ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

dinsdag, 02 april 2019 18:55 Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

Uitgeven van gemeenschapsgeld blijkt de inwoners niet te boeien.

In de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling :
Ik weet wel wat ik met € 100.000,= gemeenschapsgeld zou kunnen doen.
Het bestuur van de onafhankelijke Stichting Burgers van Venray wilde op die manier onder de bevolking peilen hoe men dacht over het uitgeven van gemeenschapsgeld door de gemeenteraad.
Het resultaat van die opzet viel de Stichting ietwat tegen.
Hoewel bijna 400 personen de website bezochten, was er slechts een beperkt aantal stemmers die daadwerkelijk met een idee kwamen.
Van dat beperkte aantal blijkt verreweg het grootste deel – maar liefst 94 % - wel raad te weten met het besteden van die ton gemeenschapsgeld.
Uit de mening van enkele van die eens-stemmers is af te leiden waarom ze dat vinden.
René Lenards vindt dat je Iemand met een goed financieel verstand alle uitgaven moet laten controleren en ook bekend maken zodat elke burger in de gemeente van Venray kan zien hoe er met het geld van de burger wordt gesmeten. Hij denkt dat er veel ogen opengaan en dat het schrikken wordt.
Herman geeft aan dat er een buffer van gemaakt moet worden voor toekomstige incidentele goede bestemming of tegenvaller. Zonder verordening of speciaal beleid. Zonder precedentwerking. Gewoon potestatief(?) op voorstel van B&W met een raadsmeerderheid.
Overigens lopen de voorstellen tot besteding nogal uiteen. Van handhaving in het centrum tegen het fietsen, het verhogen van het leefbaarheidsbudget voor de kerkdorpen, zaterdagavond concerten van bekende artiesten op een podium in het centrum, tot zelfs het idee van Ingrid met het zoeken naar een slimmere en rendabelere technologie met minder nadelen zoals waterstof.
Leo vindt € 100.000,= voor de gemeenschap “klein grut”. Dat is nog geen € 2,50 per inwoner. Als de gemeente echt iets doen voor de gemeenschap zou moeten doen dan praat je over miljoenen, niet over een ton.
Alle reacties op deze stelling zijn na te lezen op de website Burgers van Venray onder het hoofdstuk “vorige stellingen”. Alle stellingen van de afgelopen jaren staan met de reacties erop daar vermeld.

REACTIES

Gerrit: eens

Maak maar meer Beugels voor de Fietsen aan te stallen die zijn er te weinig.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Iemand met een goed financieel verstand alle uitgave laten controleren en ook bekend maken zodat elke burger in de gemeente van Venray kan zien hoe er met het geld van de burgen wordt gesmeten . Denk dat er veel ogen open gaan en het schrikken wordt.

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: oneens

Oneens, omdat ik vind dat € 100.000,= in relatie tot andere uitgaven van de gemeenteraad maar een schijntje is.
Kijk bijvoorbeeld naar de meer dan € 500.000,= die uitgegeven wordt aan het aanleggen van een rotonde bij de Noordsingel/St. Jozefweg. De argumentatie daarvoor is dat de veiligheid voor schoolgaande fietsers vanuit de Brabander wordt verbeterd. Ik denk dat alle fietsers vanuit de Brabander de rotonde bij de Westsingel gebruiken en zeker niet die nieuw aan te leggen rotonde. Zonde van het gemeenschapsgeld, of is het alleen een feestje van Venray Lokaal ?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens omdat dit geld goed naar woningen kan voor mensen die hierop wachten en naar werkgelegenheid voor mensen die werk zoeken. Ook mensen helpen in een goede werk richting en meer hulp bij woning zoeken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het oude ah pand een invulling geven

Geef uw reactie.

Sergio: eens

Honden houders betalen hondenbelasting aan de gemeente toch, hoe moeilijk kunnen of willen ze denken!!!!!

Geef uw reactie.

Ingrid: eens

Windmolens zijn verouderde technologie, lelijk, economisch niet rendabel, veroorzaken veel geluidsoverlast en een daling van de huizenprijzen. Geen reden voor haast lijkt mij. Beter is te wachten op een slimmere en rendabelere technologie met minder nadelen zoals waterstof.

Geef uw reactie.

Richard Tijssen : eens

Handhaven van regels ... dus afval dumpen hondenpoep snelheid on woonwijken handhaven en hard aanpakken..

Geef uw reactie.

Susan: eens

Meer recreatie mogelijkheden voor jongeren
Ouderen uit verzorgingshuizen een dagje mee uit nemen.
Poolcentrum open

Geef uw reactie.

Margriet: eens

Handhaving

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Ik zou zeggen geef het terug aan de burgers en nodig er een paar leuke bekende Nederlandse artiesten/bands voor uit en laat deze op zaterdagavond een concert geven , zet een podium in de hoek bij de oude Albert Heijn met zicht vanaf beide pleinen Schouwburgplein en Henseniusplein , zodat alle horeca gelegenheden met hun terrassen er profijt van kunnen hebben , van het schouwburgplein en Henseniusplein.

Geef uw reactie.

JoKu: eens

Betere verlichting buitengebied en betere aanpak ilegale vuilnisdump.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Met € 100,000 kun je als gemeenschap niet zó héél veel.
Maar voor een beter cosiaal leefklimaat en toerisme zou de "parachute-tent"
ervan kunnen worden gekocht! Een écht op de kaart zetter" voor Venray!
Het geld was er destijds; toen geen beheersorganisatie te vinden!
Misschien nu wél!! Het geld is er misschien nog steeds....! Wie trekt de kar?

Geef uw reactie.

spikanor: eens

somige dag bestedingen een goede plek geven dat de onzeekerheid weg is daar.
en leuke dingen orinazeren meer voor de jeugt.
en in dorp duidelijk laten merken waar je wel kan fietsen door de weg meer duidelijker the maken en ook dat je velig door dorp kan fietsen zonder dat er iemand voor je fiets loopt waar wel gefiets mag worden

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Wat is nou in hemelsnaam EUR 100.000,00 voor de gemeenschap. Dat is nog geen EUR 2,50 per inwoner. Klein grut, wil de gemeente echt iets doen voor de gemeenschap dan praat je over miljoenen, niet over een ton

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Om te beginnen, dat de bladkorven terugkomen in de boomrijke straten. Dan kunnen die bewoners eventueel die bladeren die hoofdzakelijk van de gemeentebomen komen, daar dan in doen! Hiervoor in de plaats hoeft de veegwagen minder vaak te komen om de straten te vegen. Maar dan moet de gemeente, wel die burgers tegemoet komen, zodat zij dan ook hun tuingroen erin mogen doen.
Om dat groen naar het milieustation te brengen kan niet iedereen en om dit in de G.F.T containers te doen, is geen optie! Want dan komen die kosten weer voor de burgers, die de bladeren van die gemeentebomen opruimen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er zijn veel dingen te bedenken die het leven in Venray aangenamer zouden maken: meer groen, hondentoiletten en nog belangrijker: meetapparatuur om de luchtkwaliteit te monitoren.

Geef uw reactie.

Joos L.: eens

Dorps en wijkraden doen hun stinkende best om onze gemeente (dorpen en wijken) leefbaar te maken/houden.
Een ophoging van het leefbaarheidsbudget zorg voor meer armslag bij de dorpen en wijken, waardoor het geld meteen en rechtstreeks besteed wordt aan de burgers.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Kun je investeren in zorg

Geef uw reactie.

Lisana: eens

Daar zou ik onze Stichting een mooie ruimte mee kunnen bezorgen en nogvgemotiveerder ons werk voort kunnen zetten

Geef uw reactie.

Francien: eens

verbetering van trottoirs , honden poep , schoon maken van centrum ,fietsen paden vegen ligt overal glas

Geef uw reactie.

henk: eens

Wat te denken aan handhaving!

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Burgers die anderen helpen of willen helpen maar voor hun project wat geld nodig hebben om bv koffie of spellen te kopen een sartbedrag geven. Elkaar helpen is toch wat de samenleving wil

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Sorry , ik bedoel de regengoten in het centrum

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Kunnen de regenbogen in het centrum schoongemaakt worden . Dan kan bij een stortbui het regenwater tenminste weer weg .

Geef uw reactie.

jack: eens

ER ZOU MEER GELD UITGEGEVEN KUNNEN WORDEN AAN HANDHAVING !!
ZOALS FIETSEN IN HET CENTRUM EN HONDEN POEP .
HET IS SOMS LASTIG LOPEN DOOR DE FIETSEN EN HONDEN DROLLEN.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Investeren in zonnepanelen en windturbines, binnen 5 jaar heb je tonnen minder geld aan energie uitgegeven en veel straatverlichting van stroom voorzien.

Geef uw reactie.

Herman : eens

Maak hier een buffer van voor toekomstige incidentele goede bestemming of tegenvaller
Zonder verordening of speciaal beleid
Zonder precedentwerking
Gewoon potestatief
Op voorstel B&W met raadsmeerderheid

Geef uw reactie.

chris: eens

denk wel wat meer winkels plaatsen als alleen maar die vieze vreet tenten

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Als eerste zou ik de straten en stoepen waar kinderkopjes liggen asfalteren, dat vind mijn scootmobieltje ook heel fijn. De drempels bij veel winkels laten verdwijnen is ook nog een dingetje.
De split in de Engelse tuin zou ik verwijderen en de paden verharden, zodat de tuin voor iedereen toegankelijk is. Als deze zaken zijn gebeurd dan is Venray een stuk toegankelijker voor minder mobiele medebewoners. Dan kan Venray echt een inclusieve Gemeente zijn. Is er nog wat over, dan zouden er hondentoiletten gemaakt kunnen worden.

Geef uw reactie.

Jan : eens

Zeer klein gedeelte van het bedrag investeren in raam folie om alle ramen van leegstaande panden te bestickeren met folie waardoor het veiligheidsgevoel stijgt. Ook het verwijderen van gevel reclame van bedrijven die al lange tijd niet meer in het pand zitten. Volgends mij moet dit met een bedrag van €25.000 mogelijk zijn. Overige €75.000 investeren in leefbaarheids potjes

Geef uw reactie.

Hoe wordt ons gemeenschapsgeld besteed ?

Ongetwijfeld leest u wel eens in de plaatselijke weekbladen wat er in de gemeenteraad besloten wordt over allerlei zaken.
Meestal hangt er aan elk besluit ook een prijskaartje.
Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn.
Lees verder