ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Venray heeft een digitaal museum.

donderdag, 03 april 2014 18:00 Venray heeft een digitaal museum.

Hoge waardering voor het digitale museum van Venray.

Gedurende de maand april heeft op de website Burgers van Venray een stelling gestaan over RooyNet. De meer dan 500 bezoekers van deze pollingsite konden aangeven of ze het eens dan wel oneens waren met de stelling “ RooyNet is veel meer dan een digitale informatiebron”.

Van de meer dan 350 unieke bezoekers die de site bezochten hebben er 103 personen een stem uitgebracht. Van de 350 unieke bezoekers geeft 88 % aan dat men het eens is met de stelling. De overige 12 % denkt daar blijkbaar anders over. Opvallend is dat van de “oneens”-stemmers, er helemaal niemand gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om te motiveren waarom men het ermee oneens is.
Uit de motivaties van de “eens”-stemmers blijkt dat men vooral van RooyNet weet te waarderen dat de geschiedenis van Venray op deze wijze wordt bewaard en voor iedereen thuis kan worden bekeken.
Een aantal bezoekers van de site had nog niet eerder van het bestaan van RooyNet gehoord. Waarschijnlijk is dat bij veel Venraynaren het geval, reden waarom men aangeeft dat er veel meer aandacht in de publiciteit aan RooyNet moet worden gegeven.
Enkele van de vele reacties zijn hierna opgenomen.
Sip van Goinga schrijft :
Rooynet geeft veel meer diepte dan een statisch museum : wat je tegenkomt is veel persoonlijker, dichterbij, voelbaar, want je proeft gewoon de sfeer binnen de Venrayse samenleving in vroeger tijden.
Twan Jacobs vindt :
Historie is een prachtig iets. Als je je erin verdiept wordt het alleen maar leuker. Fijn dat alles nu veilig gesteld wordt voor de toekomst, maar tegelijkertijd jammer dat er ook al zoveel verloren is gegaan. Hopelijk slaat het virus over op de jeugd zodat dit in de toekomst gewaarborgd blijft.

Alle reacties op deze stelling kunnen op de website nog worden nagelezen door op de site te kiezen voor “vorige stellingen”. Dat geldt overigens ook voor alle voorgaande stellingen die de afgelopen jaren aan de bewoners van de gemeente Venray zijn voorgelegd.
 

REACTIES

bart.lemmen@cmenp.nl: eens

Belangrijk dat de geschiedenis bewaard blijft.

Geef uw reactie.

May Volleberg: eens

Graag nodig ik de mensen die op de knop "Oneens" hebben gedrukt uit, om mij te laten weten waarom ze deze mening hebben. We zouden deze onderbouwing mee kunnen nemen in de ontwikkelingen voor een eventuele vernieuwde website van RooyNet.

Geef uw reactie.

Truus Fleuren-Hermans: eens

De geschiedenis van Venray moet worden bewaard voor ons nageslacht. Het zal mooi zijn als je op termijn van zaken kunt zeggen: de geschiedenis herhaalt zich of dit is duidelijk een vervolg op..... Enz. Dit zul je nooit kunnrn zeggen als er geen mensen zijn die zich voor de herinneringen inzetten. Chapeau voor alle vrijwiligers!

Geef uw reactie.

HENK: eens

Fantastisch om zo`n overzicht en geschiedenis over Venray te kunnen inzien!

Geef uw reactie.

Rick: eens

RooyNet is een soort collectief geheugen van wat al geweest is. Ook staan hier dingen op wat nooit mag worden vergeten.

Geef uw reactie.

Frans: eens

Hierop staat al onbeschrijfelijk veel op, en het betrekken van de kerkdorpen en alle verenigingen werkt hier zeker aan mee. Prachtige site , proficiat

Geef uw reactie.

burger venray: eens

het is een prachtige vastlegging, maar ga niet alles van vroeger idealiseren. soms wat overdreven en gezocht. de historie is goed om vast te leggen.

Geef uw reactie.

S. Janssen: eens

Rooynet bevat veel meer dan wat menigeen weet. Complimenten zijn zeker terecht!

Geef uw reactie.

Ad Swinkels: eens

Ik ben het helemaal met de stelling eens. Op Rooynet is zoveel te beleven dat je er stil van wordt. Het is geen mueseum, maar je vindt er van alles.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Een archief wat leeft biedt mensen herkenning en daarmee herinneringen. Dat is veel meer dan alleen informatie!

Geef uw reactie.

Joan: eens

Rooynet is een belangrijke informatiebron om gegevens over Venray en de samenleving te vinden. Met name voor de cultuurhistorie is Rooynet een belangrijke bron.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

rooynet is een bijzonder platform waar de historie van Venray en dorpen op een leuke manier zijn weergeven , en veel mensen maken gebruik van de website.

Geef uw reactie.

Harrie Zegers: eens

Zie het verleden van Venray en verbaas je over de rijke geschiedenis.

Geef uw reactie.

Lucien Peeters: eens

Rooynet is een heel bijzonder platform waar de Historie van Venray en dorpen op een leuke manier zijn weergegeven. Inmiddels maken veel mensen gebruik van de website, maar dat zouden er wat mij betreft nog veel meer moeten zijn. Een stukje historische kennis over je eigen woongebied voegt wat mij betreft echt wat toe

Geef uw reactie.

hans janssen: eens

Rooynet laat ook zien hoe Venray zich ontwikkeld heeft van agrarische gemeente tot een gemeente waar industrie en moderne media werkgelegenheid bieden aan velen.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Prachtige digitale informatiebron van de Venrayse historie.

Geef uw reactie.

wim raedts: eens

Heel goed initiatief. Biedt mensen zoals mij met familie-achtergrond in Venray mogelijkheid op afstand, in mijn geval vanuit Dordrecht, geïnformeerd te worden over geschiedenis en ontwikkelingen van Venray.

Geef uw reactie.

F.L. Vogelzangs: eens

Heel veel informatie te vinden.

Geef uw reactie.

Bernie van Lierop: eens

Naast de digitale informatiebron biedt Rooynet veel informatie over de gegevens van ons mooie Venray. Door deze beelden kan de jeugd (en dus de toekomst) van ons Venray veel informatie verkrijgen.

Geef uw reactie.

Sjeng Smits: eens

Venray wereldwijd op de digitale kaart dankzei en met dank aan alle RooyNet vrijwilligers. We gingen voor mooi, het werd prachtig.

Geef uw reactie.

john dircks: eens

Ik woonde 40 jaar in Venray van 1959 tot 1999 in die tijd veranderde Venray en ook zijn kerkdorpen. Venray is nog steeds in beweging en veranderd ook nu met de tijd. Het is leuk om mensen en omgeving terug te zien in het tijdsbeeld. Rooynet houdt dit vast en laat alle facetten zien en dat is fantastisch.

Geef uw reactie.

Marlie: eens

Ik prachtige plek om de geschiedenis van Venray op te zoeken en te vinden. Maar ook van personen, familieleden waarvan je vaak alleen de naam eens hoorde, krijgen een gezicht. Ik heb op Rooynet.nl een persoonlijke collectie kunnen maken waar ik alles wat ik al gevonden heb opsla en steeds weer snel kan bekijken en aanvullen met nieuwe gevonden informatie die voor ons zo belangrijk is.

Geef uw reactie.

Henk Jacobs: eens

het laat het verleden herleven b.v smid lucassen ??? ongeveer op de plaats van de schouwbug doet me denken aan rooi iedereen kende de meeste venraenaren.

Geef uw reactie.

Hans van Meijel: eens

Het verleden beleven in het heden, gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig.

Geef uw reactie.

Gerrit Reintjes: eens

informatie bron van het verleden

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Mooi om zo de geschiedenis van Venray te bewonderen!

Geef uw reactie.

Peter Teeuwen: eens

Rooynet biedt veel mensen een mooi gezicht op de rijke historie van Venray!! Daarnaast houdt het al een aantal jaren een groot aantal vrijwilligers/hobbyisten van de straat om hun Rooynet telkens een stap verder te brengen!! Hulde en ik hoop dat er nog veel meer mensen Rooynet mogen vinden!!!

Geef uw reactie.

Harry Frencken: eens

Het is een geweldig pr-middel en biedt de bezoekers uitgebreide informatie over de rijke historie van Venray en haar kerkdorpen. Ook is het een uniek middel voor de aangesloten verenigingen om zich digital te presenteren. Compliment aan zij die zich hier voor in zetten !

Geef uw reactie.

Lia Jansen: eens

We zijn gedurende de wintermaanden samen met Rooynet bezig geweest het archief van S.V.Venray te digitaliseren. Wij als vrijwilligers hebben dat met veel plezier gedaan. Je hoort dan ook welke verhalen er los komen. Mooi! Op deze manier kan straks iedereen genieten van de historie van onze voetbalvereniging, terwijl nu alles ergens opgeborgen ligt in een kast waar niemand bij kan.

Geef uw reactie.

Twan Jacobs: eens

Historie is een prachtig iets. Als je je er in verdiept wordt het alleen maar leuker. Fijn dat alles nu veilig gesteld wordt voor de toekomst, maar tegelijkertijd jammer dat er ook al zoveel verloren is gegaan. Hopelijk slaat het virus over op de jeugd zodat dit in de toekomst gewaarborgd blijft.

Geef uw reactie.

Sip van Goinga: eens

Rooynet geeft veel meer diepte dan een statisch museum : wat je tegenkomt is veel persoonlijker, dichterbij, voelbaar, want je proeft gewoon de sfeer binnen de Venrayse samenleving in vroeger tijden.

Geef uw reactie.

henk van Egmond eens: eens

het is altijd prachtig om terug te kunnen grijpen in het verleden, dat doen we allemaal graag vooral als het om je eigen woon omgeving gaat en je wat ouder word, prachtig

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Omdat Rooynet het verleden van ons Venrayenaren bloot legt. Gegevens die tot nu toe in de bewuste lades van de Venrayenaren lagen te verstoffen zijn nu voor iedereen toegankelijk

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Mensen meer bewust maken van het "hoe en wat"in onze gemeente is altijd lovenswaardig. Geef veel meer ruchtbaarheid in de media aan dit initiatief. Ik had er nog nooit van gehoord. Succes !

Geef uw reactie.

j. linskens: eens

Voorwaarde is goede toegang en bereikbaarheid

Geef uw reactie.

ikke: eens

Nooit van rooynet gehoord

Geef uw reactie.

Joost: eens

Ik was tot nu toe niet eens op de hoogte van het bestaan van Rooynet en ik denk vele Venraynaren met mij.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Het is zeker de moeite waard om rooynet te bekijken en te promoten! Ook voor mensen die al langer uit Venray weg zijn, kunnen hier de site bekijken! Elke aanvulling is welkom op rooynet!

Geef uw reactie.

Bij het woord museum denkt u misschien aan een gebouw waarin belangwekkende zaken worden tentoongesteld. In Venray is dat gevestigd in het Venrays Museum, voorheen ’t Freulekeshuus, totdat de nieuwbouw op het Mgr. Goumansplein zal worden gerealiseerd.

In Venray is er echter ook een museum voor het bezoeken waarvan u helemaal niet meer......

Lees verder