ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

dinsdag, 18 december 2018 15:01 Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

De huisvesting van arbeidsmigranten verdeelt Venray.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand januari gereageerd op de stelling: Wij laten de arbeidsmigranten in de kou staan.
De reden waarom juist die stelling was gekozen is het feit dat eerder enkele mogelijke grootschalige projecten door met name het optreden van omwonenden onmogelijk werden gemaakt.
Er hebben in januari 1390 unieke personen de website bezocht, waarbij opvalt dat men verdeeld is in de reacties op deze stelling. De verdeling van 56 % eens en 44 % oneens geeft die verdeeldheid onder de bevolking duidelijk aan.
Van de bezoekers van de website hebben 77 personen ook hun motivatie op de site laten vermelden. Die motivaties zijn zeer uiteenlopend van karakter. Enkele minder welluidende, beledigende en zelfs racistische reacties zijn door de redactie van de Stichting Burgers van Venray meteen na plaatsing van de site verwijderd.

Wie zijn wij ?
Met de keuze van het woord “wij” in de stelling werd in het midden gelaten wie zich daarmee aangesproken zouden voelen; de inwoners of de gemeentelijke politiek.
Uit de meeste reacties blijkt dat de politiek in hun motivatie als schuldige wordt aangewezen. Sommigen steken echter ook de hand in eigen boezem.
Een unanieme persoon reageert echter vanuit het standpunt van inwoners.
Ze zijn wel goed om de vuile karweitjes op te knappen. Ze hebben recht op goede huisvestiging. Belachelijk dat inwoners zo’n invloed hebben dat initiatieven, oude melkfabriek en Den Hoebert, met oneigenlijke argumenten de grond worden ingeboord. Ze moeten zich schamen.

De reacties zijn nogal uiteenlopend van karakter.
H. Loonen legt de zwarte piet bij de politiek en schrijft :
De wethouder staat vooraan als er weer een logistiek bedrijf naar Venray komt om ze welkom te heten. De arbeidsmigranten mogen echter nergens wonen en dreigen zelfs op straat te worden gezet door het college van B&W. Het gaat de politiek blijkbaar alleen om winst bij de verkiezingen
Trudy is het eens met de stelling en schrijft onder meer: Ja. Wij laten ze aan hun lot over. Prooi van huisjesmelkers of hoe je ze ook zou willen noemen. Dit is niet iets van de laatste tijd. Dit is al jaren aan de gang en omdat hier niet is ingegrepen lijkt de gemeente nu machteloos. Ze zijn afhankelijk van particuliere initiatieven.
Erik vindt dat we de arbeidsmigranten niet in de kou laten staan en denkt dat we nu best mogelijkheden bieden voor arbeidsmigranten. Heb trouwens nog geen arbeidsmigrant gesproken over de kwestie. Weet dus niet of deze de huidige situatie zo slecht vindt. Wellicht vullen wij NL-ers dit voor ze in?
Tot slot denk ik dat wellicht de meeste weerstand is tegen het grootschalig opvangen. Waarom deze mensen bij elkaar in een groot gebouw?
Verspreiden over diverse kleinere gebouwen/opvang zorgt voor betere integratie...?

Wie alle reacties nog eens wil nalezen kan dit doen op de website Burgers van Venray bij het onderdeel “vorige stellingen”.
Hopelijk nemen onze raads- en commissieleden daar ook eens een kijkje !

REACTIES

Uw naam *: oneens

WIJ laten geen arbeidsmigranten in de kou staan!
Het gaat er tenslotte toch om dat ONDERNEMEND Nederland zoveel mogelijk winst maakt.
Dat is het gemakkelijkst als er buitenlandse arbeidskrachten hier naar toe worden gehaald, die zijn tenslotte goedkoper en ook gemakkelijker weer te dumpen, dan mondige "nederlandse: arbeidskrachten.
Het probleem van de huisvesting wordt nu dus maar afgeschoven op de maatschappij.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ze krijgen meer dan wie dan ook in venray

Geef uw reactie.

hans: oneens

Waarom wel in de dorpen en niet in de Hoebert ?
Waar is de gemeente bang voor ?
Zelfs woon urgenten worden geweerd in de plaats Venray ,lekker ver weg uit het zicht !!!!
Wat een schandalig en asociaal beleid !!
Venray bloed of bloeit ???

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Zie opmerking Johan

Geef uw reactie.

Johan: oneens

Wij laten ze niet in de kou staan maar de opdrachtgevers en uitzendburo's als Otto. De nieuwe topman van uitzendorganisatie Adecco, de heer De Boer zegt in een interview in De Financiele Telegraaf van 8 jan. jl zelf dat zij niet mee doen in de prijzenoorlog die sommige concurrenten voeren. Hij zegt:"" We verliezen klanten aan concurrenten zoals Otto die lagere marges hanteren. Maar aan die ratrace doen wij niet mee. Liever schaart hij zich achter de oproep van de ABU voorman om niet nog goedkoper te gaan werken want we zijn het aan onze krachten verplicht om een goede verzekering en pensioenopbouw te regelen, een duurzame relatie aangaan in plaats van uitbuiting.
Deze uitlatingen zeggen mij genoeg, de organisatie die de mensen aantrekt is zelf verantwoordelijk voor huisvesting niet de gemeenschap.

Geef uw reactie.

Henriette: eens reageert op Johan : oneens

Johan

Klasse jouw opmerking! Ik ben het volkomen met jou eens!

Geef uw reactie.

Ria: oneens reageert op Henriette : eens

Henriette nu telt je stemt als voor mee. Stoppen met grote logistieke hallen en het daarmee gecreeerde probleem van huisvesting arbeidsmigranten.

Geef uw reactie.

Cor: oneens

Zorg eerst maar voor woonruimte van de inwoners, mijn dochter wacht al 8 jaar.

Geef uw reactie.

Jan Cornelissen: oneens reageert op Cor : oneens

Eens

Geef uw reactie.

Jan Cornelissen: oneens reageert op Cor : oneens

Eens

Geef uw reactie.

Jan Cornelissen: oneens reageert op Cor : oneens

Het is een gecreeerd probleem door ondernemers als Otto.

Geef uw reactie.

Jan Cornelissen: oneens reageert op Cor : oneens

Het is een gecreeerd probleem door ondernemers als Otto.

Geef uw reactie.

marcel: oneens

we hebben ze niet eens nodig, slecht voor onze economie, kijk eens waar ze allemaal werken en wie daar van profiteert, juist een paar grote ondernemers, laat die t zelf maar oplossen of hun bedrijf inkrimpen

Geef uw reactie.

Harold: oneens

Erg hypocriet van Loonen en Otto,
Hebben ze zich ook zo druk gemaakt over de vluchtelingen op Lesbos en dergelijke.
Die zitten echt in de kou !!
Maar daar verdient Otto niets aan.
Beter om het werk te verplaatsen naar lage lonen landen.
Kunnen de mensen thuis blijven en worden ze hier niet uitgebuit door huisjesmelker en uitzendbureaus !!!

Geef uw reactie.

René Lenards: oneens

Er zijn in Limburg 20.000 banen te vergeven?? Het kan echt zo zijn bijna niet te controleren. Wat wel bekend is dat in Limburg 43.000 mensen zijn met een uitkering. Als gemeente ben je niet verantwoordelijk voor de =ARBEIDSMIGRATEN= maar wel voor de mensen met een uitkering Een bedrijf die mensen inhuurt van buiten Nederland hoort ook voor alle bijkomende kosten te zorgen.
Dat zijn loon reiskosten en tijdelijke huis vesting . En alles wat daar bij hoort. De uitzend bureaus die moeten die de kosten volledig dragen en niet de burgers van de betreffende gemeente . Als voorbeeld =OTTO= moet alle maar dan ook alle kosten dragen zonder uitzondering en niet alleen maar geld verdienen en de kosten bij een ander op het bordje leggen wat nu gebeurd .
Dat de =ARBEIDSMIGRATEN= in de kou staan is de schuld van de werkgever die ze inhuurt en geen ander.
De gemeente moet zich inzetten om de 43000 mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, dat is hun taak.
Daar wil ik het bij laten. Succes gemeente en start met de goede actie.

Geef uw reactie.

Ria: oneens reageert op René Lenards : oneens

Dit is precies zoals het is!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Als ik door Benray wandel als ingezetene denk ik vaak ben ik in Venray of in Polen.Hoezo laten wij ze
in de kou staan.Vele van hen werken hier een paar maanden en krijgen dan WW,en dan gaan zij op vakantie naar huisvan ons geld.wij hebben het allemaal ook kunnen zien in het nieuws de boeven.Ook rijden zij met Poolse nummerborden rond terwijl velen niet verzekerd zijn en het maar een bepaalde tijd toegestaan is.Wat in de kou staan de grootste uitbuiters van deze mensen komen uit Venray zij zijn rijk geworden van deze slaven Wat in de kou staanzelfs als deze voor huisvesting zorgen worden deze mensen uitgebuit.Kortom deze stelling is absurd

Geef uw reactie.

anoniem: oneens reageert op Uw naam * : oneens

Klopt

Geef uw reactie.

anoniem: oneens reageert op Uw naam * : oneens

Klopt

Geef uw reactie.

wim: eens

De houding van de gemeente is erg passief en laat teveel afhangen van protesten uit de buurten waar mogelijk lokaties kunnen komen voor arbeidsmigranten. De gemeente toont geen ballen en durft geen beslissingen te nemen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Arbeidsmigranten mogen wel werken, maar nergens wonen. Niet in bewoond gebied. Zijn het geen mensen dan?

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Laat de bedrijven die deze mensen hierheen halen ook zorgen voor huisvesting bij deze bedrijven

Geef uw reactie.

Wim Wijnhoven: oneens

De stelling is suggestief. Alsof wij, inwoners van Venray, deze mensen in de kou laten staan. Het zijn echter de (grote)bedrijven, die steeds meer willen produceren, die steeds verder uitbreiden, die ons alsmaar meer, meer, meer, voorspiegelen. Deze bedrijven willen aan de ene kant zo goedkoop mogelijk produceren en aan de andere kant zo weinig mogelijk kosten (huisvesting) maken. Door op ons gemoed te spelen (wij consumenten verlangen steeds goedkoper en meer) proberen ze de huisvesting op het gemeentelijk (ons) bordje te schuiven. We moeten ons niet laten leiden door valse argumenten en sentimenten. Als deze bedrijven willen uitbreiden, meer werknemers nodig hebben, dan zorgen ze daar maar zelf voor. Als ze dat dan niet goed doen, blijven die arbeidsmigranten vanzelf weg. (criminele misstanden zullen altijd blijven) Als bedrijven geen personeel kunnen krijgen, moeten ze zich eens af gaan vragen waarom dat zo is. Is de betaling niet goed? (niet hoog genoeg) Zijn de werkomstandigheden niet goed (genoeg)? Waarom moeten BURGERS wel de lasten maar niet de lusten van arbeidsmigranten dragen. Solidariteit? Waarom moet een klein dorp als Blitterswijck het juk van een hele regio dragen? Want het is echt zo, de arbeidsmigranten die in Blitterswijck (tijdelijk) wonen zwermen uit over de hele regio en...ver daarbuiten! Waarom zorgt niet elke regio (gemeente) voor zijn eigen arbeidsmigranten. Daar komt ook nog bij dat de noodzaak voor het aantrekken/tewerkstellen van arbeidsmigranten vaak niet aan te tonen is. Men breidt niet uit, schroeft de productie niet op, omdat dat noodzakelijk is, maar juist OMDAT er arbeidsmigranten hierheen gehaald kunnen worden en dat dat (nog) goedkoper is dan een productie overhevelen naar een ander land. Door het huidige beleid worden voorwaarden geschapen om de productie relatief goedkoop te verhogen en dus meer omzet, lees meer dividend voor de aandeelhouders, te genereren. Conclusie: verhoog de minimumlonen, laat ieder bedrijf dat wil uitbreiden zijn eigen boontjes doppen, maar laat de kleine kernen met rust!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Wim Wijnhoven : oneens

Perfect verwoord

Geef uw reactie.

Harold: eens reageert op Wim Wijnhoven : oneens

Zie ook de reactie van Harrold

Geef uw reactie.

anoniem: oneens reageert op Wim Wijnhoven : oneens

Alles wordt gedumpd in de kleine dorpen: zonneparken, arbeidsmigranten, logistieke hallen en ga zo maar door. Vaak verschillende bestemmingswijzigingen binnen 1000 meter van agrarisch/landelijk naar industrieel. Dit moet stoppen.

Geef uw reactie.

jb: oneens

De politiek laat eigen mensen al staan in de kou wat betreft huisvesting!

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Nee, ons eigen volk laten we in de kou staan. (Oneerlijke concurentie)

Geef uw reactie.

Pielhaas: oneens

De werkgevers en in de kielzog zakkenvullers als Otto workforce laten de Venrayse werknemers in de kou staan.
Wanneer ik het Venrayse centrum loop voel ik mij een buitenlander in het ooit zo fijne Rooy..
Genoeg is genoeg. Dat er maar meer sociale huurwoningen komen zodat deze groep niet in de kou blijven staan.
De logistieke branche knijpt mensen uit, hier is alleen een Oostblok medewerker nog van gediend en maar klagen dat de NL dit werk niet wil doen...

Geef uw reactie.

Peter: eens

Ik heb navolgende op de mail naar de redactie van deze site gezet.

Goede morgen,

Ik overweeg om niet meer een mening te geven en uw stellingen ook niet te lezen of ondersteunen in omgevingsgesprekken..

Waarom?
U laat een taalgebruik toe welke niets te maken heeft met mening of vrije meningsuiting. Dit is zeer beledigend. U geeft daar het platvorm voor zonder hier de fatsoensnorm toe te passen. U heeft ook geen duidelijke gebruiksregels gesteld.

Succes, maar dit is niet goed en gaat niet goed.

Peter Custers (u mag mijn naam weten. Niets annoniem schelden en beledigen)

Mocht u echt een goede onderbouwing van een mening willen lezen. Kijk even naar de inbreng van Johanna.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Geef uw reactie.

Rooij: oneens

wij moeten gvd 3 jaar of langer wachten op een woning. maar .... krijgen het dan wel. eerst eigen inwoners voorzien.

Geef uw reactie.

Margriet: oneens

Kom eerst eens op voor onze ouderen die noodgedwongen thuis moeten blijven wonen. Totdat ze vallen en alles breken. En dan is er ineens een plaatsje ergens. Nadat ze eerst weken in een ziekenhuis doorbrengen. Daarom zijn de ziekenhuis overvol. Allemaal hoogbejaarde (demente) bejaarden. En niet te vergeten mijn dochter van 25 die graag een huis wil huren en al vijf jaar op de wachtlijst staat.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is bij de gekken af! Onze ouderen en zieke kunnen niet eens fatsoenlijk geplaatst worden. Er bestaat zgn geen urgentie meer voor deze doelgroep.Sommige kunnen niet eens meer de deur uit, naar boven of beneden om te slapen of douchen. Dit onder het mom van “zelfredzaamheid”. Bah, Doe daar eerst naar eens iets aan!!

Geef uw reactie.

Bert : eens

Heel Nederland en Venray maakt gebruik van Oost-Europese arbeidskrachten. Als we die mensen fatsoenlijke huisvesting bieden gaat het hun en ons beter. En misschien gaan we dan eindelijk weer eens beschaafd overleg plegen zonder anderen direct voor rotte vis en dergelijke uit te maken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

We hebben er genoeg hier in Venray arbeidsimigranten krijgen overal huizen hier en wat wordt er voor de ouderen hier in Venray gedaan niks bejaardenhuis dicht de ouderen zoeken het maar uit eem eens een voorbeeld aan Drenthe prachtige huisjes voor ouderen in mooie omgeving dat kan hier ook maar nee anderen gaan voor en dan Otto ze krijgen het allemaal klaar chalets hun mogen er in wonen maar wij als gewone ned niet ik erger me kapot dat immigranten overal voorrang krijgen wij ouderen hebben ons hier kapot gewerkt maar als je iets nodig hebt is er niks schandalig

Geef uw reactie.

Van Soest: oneens

We moeten eens ophouden met de burger alles door de strot te duwen. Deze arbeidsmigranten werken niet in de landbouw maar komen dankzij meneer Van Gool allemaal via Otto in de logistiek te werken. Er is maar 1 iemand die hier de vruchten van plukt en dat is Van Gool zelf! De hardwerkende Nederlander moet ineens genoegen nemen met hetzelfde loon als een migrant, maar komt vaak niet meer aan de bak want Otto trekt de buitenlanders voor. Sluit je ogen hier niet voor. Otto wordt slapend rijk, pakt veel geld af van de arbeidsmigranten en de burgers van Venray worden tegen elkaar opgezet door stellingen als deze.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Van Soest : oneens

Helemaal mee eens die krijgt alles voor elkaar schandalig

Geef uw reactie.

Pielhaas: eens reageert op Van Soest : oneens

Klopt helemaal

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens reageert op Van Soest : oneens

Helemaal mee eens.
Eigen mensen komen niet eens meer aan de bak

Geef uw reactie.

anoniem: oneens reageert op Van Soest : oneens

En zo is het ! Elke Venraynaar weet inmiddels hoe de hazen lopen in Venray.

Geef uw reactie.

Huubke: oneens

Mensen die hier komen werken moeten ook een goed onderkomen hebben. Laat ze blijken dat ze welkom zijn wie goed doet doed ontmoet.

Geef uw reactie.

Vd Ven: oneens reageert op Huubke : oneens

Huubke zet je roze bril eens af

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Netherlands first....own people first...

Geef uw reactie.

J.L.: eens

Telkens als we een beroep doen op de bevolking om arbeidsmigranten te huisvesten komen er bezwaren. Huisvesting prima maar not in my backyard is het parool.

Neem een voorbeeld aan Oostrum waar diverse instellingen gevestigd zijn; waar nauwelijks protest komt. Zo hoort het.

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

AZC WEG ERMEE.
Niet in Venray.

Geef uw reactie.

Piet: eens reageert op Anoniem : eens

Heuy

Geef uw reactie.

Rob de Weert: eens

Het is stuitend hoe wij met deze MENSEN omgaan. We behandelen ze als criminelen, als minderwaardige wezens en als slaven. Natuurlijk zullen er problemen zijn, maar nu wordt een heel grote groep goedwillende en hardwerkende mensen weggezet als overlastgevend. We hebben deze mensen hard genoeg nodig!

Geef uw reactie.

Leo: oneens reageert op Rob de Weert : eens

Neem er lekker een paar in huis op. Zal je vrouw ook blij mee zijn.

Geef uw reactie.

jb: oneens reageert op Rob de Weert : eens

Onze eigen mensen moeten voorrang krijgen. Hoezo hard nodig? Er ziien nog genoeg mensen thuis in ww of bijstand die wel kunnen en willen werken. Maar vaak politiek netjes een afwijzing via een werkgever krijgen, want eigenlijk zijn ze te oud.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Gemeente Venray laat zijn eigen burgers in de kou staan. Wonen Limburg verkoopt alle sociale huurwoningen in plaats van dat ze er iets aan opknappen, doe er verdomme wat aan.

Geef uw reactie.

Trudy: eens

Misschien mogen of moeten we in de beoordeling de relatie van onmisbare arbeidskracht eens loslaten. Waarom? Omdat wij dan zonder aanname vooraf een mening geven. Gewoon als mensen hier naar kijken.
Ben je van mening dat dit niet mogelijk is, dan verwijs ik graag naar de reacties uit Leunen na een commissielid van SV een uitspraak liet opschrijven die onjuist bleek te zijn. Het kwam neer op insinuaties, stemmingmakerij of partijpolitiek en daar gingen behoorlijk wat inwoners van Venray in mee. Naar later bleek waren er de nodige onjuiste aannames en ik heb niet gezien dat iemand op zijn of haar soms beledigende uitspraak terug kwam.
Dus: Ja. Wij laten ze aan hun lot over. Prooi van huisjesmelkers of hoe je ze ook zou willen noemen. Dit is niet iets van de laatste tijd. Dit is al jaren aan de gang en omdat hier niet is ingegrepen lijkt de gemeente nu machteloos. Ze zijn afhankelijk van particuliere initiatieven.

Geef uw reactie.

M: oneens

We doen al genoeg en we kunnen met ons kleine kikkerlandje niet de hele wereld redden. Kijk eens eerst kritisch naar de huisvesting van de Nederlanders zelf.

Geef uw reactie.

Trudy: oneens reageert op M : oneens

Dit kunt u toch niet menen? We hebben het over een gedragsprobleem in ons dorp en u legt het probleem in Nederland neer. Ik zie u morgen wel op het sla-veld om de kroppen te snijden. Kunnen we het er nog eens over hebben.

Geef uw reactie.

John: eens

De arbeidsmigranten vormen bijna een onmisbare schakel in ons logistieke systeem. We maken allemaal gebruik van de bol.com’s, daar hoort goede huisvesting tegenover te staan van de mensen die daar vaak ‘s nachts werken.

Geef uw reactie.

Rob: eens

De stelling is volkomen juist, als je de reacties leest schrik je, men mag wel s'nachts voor ons in logistieke centra aan het werk, maar een beetje fatsoenlijke huisvesting geven is er niet bij.

Het plaatsen van 4 - 6 mensen in een stacaravan is niet bepaald menswaardig.

Er zijn betere opvangmogelijkheden voorhanden maar "overlast" zoals afval is dan een reden dat niet te gebruiken.

Overlast door afval .... gaan we de Macdonalds ook sluiten omdat vier kilometer van macdonalds vandaan - of daar waar het op is - de afval wordt weggegooid?

Voor die mensen die roepen "ze pikken onze banen" er zijn 250.000 mensen werkloos en meer dan 450.000 migranten.

Wat klopt er dan niet aan de kreet ze zitten op onze banen ???

Denk nog eens na!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Behandel deze mensen zoals jezelf behandelt wilt worden!
Deze arbeidsmigranten, zijn hard nodig, nu en in
de toekomst! Economisch én sociaal!
Indien ze maar een eerlijke kans krijgen voor verblijf en/of
integratie!
Helaas is er (o.a. in Leunen) te véél koudwatervrees!

Geef uw reactie.

H. Loonen: eens

De wethouder staat vooraan als er weer een logistiek bedrijf naar Venray komt om ze welkom te heten. De arbeidsmigranten mogen echter nergens wonen en dreigen zelfs op straat te worden gezet door het college van B&W. Het gaat de politiek blijkbaar alleen om winst bij de verkiezingen

Geef uw reactie.

Henk: eens

we laten ze wel voor ons werken, maar daarmee zijn we niet klaar want we hebben ook onze verantwoordelijk
vind de Hoeberd mits het kleinschalig word een goede oplossing

Geef uw reactie.

Bert: oneens

Er zijn al grote initiatieven uitgewerkt waardoor al vele plaatsen de huisvesting is verbeterd. Maar er wordt nog niet aan alle behoeftes van woningen voldaan. En diverse initiatieven stuiten op grote weer stand.

Geef uw reactie.

Johanna: eens

Eens als je om je heen kijkt naar de Huisvesting etc., Clicko`s , overvol niet gebruikt, Handhavers die niets durven handhaven , voorzieningen en voorschriften die niet gehandhaafd worden
Maar wat gat er gebeuren als de economie ze niet meer nodig heeft, nog meer mensen naar de voedselbanken .
Migranten die zich hier als Gezin in een Huur of Koophuis vestigen prima maar zijn onze soc.wetgeving en voorzieningen daar al op voorbereid indien er mindere tijden aan komen .Waar worden de duurzame investeringen gedaan en waar wordt het verdiende Salaris heen gebracht naar die Heimat,...??
Het is nu al zo dat met het in Nederland meerdere/verdiende salaris de goedkoper werkende instantie in Polen in stand gehouden worden zo wel sociaal maatschappelijke, zorg en de gezondheidszorg en de industrie .
De voorbeelden van de migranten uit zuid Europa voor jaren terug, hebben nu hun positieve en negatieve effecten al duidelijk laten zien .
De afzonderlijke Cultuurinbreng door migranten is wel een teken voor de doorsnee Hollander om eens na te denken hoe wij onze eigen opgebouwde Cultuur verkwanselen . Het gaat nog iets te goed voor de beleid makende en doorsnee Hollander
Nog even, langer gedogen en we worden gast in eigen huis. Hoe verklaren we het verschil in Bruto uurloon van een loontrekkende met een Bruto/ Netto uurloon van een zelfstandige migrant Wie betaalt het verschil ? Ziektekosten , oude dag voorzieningen waar we nu al problemen mee hebben .

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Johanna : eens

Dank voor uw uitgebreide en gefundeerde mening, en sorry voor de reacties die niet ter zake zijn danwel zeer beledigend. Net zoals niet alle arbeidsmigranten overlast veroorzaken, zo reageren en denken ook veel inwoners van Venray niet op een onbehouwe soms onfrisse en aan domheid grenzende manier. Ik heb het nu niet alleen op reacties op uw onderbouwing, maar het geheel op deze stelling.

Wij HALEN arbeidsmigranten op uit HEEL Europa. Niet alleen uit Polen. Dat doen we al tientalle jaren.

Oh ja, voor de duidelijkheid op een annonieme reactie. Asielzoekers hebben niets te maken met de stelling over arbeidsmigranten. Niet echt slim van je. Sorry.

Misschien heeft u ook een mening over het wegkapen van woningen door beleggers die er vervolgens een AirB&B van maken. Dit plopt, maar ookniet relevant op deze stelling

Geef uw reactie.

jack: oneens

Als arbeidsmigranten naar Nederland komen is het hun keus , dus ook of ze hier blijven.
Ze k unnen altijd teru8g naar HUN THUIS.

Geef uw reactie.

Peter: oneens reageert op jack : oneens

Zie mijn bijschrift bij Johanna.

Geef uw reactie.

Paul W: oneens

We hebben al een pools centreparks op de stationsweg.
Ik mis nog een bulgaars, russisch, kroaats, serviers centreparks.
Onze eigen mensen komen niet eens meer aan de bak. De enige reden om deze mensen hierheen te halen is dat ze tegen een laag uurtarief willen werken.
Kijk maar naar dat huis wat er halverwege Merselo staat.
Onze eigen mensen kunnen simpelweg niet voor dat tarief werken omdat de lasten gewoonweg te hoog zijn.
Sorry, de migranten kunnen er niets aan doen dat wij zelf er zo’n zooitje van maken en dat er een paar handige Harries tussen zitten die de boel verder uitbuiten.

Vorig jaar mijn kinderen in paniek want ze dachten dat er inbrekers bij ons aan de poort zaten.
Ben toen gaan kijken en wat bleek.Er bleken 3 polen op de stoep te willen slapen omdat ze bij Otto niet meer terecht konden.

Nee, wat mij betreft de grenzen dicht en zorg maar eerst ervoor dat onze uitkeringsgerechtigden aan de bak komen.

Geef uw reactie.

Tom: oneens

We doen al zoveel. We kunnen niet alles. Hoeveel eigen mensen krijgen geen woning

Geef uw reactie.

Hans: eens

Willen jullie meer oosteuropese migranten of afrikaanse migranten? Behandel die mensen zoals jezelf behandeld wilt worden en hou eens een keer op met niet in mijn achtertuin, wetgeving geldt voor iedereen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

We hebben een personeels tekort er komen meer gepesioeneerden. Dit houd in of we gaan alles zelf aanpakken ook de mensen die nu van de socialedienst leven en doorwerken tot je 70ste of we laten ze toe en behandelen ze er ook naar.
Als wij naar een ander land emigreren willen wij toch ook goed behandeld worden en een goede huisvesting hebben.
Wel een kanttekening erbij crimineelgedrag niet tolereren dan is het wegwezen met aantekening voor alle Europeeselanden.

Geef uw reactie.

pp: eens

helemaal mee eens.!!!!
in deze wintertijd moet het werk buiten gewoon gedaan worden !!!
dat zijn die oost-Europeanen trouwens ook gewend.
gewoon in de kou laten staan dus !!
als ze dat niet willen, dan moeten ze maar weer vertrekken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

mensen die voor ons werken, moeten ook goed kunnen wonen met een dak boven hun hoofd.

Geef uw reactie.

Joke : oneens

Dat ze een fatsoenlijk onderkomen moeten hebben, daar zijn we het wel over eens.
Maar persoonlijk zit ik nu opgescheept met een aantal Poolse mannen naast ons, die ongetwijfeld hard werken, maar daarnaast veel overlast veroorzaken (geluidsoverlast, 5 parkeerplaatsen bezetten ipv 1 a 2, hele gesprekken s nachts buiten voeren onder ons slaapkamerraam, met name in de weekenden zich vervelen en ga zo maar door. Ons woongenot is na 21 jaar behoorlijk gedaald, om nog maar niet te spreken over het niet meer goed kunnen slapen.
Kortom: geen alleenstaande mannen in een rijtjeshuis plaatsen, maar misschien bij elkaar laten wonen op de Hulst (Conifeer)

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Joke : oneens

Eens met uw reactie. Zoals Johanna schrijft ontbreekt het aan daadkracht en handhaving en daarvoor moet u bij de burgemeester zijn als voorzitter van het college.

Maak gebruik van de BuiteBeter app en maak meldingen naar de gemeente.

Zie. https://www.buitenbeter.nl

Geef uw reactie.

Henriette: eens

Het is belachelijk om nog meer mensen naar hier te sturen, terwijl daardoor voor veel mensen die in de w.w zitten geen werk is. Hier zijn al genoeg arbeidsmigranten, waar wij in onze gemeenschap voor moeten betalen. Als o.a Otto zo graag wil verdienen aan deze mensen, dan moet hij ook maar zorgen voor hun onderkomen/huisvesting. Ik wil niet egoïstisch overkomen, maar waarom zijn hier voedselbanken? Niet uit weelde!!!!

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Ik denk dat we nu best mogelijkheden bieden voor arbeidsmigranten. Heb trouwens nog geen arbeidsmigrant gesproken over de kwestie. Weet dus niet of deze de huidige situatie zo slecht vind. Wellicht vullen wij NL-ers dit voor ze in?
Tot slot denk ik dat wellicht de meeste weerstand is tegen het grootschalig opvangen. Waarom deze mensen bij elkaar in een groot gebouw?
Verspreiden over diverse kleinere gebouwen/opvang zorgt voor betere integratie...?

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ze zijn wel goed om de vuile karweitjes op te knappen. Ze hebben recht op goede huisvestiging. Belachelijk dat inwoners zo’n invloed hebben dat initiatieven, oude melkfabriek, den Hoebert met oneigenlijke argumenten de grond worden ingeboord. Ze moeten zich schamen.

Geef uw reactie.

bezorgde inwoner van Venray: eens

Wat zijn we een meedogenloos keiharde maatschappij geworden. De bedrijven hebben enkel interesse in super goedkope arbeid. Goed voor het personeel zorgen hoort daar al lang niet meer bij, daar moeten ZE zelf maar voor zorgen. Een passende woning aanbieden voelt men niet als hun morele taak. Het dorp Leunen spant de kroon van a-sociaal gedrag in dit kader. Men durft zelfs te roepen (polenhotel melkfabriek) dat anders hun kinderen worden aangerand. Fatsoenlijke mensen zeggen dit niet, durven dat niet en schamen zich deze argumentatie te moeten lezen in Peel en Maas. Bah Leunen !!! Hoeveel arbeidsmigranten werken er in jullie dorp ? Schaam je !
En onze volksvertegenwoordigers dan, doen die niets ?
Nee, ze stemmen in met flexibiliteit en leggen lastige zaken, die hun cariere als wethouder zouden kunnen schaden, gemakkelijk naast zich neer. Huisvesting voor arbeidsmigranten moet iedereen oplossen, behalve de gemeente !
'In de kou laten staan' is dan ook niet de goede vraag !

Geef uw reactie.

WLRooy: eens

De Nederlandse samenleving is enigszins ziek. Wij willen dat onze kinderen een zo hoog mogelijke opleiding volgen terwijl ze het niet altijd aankunnen. Dus leveren we zelf geen vakkrachten meer uit onze eigen geledingen. Wij hebben dus de vakkrachten en seizoenarbeiders uit met name de oude Oostbloklanden nodig. Behandel ze dan ook gastvrij en niet zoals we de gastarbeiders in de jaren zestig behandeld hebben. We hebben als Nederlanders nu de mond vol over slavernij bij de zwarte pietendiscussie, maar we behandelen onze medemens in onze huidige tijd niet beter.

Geef uw reactie.

Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray ?

Er zijn in Venray veel arbeidsmigranten werkzaam. Het al reeds geruime tijd sluimerend probleem is echter de huisvesting van deze bevolkingsgroep.
In het recente verleden werd bij diverse voorgestelde locaties voor grootschalige opvang door omwonenden protest aangetekend.......

Lees verder