ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

donderdag, 28 februari 2019 16:24 Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Vakmanschap vergt naast ervaring een goede opleiding.

Tijdens de maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Voorafgaand aan het maken van de keuze of men het daarmee eens of oneens was, kon men de mening van een aantal deskundigen op de website lezen.
Het betrof personen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In maart hebben ca. 600 verschillende personen de website bezocht. Of zij allemaal de aan de stelling gerelateerde artikelen van de deskundigen hebben gelezen voordat ze hun stem uitbrachten is niet duidelijk. Uit het feit dat 62 % het eens was met de stelling en 38 % oneens, kan worden afgeleid dat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan.

Opvallend is, dat ook de reacties van personen die hun mening op de site hebben vermeld nogal uiteenlopend van karakter zijn. Deze reacties zijn allemaal nog na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl onder het hoofdstuk “vorige stellingen”.

Uit enkele daarvan blijkt de verdeeldheid over dit onderwerp heel duidelijk.
Henk, die het ermee eens is schrijft:
Heb zelf op de lts gezeten en ervaren dat deze opleiding zeer belangrijk was om mij verder te ontplooien.
Dorus en Theo zijn van mening dat tegenwoordig worden de jeugd wordt klaargestoomd voor kantoor, er zijn nog weinigen die echt vieze handen willen hebben.
Zelf op de i.t.o. l.t.s gezeten, daar werd je klaar gestoomd voor het bedrijfsleven. Dat er een tekort aan vakmensen is, komt omdat er geen scholen zijn die de jeugd opleiden, echt met de handen werken, zelf leren denken en problemen oplossen zonder de computer.
Een anonieme eens stemmer schrijft: Er worden veel te veel mensen theoretisch opgeleid. Er zou veel meer gedaan moeten worden voor mensen die hun talenten praktisch willen ontwikkelen. Straks is er geen vakman meer te krijgen...

Ook de oneens stemmers reageren op de stelling, zoals Hans van Meijel:
Vaklieden zijn hard nodig en in de toekomst, met de vergrijzing in acht nemend, is er een zeer groot tekort aan vaklui, in alle sectoren, zowel bouw als industrie. in Nederland is het niet "hot" om een overall aan te hebben en vuile handen te krijgen. Bij onze oosterburen wordt iemand die zijn vak verstaat nog Herr Meister genoemd. In Nederland moest eind jaren 60 de ambachtsschool verdwijnen en moest LTS worden, die op haar beurt weer in de jaren 80 moest verdwijnen. We zitten nu met een tekort aan vaklieden en misschien is het wel verstandig om de ambachtsscholen (en bedrijfsscholen) weer opnieuw in het leven te roepen, om vandaaruit ook weer, met de nodige levens- en werkervaring, door te kunnen groeien naar hogere functies. Het is mijns inziens een taak voor de overheden om alle ambachten, bouw, tuinbouw, landbouw, industrie, maar zeer zeker ook verzorgende beroepen, al deze beroepen weer "HOT" te maken zodat eenieder zijn steentje bij kan dragen aan een gezonde en welvarende maatschappij. Een samenleving waar mensen van alle niveaus met trots aan werken.

REACTIES

Harrie van Oosterhout: oneens

De behoefte aan vakmensen zal altijd blijven en daarom voor jongeren ook kansen blijven bieden. Koesteren dus!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Omdat ze op het raayland in Venray nog wel de mogelijkheid hebben om een opleiding hierin te volgen.

Geef uw reactie.

Trotse moeder van een vakvrouw!: oneens

Allereerst, titel hierboven, opleiding tot vakman mag ook staan opleiding tot vakvrouw!!

Onze dochter heeft op Raayland de richting zorg gedaan en diploma gehaald.
Door de slechte communicatie met school kreeg ze in laatste jaar een "snuffelstage" bij een bedrijf wat ze 200 % niet wilden en (lichamelijk) niet kon gaan doen als later beroep.
Op laatste moment zelf een stage van 2 weken geregeld bij een technisch "maak" bedrijf in Venray.

Uiteindelijk na Raayland naar ROC gegaan en na 3 jaar opleiding machine bouw mechatronica gedaan nu vervolgopleiding BBL voor CNC frezer!
Er zijn in Venray bedrijven die een "snuffelstage" aanbieden aan leerlingen (ook buiten school om) om hen te interesseren voor de techniek. Daarna mogelijkheden genoeg voor er een BBL opleiding te volgen via een ROC Cuijck of Nijmegen. Dus opleiding tot vakman of vakvrouw in Venray is verleden tijd klopt niet!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er worden veel te veel mensen theoretisch opgeleid. Er zou veel meer gedaan moeten worden voor mensen die hun talenten praktisch willen ontwikkelen. Straks is er geen vakman meer te krijgen...

Geef uw reactie.

Theo: eens

De overheid heeft destijds een grote fout gemaakt om deze scholen te sluiten.
Als 16 17 jarige kwam je al met veel kennis en vaardigheden van de LTS.
Bedrijven wisten via de school hoe deze leerlingen werk te verschaffen en verder een opleiding te geven door de vakmensen die er toen waren.
Dat is allemaal verdwenen en we komen nu om in regeltjes en wetten.

Geef uw reactie.

Manders: oneens

Nu zijn er nog vakmensen die de jongeren kunnen opleiden.
Maar als het zo doorgaat zijn deze er ook niet meer, en worden de problemen alleen maar groter.
Het wordt tijd dat er weer een degelijke vakopleiding komt en blijft.

Geef uw reactie.

Mayke Selder: oneens

Omdat er een groot tekort is aan vakmensen die met de handen kunnen en willen werken. Een goede opleiding met baangarantie zou zeer goed zijn voor het tekort aan deze vakmensen!

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Met zo veel mooie bedrijven moet het toch ook mogelijk zijn om er ook de juiste opleidingen bij het vakmanschap te leveren!
Desnoods in de kantine van een bedrijf met gast docenten.

Geef uw reactie.

Laura Gooren: eens

Enigste plek waar je als vakman in de bouw opgeleid kan worden in de buurt is in Horst (bouwmensen) daar heb ik 5 jaar geleden mijn diplomas voor metselaar niveau 2 en 3 gehaald.

Geef uw reactie.

Maria Zanders : oneens

Steeds meer handen zijn nodig . Zorg dat ook in Venray weer opleiding komt.
bv. zoals project van Otib om vrouwen in de techniek te krijgen.
Elektricien en loodgieters enz.. blijven nodig. Doe beroepen zijn net zo nodig als denkberoepen en beiden hebben elkaar nodig.
Handen ineen slaan zodat gezamelijk de theorie kan, en dan in de sterke kleine bedrijven in de regio de praktijkopleiding.
Zoals bv bij onderstaand project:
Handige vrouwen aan de slag
21-02-2019
Limburg zet vrouwen in op uitvoerende functies
OTIB en Techniek Nederland vinden diversiteit binnen de installatiebranche erg belangrijk. Steeds meer talentvolle vrouwen tonen belangstelling voor de techniek. Een mooie kans om in Limburg te starten met een gepast opleidingstraject ’Meer vrouwen op uitvoerende functies’.

Onwennig, maar nieuwsgierig kennismaken
Nieuwsgierig en soms enigszins onwennig melden de vrouwen zich begin januari voor een informatiebijeenkomst bij Vakwijs en IW Zuid Oost in Limburg. Een van de belangstellende zegt: “Ik heb nog nooit een technische functie gehad maar heb wel veel in huis verbouwd”, een andere zegt: “Ik ben wel handig, maar weet niet goed wat ik kan verwachten”.

“Dit horen we veel”, zegt Ingrid Bos adviseur arbeidsmarkt van OTIB. Vertegenwoordigers van UWV, werkgeversservicepunt en Metechnica onderschrijven dat.

Van oriëntatie naar basisopleiding
Vrouwen die belangstelling toonden, zijn later uitgenodigd voor een oriëntatie-ochtend, een assessment bij IW Zuid Oost en Vakwijs én een intakegesprek met Metechnica.
En nu, ruim een maand later, zijn de eerste enthousiastelingen gestart met een basisopleiding in de installatietechniek.

Op de werkvloer
Ook de eerste gesprekken met werkgevers zijn gepland. Dit zijn werkgevers die hebben aangegeven perspectief te zien en mogelijkheden te bieden om vrouwen in hun bedrijf te laten werken. En daarbij rekening te houden dat vrouwen niet allemaal vijf dagen per week beschikbaar zijn.

Ook voor jou?
Ben je als vrouw geïnteresseerd in dit project?
Of heb je als werkgevers voor vrouwen op uitvoerende functies mogelijkheden?
Meld je aan bij: steunpuntam@otib.nl of 0800-6061.
Bij voldoende belangstelling starten wij ook in jullie regio met dit opleidingstraject voor vrouwen of wellicht een 2e traject in Limburg.

Geef uw reactie.

Peter Janssen: eens

oneens, Wij als sociaal ondernemend bedrijf LJ Woodproducts gevestigd aan de nieuwhuisweg 1 in Venray zouden heel graag met jongeren en ouderen van bepaalde doelgroepen een opleiding willen gaan geven in ons bedrijf, waar je het vak Timmerman, machinaal timmerman en interieur timmerman kunt gaan volgen de opzet is om per 1 april het complete machinepark draaiende te hebben met moderne machines en gereedschappen.
Wij doen dit op commerciële basis alles wat we gaan maken doen we voor klanten, ons verdien model zal niet zijn de deelnemer maar het product.
Dit doen wij nu ook al met verschillende doelgroepen binnen de gemeente Venray,Boxmeer,Bergen GGZ UWV.
ons motto is ook dat je alleen iemand kunt motiveren door het aanbieden van zinvol werk binnen een normale bedrijfs-- cultuur

u bent altijd welkom voor een kijkje binnen ons bedrijf

Geef uw reactie.

Margo: eens reageert op Peter Janssen : eens

Super!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is de toekomst!!

Geef uw reactie.

Hans: eens

De enige opleider is nu You Tube en natuurlijk de scholen in Polen!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Geen goede opleiding en te weinig maak industie

Geef uw reactie.

Joan: oneens

De LTS van vroeger zal niet meer terugkeren. Dit wil niet zeggen dat er geen opleiding tot vakmensen mogelijk is. Onderwijs zal een samenwerking moeten aangaan met het bedrijfsleven om goede en de juiste vaklui te kunnen opleiden.

Geef uw reactie.

Hans van Meijel: oneens

Vaklieden zijn hard nodig en in de toekomst , met de vergrijzijng in acht nemende, is er een zeer groot tekort aan vaklui, in alle sectoren, zowel bouw als industrie. in Nederland is het niet "hot" om een overall aan te hebben en vuile handen te krijgen. Bij onze oosterburen wordt iemand die zijn vak verstaat dan ook nog ; Herr Meister genoemd. In Nederland moest eind jaren 60 de ambachtshool verdwijnen en moest LTS worden, die op haar beurt weer in de jaren 80 moest verdwijnen. We zitten nu met een tekort aan vaklieden en misschien is het wel verstandig om de ambachtscholen (en bedrijfsscholen) weer opnieuw in het leven te roepen, om vandaaruit ook weer, met de nodige levens- en werkervaring, door te kunnen groeien naar hogere functies. Het is mijns inziens een taak voor de overheden om alle ambachten, bouw, tuinbouw, landbouw, industrie, maar zeer zeker ook verzorgende beroepen, al deze beroepen weer "HOT" te maken zodat eenieder zijn steentje bij kan dragen aan een gezonde en welvarende maatschappij. Een samenleving waar mensen van alle niveaus met trots aan werken.

Geef uw reactie.

Haro: eens

En als de jeugd wel een vakopleiding heeft gekozen trekken ze weg omdat er in Venray geen starters woning te vinden is. Wat er in Venray starters woning wordt genoemd kost 168.000 euro. Dat moet je eens naar een inkomen omrekenen. Ook een starter met een HBO software engineering dat na 2 jaar werken met geen mogelijkheid opbrengen. Daardoor trekt men weg om ergens wel een huisje te vinden en dus ook het werk gaat dan ergens ander gezocht worden. Kijk eens wat voor bedrijven er in Venray zijn. Heel veel hele grote gebouwen waar weinig gemaakt wordt, en waar weinig vakmanschap nodig is. Tijdje terug hoorde ik dat een school het advies gaf om geen HAVO te doen maar MBO 2, 3, 4 en dan naar het HBO. Dan heb je een vakdiploma. Met HAVO kun je tegenwoordig dozen inpakker of vakkenvuller worden.

Geef uw reactie.

Margriet: eens

Het raayland heeft hier en nog steeds zelf aan meegeholpen. Er wordt Door de leraren zelf gezegd dat je zo hoog mogelijk moet scoren. Desnoods blijf je 1 of 2 keer zitten. Allemaal om maar hoog op de ranglijst te komen van beste school. Maar op zoon lijst zie je niet hoeveel zittenblijvers er uiteindelijk hun havo of VWO diploma hebben gehaald. Veel kunnen na dit diploma niet meekomen op het hogerberoepsonderwijs en haken af. Jammer en doodzonde dat er door het raayland er zo op wordt gehamerd om maar hoog te scoren. Dit is al zo sinds de samensmelting van de scholen. Ga maar na vragen aan de leraren van havo en Vwo. Beweren ze wat anders , dan liegen ze . Vraag dan maar na aan de leerlingen en oud leerlingen. Die zullen het beamen.

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Vroeger aten ze met een hand een boterham konden ze met die ander door werken....tegenwoordig zitten ze met twee handen op hun mobiel....nee even serieus het is boj de jeugd gewopn niet meer inttessant genoeg het echt vakmanschap en betaald niet goed meer die polen zijn veeel goedkoper daar staan de jongere niet meer voor op dan gaat ze liever rondhangen.

Geef uw reactie.

JoosL: eens

Een opleiding in Venray is verledentijd. Dat betekent echter niet dat vakopleiding passé is.

Men kan niet in iedere kleinere plaats een "schoolse"vakopleiding in stand houden. Er blijven mogelijkheden elders; echter wel meer reistijd.
Trouwens wie leidt het meest op tot vakman? Dat zijn toch zeker wel de bedrijven zelf. De "schoolse opleiding " dient de basis te zijn voor een gericht vervolg vakopleiding al dan niet in een opleidingsinstituten of bedrijven.

Geef uw reactie.

Maria: oneens

Men moet eens gaan kijken naar de leerbedrijven.......

Geef uw reactie.

dorustheo: eens

tegenwoordig worden de jeugd klaar gestoomd voor kantoor, er zijn nog weinigen die echt vieze handen willen hebben.
ik heb zelf op de i.t.o l.t.s gezeten, daar werd je klaar gestoomd voor het bedrijfsleven. later ben ik scheepskundige geworden (w.t.k)
dat er een tekort aan vakmensen is. dat komt dat er geen scholen zijn die ze jeugd op leid. echt met de handen werken en zelf leren denken en de problemen oplossen. zonder de computor

Geef uw reactie.

henk: eens

Heb zelf op de lts gezeten en ervaren dat deze opleiding zeer belangrijk was om mij verder te ontplooien

Geef uw reactie.

Henriette: oneens

Het is inmiddels bekend, dat er een groot tekort is aan bepaalde vakmensen, omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn voor een opleiding tot vakman /vrouw. Er moet weer, zoals vroeger een aparte ambachtsschool komen, waar men diegene kan opleiden voor een vak. Daarnaast moet men de jongere beter motiveren tot bepaalde beroepen. Jammer, dat er vaak wordt neer gekeken naar bouwvakkers/metselaars/sjouwers. We hebben ze hard nodig!!!

Geef uw reactie.

.: eens

.

Geef uw reactie.

Francien: eens

echte vaklui worden niet meer opgeleid gezien het slechte imago hard, zwaar werk slecht betaald.

Geef uw reactie.

Francien: eens

echte vaklui worden niet meer opgeleid gezien het slechte imago hard, zwaar werk slecht betaald.

Geef uw reactie.

Louis: eens

En wat zullen we ze nog hard nodig hebben in de toekomst!
Gemiddelde leeftijd is zeer hoog van de huidige werkende generatie

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens

Denk toch dat dit nog wel degelijk kan!
En als dat niet zo is, zou dat heel onverstandig zijn.
Op het Raaylandcollege worden nog steeds diverse opleidingen tot vakman aangeboden gelukkig!

Geef uw reactie.

Odenhoven: eens

De scholen hebben al 10 tallen jaren uitgedragen dat werken met de handen dom is.
Dit is/was ook aan het salaris te zien.

Geef uw reactie.

jack: eens

er zijn te weinig jongeren die willen te leren een vakman/vrouw te worden

Geef uw reactie.

wim: eens

Er is in Venray geen enkele school die opleidt tot vaklui.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Er zullen altijd goed opgeleide vakmensen nodig zijn in bouw en installatiewereld.. De vraag is echter: is de scholing die Venray biedt wel adequaat, is een technische opleiding zoals vroeger de LTS biedt niet veel beter? Hoeveel inspanning wordt er geleverd om zo'n opleiding in Venray te krijgen?

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Nee en dat moeten we ook beslist zien te voorkomen. Vakmensen zijn en blijven hard nodig, dus daarin zou geïnvesteerd moeten worden!

Geef uw reactie.

Zorg over de toekomst van de maakindustrie in Venray.

Ongetwijfeld is bij menige inwoner van Venray bekend dat er nogal wat grootschalige gebouwen staan. Op de vroegere locaties van Inalfa en Rank Xerox verrijzen ze nog steeds. In de volksmond staan deze gebouwen bekend onder de naam dozenpakhuizen.
Het gevolg van deze......

Lees verder