ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor de gemeente.

dinsdag, 29 januari 2019 16:13 De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor de gemeente.

Het voormalige AH-pand staat er verloren bij.

Gedurende de maand februari hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening kunnen geven over het voormalige AH-pand.
De stelling was : De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor de gemeente.

In de voorbije maand hebben meer dan 600 personen de website www.burgersvanvenray.nl
bezocht. Van die bezoekers hebben 59 personen naast het uitbrengen van hun stem ook hun eigen mening over die leegstand op de website laten opnemen.
Van die respondenten vindt 71 % dat het AH pand inderdaad een blok aan het been van de gemeente is. De 29 % andersdenkenden plaatsen reacties die in het algemeen neerkomen op het benoemen van een mogelijke invulling van het pand.

Van beide groeperingen willen we hierna enkele reacties vermelden. Overigens kan men alle reacties op deze en de voorgaande stellingen nog nalezen onder “vorige stellingen”.

Opvallende eens-stemmers zijn René Kivits en Theodoor (zonder achternaam):

René Kivits vindt dat het gewoon crimineel te noemen is dat er met het geld van de burger zulke aankopen worden gedaan zonder een duidelijk plan wat is afgestemd met de winkeliersvereniging. Eenzelfde slechte investering net zoals de parkeergarage.
Theodoor geeft aan dat het komplete waanzin is. Laat de bieb zitten waar ze zit. Prima locatie inclusief parkeergelegenheid. Het verbouwen van AH gaat gigantisch veel geld kosten. Bovendien zit je met een huurder welke zelf moeilijk overeind kan blijven gezien haar financiële situatie.
Als de gemeente toch dat pand moest kopen, laat haar dan eerst de doorgang aanpassen en bekijk of het pand geschikt te maken is voor meerdere winkels/bedrijven zodat de lasten niet bij één bedrijf/stichting terecht komt.

Ook de oneens stemmers hebben een duidelijke mening :
Karin Manders vindt dat het pand zeker een belangrijke, mooie, functionele bestemming kan krijgen. Zoals voor de bibliotheek en charitatieve organisaties. Zou een hele goede bestemming zijn. Belangrijk voor heel de gemeenschap.
Een anonieme dame hoopt dat de doorgang Gouden Leeuw meer tot zijn recht gaat komen. Nu zo'n vergeten, "verpauperd" hoekje. Lichter, breder en aantrekkelijker. Er mag van mij best een of meerdere winkels in die hoek geplaatst worden. Of de bieb.
Een andere persoon vindt de aankoop een goede zet op weg naar een nog aantrekkelijker en compact centrum!

REACTIES

Antoine: eens

Het meest opvallend is dat kennelijk ideeën voor Venray in Maastricht ontstaan. Als een particulier de lokale overheid met geld zou 'stimuleren', zouden we terecht de wenkrauwen ver optrekken. Nu doet een andere overheid dat en horen we dat gewoon te vinden. Laten we hopen dat onze bestuurders meer eigen inbreng leveren, dan is het wellicht ook van te voren duidelijk wat en waarom Venray iets wil.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

oneens mooie plek voor ontmoetingsruimte annex bibliotheek als dit betekend dat de bibliotheek kan blijven. het is wel veel geld maar er valt best iets van te maken, lelijker als nu kan het niet worden

Geef uw reactie.

Bram voesten : eens

Oude ah pand is het lelijkste stukje venray dat er zo'n beetje Is kan ook niks worden

Geef uw reactie.

Ans: eens

Het zou een ontmoetingscentrum kunnen worden voor jongeren tot 18 jaar,want waar kunnen die terecht in Venray ???? Nergens toch ?? Dus misschien een idee ??

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Het pand staat nu al lang leeg, er komt alleen maar meer leegstand bij. Waarom zou het pand ineens gevuld worden als de gemeente eigenaar is?

Geef uw reactie.

Ricardo: eens

Gekocht voor 1,2 miljoen excl verbouwingskosten? Inverstering zie ik niet zo terug verdienen.

Geef uw reactie.

A pelzers: eens

Onduidelijkheid VVE

Geef uw reactie.

Monjque: eens

Lelijk pand

Geef uw reactie.

Milia: oneens

Maak er een leuke kledingwinkel van. Ontbreekt het hier in venray erg aan.

Geef uw reactie.

NM: oneens

Er een gemeenschapshuis van maken zou een mooie optie zijn.

Geef uw reactie.

Janssen: oneens

Ik vind het een top locatie voor de bibliotheek (zeker als het parkeer probleem opgelost kan worden)

Maar je kan er héél gemakkelijk óók nog eens een sociaal verzamelpunt / ontmoetingsplek in huisvesten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Voor oudere mensen bijv een hobby ruimte of waar ze bijelkaar kunnen komen goedkoop soort ouderen soos noem maar op hangplek etc

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens

Wat een onzalig idee om de bibliotheek naar dit pand te verhuizen. Alleen maar nadelige consequenties : te groot, moeilijker bereikbaar dus minder bezoekers, andere huurders verstoren de rust, kortom een letterlijk doodlopend traject. Als de bibliotheek zonodig zou moeten verhuizen is de ruimte van het pas geopende museum daarvoor een veel betere optie. Het museum - dat toch niet aan ieders wensen voldoet - kan dan een deel van het AH pand invullen. Een zodanige aanpassing van het pand dat het een overdekt winkelcentrum wordt met kleine (dag-)winkels (markt ?) met een veel bredere en niet rechtlijnige doorloop vanuit het schouwburgplein naar het Gouden Leeuw plein kan meer winkelend publiek aantrekken. De Schoolstraat dan weer vanaf de Marktstraat openen voor verkeer omdat dat toch geen echte winkelstraat is en nooit zal worden.

Geef uw reactie.

René Kivits: eens

Het is gewoon crimineel te noemen dat er met het geld van de burger zulke aankopen worden gedaan zonder een duidelijk plan wat is afgestemd met de winkeliersvereniging.
Eenzelfde slechte investering net zoals de parkeergarage.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Kansloze locatie, geschikt voor supermarkt of grote keten.
Weinig ander perspectief in mijn ogen...

Geef uw reactie.

R klomp: eens

Bibliotheek zit op een betere locatie qua parkeren etc. Dat pand kan redelijk makkelijk energie zuiniger gemaakt worden
Verhuizen en verbouwen AH pand kost veel meer

Geef uw reactie.

Karin Manders: oneens

Het kan zeker een belangrijke, mooie, functionele bestemming krijgen.
Zoals bibliotheek en charitieve organisaties zou een hele goede bestemming zijn.
Belangrijk voor heel de gemeenschap.

Geef uw reactie.

Anoniem : oneens

Ik hoop dat de doorgang Gouden Leeuw meer tot zijn recht gaat komen. Nu zo'n vergeten, "verpauperd" hoekje. Lichter, breder en aantrekkelijker. Er mag van mij best een of meerdere winkels in die hoek geplaatst worden. Of de bieb.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Ik heb het verhaal van de wethouder Jan Loonen enkele malen gelezen maar niets positiefs erin gevonden. 8 ton subsidie van de provincie is de drijfveer geweest om het te kopen. Ook het geld wat de provincie erin steekt is van de burger. Er ligt geen plan en er is geen visie waardoor de uitgave ook maar op welke manier gedekt is. Voordat met je met zoveel geld van de burger gaat gokken zorg je eerst voor een goede onderbouwing en dat is hier niet gebeurd . Als je in het bedrijf leven zulke niet onder bouwde zaken uit haalt is dat je laatste werkdag.
Geld van de burger gebruiken zonder zelf er schade van te ondervinden is erg makkelijk. Stel de wethouder persoonlijk verantwoordelijk ook financieel als het een flop wordt, wat het eigenlijk al is. Ik weet niet hoe hij aan deze onzin komt, en dat de gemeente raad daarmee instemt is ongelofelijk .Maak eerst een goed plan en pas daarna komt het geld. Dit is de omgedraaide wereld.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

2) Intussen is het pand al gekocht begrijp ik en voor de mogelijke functie zin er al wat ideeën zoals vermeld in de brief:” een aantrekkelijk verblijf gebied worden met een maatschappelijke invulling”.
Persoonlijk en ongeacht men gaat hier mee doen, maakt het flexibel genoeg zodat als het niet werkt zoals gepland, kan het makkelijk en niet te duur worden aangepast. Succes.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

1) Zoals meerdere hier het zeggen, strategie werkt anders. Eerst moet men een lange termijnvisie hebben om daarna mogelijke strategieën, met echte specialisten, gaan ontwikkelen. Zoals Wethouder Loonen hierbij het zegt, het lijkt dat “een zeer bewuste strategie”, en “een visie voor het centrum opgesteld is”. Ook een “aanjaagteam” is momenteel druk bezig.
Wel als bewoner van Venray voor over 37 jaren, ik zou graag deze strategie en visie willen zien om te kunnen beoordelen of men goed bezig is >

Geef uw reactie.

Trees: eens

Weggegooid geld

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

De bibliotheek erin en aanvullen met.horeca gedeelte.. Waar mensen die aan het winkelen zijn tevens gratis gebruik kunnen maken van toilet. Dat is helemaal niet aanwezig in Venray. Rest van de rui te kan gebruikt worden a!s cursus ruimte zowel overdag als s,avonds.

Geef uw reactie.

Erica Irene Van den Akker: eens

Er vielen een paar woorden weg aan het eind van mijn vorige reactie bij plaatsing, hier de aanvulling alsnog aan het eind:

.......En dit is dan nog de verkorte versie van mijn motivatie over "oneens" over de gang van zaken en dus mijn "eens" met de stelling.

Geef uw reactie.

jan.: eens

Heb EENS ingetoetst..(moet ONEENS zijn) De tekst boven het artikel vind ik niet kloppen..zo krijgt deze stelling een negatieve lading....Er is zeker iets moois van te maken... zo zou de huidige onderdoorgang dicht gemaakt kunnen worden, en een nieuwe passage door het AH pand gerealiseerd kunnen worden, in combinatie met bv. een huisartenpraktijk en/of apotheek. Tot die tijd zou het pand zeker dienst kunnen doen voor tijdelijke evenementen bv. kermis, met voor -en achteringang in plaats van die lelijke onderdoorgang...

Geef uw reactie.

Erica Irene Van den Akker: oneens reageert op jan. : eens

beste Jan, ik kon alleen maar of een duimpje omhoog, of omlaag geven om op uw bericht te reageren en koos (hoe lelijk dat mogelijk ook overkomt) voor dan maar een duimpje omlaag. Wat ik daarmee wil aangeven is dat ik uw voorstellen helemaal niet zo slecht vind, alleen is wat u voorstelt niet zomaar te realiseren, er zijn bestemmingsplannen ( wel of geen winkel, wel of geen woningbouw, wel of geen huisartsenpraktijk etc etc) en zolang onduidelijk is waar het pand voor gebruikt kan/mag worden en hoeveel dit dan ná aankoop weer gaat kosten heb ik met ProVenray tegen dit plan gestemd. Omdat precies wat u aangeeft als wenselijk niet duidelijk is: is dit wel of niet mogelijk en wat gaat dat dan nog extra kosten? Ik weet het niet en het college ook niet.

Geef uw reactie.

Erica Irene Van den Akker: eens

zowel als burger van Venray maar ook als raadslid van ProVenray zeg ik "oneens". Met mijn collega fractieleden heb ik tegen dit plan gestemd omdat naar onze mening het college geen uitgewerkt plan had/heeft waar het gaat om wat men met het pand gaat doen. Daarbij is er naar onze mening grote financiële onzekerheid over de verbouwingskosten (volgens raadsvoorstel ergens tussen de 1,9 en 2,5 miljoen euro!!!!!) en vind ik met mijn fractieleden dat investeren in commercieel vastgoed ( "de kapperszaak") geen taak is van de gemeente. En dit is dan nog de verkorte versie van mijn motivatie over"oneens".

Geef uw reactie.

Martien: oneens

Zoals elke goede stelling is de uitspraak ongenuanceerd. Het ontbreekt aan een complete visie. Terecht merkt Jan Loonen op dat de consument (wij allen dus) door zijn gedrag een verandering in het winkelbestand veroorzaakt. Maar er is ook een gebrek aan visie. In de 30 jaar dat ik in Venray woon zit Albert Heijn nu in haar derde pand. Panden achterlatend waar de invulling problemen oplevert. Het pand aan de Kempweg heeft inmiddels weer een invulling nadat het tijdelijk door ACTION bewoond was. Het realiseren van een compact centrum gaat niet lukken nu Albert Heijn verder weg is gegaan en de Petrus Banden School opgeofferd wordt aan Aldi. Waar blijft de visie van de gemeente op de toekomstige ontwikkelingen.
Wordt het centrum een uitgaanscentrum met winkelen voor niet alle daagse dingen? En in wijken, op loopafstand voor iedereen (dus ook ouderen), winkels voor de dagelijkse boodschappen. Wanneer krijgt de Brabander een winkelcentrum?
Hoe verder de winkels hoe meer autogebruik en milieu effect.
Nederland heeft gelukkig niet als enkele andere landen mega supermarkten aan randen van steden. Maar langzaam maar zeker laten we supermarkten groeien. Wil de consument dat werkelijk? Of is hij/zij al maar volgend. Want als Albert Heijn over een jaar of 8 weer verhuisd zal de klant wel weer volgen. Tenzij de gemeente zorgt voor een trendbreuk.
Mijn advies denk nu alvast na over de toekomstige bestemming van het huidige AH pand.

Geef uw reactie.

JB: eens

Er staat al zoveel leeg. En parkeren is het grrotste probleem . Even snel een boek ruilen is er niet meer bij. Hoe vaak moet de bieb nog verhuizen in Venray? Er zijn al heel wat locaties versleten.

Geef uw reactie.

Joep Gielens: eens

In de gemeenteraad heeft ProVenray tegen gestemd en de volgende bedenkingen geuit: college heeft geen uitgewerkt plan voor wat men met het pand gaat doen, financiële onzekerheid over verbouwingskosten die volgens raadsvoorstel ergens tussen de 1,9 en 2,5 miljoen euro zullen zijn en investeren in commercieel vastgoed is geen taak van de gemeente.

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

Komplete waanzin. Laat de bieb zitten waar ze zit. Prima locatie inclusief parkeergelegenheid. Het verbouwen van AH gaat gigantisch veel geld kosten. Bovendien zit je met een huurder welke zelf moeilijk overeind kan blijven gezien haar financiële situatie.
Als de gemeente toch denkt dat zij dit pand moet kopen laat haar dan eerst de doorgang aanpassen en bekijk of het pand geschikt te maken is voor meerdere winkels/bedrijven zodat de lasten niet bij een bedrijf/stichting terecht komt.

Geef uw reactie.

Lisana: eens

De gemeente koopt het voor veel geld om een subsidie van 8 ton niet mis te lopen. Nu moet er verbouwd worden en dat kost bijna 2.5 keer het subsidiebedrag.
De burger mag het ophoesten.
Ik zou zeggen .... bezint eer ge begknt.
Dit geld had beter aan de minima besteed kunnen worden. Maarja... dan moeten ze het verdelen en dat is extra werk. Ze verspillen onze centen.
Blief wakker Pielhaas!!

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Misschien wil de gemeente nadenken over een multifunctionele ruimte waar bv koren kunnen repeteren.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Ik zie geen toegevoegde waarde voor de gemeente omdat ik geen duidelijke functie zie voor het pand

Geef uw reactie.

Ria: eens

Een blok aan het been van de gemeente venray want er is geen parkeerruimte voor kortparkeren en het is veel te groot en als het zo goed bereikbaar was dan was albert heyn ook wel blijven zitten. Er staan al zoveel winkels leeg in het centrum en ik kan me geen winkel indenken die zoveel huur wil betalen dat het rendabel voor de winkelier is?

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Goede zet op weg naar een nog aantrekkelijker en compact centrum!

Geef uw reactie.

Anne: oneens

U zou van dit pand een overdekt winkelcentrum kunnen maken waarin een paar winkels zich kunnen vestigen.
Ik denk dat dit pand zich daar uitstekend voor leent.

Geef uw reactie.

Roel: eens reageert op Anne : oneens

Dit was precies ook mijn gedachte. Je ziet in het centrum dat er vaak winkels weg/failliet gaan. Zorg dat de kleinere winkels voor een aantrekkelijk maandbedrag zich kunnen vestigen in het voormalige pand van de AH. Het trekt bezoekers en is aantrekkelijk voor de kleine ondernemers.

Geef uw reactie.

S. P: oneens

oneens omdat er nu een mogelijkheid is om de smalle, donkere, nare onveilige doorgang naar het
Gouden Leeuw plein aan te verbeteren

Geef uw reactie.

S. P: oneens

oneens omdat er nu een mogelijkheid is om de smalle, donkere, nare onveilige doorgang naar het
Gouden Leeuw plein aan te verbeteren

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Ideeeee!!!! Het zou gunstig zijn als er een blijvende overdekte schaatsbaan in dit pand wordt gemaakt. Dit is vele malen beter dan elk jaar die lelijke tenten op het plein, wat een belemmering is voor het uitzicht en de gemeenschap veel geld kost! Dan hoeft er nauwelijks iets verbouwd te worden. Jong /oud kunnen er dan les nemen, dat goed is om te ontspannen en algemene ontwikkeling.

Geef uw reactie.

L.: eens

;

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Voorheen hadden we een open universiteit in Venray waar nog wel eens cursussen gegeven werden. Dat was ook het enige. Momenteel word daar niet veel meer gedaan op dat gebied. Mogelijk zou Venray eens kunnen investeren in een pand waar dag en avond opleidingen gegeven kunnen worden. Investeren in een kennis economie. Parallel daaraan bedrijven hierheen halen (geen logistiek want dat genereerd geen werkgelegenheid) waar die kennis toegepast kan worden.
Persoonlijk mis ik de mogelijkheid om een avondopleiding te doen.

Geef uw reactie.

DORUSTHEO: eens

VROEGER ZAT ER DE GIRAF EN DE XENOX IN DAT PAND. DUS MAAK ER EEN BAZAR VAN OF DE ALDI. OF C&A .
KAN DE GEMEENTE NU EEN BEETJE VOOR UIT MET DEZE SUGESTIE.
KOPEN,KOPEN EN NIET WETEN WAT DE GEMEETE ER MEE WIL.

Geef uw reactie.

henk: eens

het is geen pand om voor de gemeenschap wat te kunnen betekenen
laat de bibliotheek toch zitten aan de merseloseweg.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Dat zou zomaar kunnen. het hele idee om daarin de bieb te huisvesten getuigt van dwaasheid. De bieb heeft een prima bereikbare locatie, en het AH-pand is geen verbetering. Dus wat te doen met een (overbodig) pand? Vestig er de Aldi in, dan hoeft de Dr Poelsschool ook niet gesloopt te worden.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Van gemeenschapsgeld je projectontwikkelaar wanen. Daar hebben ze geen verstand van, dat gaat MIS! Mogelijk is de schade te beperken als er een doorgang gemaakt wordt, inpandig naar de parkeergarage. daarna bij alle panden die er achter zijn (action) via bestemmingsplan wijziging onttrekken aan de winkel/detailhandel bestemming. Maak er maar woningen van. kale plein inrichten als stadspark en evt particuliere tuinen. En Action met de Bieb in het oude ah pand. Doorgang afsluiten.

Geef uw reactie.

Louis: eens

De Gemeente heeft dus met subsidie een pand gekocht zonder te weten wat ze er mee gaat doen, als ik de motivatie van de wethouder lees. Het lijkt mij handiger als je eerst een plan maakt en dan pas de middelen aanschaft en niet andersom. Het blok aan het been is het nog niet maar kan het zeker worden.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Miskoop van het jaar Alleen Jan Lonen vindt van niet. Maar omdat hij alles bepaald in Venray moest het perce doorgaan. We zien wel wat het wordt

Geef uw reactie.

YL: eens

Tja verhuizen terwijl er nu parkeer gelegenheid voor de deur is. Voor ouderen een ideale oplossing als ze ff naar de bieb willen mits er nog parkeerplaats is want vindt dat er eigenlijk plaatsen gereserveerd moeten worden voor mensen die de bieb bezoeken. Ze zitten nu in een mooi pand en een ideale liggen.

Dat de gemeente maar eens aan hun eigen mensen denkt en iets voor de minder bedeelde doet dan iedere keer dure aankopen te doen.
Weet nog dat me zoon op speciaal basis onderwijs zat en er gezegd werd het is maar voor 1 of 2 jaar in Venlo want het komt naar Venray. Heel jammer want hij heeft al zijn jaren in Venlo vol gemaakt. Nu sinds een paar jaar is het in Venray en daarvoor in Geijsteren. Gemeente deed er niets voor terwijl er grote panden leeg stonden voor die school maar er was geen geld.

Winkels staan leggen, panden staan leeg. Een nieuwe winkels is een druppel op een gloeiende plaat. Groot hoofden bepalen hier alles in Venray in hun eigen belangen.
Overal moet jaren over vergaderd worden of andere winkeliers spannen een proces aan om iets tegen te houden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens, Venray gaat kapot aan zwak bestuur. Alleen Venray Centraal telt. Mengeling van huurders en vastgoedeigenaren met maar één belang : EIGENBELANG.
Ook Kwantum gaat Venray verlaten , wederom een aderlating voor de Brier.
Venray gaat kapot aan zwakke bestuurders die niet durven mee te gaan met de veranderde tijd.
Geen daadkracht bij vooral de wethouders en burgemeester .
Wat ben ik , als geboren Venraynaar , jaloers op onze buurgemeenten......

Geef uw reactie.

Louis uit Blitterswijck : oneens

Gewoon 250 arbeidsmigranten erin, college trek je nu eens niets aan van de burgers, doe je in Blitterswijck ook niet! Jan L. Regelt het wel !

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Dit pand kan voor vele doeleinden geschikt worden gemaakt! Als de Aldi aan de Hoederstraat komt, waar nu de Dr. Poelschool staat. Dan moet radio-omroep/zangers van St. Frans een andere locatie hebben. Daarbij kan men dan de bibliotheek en misschien een hulp-artsenpost/apotheek vestigingen. Dit zou ideaal zijn voor mensen die niet naar de buitenring kunnen of geen vervoer hebben. De doorgang van de Gouden Leeuw verbreden en laten aansluiten naar de parkeergarage. Vervolgens zou een gedeelte van dit pand ideaal kunnen zijn voor week/kerstmarkt enz.

Geef uw reactie.

Jv: eens

Vanuit vastgoed perspectief is dit zeer slechte investering. Zeer donker pand en geen zicht op een mogelijke huurder mocht het dossier ‘bieb’ worden afgeketst. Tevens te maken met bewoners boven de oude AH. Het pand is als supermarkt geschikt maar andere doeleinden zijn bijna niet mogelijk. Betere investering zou zijn om het oude postkantoor te kopen van deze miljoen euro en deze op te knappen zodat hier een publieke functie vervuld kan worden. Andere goedkope oplossing is het beplakken van ruiten van de leegstaande panden zodat het minder troosteloos oogt.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Het is een lelijk pand, er is geen parkeerplaats, ongeschikt voor een bibliotheek, of een ander publiek gebeuren, dus wat moet je ermee? De gang/pad ernaast is een publiek toilet, echt heel vies. Snap niet waarom zoiets lelijks is aangekocht van onze belastingcenten.

Geef uw reactie.

Het AH-pand krijgt een andere bestemming.

De gemeenteraad van Venray heeft inmiddels besloten om de voormalige AH winkel te kopen voor maar liefst € 1.225.000,=.
Belangrijke overweging daarbij was dat de provincie met het verstrekken van € 800.000,=
subsidie ervoor heeft gezorgd dat de gemeente met een......

Lees verder