ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De mening van BeePower Energie Coöperatie Venray

zondag, 01 juli 2018 23:06 De mening van BeePower Energie Coöperatie Venray

 

Steeds meer komen we tot de conclusie dat we een mooie aarde hebben gekregen om er met z’n allen op te leven. We moeten er voor zorgen dat we deze op een juiste wijze gebruiken en behandelen om deze weer door te geven aan een volgende generatie. Ook die generatie zal, net als wij, geleerd moeten hebben er zuinig op te zijn.
Daarnaast staat de technische ontwikkeling niet stil en kunnen we gebruik maken van nieuwe technieken, die onze oude verworvenheden kunnen vervangen. Nu oude technieken toepassen in bv nieuwe woningen is stappen achteruit zetten in plaats van vooruit.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we een steeds breder draagvlak krijgen waar DUURZAAMHEID als vanzelf sprekend wordt ervaren.
Duurzaamheid zal zich uitbreiden als een olievlek en in ons leven post vatten.

De stelling in onwaar als hiermee bedoeld wordt dat er altijd AARDgas nodig zal zijn. Nederland heeft een enorm goede infrastructuur op het gebied van aardgas, maar het gebruik van aardgas is niet meer opportuun. Het is echter, vanwege de bestaande infrastructuur wel degelijk interessant om te kijken naar alternatieven in gas die geen stempel drukken op het milieu en de woonomgeving van de mensen in Groningen, maar wel bruikbaar is met een geringe aanpassing in de infrastructuur. Je zou hierbij kunnen denken aan biogas (gas dat ontstaat door de vergisting van biomassa) of waterstofgas.

Dat we van het aardgas gaan afstappen in de komende jaren (decennia) lijkt echter wel duidelijk. De snelheid waarmee dat gebeurt zal grotendeels afhangen van de mate waarin het voor de burgers mogelijk wordt gemaakt om de benodigde investeringen hierin te doen en de mate waarin de nieuwe mogelijkheden betaalbaar en betrouwbaar zijn.

In principe kan AARDgas volledig vervangen worden door elektriciteit.
Hierbij moeten wel een aantal kanttekeningen gemaakt worden
- Een elektriciteitscentrale werkend op gas of een andere brandstof zet warmte eerst om in stroom met een bepaald rendement . Vervolgens wordt de elektriciteit via kabels getransporteerd waarbij ook nog verlies optreed. In een warmwaterboiler kan de elektriciteit in huis omgezet worden in warmte. Het uiteindelijke rendement van dit totale procedé levert warmte op met een rendement van slechts ca. 30 - 35%. Dit staat in schril contrast met de HR-gasketels die, o.a. door rookgascondensatie, een rendement kunnen behalen van meer dan 100%.
- 80% van het gasverbruik is voor verwarming van huizen tijdens koude periodes. Juist in deze periodes is er geringe zonnekracht die omgezet kan worden in elektriciteit via zonnepanelen of warmte via heatpipes beschikbaar. Ook een techniek zoals de warmtepomp, die efficiënter elektriciteit in kan zetten in warmte, kan niet voorkomen dat de elektriciteitsvraag in de winter fors zal toenemen als alleen elektriciteit gebruikt gaat worden voor woningverwarming. Om aan de elektra vraag te kunnen voldoen tijdens deze pieken moet het elektranet verzwaard worden of er moeten grootte accupakketten lokaal geplaatst worden. Beide oplossingen zijn erg duur.
- Middels een warmtenet, waarbij grootschalig restwarmte uit de industrie toegepast wordt of op een centrale plaats duurzame warmte opgewekt wordt via geothermie of biomassaverbranding, kan een wijk of dorp gasloos gemaakt worden. Kleinschaliger kan het gasloos maken ook door het gebruik van biomassakachels voor woningen.

Rob in het Veld - Loeffen
Voorzitter

Gerelateerde artikelen

De mening van wethouder Carla Brugman

Lees verder

Enexis over gaslevering in de toekomst

Lees verder

In mijn woning zal altijd gas nodig zijn

Lees verder