ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

donderdag, 06 maart 2014 17:00 Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Wat gaan wij merken van de door ons uitgebrachte stem ?

De gemeenteraadverkiezing is voorbij en het is weer rustig in het centrum van Venray .
De borden met aanplakbiljetten zijn weg, je ziet geen politieke partijen op straat hun best doen om in de gunst van de inwoners te komen en er worden geen flyers meer in de brievenbussen gestopt.
De stemmen zijn geteld, het aantal zetels per partij ligt vast en de coalitie om de gemeente te besturen in de komende vier jaren wordt duidelijk.

In de maand maart hebben de inwoners van Venray en de Kerkdorpen op de website Burgers van Venray kunnen aangeven of hun stem merkbaar van invloed is op het gemeentelijk beleid.
Gedurende die maand hebben in totaal meer dan 400 personen de website bezocht en het tweetal speerpunten van elke politieke partij kunnen beoordelen. Verreweg de meesten bezochten de site voorafgaand aan en op de verkiezingsdag.
Van het totaal aantal waren 270 unieke bezoekers, waarvan er ca. 70 daadwerkelijk een stem hebben uitgebracht.
De reacties waren nogal verdeeld; 61 % is van mening dat hun stem van invloed is op het beleid van de gemeente, terwijl maar liefst 39 % vindt van niet.
Mogelijkerwijs is dat laatste percentage gerelateerd aan de groep inwoners die ook niet gestemd hebben.
Het is natuurlijk te vroeg om te kunnen beoordelen of de partijen die het bestuur van de gemeente vormen, inderdaad gaan uitvoeren wat ze ons in de verkiezingstijd hebben beloofd.
Wat wellicht op korte termijn wel kan worden beoordeeld, is of de samenstelling van de coalitie en de verkiezingsprogramma ’s van die partijen borg zal staan voor een daadkrachtig bestuur van Venray. De burgers van Venray zullen de vinger aan de pols houden !
 

REACTIES

Bert: eens

Stemmen moet! Altijd. Al is het maar voor je gevoel van eigenwaarde... Niet stemmen en wel mopperen is geen optie.

Geef uw reactie.

Sjaak: oneens

Politiek blijft voor mijn gevoel ook lokaal veel handjeklap met hier en daar een vleugje eigenbelang.

Geef uw reactie.

Ad Swinkels: eens

Ik maak gebruik van mijn recht om te stemmen.Mijn nstem telt mee voor het totaal. Als ik niet stem heb ik later niks in te brengen of als je wilt niks te mopperen.Dus stemmen moet.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

maar we worden door de participeert steeds armer en daar moeten we tegen opstaan

Geef uw reactie.

Ben: eens

Zeker gaan stemmen. Al willen gemeenteraadsleden luisteren zijn ze vaak gebonden aan,provincie en/of rijk en als belangrijkste natuurlijk willen en kunnen is twee. Denk aan het geld. We horen helaas te vaak " daar is geen geld voor"

Geef uw reactie.

Louis: eens

ik heb het recht om te stemmen en daar maak ik gebruik van. Verder ben ik van mening dat Herman oneigenlijk gebruik maakt van deze pagina. Zijn keuze moet hij op 19 maart uitspreken en niet hier.

Geef uw reactie.

Herman: eens reageert op Louis : eens

De vraag is; hoever trek je deze stelling op? Ik ben het met je eens dat ik op 19 maart mijn keuze maak. Ik heb niet gezegd op wie ik ga stemmen; wel waarop niet.....ik ben het met jou oneens dat ik oneigenlijk gebruik maak van deze pagina. Ik trek deze stelling op zover het mij uitkomt. En dat is politiek correct.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Ik ben het met de SP eens dat het voor Venray wel eens goed zou zijn als het CDA eens in de oppositie kwam. Laat na zoveel jaren regeren op de automatische piloot andere partijen een kans geven. Het besef in Venray is er al jaren; nu nog de kerkdorpen. Ik hoop dat mijn stem bijdraagt aan een ander gemeentebeleid. Ik heb er deze keer alle vertrouwen in.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Maar alleen dan, als veel mensen dezelfde keuze maken als ik. Dus als je tevreden bent met het huidige beleid, dan stem je op de partijen die nu de baas zijn. Ben je niet tevreden dan stem je op een partij die nu in de oppositie zit. En als laatste: De Venrayse politiek wordt steeds belangrijker, zij bepalen straks hoe de zorg van je ouders maar ook kinderen met een rugzakje etc er straks uit gaat zien. Bijvoorbeeld dat wat bureau jeugdzorg nu doet, valt straks onder de gemeente.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Je hebt stemrecht, laat je stem niet verloren gaan.

Geef uw reactie.

Joost: oneens

Als de leden van de gemeenteraad ophouden met praten maar eens gaan poetsen, in goed overleg met deskundige ambtenaren, is er misschien hoop voor een gemeentebreed gedragen beleid.

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Niet stemmen is geen optie! Ik roep alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, en zeker hun mantelzorgers op, om te gaan stemmen op een partij die het meest voor hun belangen opkomt! Dit is essentieel, zeker nu er vele taken naar de Gemeenten gaan!

Geef uw reactie.

Wim: eens

Als ik vragen heb weet ik waar naar toe, met mijn probleem of vragen, dan heb ik misschien meer kans dat er iets opgelost wordt.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Altijd gaan stemmen, dat is een prachtig recht. Zeker nu er meer taken naar de Gemeente gaan is het heel belangrijk een stem uit te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de PvdA. Door deze partij komt de wijkverpleegkundige weer terug in de wijk. Een succes!

Geef uw reactie.

ton: eens

anders heb je niets te zeuren, maar luisteren kunnen de meeste politici niet.

Geef uw reactie.

ria: oneens

Ik ga wel altijd stemmen, maar of mijn stem gehoord wordt... Er moeten nu eenmaal compromissen gesloten worden met andere partijen, die moet je voor lief nemen niemand heeft de absolute macht (gelukkig) Jij alleen bepaalt op wie je gaat stemmen en niet stemmen is geen recht van spreken. Dus... allemaal gewoon gaan stemmen grotere kans dat je wel gehoord wordt.

Geef uw reactie.

Annelies: oneens

Ik ga altijd stemmen, echter heb ik geen idee waar de gemeenteraad zich mee bezig houdt.

Geef uw reactie.

Sip: eens

Altijd gaan stemmen ! Niet-stemmers hebben helemaal geen recht van spreken en zeker niet van klagen, protesteren of wat dan ook. Kies op een partij die (hopelijk) duidelijk is in zijn standpunten, waar je het mee eens kunt zijn. Blijkt later dat die partij die standpunten verlaat dan stem de volgende keer dus op een andere. Meestal heeft een goede partij ook een goede vertegenwoordiger/wethouder/gemeenteraadslid. Dit laatste is ook erg belangrijk !

Geef uw reactie.

Frank: oneens

Ik ga wel stemmen, maar ik zie de lokale politiek maar zelden. Ik vind ze ook slecht bereikbaar en hun verschillende standpunten zijn lastig te vinden. En dit terwijl de landelijke stemmingen in alle media uitgebreid belicht worden. Dat kan veel beter in Venray

Geef uw reactie.

Joan: eens

Niet stemmen is altijd dom. Je helpt hiermee de grootste partij in de gemeenteraad. Lokale partijen zijn niet gebonden aan landelijke regels voor politieke partijen.. Lokale partijen hebben maar een doel. Het gemeentelijk beleid bepalen

Geef uw reactie.

henk: oneens

ze maken afspraken met andere partijen die voor de verkiezingen niet bij de stemmers bekend worden gemaakt

Geef uw reactie.

Stefan: eens

Natuurlijk is uw stem belangrijk en een stem op een lokale partij is belangrijk, omdat deze niet gebonden zijn aan een landelijke partij. De lokale partners hebben genoeg aanspreekpersonen bij een landelijke partij, dus deze gedachtengang is onjuist. Een goede politicus in de Provinciale of Landelijke politiek staat open voor de mening van iedereen, dus niet alleen naar zijn eigen partij kijkende, dus ik zou echt zeggen ga stemmen en stem op een lokale politieke partij met daadkracht.

Geef uw reactie.

henk van egmond: eens

als jou stem naar een partij gaat met een goeie achterban dan zal je altijd je eigen stem herkennen en zal je ook met de partij overleg kunnen plegen over jou punt, maar je moet er wel wat moeite voor doen en dat is bij veel mensen te veel, dus dan niet mopperen maar ga stemmen

Geef uw reactie.

Bert: oneens

Ik vrees een veel te grote invloed van al die lokale partijen die niet kunnen terugvallen op de kennis en steun van grotere broer in den lande.

Geef uw reactie.

Joep Gielens: eens

Het maakt wel degelijk verschil op welke partij je in de gemeente Venray stemt. Om deze mening te onderbouwen hoef ik alleen maar naar de bijdragen van alle partijen te verwijzen. Zij hebben hun prioriteiten duidelijk op andere gebieden liggen. Wil je dat armoede actief wordt aangepakt, mensen het recht op zorg behouden en de gemeente afspraken met Wonen Limburg maakt om eindelijk iets aan de lange wachtlijsten voor een huurwoning te doen? Stem dan SP!

Geef uw reactie.

Koos: eens

Niet stemmen betekent geen recht van spreken, dat coalities ontstaan ,daardoor afwijkingen van het partijprogram is jammer. Coalitie kan betekenen dat men spijt heeft een bepaalde partij gekozen te hebben.Kiesdrempel max. 3 groeperingen /partijen. De prestatie van wethouders en college vind ik cruciaal niet de kleur luisteren bottom up denken en werken.

Geef uw reactie.

Hennie: oneens

Sommige fracties leggen de raadsleden stemgedrag op en ontnemen zo hun vrije keuze(CDA) Ook de coalitievorming is geen afspiegeling van de stemuitslag. Er is teveel schijn van "koehandel " en achterkamerpolitiek en onvoldoende wil tot transparantie.

Geef uw reactie.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing halen de plaatselijke politieke alles uit de kast om de stemgerechtigde inwoners van Venray te behagen.
Er worden informatieavonden georganiseerd, er zijn huisbezoeken in bepaalde wijken, met haalt landelijke bekende politici naar Venray en leegstaande winkelpanden worden ingericht als campagnehuis.
Lees verder