ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

donderdag, 28 februari 2019 16:24 Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Vakmanschap vergt naast ervaring een goede opleiding.

Tijdens de maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.

Voorafgaand aan het maken van de keuze of men het daarmee eens of oneens was, kon men de mening van een aantal deskundigen op de website lezen.
Het betrof personen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In maart hebben ca. 600 verschillende personen de website bezocht. Of zij allemaal de aan de stelling gerelateerde artikelen van de deskundigen hebben gelezen voordat ze hun stem uitbrachten is niet duidelijk. Uit het feit dat 62 % het eens was met de stelling en 38 % oneens, kan worden afgeleid dat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan.

Opvallend is, dat ook de reacties van personen die hun mening op de site hebben vermeld nogal uiteenlopend van karakter zijn. Deze reacties zijn allemaal nog na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl onder het hoofdstuk “vorige stellingen”.

Uit enkele daarvan blijkt de verdeeldheid over dit onderwerp heel duidelijk.
Henk, die het ermee eens is schrijft:
Heb zelf op de lts gezeten en ervaren dat deze opleiding zeer belangrijk was om mij verder te ontplooien.
Dorus en Theo zijn van mening dat tegenwoordig worden de jeugd wordt klaargestoomd voor kantoor, er zijn nog weinigen die echt vieze handen willen hebben.
Zelf op de i.t.o. l.t.s gezeten, daar werd je klaar gestoomd voor het bedrijfsleven. Dat er een tekort aan vakmensen is, komt omdat er geen scholen zijn die de jeugd opleiden, echt met de handen werken, zelf leren denken en problemen oplossen zonder de computer.
Een anonieme eens stemmer schrijft: Er worden veel te veel mensen theoretisch opgeleid. Er zou veel meer gedaan moeten worden voor mensen die hun talenten praktisch willen ontwikkelen. Straks is er geen vakman meer te krijgen...

Ook de oneens stemmers reageren op de stelling, zoals Hans van Meijel:
Vaklieden zijn hard nodig en in de toekomst, met de vergrijzing in acht nemend, is er een zeer groot tekort aan vaklui, in alle sectoren, zowel bouw als industrie. in Nederland is het niet "hot" om een overall aan te hebben en vuile handen te krijgen. Bij onze oosterburen wordt iemand die zijn vak verstaat nog Herr Meister genoemd. In Nederland moest eind jaren 60 de ambachtsschool verdwijnen en moest LTS worden, die op haar beurt weer in de jaren 80 moest verdwijnen. We zitten nu met een tekort aan vaklieden en misschien is het wel verstandig om de ambachtsscholen (en bedrijfsscholen) weer opnieuw in het leven te roepen, om vandaaruit ook weer, met de nodige levens- en werkervaring, door te kunnen groeien naar hogere functies. Het is mijns inziens een taak voor de overheden om alle ambachten, bouw, tuinbouw, landbouw, industrie, maar zeer zeker ook verzorgende beroepen, al deze beroepen weer "HOT" te maken zodat eenieder zijn steentje bij kan dragen aan een gezonde en welvarende maatschappij. Een samenleving waar mensen van alle niveaus met trots aan werken.

REACTIES

Zorg over de toekomst van de maakindustrie in Venray.

Ongetwijfeld is bij menige inwoner van Venray bekend dat er nogal wat grootschalige gebouwen staan. Op de vroegere locaties van Inalfa en Rank Xerox verrijzen ze nog steeds. In de volksmond staan deze gebouwen bekend onder de naam dozenpakhuizen.
Het gevolg van deze......

Lees verder