ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van OTTO Work Force.

dinsdag, 18 december 2018 15:16 De reactie van OTTO Work Force.

Dat arbeidsmigranten hard nodig zijn om de BV Nederland draaiend te houden is allang geen discussie meer. Door de aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de werkloosheid zijn arbeidsmigranten ook de komende jaren onontbeerlijk, zeker in Noord-Limburg.
Arbeidsmigranten zijn welkom op de werkvloer, maar lang niet altijd in de woonwijk. Buren zijn beducht voor overlast, net gearriveerde arbeidsmigranten zijn nog niet aan integratie toe en grootschalige huisvesting in bestaande gebouwen is ook niet altijd optimaal.
Het gevolg is dat de huisvesting van arbeidsmigranten in veel gevallen onder de norm is (huisjesmelkers en malafide praktijken), of dat de mensen op een te grote afstand van hun werkplek worden ondergebracht.
Kortom, we laten de arbeidsmigranten flink in de kou staan. En die kou neemt alleen maar toe. Nu al is er in Venray een indicatief tekort van 1.500 verblijfsplaatsen. Dit tekort de komende tien jaar oplopen tot wel 3.000.
Neem alleen al de vergrijzing. In Noord-Limburg is nu bijna 20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040. In Venray staat er momenteel nog 3,1 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding neemt af -indien er geen arbeidsmigranten bijkomen- tot slechts 1,5 werkende per 65-plusser in 2040.
We laten arbeidsmigranten in de kou staat en niets doen is geen optie.
OTTO Work Force heeft daarom het initiatief genomen voor de realisatie van een tijdelijke woonlocatie op De Hulst I voor arbeidsmigranten. De gemeente wil meewerken aan dit initiatief vanwege het belang van arbeidsmigranten voor de regionale economie. Het plan voorziet in de bouw van 60 volledig uitgeruste en energiezuinige chalets elk met een tuin en voldoende parkeerplaatsen. De maximaal 240 bewoners worden intensief begeleid door een professionele beheerorganisatie en er gelden strikte huisregels. OTTO Work Force wil met dit kwalitatief en organisatorisch solide plan een nieuwe standaard inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten dan gebruikelijk in Nederland.
Gezien de genoemde aantallen is 240 natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar als alle gemeenten in Noord-Limburg dergelijke initiatieven zouden omarmen dan is de kou in elk geval een beetje uit de lucht.

Frank van Gool
Directievoorzitter