ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zwarte Piet moet zwart blijven !

donderdag, 25 oktober 2018 16:51 Zwarte Piet moet zwart blijven !

Uiteenlopende reacties over de huidskleur van pieterman.

In de maand november stond op de website Burgers van Venray een stelling over de huidskleur van zwarte piet.
De stelling was : Zwarte piet moet zwart blijven.
Dat dit ook in de landelijke media aanleiding was tot soms zelfs extreme uitwisseling van standpunten, bleek ook uit de reacties op deze Venrayse website.

Dat dit onderwerp in november zeer actueel was bleek overduidelijk uit het groot aantal personen die de site gedurende de hele maand hebben bekeken.
De stelling over zwarte piet op de website Burgers van Venray werd immers door meer dan 4500 personen bezocht. Van die unieke bezoekers hebben er 420 naast het uitbrengen van de stemkeuze ook hun eigen mening op de site laten vermelden.

Uit het merendeel van die reacties blijkt dat de huidskleur van zwarte piet eigenlijk geen punt van discussie is. De “eens” stemmers, met een respons van 86 % , zijn over het algemeen van mening dat een kinderfeest niet nadelig moet worden beïnvloed door een discussie over de huidskleur van zwarte piet.
De 14 % “oneens” stemmers verwijzen in de meeste reacties naar slavenarbeid in het verleden. Sommigen daarvan putten zich in hun motivatie soms extreem uit in de reden waarom zwarte piet niet meer past in de huidige tijd. Een enkeling daarvan plaatst dan weer reacties op de mening van “eens” stemmers die hem blijkbaar niet bevalt.

De grote groep personen die hun mening op de website hebben geplaatst gebruiken soms uiteenlopende argumenten in de reacties. Daarom is het aan te raden om al die reacties nog eens te bekijken en te vergelijken met de eigen mening.
Op de website Burgers van Venray kan men onder “vorige stellingen” alles nalezen.

Enkele reacties daaruit staan model voor de “rode draad” in de gebruikte motivaties.
Een tweetal ervan geeft dat duidelijk aan.

Pietervriend vindt dat Sinterklaas en zwarte Pieten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zwarte Piet is een deel van de traditie en heeft totaal niets te maken met racisme.
De hele discussie draait feitelijk om een heel kleine groep extremisten uit de "denk" hoek. Deze lui maken juist de kachel aan en daarbij komt ontzettend veel roet en zwartigheid uit een aantal schoorstenen.
Treurig dat zulke mensen niks beters te doen hebben.

Iris is het oneens met de stelling en vindt het Sinterklaasfeest een mooie traditie, echter zien kinderen geen verschil. Een zwarte piet gaat door de schoorsteen, eentje met vegen is gewoon wat minder vaak door de schoorsteen geweest en de witte....... die komen door de deur. Want niet iedereen heeft een schoorsteen.
Maar het is een kinderfeest en dat moeten/mogen de voor- en tegenstanders nooit vergeten.

Samenvattend verwijzen we naar de wijze woorden van Sinterklaas op zijn terugreis naar Spanje : “makkers staakt uw wild geraas”.

REACTIES

Makkers staakt uw wild geraas !

De Sinterklaastijd is immers weer in aantocht.
Ontbrandt er dit jaar opnieuw een discussie over de huidskleur van zwarte piet ?
Voor een kinderfeest is dat een onwaardig gedrag van zowel de voor- als tegenstanders.

Een zwarte- of een roetveeg-piet.
Bij......

Lees verder