ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van de gemeente Venray.

donderdag, 20 december 2018 16:41 De reactie van de gemeente Venray.

 

Wat de Gemeente Venray betreft laten wij de arbeidsmigranten zeker niet in de kou staan. Letterlijk en figuurlijk niet.

Arbeidsmigranten zijn in de huidige economische en maatschappelijke situatie in Nederland hard nodig. Het is een illusie te veronderstellen dat we zonder deze mensen kunnen. Sterker nog, zonder deze mensen zal het welvaartsniveau in Nederland lager zijn en zeker ook in Venray. Ook is het een misvatting dat zij zorgdragen voor arbeidsverdringing. Gegeven het feit dat bijna 1 op de 5 werknemers in Venray een arbeidsmigrant is, maakt het noodzakelijk dat we deze mensen hier goed opvangen.

Allereerst is dat ervoor zorgen dat de mensen die hier voor kortere periodes verblijven (zeg tot maximaal een jaar), kunnen beschikken over een adequate huisvesting. Dat zijn voorzieningen op locatie bij (agrarische) bedrijven of op een schaal waar dat past in de omgeving. Momenteel werken we er als gemeente hard aan om deze capaciteit van voldoende omvang te laten zijn. De campus op de Hulst 1 is daar een voorbeeld van. Het beleid wat onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld, maakt maatwerkoplossingen mogelijk om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Maar daarnaast is het beter om de mensen die langer willen blijven de kans te bieden om een bestaan hier op te bouwen. Het doel is om deze mensen te laten integreren in onze samenleving. Dat gebeurt door goede huisvesting in reguliere woningen, passend onderwijs en betrokkenheid bij het sociale leven.

Mensen die zich hier thuis voelen integreren beter en leveren een positieve bijdrage aan de samenleving. Daar moet ons beleid op gericht zijn zodat we ze niet in de kou laten staan maar ze een warm onthaal en een toekomst met perspectief bieden in ons mooie Venray.

Gemeente Venray, Jan Loonen, wethouder economie.