ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?

donderdag, 01 mei 2014 17:00 Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?

Grote meerderheid blijkt voorstander van een glasvezelnetwerk.

In de maand Mei hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven over de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk. De stelling luidde : “Een glasvezelnet is onontkoombaar voor de toekomstige ontwikkelingen in Venray “.
Op de onafhankelijke website Burgers van Venray had zowel de stichting die de aanleg van dat ondergrondse netwerk propageert als Ziggo hun standpunten vermeld. Ook een terzake deskundige gaf zijn mening. Zodoende kon de bezoeker van de website, vóór het uitbrengen van zijn of haar stem, zich over beide uiteenlopende standpunten laten informeren.

Grote deelname.
Meer dan 660 personen hebben zich via deze website laten informeren. Daarvan waren 450 unieke bezoekers, dat zijn personen die soms meerdere keren de site bezochten maar toch slechts éénmaal zijn meegerekend. Van deze unieke bezoekers hebben er zich 161 daadwerkelijk uitgesproken als voor- of tegenstander. Van die groep blijkt 75 % voorstander en dus 25 % tegenstander.
Een grote groep personen heeft naast het uitbrengen van een stem, ook zijn of haar mening over dit onderwerp op de site laten opnemen. Uit deze reacties blijkt dat men vooral begrip heeft voor het feit dat in het buitengebied van Venray zo’n netwerk noodzakelijk is.
Opvallend is dat er bij die motivaties ook veel reacties zijn van personen die reageren op reacties van anderen. Hierdoor is een soort forum ontstaan, waarbij het voor de lezer soms moeilijk wordt om door het bos van argumenten de bomen nog te zien staan.
Bij Omroep Venray is in het maandelijkse radioprogramma van Burgers van Venray over de stelling gediscussieerd met medewerking van een expert, voorzitter Houben van Glasweb en een geïnteresseerde burger van Venray.

Overal in de gemeente internet met ruime mogelijkheden.
Als je de motivaties op de site Burgers van Venray onder het hoofdstuk “vorige stellingen” naleest, valt het op dat een aantal personen met vooral technische argumenten over “downloaden en uploaden” hun standpunt onderbouwt.
Verreweg de meesten zijn echter van mening dat met name vanwege de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van telezorg, “face-to-face” contact (beeldbellen zoals skype) en “video on demand” een snel netwerk onontkoombaar zal zijn.
Enkele van de veel geschreven opmerkingen willen we u niet onthouden.
Henk is het eens met de stelling en zegt:
In het buitengebied is geen kabel aanwezig dus geen Ziggo. Internet over de telefoonkabel is veel te traag omdat de snelheid afhankelijk is van de afstand tot de wijkcentrale welke vaak minimaal enkele kilometers is in het buitengebied. De verschillende bedrijventerreinen in Venray en de kerkdorpen hebben dringend behoefte aan snelle verbindingen en dat kan alleen met glasvezel.
Harrie is oneens met de stelling en onderbouwt dat als volgt :
Twee aspecten moeten niet verward worden. Ten eerste de technische structuur van het net in het grootste deel van Venray. Dat is al glasvezel, het laatste deel tot in de woning is koper. Dat laatste is, gegeven de stand van de techniek, geen bottleneck. Ten tweede de kosten van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Voor het eerste is geen nieuw glasvezelnet nodig, voor het tweede solidariteit.
Ludo Arts, die het eens is met de stelling reageert op moeders die het ermee oneens is:
Kijk vooral ook naar de toekomst, het aantal apparaten dat aan internet gekoppeld wordt en dus bandbreedte consumeert binnen een gezin neemt voorlopig jaarlijks nog exponentieel toe. Internet toegang hoort wat mij betreft al geruime tijd tot de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit, waar IEDEREEN recht op heeft.

Wat zijn de volgende stappen ?
De stichting Glasweb Venray heeft al enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd en er staan er nog een aantal op het programma. Vooral financiële aspecten en contracten met bewoners zullen daarbij moeten worden benoemd. Een ander heet hangijzer is het noodzakelijk aantal deelnemers. De stichting is van mening dat haar doel kan worden bereikt als 30 % van de bewoners van alle woningen binnen een bebouwde kom een aansluiting wenst. Voor de buitengebieden geldt dat 50 % van de woningen moet worden aangesloten.
Mogelijkerwijs kan in de toekomst - als er meer informatie voorhanden is - nogmaals op onafhankelijke wijze een mening worden gevraagd aan de inwoners van Venray via deelname aan de pollingsite Burgers van Venray.
 

REACTIES

Ralf Janssen: eens

Om bedrijven te stimuleren om naar Venray, de beste regio voor de logistieke sector, te komen moet je ook meegroeien met de vraag die bedrijven anno 21e eeuw verlangen. Alle bestellingen en communicatie gebeurd tegenwoordig ook via het internet. Voor grote bedrijven is iedere seconden geld verdienen. Daarom is het dus ook zo belangrijk dat de digitale snelweg optimaal voor handen is.

Geef uw reactie.

Wil Coopmans: eens

Jawel, wij als inwoners van Venray krijgen nu een kans geboden om deel te nemen aan een glasvezelnetwerk. Ik vindt dat we deze kans niet voorbij mogen laten gaan. We ontkomen er niet aan om innovaties en betere infrastructuur in te zetten, dit hebben we ook met de A73 gedaan. Het voorschrijdende gebruik van veel data vraagt om een betrouwbare en snelle infrastructuur, glasvezel dus. !

Geef uw reactie.

Ouwerkerk: eens

Nu gaat het echt wat worden tot nog toe is het maar behelpen in het buitengebied!

Geef uw reactie.

MartinM: eens

Onzinnig om het oneens te zijn met vernieuwingen. Natuurlijk gaat de snelheid van kabel nog vooruit, maar datzelfde geldt ( in versnelde mate) voor de glassnelheden! Nú stilstaan is achter de feiten aan blijven lopen. Erg kortzichtig om af te gaan op de DOCSIS3.1 publicatie, dat lijkt verdacht veel op " wij van WC eend". Veel belangrijker is een open distributiemodel, zonder providerbeperkingen. Bij bouwen begin je aan het fundament. En glas is echt hét communicatie fundament voor de toekomst!

Geef uw reactie.

Mario: eens

Glasvezel lijkt een utopie voor de toekomst. Bedenk dat onze kabel van ziggo ooit ook begon als een coöperatief project. Alle mogelijkheden, nu en in de toekomst van kabel/telefonie blijven steken bij slechte upload. Contact met de buitenwereld als beeldbellen, skype, enz. vereist niet dat wij snel kunnen blijven downloaden, maar dat we snel kunnen uploaden. Asynchroon is uit. En daarom is glasvezel de toekomst.

Geef uw reactie.

francis: eens

voor het buitengebied noodzakelijk, de rest is al gezegd.

Geef uw reactie.

Ruud Zwennis: eens

Glasvezel heeft geen beperking, alles is mogelijk.

Geef uw reactie.

peter: eens

De mogelijkheden nu zijn beperkt. Door glasvezel aan te leggen krijgen we mogelijkheden voor de toekomst. Denk maar aan draadloos camera toezicht of face to face contact via de laptop of tablet. Ook voor lokale tv komen er meer mogelijkheden. Zelf heb ik liever dat ik bepaal wie ons netwerk gaat beheren dan dat ik bij een grote partij geen invloed mag uitoefenen. Ik zou dus zeggen DOEN.

Geef uw reactie.

Henk: eens

In het buitengebied is geen kabel aanwezig dus geen Ziggo. Internet over de telefoonkabel is veel te traag omdat de snelheid afhankelijk is van de afstand tot de wijkcentrale welke vaak minimaal enkele kilometers is in het buitengebied. De verschillende bedrijventerreinen in Venray en de kerkdorpen hebben dringend behoefte aan snelle verbindingen en dat kan alleen met glasvezel.

Geef uw reactie.

Fred: eens

noodzakelijk ivm huidige ontwikkelingen van digitale wereld. Tevens beter in eigen hand houden om zo goed mogelijk prijs en kwaliteit te garanderen en niet afhankelijk te zijn van veel belovende commerciele partijen.

Geef uw reactie.

Bart: eens

Glasvezel is nodig om qua snelheid bij te blijven en meer vrijheid te krijgen in de keuze van dienstverleners. De noodzaak in het buitengebied is nu hoger, maar in de toekomst zal nog meer data verstuurd gaan worden. Bij gelijktijdig gebruik zal de huidige kabel stagneren. Tevens worden bij ontwikkeling van nieuwe producten al uitgegaan van glasvezel infrastructuur. Mijns inziens is nu de tijd rijp hierop te anticiperen en samen het initiatief te nemen.

Geef uw reactie.

Kees: oneens reageert op Bart : eens

In de huidige netwerken is alleen het laatste stukje nog telefoon- of coax kabel. De rest is al glas. Als er nu al opstoppingen zijn in het huidige netwerk zal dat met een volledig glasnetwerk niet beter worden.

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Ziggo zegt eigenlijk in de kernen ligt al glasvezel maar het laatste stuk vervangen we niet om de verbinding optimaal te maken. Ziggo heeft een machtspositie in Venray opgebouwd en roomt zo de markt af. Er is nagenoeg geen keuze in providers en diegene die aanbieden hebben hele lage snelheden. Ik zou graag een tweede sterke speler erbij zien in Venray

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens

Downloadsnelheid wordt bepaald door de andere zijde, waar men van download. Heb je te maken met een lage serversnelheid dan helpt je glasvezelnetwerk ook niet. Dit ervaar ik vrijwel dagelijks. Ik zelf heb Tele2 met een hoge downloadsnelheid maar er zitten veel downloaders op het net en dus ook op de server waar ik informatie vandaan haal. De informatie wordt in pakketjes verzonden en verdeeld. Dus hoe drukker, hoe langer het downloaden duurt. Een wet van meden en perzen.

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

nu ik ben aangesloten op de kpn de samenwerking tussen ons is formidabel dus voot mij hoeft het NIET verandert te worden daarom ben ik het met de stelling net eens

Geef uw reactie.

Ben: eens

Stilstand is achteruitgang. Je afsluiten voor nieuwe ontwikkelingen is dom. Nieuwe ontwikkelingen vertonen kinderziekten en zijn meestal duur, dit is onvermijdelijk. Maar je moet wel met de tijd meegaan dus over naar glasvezel

Geef uw reactie.

hennie: eens

Eens,maar... Speedtest ! Zelf getest met mijn laptop thuis met ziggo om 18.30 (internet spitsuur?} downloadsnelheid 9,17 Mbps,uploadsnelheid 1,91 Mbps Meteen daarna getest op glasvezelnetwerk. downloadsnelheid:38,68 Mbps,uploadsnelheid:44,46 Mbps Beide metingen met Wifi. Ondanks dit grote verschil is er tijdens het (normale) gebruik van de laptop niets van te merken.

Geef uw reactie.

Erik: oneens reageert op hennie : eens

je slaat de spijker op de kop Ik heb een zwaar pakket maar de snelheid is echt beneden maats slecht punt voor Ziggo

Geef uw reactie.

Kees: oneens

Voor gebieden waar nog niks ligt prima, maar wat geeft glasvezel meer dan kabel of ADSL nu al bieden? Tv kijken en internetten lukt nog steeds prima met wat er nu ligt. En het wordt nog beter als ik andere reacties lees. En meer/andere providers? Via de koperkabel die ik nu binnen krijg kan ik mij abonneren op vele providers. Van mij hoeven ze de straten echt niet open te breken met alle overlast die daar bij hoort! Uiteindelijk gaat alles toch naar dezelfde datacenters.

Geef uw reactie.

sef: eens

In het buitengebied is internet erg slecht dit is dus de perfecte uitkomst.

Geef uw reactie.

hennie: eens reageert op sef : eens

Probeer eens 4 G ,Binnenkort via de ether nog veel meer mogelijkheden en waarschijnlijk met minder investeringen.

Geef uw reactie.

Patrick: eens

Het verkeer op de kabel, als het er al überhaupt ligt want dat is op veel plekken nog niet het geval, wordt steeds drukker. Na verloop van tijd zal dit te veel worden. Nu als coöperatie in héél Venray, dus ook het buitengebied, glasvezel leggen en snel internet ook in de toekomst veilig stellen en als coöperatie in handen hebben wie provider wordt. Goed en snel internet voor iedereen in Venray

Geef uw reactie.

RGL: oneens

Ben tevreden met kabel, is voor mij snel genoeg.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

weer iets nieuws, we hebben al kabel.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Kabel werkt inderdaad nog prima, maar het is goed als er concurrentie komt voor oa Ziggo. Zeker wanneer dat coöperatief gaat gebeuren, aangezien snel internet een basisvoorziening is geworden.

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Kabel werkt prima en de Ziggo hotspot ook

Geef uw reactie.

Anton: oneens

Voor glasvezel ontbreken nog de echte toepassingen en zijn de komende jaren ook nog niet te verwachten. Kabel kan nog jaren vooruit. Wisselen naar glasvezel betekent ook wisselen naar andere providers. Naast alle problemen van omschakelen is de stabiliteit en kwaliteit van de glasvezelproviders nog een fors probleem. Voor bestaande kabelafnemers valt er niets te winnen, wel veel te verliezen.

Geef uw reactie.

PietV: eens

Mee eens maar....... Het objectief is vreemd! De vrijheid is niet verder in detail uitgewerkt. Het onzinnig verhaal van iedereen een glasvezel is ook niet duidelijk uitgewerkt. Ja, een vezel naar je huis van een verdeelstation in je buurt zal het zijn niet een vezel tot het hoofdverdeelstation in het dorp. Vrijheid is meer keuzes kunnen maken en zal beter moeten worden omschreven voordat je in echte concurrentie met de aanbieder vandaag kunt aangaan. Een kreet van vrijheid is gewoon loos. Piet

Geef uw reactie.

Sjors: eens

Als ondernemer in de hosting / internet branche wil ik natuurlijk zoveel mogelijk winst halen uit mijn verbinding. Een glasvezelverbinding draagt hieraan bij.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens reageert op Sjors : eens

Sjors, ik heb zelf twee webshops, met ongelofelijk veel toeters en bellen. Maar ik krijg nooit te horen dat mensen problemen ondervinden met de verbinding. Ze kunnen naar hartelust t-shirts etc. ontwerpen en plaatjes en filmpjes bekijken. Uiteraard hoop ik dat ze drukken op BESTEL. Maar of glasvezel mij meer omzet bezorgt? Nee geloof ik echt niet.

Geef uw reactie.

Sjors: eens reageert op Cees van Elswijk : oneens

Hoi Cees, mijn servers staan verdeeld over meerdere datacenter. Een glasvezelverbinding op kantoor gaat me geen extra klanten of bezoekers opleveren. Het maakt het werken op afstand en het uitwisselen van data(100gb aan product afbeeldingen) wel een stuk aangenamer en gaat mij zeker tijdwinst opleveren.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Waarom een razend snel netwerk als je thuis "gewone" langzamer apparatuur hebt staan.

Geef uw reactie.

Harm: eens

Het gaat hierbij niet alleen over de snellere verbinding die je krijgt maar je loopt als gemeente gewoon achter als je het niet doet. Verder slaat het natuurlijk ook nergens op dat mensen in het buitengebied nog geen fatsoenlijke verbinding hebben en dat kan hierdoor dus ook opgelost worden.

Geef uw reactie.

Jac Derikx: eens

Glasvezel is een must voor de toekomst en in mijn ogen zou het een Nutsvoorziening moeten zijn.

Geef uw reactie.

Thieme: eens

Er is niet overal kabel! Als er glasvezel aangelegd zou worden dan komt dit wel bij 99% van de woningen. Daarbij heeft glasvezel een grotere potentie of je het nu gebruikt ja of nee is een tweede. De ontwikkeling gaat snel en dan denk ik dat we er goed aan doen om ver vooruit te denken.

Geef uw reactie.

Vic Luijkx: eens

Ik woon buiten de bebouwde kom achter leunen en wij moeten het doen met 1 adsl kabeltje voor de hele straat. Mischien is het voor andere hier goed te doen omdat zij goed in de bebouwde kom wonen maar bij ons is het echt heel langzaam! Wij kunnen nog net wel surfen maar voor onze buren is het al bijna onmogelijk om een simpele webpagina te laden.

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: oneens

Overstappen van kabel is niet nodig. Waarom nog een net erbij?

Geef uw reactie.

D. van der Meijden: eens

Vooruitgang stop je niet en de voordelen er van zullen nu of in de toekomst van belang zijn.

Geef uw reactie.

Jeroen: oneens reageert op D. van der Meijden : eens

Welke voordelen? Dat koperkabeltje kan volgend jaar 10.000Mbit aan, totaal niet nodig om de oprit open te graven voor een glasvezel lijntje. Bovendien zijn we nu goedkoper uit met Ziggo dan met XS4all of KPN... en we hebben wifi hotspots (wordt veel gebruikt, vooral door jeugd).

Geef uw reactie.

Erik: eens reageert op Jeroen : oneens

Heb jij ooit een wei-haspel aangesloten op een tuinslang? dat is hetzelfde effect als grootte snelheden door de huidige kabels sturen. Grote partijen kunnen roepen dat ze veel MB of GB kunnen up- en downloaden maar als de kabels het niet aankunnen dan heb je nog niets. Glasvezel ligt al in Venray? Ja, her en der maar echt niet voor 99%, vraag de kaarten maar op. Dus als jij voorbereid wilt zijn op de toekomst, dan ga mee. Al is het maar uit solidariteit voor het buitengebied.

Geef uw reactie.

wiel j: eens

wat er straks allemaal gaat gebeuren via de kabel kan dit niet meer zonder glasvezel een koperkabeltje kan dit dan niet meer aan. bv thuiszorg en dergelijke gaat dan allemaal via de kabel

Geef uw reactie.

Jeroen: oneens reageert op wiel j : eens

Wat gaat er "straks" gebeuren? En wat gaat thuiszorg doen? Beetje skype-achtige zaken? Dat gaat NU ook al prima. Bovendien kan het koperkabeltje volgend jaar 10.000Mbit aan dat is zo gigantisch veel daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Lees maar reacties hieronder, wordt verwezen naar DOCSIS 3.1 verdiep je daar eens in

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Zijn het niet wat veel verkooppraatjes ? Goed is goed en nog beter (als het dat al is ) is geen noodzaak. Wat gaat het eigenlijk werkelijk kosten als je je laat aansluiten ?

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Er zijn in Nederland al klachten over gestoorde TV ontvangst door de glasvezelkabel

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: oneens

ik heb er helemaal geen verstand van, bij ons werkt nu alles goed en in deze tijd waar iedereen al zo veel heeft moeten inleveren, (huren en levensonderhoud) moet dat zo laten.

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

Twee aspecten moeten niet verward worden. Ten eerste de technische structuur van het net in het grootste deel van Venray. Dat is al glasvezel, het laatste deel tot in de woning is koper. Dat laatste is, gegeven de stand van de techniek, geen bottleneck. Ten tweede de kosten van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Voor het eerste is geen nieuw glasvezelnet nodig, voor het tweede solidariteit.

Geef uw reactie.

Mike: eens

1/5 Eens, mits het niet gerealiseerd wordt door KPN en/of dochters van KPN. In vrijwel elk glasvezelgebied zie je dat tv via UTP gaat; optioneel nog via coax, tenzij KPN de hoofdoperator is wat in zo’n beetje elk nieuw glasvezelnetwerk is.

Geef uw reactie.

Mike: eens reageert op Mike : eens

2/5 Via coax is het nog mooi, dan kun je nog je Ziggo STB en/of digitale ingebouwde tv-tuner gebruiken, het probleem hierbij is dat dit alleen voor +/- 30 zenders is (vermagerd basispakket), de zenders zijn namelijk niet beveiligd waardoor er geen extra zenderpakketten erop gezet kunnen worden. Hierdoor moet je alsnog UTP-kabels trekken en extra STB’s huren/kopen voor elke tv als je gewoon al je zenders wilt ontvangen.

Geef uw reactie.

Mike: eens reageert op Mike : eens

3/5 En dat terwijl coax uitermate geschikt is voor de verspreiding van tv-kanalen; zeker wanneer er geen internet/telefonie meer over hoeft, gezien dit over een apart glasvezelpaar gaat, zal er genoeg bandbreedte beschikbaar zijn voor tv. Ook gaat DVB-C2 een dezer jaren zijn intrede maken, welk de bandbreedte alleen maar doet vergroten wat mogelijk nodig zou zijn voor UHD-zenders.

Geef uw reactie.

Mike: eens reageert op Mike : eens

4/5 Wat ik graag zou willen zien is een volwaardig digitaal tv-product over de coax, uiteraard zou er ook beveiliging over de extra kanalen moeten. Gelukkig is daar ook al een oplossing voor wat merendeels al in huis heeft: een STB of CI+-module met Irdeto beveiliging.

Geef uw reactie.

Mike: eens reageert op Mike : eens

5/5 Dit samen zorgt ervoor dat men het gebruiksgemak behoudt zoals die nu is, men hoeft geen nieuwe STB te kopen, bespaart eventueel stroomkosten indien er gebruik gemaakt wordt van een CI+-module en de downloadsnelheid wordt niet in vermindering gebracht door het kijken van tv. Excuses voor de lange reactie.

Geef uw reactie.

landweert: oneens

Laat je niet gek maken door deze verkoop praatjes! Met kabel zijn volgend jaar SUPER snelheden mogelijk, google maar op DOCSIS 3.1 of lees: http://www.glasvezel-bestellen.nl/internet-nieuws/387_nieuwe-techniek-zal-kabelnetwerken-flink-verbeteren/

Geef uw reactie.

Chris Peters: oneens

wat een onzin om in tijden van bezuinigingen hier belastingcentej aan te besteden! moet de overheid kabels gaan betalen terwijl er marktpartijen als KPN en Ziggo zijn? Ziggo ligt er al en dat netwerk bestaat ook in Venray tot in elke wijk uit glasvezel. prima zo, niks meer aan doen.

Geef uw reactie.

Marian : eens

Internet en de mogelijkheden zijn niet meer uit onze samenleving te halen. Denk BV aan communicatie via mail, Skype, appen etc. Het is ook een basisvereiste voor b.v. Studie en opleiding, voor downloaden en uploaden van gegevens. Het is al zo vanzelfsprekend als dat er licht en water is. Echter de verbinding in sommige buitengebieden zijn erg slecht en dat beseffen de aanbieders te weinig en doen er te weinig mee om het te verbeteren. Vandaar juichen we het initiatief van glasweb toe.

Geef uw reactie.

Chris Tax: eens

Er komen steeds meer toepassingen die via het world wide web verlopen. Denk hierbij aan zorg op afstand. Hiervoor is ook een hoge upload snelheid gewenst.

Geef uw reactie.

landweert: oneens reageert op Chris Tax : eens

Wat is Zorg op afstand? Soort skype? Werkt nu al prima hoor en met DOCSIS 3.1 (google maar) hebben we volgend jaar 20x sneller internet dan glasvezel (theoretisch, het zal in iedergeval sneller worden)

Geef uw reactie.

Rick: eens

Innovaties zoals sneller internet is belangrijk om een goede dienstverlening te hebben in de toekomst.

Geef uw reactie.

Chris Peters: oneens reageert op Rick : eens

is 180 MB bij Ziggo niet al erg snel?

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

want dat kost ook ons een berg geld dus glasvezel heb ik van diverse mensen al klachten gehoord zoals geen tv geen tv of radio daarom komt het bij ons niet in huis, en ziggo heb ik ook eruit gegooid.

Geef uw reactie.

Stijn: eens

Nu investeren! Ziggo is nu oppermachtig want er is totaal geen concurrentie (Adsl is mijns inziens niet te vergelijken met kabel) Het huidige kabelnetwerk voldoet nu nog maar binnenkort is de groei er helemaal uit. De uploadsnelheid is bovendien erg matig. Binnen enkele jaren is iedereen in (3D?) ultraHD aan het netflixen (16x full HD), dus we hebben in de toekomst veel meer bandbreedte nodig.

Geef uw reactie.

Chris Peters: oneens reageert op Stijn : eens

dan moet KPN of een andere speler toch zelf investeten maar niet de gemeente of provincie met ons belastinggeld?! betaalbare zorg en goedkope paspoorten zijn belangrijker

Geef uw reactie.

hennie: eens reageert op Chris Peters : oneens

Als de overheid er aan kan verdienen zonder risico is het zo geregeld. Maar dat geld ook voor de kabelaanbieders.

Geef uw reactie.

Jeroen: oneens

Een glasvezelnet is zeker NIET nodig voor toekomstige ontwikkelingen. De huidige "kabel" is prima geschikt voor thuis gebruik, OOK voor de toekomst. Verdiep je in de techniek en luister niet alleen naar de verkoop praat! google maar eens bijvoorbeeld op DOCSYS (3.1) , paar maanden en we kunnen downloadsnelheden van 10gbit (!) of upload van 1gbit (!) aan Kijk ook eens naar de kosten. Laat je niets aanpraten!

Geef uw reactie.

Rogier: eens

Steeds meer apparaten gaan communiceren. Ook zaken als beeldbellen, video-on-demand op grote schaal kunnen niet gefaciliteerd worden met de traditionele verbindinen zoals ADSL of Kabel. Met glas is een factor 10 tot 100 meer capaciteit te realiseren. DAT is toekomstvast! 5G mobiele verbindingen worden reeds ontwikkeld. Deze zijn al sneller dan een kabel-verbinding, stel je eens voor.

Geef uw reactie.

landweert: oneens reageert op Rogier : eens

Nee, dat is achterhaald. Kabel met volgende versie van DOCSIS (3.1) , DAT is toekomst... nou ja toekomst, volgend jaar al... 10gigabit!

Geef uw reactie.

Ludo Arts: eens

Ik woon in het buitengebied, dus logisch dat ik hier een volmondig JA heb gestemd. Met de ontwikkelingen op het gebied van zorg (mensen leven langer en wonen langer thuis), media en entertainment, domotica en ict in het algemeen, zal de vraag naar bandbreedte de komende jaren alleen maar toenemen. Belangrijk is ook dat de zg uploadsnelheid hoog is. Dat is met name bij de huidige kabelaars en adsl-aanbieders een probleem. (dus ook binnen de woonkernen)

Geef uw reactie.

moeders: oneens

Ik zie er voor de doorsnee internetter de meerwaarde niet van .

Geef uw reactie.

Ludo Arts: eens reageert op moeders : oneens

Kijk vooral ook naar de toekomst, het aantal apparaten dat aan internet gekoppeld wordt en dus bandbreedte consumeert binnen een gezin neemt voorlopig jaarlijks nog exponentieel toe. Internet toegang hoort wat mij betreft al geruime tijd tot de nutsvoorzieningen zoals water en electriciteit, waar IEDEREEN recht op heeft.

Geef uw reactie.

landweert: oneens reageert op Ludo Arts : eens

Internet toegang hebben we toch? En met de kabel zijn er nog vele hogere snelheden mogelijk. 10Gigabit volgend jaar! Google maar op DOCSIS 3.1

Geef uw reactie.

moeders: oneens reageert op Ludo Arts : eens

Ik kijk zeker naar de toekomst en ik ben van mening dat ik heel goed voorbereid ben wat mijn bandbreedte betreft . Ik zou niet weten welke apparaten ik nog meer op mijn kabel kan aansluiten wat ik niet nu ook al heb. En zelfs nu heb ik nog ruimte zat over .

Geef uw reactie.

moeders: oneens reageert op Ludo Arts : eens

Er wordt hier een mooi verkooppraatje neergezet over mogelijkheden waar ik al heel lang over beschik. Mensen moeten zichzelf niks op de mouw laten spelden dat een doorsnee gezin beter zou worden van glasvezel. Je moet mensen in deze tijd niet perse op nodeloze kosten willen jagen.

Geef uw reactie.

hans janssen: eens

voor goede en veilige tele verbindingen is deze kabel een vereiste. succes

Geef uw reactie.

landweert: oneens reageert op hans janssen : eens

Totale onzin. Kabel is net zo (on)veilig en goed, zeker met de update van DOCSIS 3.1 heeft kabel straks superieur snel internet 10gbit oftewel 10.000Mbit!

Geef uw reactie.

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd in de plaatselijke media gelezen over een mogelijkheid om in de gehele gemeente Venray een glasvezel kabelnet aan te leggen.

Om dat doel te bereiken is een speciale werkgroep opgericht : Glasweb Venray.

Deze werkgroep, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, heeft de ambitie om alle woningen in de......

Lees verder