ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De voedselbank

woensdag, 29 mei 2019 20:29 De voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Maar niet iedereen die voldoet aan de toelatingsnormen weet de weg naar de voedselbank te vinden.
Onbekendheid, schaamte, en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan.
Hierdoor leven deze mensen ook vaak in eenzaamheid en is het daardoor extra moeilijk hen via informatie te helpen om zich aan te melden bij de voedselbank.

Kent u iemand in uw omgeving die in aanmerking zou kunnen komen, help deze dan door hen te wijzen op de mogelijkheden tot hulp van o.a. de voedselbank .
Meer informatie is te vinden op www.voedselbanklimburg-noord.nl of via telnr. 06-50860418

Gerda van Stelten, voorzitter Voedselbank Limburg-Noord.