, zijn de reacties nog na te lezen onder de button “vorige stellingen”.
Enkele daarvan schetsen een duidelijk beeld van waaraan het eigenlijk schort.
Jan vindt dat er steeds meer ouderen, maar ook jongeren met een elektrische fiets zijn. Daar moet op ingespeeld worden met adequate aanpassingen van de fietspaden.
Peet is van mening dat élk fietspad optimaal begaanbaar moet zijn. Hij laat zelf de fiets staan omdat veel fietspaden erg slecht zijn! Gaten, slecht opgelapt en de vele boomwortels houden hem tegen. “Vind dit zó jammer omdat ik heel graag fiets. Hoop dat er dan ook iets aan gedaan gaat worden!!”
Sip geeft aan dat fietspaden geschikt moeten zijn voor àlle fietsen, dus ook voor elektrische. Sommige fietspaden zijn nog niet eens goed geschikt voor gewone fietsen ! Hij waarschuwt voor gevaarlijke en moeilijke plaatsen.
Jac schrijft op de site dat onze fietspaden gewoon al geschikt zijn voor elektrische fietsen, de bestuurders moeten zich alleen aanpassen aan de situatie.
Marian is duidelijk: Een fietspad is voor fietsers. Denk hierbij ook aan fietsende kinderen.
Een fietser met een elektrische fiets zal zich aan moeten passen, met name aan de snelheid.

REACTIES

Fietsen kan onveilig zijn.

Fietsen is gezond. Maar toch raken er ieder jaar in Nederland 350.000 fietsers gewond, waarvan er 65.000 bij de eerste hulp van het ziekenhuis terechtkomen. De laatste jaren gebeuren er steeds meer ongelukken. Dat komt vooral door de elektrische fietsen.
Fietsen op een elektrische fiets is......

Lees verder