ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied

zaterdag, 02 juni 2018 16:30 Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied

Het gaat ons nog niet voor de wind !

Gedurende de maand juni hebben de respondenten van de website Burgers van Venray gereageerd op de stelling : Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied.
De reacties liepen nogal uiteen : 65 % was het ermee eens en 35 % dus niet.
In totaal werden de artikelen op deze website door meer dan 1000 personen bezocht, waarvan er ca. 200 daadwerkelijk hun mening op de site hebben geplaatst.

De meeste eens-stemmers zijn van mening dat bij windmolens sprake is van horizonvervuiling, geluidoverlast en hebben een voorkeur voor zonnepanelen.
De oneens-stemmers geven aan dat er best enige vorm van overlast bestaat maar dat het niet opweegt tegen de voordelen die windmolens bieden t.o.v. zonnepanelen.

In het algemeen zijn de reacties zodanig dat we ons bewust moeten worden dat er in de toekomst onontkoombaar behoefte is aan schone energie, zowel van de zon als van de wind. Vanwege de verscheidenheid aan meningen die op de website zijn geplaatst, is het zeker aan te bevelen om die reacties nog eens na te lezen onder “vorige stellingen”.

L. Lempens vindt dat windmolens niet in het landschap passen, ze bieden geen structurele oplossing en hebben te weinig rendement!! Tip: reken eens met daadwerkelijk rendement tov opgesteld vermogen! Bedroevende cijfers... Liever zonne-energie, aardwarmte. Denk ook aan gezondheid omwonenden: trillingen, geluid, slagschaduw, woongenot, waardevermindering huis etc.... Bovenal onrust in de buurt bij mogelijke planvorming! Subsidie & (geringe) financiële tegemoetkoming kunnen niet opwegen tegen deze vorm van zware industrie!!
Theo vd Laar is het oneens en is van mening dat we moeten aan de toekomst moeten denken. Als er goed over nagedacht wordt kunnen windmolens zeker op een plaats geplaatst worden waar ze weinig last of hinder zullen veroorzaken.
Anny vindt dat windturbines niet in de leefomgeving horen te staan van mensen. Het kan de gezondheid schaden, het is horizonvervuiling, het brengt slagschaduw met zich mee en het rendement is minimaal. Zet ze in de zee daar heeft niemand last van.
Emma Palmen maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van bewustwording bij veel burgers v.w.b. klimaatverandering. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen dan zullen we daar allemaal (ja ook burgers) een intensieve bijdrage aan moeten leveren.
Alleen energie uit zon gaat ons niet helpen; daar is veel meer voor nodig.
Dat je er niet altijd vrolijk van wordt om windmolens op de achtergrond te hebben valt te bediscussiëren maar één ding is zeker.. .wanneer we blijven hangen in NIMBY (not in my backyard) gaat ons milieu er niet op vooruit en bereiken we niets. Het is een kwestie van wennen denkt ze.
Erik vindt dat Nederland altijd een land van windmolens is geweest. Vroeger deden ze dienst voor het droogmalen van gebieden of malen van graan. Nu moeten ze gaan draaien om energie te genereren.
Windmolens zijn tevens erg geschikt, omdat ze met een klein landoppervlak enorm veel energie opwekken. Daar zijn heeeel veel zonnepanelen voor nodig.
Hans van Kleef denkt aan een ander soort windmolen. Eenzelfde paal, maar dan met een spiraal rondom. vergelijk het met de "gek "op de schoorsteen. Waar blijft het onderzoek hiernaar? De spiraal wordt aangedreven door de wind en maakt veel minder lawaai dan een enorme propeller.

REACTIES

Kunnen wij van de wind leven ?

Onze regering heeft aangekondigd dat er in de komende jaren een zogenoemde
energietransitie moet gaan plaatsvinden.
Dat is het gevolg van een toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen.
De aardgaswinning in Groningen wordt binnen afzienbare tijd gestopt.
Nieuwbouwwoningen......

Lees verder