ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

woensdag, 19 juni 2019 17:16 Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.

De fietspaden in Venray laten te wensen over.

Op de website Burgers van Venray heeft men in juli kunnen reageren op de stelling:
Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische fietsen.
Directe aanleiding voor die stelling was het voorstel van het college van B&W om in de komende jaren het fietsverkeer meer te faciliteren en veiliger te maken.
Het realiseren van een fietsring, zodat men zonder oponthoud en veilig alle voorzieningen in het centrum kan bereiken heeft prioriteit. Er zullen brede (snel)fietspaden worden aangelegd.

Wat vinden de inwoners van die plannen?
Meer dan 800 personen hebben in juli de website bezocht. Van de personen die gereageerd hebben was 86 % het eens met de stelling en er gaven 44 personen aan waarom men het ermee eens is. Frappant is dat de 14 % oneens-stemmers het eigenlijk ook eens zijn met de stelling, maar zich met name ergeren aan het feit dat gebruikers van een elektrische fiets zich onvoldoende aanpassen.
Opvallend bij de reacties is dat vooral de breedte van fietspaden voor velen verbetering behoeft. Ook de toename van het aantal elektrische fietsen op de fietspaden is voor sommigen een doorn in het oog.

Wat moet er dan worden aangepast?
Van degenen die hun mening of visie op de website hebben geplaatst, zijn de reacties nog na te lezen onder de button “vorige stellingen”.
Enkele daarvan schetsen een duidelijk beeld van waaraan het eigenlijk schort.
Jan vindt dat er steeds meer ouderen, maar ook jongeren met een elektrische fiets zijn. Daar moet op ingespeeld worden met adequate aanpassingen van de fietspaden.
Peet is van mening dat élk fietspad optimaal begaanbaar moet zijn. Hij laat zelf de fiets staan omdat veel fietspaden erg slecht zijn! Gaten, slecht opgelapt en de vele boomwortels houden hem tegen. “Vind dit zó jammer omdat ik heel graag fiets. Hoop dat er dan ook iets aan gedaan gaat worden!!”
Sip geeft aan dat fietspaden geschikt moeten zijn voor àlle fietsen, dus ook voor elektrische. Sommige fietspaden zijn nog niet eens goed geschikt voor gewone fietsen ! Hij waarschuwt voor gevaarlijke en moeilijke plaatsen.
Jac schrijft op de site dat onze fietspaden gewoon al geschikt zijn voor elektrische fietsen, de bestuurders moeten zich alleen aanpassen aan de situatie.
Marian is duidelijk: Een fietspad is voor fietsers. Denk hierbij ook aan fietsende kinderen.
Een fietser met een elektrische fiets zal zich aan moeten passen, met name aan de snelheid.

REACTIES

Sjaak Sluiters: eens

Natuurlijk moeten onze fietspaden geschikt gemaakt worden voor elektrische fietsen en alle andere fietsen die wij in ons fietsland gebruiken. Het lijkt me wel goed als er meer snelfietspaden komen. De autosnelwegen zijn immers ook erg functioneel voor veiligheid en mobiliteit.
Kom net terug van een paar dagen in Londen waar steeds meer mensen willen fietsen. Maar fietsen in Londen is een levensgevaarlijke bezigheid. In vergelijking met het buitenland hebben wij een enorme voorsprong in veilige fietsvoorzieningen. Om die voorsprong te behouden moeten wel blijven investeren in nieuwe en veilige voorzieningen. De ontwikkeling van de fiets blijft ook niet stilstaan.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Het is heel normaal dat alle fietspaden in orde zijn. Maar dat is niet het geval. Ik ben al 4 jaar bezig een fietspad iets te verleggen en door fietsers zonder problemen te kunnen gebruiken.
Lees het goed 4[vier] jaar. Het is een mooie stelling maar zal in de praktijk geen effect hebben. Hoe je een goede reactie kunt bereiken ik weet het niet. Er moeten eerst ongelukken gebeuren voor dat men wakker wordt. Het is ook absoluut niet mogelijk de fietspaden aan te passen. Wat wel kan is de maximum snelheid van de elektrische fietsen aan ta passen, en mensen bewust maken van de gevaren om te hoge snelheid te rijden. Fietspaden moeten gewoon fietspaden blijven waarvoor ze bedoeld zijn. GEEN RACEBAAN . Maar aanpassen als racebaan is onmogelijk.
Het is een goede stelling om ook goed over na te denken. Een fietspad is ook voor elektrische fietsen en niets anders.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Zoals Theo hieronder zegt, ik zou “oneens” moeten kiezen.
Een fiets is een fiets, elektrische fietsen gaan net zo snel dat een racefiets. Soms heb jij de “racefietsers” die in groepen fietsen/racen zonder enige aandacht aan de gewone fietser te nemen.
Het probleem is dat het niet beter gaan gebeuren.
Mensen zijn mensen en jammer genoeg moet ik toch wel “Eens” kiezen om de veiligheid van de gewone fietsers, scootmobielen, rolstoelen en ook soms wandelaars te garanderen.
En misschien moet er ook een maximale snelheid op de fietspad komen.

Geef uw reactie.

Sip: eens

Fietspaden moeten geschikt zijn voor àlle fietsen, dus ook voor elektrische. Sommige fietspaden zijn nog niet eens goed geschikt voor gewone fietsen ! Wel zou er op gevaarlijke en moeilijke plaatsen een maximumsnelheid voor (elektr.) fietsen moeten zijn.

Geef uw reactie.

henk: eens

Er komen steeds meer E- fietsen op de weg en door het verschil in snelheid is het belangrijk

Geef uw reactie.

joos: eens

Het fietsverkeer heeft in Venray al de nodige vrijheid.
Het is wel noodzakelijk dat de fietspaden breed genoeg zijn' , op veel plekken is het krap.
Dus fietspaden die er al zijn breed genoeg maken om eenvoudig te passeren(achter elkaar) en nieuwe fietspaden meteen het juiste formaat geven.
E-bikes hebben niet prioriteit.

Geef uw reactie.

Francien : eens

Zeker voor al het verkeer dat we zelf moesten voortbewegen en scootmobielen rolstoelen

Geef uw reactie.

Leo Vermeulen : eens

Ze mogen nu wel wat breder omdat er meer ingehaald word

Geef uw reactie.

Margo: eens

Fietsers moeten zich zelf en hun gedrag aanpassen. ze hebben vaak zelf niet in de gaten hoe hard ze gaan!

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Zoals gewoonlijk leggen we altijd de oorzaak van een probleem niet waar het thuis hoort.
Fietspaden zijn voor fietsers en voor zover ik weet is een electrische fiets ook een fiets en dus is er geen probleem, althans niet als er rekening wordt gehouden met de andere weggebruiker en dat geldt dus ook voor fietsers al dan niet electrisch.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Omdat er op dit moment net zoveel elektrische fietsen zijn als gewone fietsen.
Misschien dienen de fietspaden wel breder gemaakt worden als de kans zich voordoet. Zeker bij nieuwe fietspaden.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Tuurlijk, de meeste fietsen die worden verkocht zijn elektrisch. ‘Gewone’ fietsen gaan er wel een keer uit.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Voor de veiligheid

Geef uw reactie.

jb: eens

Een maximum snelheid voor electrische fietsen en wielrenners invoeren misschien?

Geef uw reactie.

Angela: eens

Fiets maar eens van Smakt naar Venray en terug.
De fietspaden ziin flink smal dichtgegroeid, en het ergste is, je hobbelt bijna van de fiets af, zo slecht is het fietspad.
Moet echt iets aan gebeuren.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Zoals altijd een moeilijke keuze. Ik begrijp heel goed de "voor en nadelen/Eens en Oneens" zoals hieronder besproken. Tijd veranderen, wij kunnen dat niet voorkomen en het gaat ook op de men die moet zich bewust zijn van het verkeer op de fietspaden. maar snelheid kan ook met rentfietsen zonder elektrische ondersteuning. Echter zien wij ze veel minder op de baan dan nu de elektrische fietsen. Men zou goed moeten leren dat zij niet alleen zijn, maar tegelijkertijd, wij weten ook dat zal niet altijd gewaarborgd zijn. Daarom moeten ook de gemeenten de veiligheid van de gewone burgers (fietsers, scootmobielen,...) garanderen, met nieuwe en/of additionele maatregelen als nodig.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

OoK scootmobiels maken gebruik van de fietspaden

Geef uw reactie.

Jac: oneens

Een fiets is een fiets elektrisch of niet elektrisch dus een fiestpad is gewoon al geschikt voor fietsen, de bestuurders van elektrische fietsen moeten eens leren hun snelheid aan te passen (wat heet de ondersteuning aanpassen) zodat ze een nomale snelheid hebben van tussen de 15 en 18 km/uur , dus onze fietspaden zijn gewoon al geschikt voor elektrische fietsen , de bestuurders moeten zich alleen aanpassen aan de situatie.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken, dus de fietspaden aanpassen aan de vooruitgang.

Geef uw reactie.

WLRooy: eens

Hebben net elektrische fietsen. Wij gebruiken het als ondersteuning en fietsen met een snelheid van ongeveer 16 tot 17 km. Constateren dat velen ons inhalen met hun fiets. Elektrisch fietsen hoeft dus principieel niet hard fietsen te zijn. Wij merken wel dat de meeste bochten niet ruim genoeg zijn. Aanpassen en toekomstgericht maken is een must. En onverwachte obstakels weghalen, zoals paaltjes die de doorgangen te eng maken en gevaarlijke situaties creëren.

Geef uw reactie.

joan: eens

Meer dan de helft van de verkochte fietsen zijn tegenwoordig elektrische fietsen .
Zo mogelijk moeten bestaande fietspaden worden aangepast.
Nieuwe fietspaden moeten geschikt zijn voor de elektrische rijwielen.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

De elektrische moeten geschikt zijn voor de fietspaden. Ze gaan vaak veel te hard en de mensen die er op zitten, hebben ze lang niet altijd onder controle!
Hier hapert het vaak aan!

Geef uw reactie.

Jac: eens reageert op Margo : oneens

klopt helemaal Margo, de bestuurders moeten zich beheersen en niet zoveel ondersteuning gebruiken

Geef uw reactie.

Frie: eens

zeker eens. E-bikes zijn de toekomst voor jong en oud.

Geef uw reactie.

henk: eens

de meeste paden zijn te smal zeker omdat er door e- fietsen veel meer gepasseerd wordt

Geef uw reactie.

Hans: eens

Zeer veel fietspaden zijn slecht onderhouden en vaak te smal; bv. tussen Horst en Venlo. Dus provinciaal valt er ook veel te verbeteren.

Geef uw reactie.

Peet: eens

Voor élke fietspad gebruiker moet het optimaal begaanbaar zijn... nu laat ik zelf de fiets staan omdat veel fietspaden erg slecht zijn! Gaten, slecht opgelapt en de vele boomwortels, houden mij tegen. Vind dit zó jammer omdat ik heel graag fiets. Hoop dat er dan ook iets aan gedaan gaat worden!!

Geef uw reactie.

Francien: eens

niet alleen voor e bik's maar voor iedereen gewone fiets maar ook voor rolstoel ,scootmobiel etc en fietspaden goed onderhouden niet zoals nu allerlei oneffenheden zelfs diepe gaten

Geef uw reactie.

Jan: eens

Steeds meer ouderen, maar ook jongeren met elektrische fietsen. Daar moet op ingespeeld worden met adequate aanpassingen van de fietspaden.

Geef uw reactie.

jack: eens

e bikes zijn te snel en daarom gevaarlijker bij gewone fietsen.

Geef uw reactie.

Wim v bracht : oneens

Uiteraard. Het aantal ebikes neemt fors toe, dus daarop inspelen.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

Fietspaden geschikt maken voor toelaatbare fietsen . Maar wat te doen met scootmobielen snor fietsen etc etc .
Voorrangsregel op rotondes aanpassen .

Geef uw reactie.

Christel : oneens

Zorg eerst maar eens voor fatsoenlijke verlichting overal

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Niet alleen voor fietsen , ook voor scootmobielen.

Geef uw reactie.

Mia vd Heijden: eens

Verander de vierkante rotondes in ronde

Geef uw reactie.

Ineke: eens reageert op Mia vd Heijden : eens

Helemaal mee eens, nu zijn ze levensgevaarlijk: je had uitsteken, remmen, en dan een haakse bocht maken.

Geef uw reactie.

Henk: eens

De fietspaden mogen wat breder, maar nog belangrijker vlak.
Want er zitten op sommige stukken betumpuisten dat je zo van de fiets stuitert.
Dus niet fijn fietsen.

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Een fietspad is voor fietsers. Denk hierbij ook aan kinderen.
Een fietser met een elektrische fiets zal zich aan moeten passen. Ik denk dan met name aan de snelheid.

Geef uw reactie.

Jac: eens reageert op Marian : oneens

juist Marian

Geef uw reactie.

joosli: eens

Het zijn fietspaden dus ook voor e-bikes. Los van de e-bikes moeten fietspaden geschikt zijn en veilig voor fietsers.
Over het algemeen zijn de huidige fietspaden te smal waardoor ongelukken kunnen ontstaan; zeker wanneer de snelheid hoger is.

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Ja, ik vind dat de fietspaden hierop berekend moeten zijn. Deze mogen ook wel wat breder zijn, dan de huidige fietspaden.
Daarnaast moeten de elektrische fietsen worden aangepast, zodat die iets meer geluid maken. Doordat die zo geruisloos zijn, vind ik dit erg gevaarlijk!!
Het geeft een schikreactie als er plotsklaps een elektrische fiets voorbij komt, die je niet hoort aankomen.

Geef uw reactie.

Fietsen kan onveilig zijn.

Fietsen is gezond. Maar toch raken er ieder jaar in Nederland 350.000 fietsers gewond, waarvan er 65.000 bij de eerste hulp van het ziekenhuis terechtkomen. De laatste jaren gebeuren er steeds meer ongelukken. Dat komt vooral door de elektrische fietsen.
Fietsen op een elektrische fiets is......

Lees verder