ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Alcoholgebruik door jongeren

donderdag, 06 februari 2014 11:00 Alcoholgebruik door jongeren

Hersenschade door overmatig alcoholgebruik bij jongeren.

In de maand Februari hebben een groot aantal inwoners van Venray de website Burgers van Venray bezocht.
Daarop was dit keer de stelling : Jongeren miskennen hersenschade door alcoholgebruik.
Van diegenen die hun stem uitbrachten was 67 % het eens met die stelling. Van de groep stemmers die het ermee oneens waren, heeft maar een enkeling op de site ook vermeld waarom hij of zij die mening heeft. Hoewel erop was gerekend dat vooral veel jongeren zouden reageren op de website, blijkt dat vooral ouders hun standpunt geven.
Opvallend in vrijwel alle motivaties is, dat men het gevaar van juist het uitbundig alcoholgebruik bij jongeren als een moeilijk te veranderen probleem ziet.

Dr. Nico van der Lely - in ons land bekend als een autoriteit op dit gebied - vat het probleem als volgt samen : De risico’s worden nog steeds onderschat. De ouder die denkt dat men zijn kind wel een glaasje kan laten meedrinken, omdat zoon- of dochterlief op die manier binnenshuis verantwoord leert omgaan met alcohol, maakt een fout. Als een kind eenmaal gedronken heeft, staat de deur wagenwijd open om met vrienden nog meer te drinken. Jongeren hebben zelf ook niet door wat alcohol met ze doet. Volwassenen worden slaperig van alcohol en gaan zwalken. Jongeren blijven helder, zitten vol energie en blijven recht over een lijntje lopen tot ze ineens op het punt komen van een alcoholvergiftiging. Dan vallen ze om, raken daarbij vaak gewond of komen in het ergste geval in een comateuze toestand terecht.
Dr. van der Lely pleit zelfs voor een verhoging voor verkoop van alcohol aan jongeren tot 21 jaar zoals in Amerika. Na 23 jaar zijn onze hersenen immers pas volgroeid.

Op de website Burgers van Venray kunt u de diverse reacties op deze, maar ook op andere vorige stellingen nalezen.
Sarah is van mening dat vanwege een nog niet ontwikkeld deel van de hersenen, jongeren de consequenties van drankgebruik niet kunnen overzien.
De hersenen van jongeren zijn pas rond de 21e levensjaar volledig ontwikkeld. Een jongere is nog niet volledig in staat om oorzaak en gevolg in te zien omdat dit deel van de hersenen pas als een van de laatste delen ontwikkeld wordt. Hierdoor zie je vaak bij jongeren nog een "mij kan niks overkomen" houding. Ze kunnen er niks aan doen, het ligt aan de ontwikkeling van het brein!
Hans werkt dagelijks met jongeren van 16 - 24 jaar, en merkt dat jongeren hersenschade door alcoholgebruik miskennen. Het grootste gevaar zit echter in alcoholmisbruik. Hij is ook van mening dat de overheid te veel regels oplegt. Experimenteren hoort natuurlijk wel bij jongeren, maar het neemt niet weg dat te veel alcohol slecht is voor het nog niet geheel ontwikkelde brein van jongeren.

REACTIES

G. de Jonge: eens

De hersenen van de jongeren zijn nog in ontwikkeling. Doordat ze op jonge leeftijd al alcohol drinken worden de hersenen voegtijdig beschadigd en kunnen er op latere leeftijd veel problemen ontstaan.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Ze begrijpen niet dat dit op een later moment grote problemen kan geven, heel naïef. Beter voorlichting zou misschien helpen.

Geef uw reactie.

Elly C.: eens

ze zijn nu niet bezig met de gevolgen voor later, omdat ze de klachten nu nog niet voelen.

Geef uw reactie.

Henny van loon: eens

Zelf gesproken met jongere die alcohol dronk. Hij zei: ik heb toch genoeg hersencellen. Er mogen er wel een paar afsterven. Hij geloofde gewoon niet dat alcohol schade kon aanbrengen aan zijn hersencellen, terwijl hij toch een behoorlijke drinker was.

Geef uw reactie.

P. M. A. Lenards : eens

Ik heb er geen enkel probleem mee als jongere zo af en toe een biertje drinken. Maar te veel is te veel en dat geldt voor alles. Je moet jongere leren maat te houden en niet verbieden want dat werkt niet. Volwassen worden is een leer proces en dat duurt je helen leven . Men moet leren en leren om zijn eigen leven te leven. Alles verbieden werkt juist tegen zelf beslissen en dat moet men leren.

Geef uw reactie.

Sjaak Sluiters: oneens

Het zijn niet zozeer de jongeren maar de volwassenen die de gevaren miskennen. De afgelopen 10 jaren is de kennis over hersenschade door alcoholgebruik bij jongeren enorm toegenomen. Volwassenen kunnen of willen dit maar niet onder ogen zien en blijven dit uitdragen naar jongeren.

Geef uw reactie.

Joost: eens

Waarschijnlijk door het in groepsverband elkaar de loef afsteken in (vermeende) stoerheid worden de schadelijke gevolgen genegeerd. Ik vrees ook dat niet alle ouders op de hoogte zijn van zowel het alcoholgebruik van hun kind als de schadelijke gevolgen van het misbruik ervan. Een prima initiatief van de docenten van het Raayland College om zowel de jongeren als hun ouders te betrekken bij het invullen van het alcoholboekje vóór de carnaval. Bewustwording is stap één.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Werk dagelijks met jongeren van 16 - 24 jaar, en merk dat jongeren hersenschade door alcoholgebruik miskennen. Het grootste gevaar zit echter in alcoholmisbruik. Ben ook van mening dat de overheid te veel regels oplegt. Experimenteren hoort natuurlijk wel bij jongeren, maar het neemt niet weg dat te veel alcohol slecht is voor het nog niet geheel ontwikkelde brein van jongeren.

Geef uw reactie.

pim: eens

Helaas miskennen jongeren steeds meer gevaarlijke zaken , roken drugs alcohol criminaliteit etc etc. Helaas een trend van de huidige maatschappij

Geef uw reactie.

gerrit: eens

lijkt me nogal logisch, na al dat gezuip kan de jeugd die grijze hersencellen niet meer gebruiken waar deze voor gemaakt zijn !!! Gewoon doorzuipen dus, we hebben tenslotte ook gewoon domme mensen nodig in deze maatschapppij.

Geef uw reactie.

Annelies: eens

Jongeren hebben (nog) niet de mentale capaciteit om de gevolgen van hun handelen in te zien. Jongeren leren helaas proefondervindelijk, echter bij alcohol zijn vele hersencellen dan al beschadigd......jammer! Dus ouders, eerlijke en tijdige voorlichting!

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

In de laatste decenia is een geleidelijke tendens ontstaan om steeds vroeger en intensiever met gevaarlijke genotsmiddelen in contact te komen.Absoluut desastreus voor de hersenen van de vroeg jeugdige en de adolescent. Het is verstandig om "van boven af paal en perk" te stellen.Het lijkt mij wel zeer moeilijk om dit via de overheid te doen. Werk en verantwoording voor de ouders !

Geef uw reactie.

Joop: eens

Ik ben het eens met de stelling dat jongeren hersenschade onderschatten maar het is niet aan de overheid om de jeugd een alcoholverbod op te leggen. Ik zie dit als de zoveelste regel van betutteling. Heb zelf een zoon van bijna 17 die zwaar de pest in heeft hieromtrent. Hij dronk met mate. Ik ondersteun deze regelgeving niet en werk er derhalve dus niet aan mee.

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: oneens

Het zijn echt niet allen jongeren die zo denken. Als jongeren wil je ontdekken en experimenteren. Hoort bij de jeugd.

Geef uw reactie.

Anna: eens

Als je jong bent denk je dat je niets zal overkomen, en wat er in de toekomst gebeurt is ver weg. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en grenzen stellen!!

Geef uw reactie.

joan: eens

Er is hierover te weinig voorlichting gegeven .

Geef uw reactie.

Hennie Beelen: eens

Ouders zelf vaak ook alcohol drinkers zijn niet overtuigd en kunnen of willen dit dan ook niet aan de jeugd overdragen . De horeca wil binnen het beleid toch de jeugd binnen halen. De handhavers hebben tot 1juli het licht op oranje staan, voor veel jongeren en ondernemers groen.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Hoe waren wij zelf, wij wilden toch ook een pilsje of wat anders uit proberen en alles waar TE voor staat is niet goed! Hebben wij als ouders ook allemaal zo veel hersenschade opgelopen? Nederland komt om in alle regeltjes alles moet zus of zo! Bij alles en iedere stap moet je verder vooruit denken. Maar ook alles moet onderzocht en onderbouwd worden! Het RAD moest steeds worden uitgevonden! Anders blijft het niet rollen! Maar zo als met heel veel geboden en verboden, zal de ervaring het leren!

Geef uw reactie.

Joop: eens reageert op Margo : oneens

Margo, je hebt gelijk maar uit deze reactie kan ik niet concluderen dat het je het niet eens bent met de stelling of de JEUGD de gevaren van alcohol onderschat. Met de stelling ben ik het eens; de jeugd onderschat de gevaren, maar de met de regelgeving hieromtrent ga ik niet in mee. Deze bemoeienis is niet aan de overheid maar aan de ouders/voogd van deze betreffende groep.

Geef uw reactie.

Maarten: eens

Ondanks dat ik het eens ben met de stelling, vind ik niet dat alcohol gebruik verboden of beperkt zou moeten worden. Het is onderdeel van het opgroeien en jongeren leren dit alleen door het te ervaren.

Geef uw reactie.

Sarah: eens

Dit is volgens mij geen mening maar een feit! De hersenen van jongeren zijn pas rond de 21e levensjaar volledig ontwikkeld. Een jongere is nog niet volledig in staat om oorzaak en gevolg in te zien omdat dit deel van de hersenen pas als een van de laatste delen ontwikkeld wordt. Hierdoor zie je vaak bij jongeren nog een "mij kan niks overkomen" houding. Ze kunnen er niks aan doen, ligt aan de ontwikkeling van het brein!

Geef uw reactie.

Hersenschade bij alcoholgebruik door jongeren.

Sinds kort bestaat er een wettelijke regeling die de verkoop van alcohol aan jongeren onder 18 jaar verbiedt.
Mogelijkerwijs is dit nog niet bij iedereen bekend. Niet bij de jongeren zelf maar ook niet bij hun ouders. Of ze hebben er om een of andere reden geen boodschap aan.

Toen......

Lees verder