ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de L.L.T.B., de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond.

maandag, 04 juni 2018 16:52 Standpunt van de L.L.T.B., de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond.

De LLTB is voorstander van de opwekking van duurzame energie. Windmolens behoren tot één van de mogelijkheden. Veel agrarische ondernemers passen reeds verschillende vormen van duurzame energie opwekking toe op hun bedrijven.
Zuinig ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt bij de opwekking van duurzame energie. Windmolens voldoen daar aan. Ze kosten weinig landbouwgrond en leveren veel energie.
Draagvlak voor windmolens is een aandachtspunt. Het oprichten van een energiecoöperatie waarbij een deel van de winst teruggesluisd wordt richting het gebied kan daarbij helpen zo heeft de praktijk bewezen.

Peter van Dijck, bestuurder LLTB-regio Noord-Limburg