ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Venray heeft een digitaal museum.

donderdag, 03 april 2014 18:00 Venray heeft een digitaal museum.

Hoge waardering voor het digitale museum van Venray.

Gedurende de maand april heeft op de website Burgers van Venray een stelling gestaan over RooyNet. De meer dan 500 bezoekers van deze pollingsite konden aangeven of ze het eens dan wel oneens waren met de stelling “ RooyNet is veel meer dan een digitale informatiebron”.

Van de meer dan 350 unieke bezoekers die de site bezochten hebben er 103 personen een stem uitgebracht. Van de 350 unieke bezoekers geeft 88 % aan dat men het eens is met de stelling. De overige 12 % denkt daar blijkbaar anders over. Opvallend is dat van de “oneens”-stemmers, er helemaal niemand gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om te motiveren waarom men het ermee oneens is.
Uit de motivaties van de “eens”-stemmers blijkt dat men vooral van RooyNet weet te waarderen dat de geschiedenis van Venray op deze wijze wordt bewaard en voor iedereen thuis kan worden bekeken.
Een aantal bezoekers van de site had nog niet eerder van het bestaan van RooyNet gehoord. Waarschijnlijk is dat bij veel Venraynaren het geval, reden waarom men aangeeft dat er veel meer aandacht in de publiciteit aan RooyNet moet worden gegeven.
Enkele van de vele reacties zijn hierna opgenomen.
Sip van Goinga schrijft :
Rooynet geeft veel meer diepte dan een statisch museum : wat je tegenkomt is veel persoonlijker, dichterbij, voelbaar, want je proeft gewoon de sfeer binnen de Venrayse samenleving in vroeger tijden.
Twan Jacobs vindt :
Historie is een prachtig iets. Als je je erin verdiept wordt het alleen maar leuker. Fijn dat alles nu veilig gesteld wordt voor de toekomst, maar tegelijkertijd jammer dat er ook al zoveel verloren is gegaan. Hopelijk slaat het virus over op de jeugd zodat dit in de toekomst gewaarborgd blijft.

Alle reacties op deze stelling kunnen op de website nog worden nagelezen door op de site te kiezen voor “vorige stellingen”. Dat geldt overigens ook voor alle voorgaande stellingen die de afgelopen jaren aan de bewoners van de gemeente Venray zijn voorgelegd.
 

REACTIES

Bij het woord museum denkt u misschien aan een gebouw waarin belangwekkende zaken worden tentoongesteld. In Venray is dat gevestigd in het Venrays Museum, voorheen ’t Freulekeshuus, totdat de nieuwbouw op het Mgr. Goumansplein zal worden gerealiseerd.

In Venray is er echter ook een museum voor het bezoeken waarvan u helemaal niet meer......

Lees verder