ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de gemeente Venray

maandag, 04 juni 2018 16:43 Standpunt van de gemeente Venray

De gemeente Venray heeft een opgave in de energietransitie. Om de doelstellingen te behalen is energiebesparing en grootschalige duurzame energieopwekking noodzakelijk. In het landschap krijgt dit zo mogelijk vorm door bijvoorbeeld de aanleg van zonneweides en windmolens. Het wordt dus steeds meer zichtbaar.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat alle mogelijke maatregelen worden ingezet en op voorhand niets wordt uitgesloten. Dus energiebesparing, zonne-energie, aardwarmte, restwarmte, biomassa en windenergie. In de komende collegeperiode wordt verder onderzocht en uitgewerkt welke maatregelen waar het meest effectief zijn en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. We houden hierbij de kansen voor de omgeving in het oog.

Martijn van der Putten, wethouder, o.m. duurzame energie en grootschalige opwekking.