ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied

zaterdag, 02 juni 2018 16:30 Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied

Het gaat ons nog niet voor de wind !

Gedurende de maand juni hebben de respondenten van de website Burgers van Venray gereageerd op de stelling : Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied.
De reacties liepen nogal uiteen : 65 % was het ermee eens en 35 % dus niet.
In totaal werden de artikelen op deze website door meer dan 1000 personen bezocht, waarvan er ca. 200 daadwerkelijk hun mening op de site hebben geplaatst.

De meeste eens-stemmers zijn van mening dat bij windmolens sprake is van horizonvervuiling, geluidoverlast en hebben een voorkeur voor zonnepanelen.
De oneens-stemmers geven aan dat er best enige vorm van overlast bestaat maar dat het niet opweegt tegen de voordelen die windmolens bieden t.o.v. zonnepanelen.

In het algemeen zijn de reacties zodanig dat we ons bewust moeten worden dat er in de toekomst onontkoombaar behoefte is aan schone energie, zowel van de zon als van de wind. Vanwege de verscheidenheid aan meningen die op de website zijn geplaatst, is het zeker aan te bevelen om die reacties nog eens na te lezen onder “vorige stellingen”.

L. Lempens vindt dat windmolens niet in het landschap passen, ze bieden geen structurele oplossing en hebben te weinig rendement!! Tip: reken eens met daadwerkelijk rendement tov opgesteld vermogen! Bedroevende cijfers... Liever zonne-energie, aardwarmte. Denk ook aan gezondheid omwonenden: trillingen, geluid, slagschaduw, woongenot, waardevermindering huis etc.... Bovenal onrust in de buurt bij mogelijke planvorming! Subsidie & (geringe) financiële tegemoetkoming kunnen niet opwegen tegen deze vorm van zware industrie!!
Theo vd Laar is het oneens en is van mening dat we moeten aan de toekomst moeten denken. Als er goed over nagedacht wordt kunnen windmolens zeker op een plaats geplaatst worden waar ze weinig last of hinder zullen veroorzaken.
Anny vindt dat windturbines niet in de leefomgeving horen te staan van mensen. Het kan de gezondheid schaden, het is horizonvervuiling, het brengt slagschaduw met zich mee en het rendement is minimaal. Zet ze in de zee daar heeft niemand last van.
Emma Palmen maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van bewustwording bij veel burgers v.w.b. klimaatverandering. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen dan zullen we daar allemaal (ja ook burgers) een intensieve bijdrage aan moeten leveren.
Alleen energie uit zon gaat ons niet helpen; daar is veel meer voor nodig.
Dat je er niet altijd vrolijk van wordt om windmolens op de achtergrond te hebben valt te bediscussiëren maar één ding is zeker.. .wanneer we blijven hangen in NIMBY (not in my backyard) gaat ons milieu er niet op vooruit en bereiken we niets. Het is een kwestie van wennen denkt ze.
Erik vindt dat Nederland altijd een land van windmolens is geweest. Vroeger deden ze dienst voor het droogmalen van gebieden of malen van graan. Nu moeten ze gaan draaien om energie te genereren.
Windmolens zijn tevens erg geschikt, omdat ze met een klein landoppervlak enorm veel energie opwekken. Daar zijn heeeel veel zonnepanelen voor nodig.
Hans van Kleef denkt aan een ander soort windmolen. Eenzelfde paal, maar dan met een spiraal rondom. vergelijk het met de "gek "op de schoorsteen. Waar blijft het onderzoek hiernaar? De spiraal wordt aangedreven door de wind en maakt veel minder lawaai dan een enorme propeller.

REACTIES

Tom: eens

Weg met die onzin .het verpest de natuur en alles .en is nog schadelijker voor het milieu.de staal kost veel energie om het te maken .en heel veel beton is er voor nodig menssen word waker

Geef uw reactie.

Marcel: eens

Windmolens verstoren de rust. En nog veel meer.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Burger moet ongestoord kunnen leven!

Geef uw reactie.

Bart: eens

Deze horizonvervuiling is voor mij niet acceptabel

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Waste en horizon vervuilend.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Continu geluid waar je geen invloed op hebt
Stress verhogend rood licht verstoort ook biologische klok
Hinder van continu beweging geeft onrust
Allemaal niet goed voor lichaam en geest

Geef uw reactie.

Sjef: eens

Eens; denk aan de gezondheid v/d omgeving. Slagschaduw, trillingen, geluid... ziekmakend! Gewoon niet doen, bekijk eens de cijfers v/d zogenaamde rendementen :-(

Geef uw reactie.

Wim: eens

Er zijn andere mogelijkheden voor duurzame energie.
Laten we een paar jaar nemen om dit goed te onderzoeken, anders slopen we de molens al na circa 10 jaar

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windturbines zijn niks meer dan subsidie zuigende machines geproduceerd door de overheid om ons belastinggeld af te pakken zodat zij een uitkering van de Europese Unie krijgen. Kortom walg ik van de gemeentes die zich aansluiten bij deze oneerlijke vorm van politiek.

groetjes.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Waarom windturbines? Is er al gekeken naar alternatieven met meer opbrengst? Groen prima, maar wel realistisch & betaalbaar

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Niet doen, windmolens verstoren rust / uitzicht / gezondheid etc. Waarom? Hadden toch al een uitspraak vanuit CDA/Gemeente Venray?!!

Geef uw reactie.

Paul: eens

Er liggen voldoende plannen van windturbines om de doelstelling van 95 mw opgesteld vermogen te halen die de provincie heeft afgesproken met het rijk. Wanneer men daarna nog kiest voor meer windturbines zal het Limburgs Landschap voorgoed veranderen. Daarlangs zal men met windenergie geen enkele doelstelling halen omdat windenergie nooit een noemenswaardige bijdrage zal leveren aan onze energievoorziening. Ik pleit voor kernfusie, schone centrales, en zonne-energie . Zo creëer je een stabiele, schone , en betaalbare energievoorziening.

Geef uw reactie.

Erik Hegger: eens

Windmolens zorgen voor veel overlast (geluid, schaduw). Waarom windmolens als het ook met zonnepanelen kan.

Geef uw reactie.

Erik Hegger: eens

Windmolens zorgen voor veel overlast (geluid, schaduw). Waarom windmolens als het ook met zonnepanelen kan.

Geef uw reactie.

Joep: eens

Er zijn stallen en grote distributiecentra genoeg waar direct zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden.
Niemand die er hinder van ondervind.

Geef uw reactie.

David: eens

De windmolens maken een hels kabaal en ze zorgen ook voor een schaduw die steeds blijft draaien dit vind ik persoonlijk erg storend en het kabaal zal het mooie landschao en de natuur verstoren

Geef uw reactie.

Richard: eens

Eens. Er zijn namelijke andere/betere vormen van groene energie welke minder impact op naaste bewoners hebben.

Geef uw reactie.

Emy: eens

Eens, lelijke horizonvervuiling in een gebied waar het aantoonbaar te weinig waait om de beloofde rendementen waar te maken.

Geef uw reactie.

Kay: eens

Eens! Windmolens brengen ONRUST! Letterlijk & figuurlijk, dat bewijzen alle (helaas) reeds verrezen Windparken. Dus Venray, blijf bij jullie eerdere Raadsbesluit!

Geef uw reactie.

Fam. Aarts Ysselsteyn: eens

Er zijn vele betere alternatieven dan windmolens (denk aan dynamo`s in de zee de draaien d.m.v. stroming) die minder landschap vervuilend zijn en 24/7 stroom leveren.

Geef uw reactie.

Wilma Strijbos: eens

Het is inmiddels duidelijk dat deze
Turbines lichamelijke en geestelijke kwalen kunnen veroorzaken
De gemeente kan en mag dit niet laten gebeuren met hun burgers zonder verantwoordelijk te worden gesteld voor de gevolgen ervan .

Geef uw reactie.

H. Deters: eens

Los van de horizonvervuiling denk ik dat het geluid dat de molens produceren erg storende kan zijn voor de omgeving.
Er zijn volgens mij veel betere plekken te bedenken voor windmolens.

Geef uw reactie.

H. Baetsen: eens reageert op H. Deters : eens

Helemaal mee eens. Stimuleer zonnenpanelen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Door de grootte hebben de inwoners veel last vn de schaduw van de wieken. Ook verstoren ze het uitzicht, waardoor de waarde van de huizen dalen. En tot slot is er het geluidsoverlast.

Waarom zoudnmen we dan nog windmolens plaatsen als we ook zonnepanelen kunnen leggen? Gebouwen genoeg war ze op kunnen!

Geef uw reactie.

Elly de wit: eens

Windenergie verstoort ons woongenot. En wij zijn inmiddels energie neutraal door aanschaf zonnepanelen en warmtepomp. Genoeg bijgedragen lijkt me!
Geen windenergie!!!!

Geef uw reactie.

L. Lempens: eens

Onzin! Windmolens passen NIET in landschap, bieden geen structurele oplossing, te weinig rendement!! Tip: reken eens met DAADWERKELIJK rendement tov opgesteld vermogen! Bedroevende cijfers... Liever zonne-energie, aardwarmte. Denk ook aan gezondheid omwonenden: trillingen, geluid, slagschaduw, woongenot, waardevermindering huis etc.... Bovenal, ONGEVRAAGDE ONRUST in buurt bij mogelijke planvorming! Subsidie & (geringe) financiële tegemoetkoming kunnen niet opwegen tegen deze vorm van Zware Industrie!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Zet ze maar in zee daar is altijd wint en verpruts hier het landschap niet

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Een windmolen maakt n storend suizen geluid en er te weinig ruimte om hier geen last van te hebben er zijn toch nog andere manieren om electra op te wekken zoals zonnepanelen

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Angst voor alle negatieve aspecten van deze molens. Leefbaarheid in de buurt is met de molens volledig naar de haaien.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ernstige hinder voor bewoners ter plaatse!

Geef uw reactie.

M.Meulendijks: eens

Op zee is plaats genoeg.

Geef uw reactie.

A.J.L. Claassen: eens

Venray is een van de mooiste en groenste plekken in Nederland met de bossen en de Peel. Windmolens kunnen niet landschappelijk worden ingepast, veroorzaken slagschaduw, geluidhinder en verstoren de bijzondere natuurwaarden in en nabij de Natura 2000 gebieden. Mensen komen voor hun rust en de natuur hier op vakantie of komen hier wonen, ook op basis van het raadsbesluit dat windmolens niet passen in Venray. Dat kan niet zomaar worden teruggedraaid. Er zijn voldoende alternatieven met zonne-energie

Geef uw reactie.

Truus: eens reageert op A.J.L. Claassen : eens

Dan raadsbesluit kan blijkbaar wel worden teruggedraaid, sterker nog het is al teruggedraaid dankzij het CDA. Eerst roepen dat het niet rendabel is en dan roepen dat ze onontbeerlijk zijn. De Provincie kan nu het PIP ( provinciaal inpassings plan ) toepassen en daarmee de gemeente Venray buitenspel zetten. De provincie kan nu bepalen waar , hoeveel en wanneer er windturbines komen. ( net als in Venlo). De gemeente Venray kan dan zijn handen in onschuld wassen en de provincie de schuld geven. En de omwonende zijn zoals gewoonlijk weer de dupe.

Geef uw reactie.

Jac Matijsen : eens

Heb verkeerd gestemt ben het eens

Geef uw reactie.

Jac Matijsen: oneens

Ik vind het belangrijk dat ook in het buitengebied mensen moeten kunnen leven in alle rust. Als je ziet wat voor een lawaai windmolens maken en daarbij trillingen die we onderschatten laten we het maar niet hebben over slag schaduw. Waarde vermindering van woningen. Enz enz

Geef uw reactie.

Karin: eens

Het niet hoorbaar infrasoon geluid wordt vaak gevoeld als druk op oren, druk op het hoofd, of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn o.a. slaapverstorin , psychische problemen,vermoeidheid,pijn,stijfheid,diabetes,hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart en vaatziekte en hoofdpijn/migraine. Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie, het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenhuis voor problemen. Niet doen dus..

Geef uw reactie.

Erik Couwenberg : eens

Windmolens geven overlast en verstoren het beeld in het landschap. Een windmolen past daar waar geen mensen werken en wonen. Volgens mijn mening 8n de zee of in de polder.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

jdg: eens

,

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

/

Geef uw reactie.

PV: eens

.

Geef uw reactie.

JW: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

MD: oneens

het probleem volgens mij is gewoon dat er geen draagkracht is binnen de gemeenschap. Waarom zal ik iemand iets laten plaatsen waar ik niets aan heb? Laat de windmolens gewoon gebouwd worden als een burgerinitiatief, gefinancierd door burgers voor burgers, en de (financiële) opbrengst ook direct ten goede komen aan burgers (ipv grote energieleveranciers) . Binnen de kortste tijd zullen er veel meer voorstanders dan tegenstanders zijn.

Geef uw reactie.

Karin: eens reageert op MD : oneens

Wat heb ik aan burgerparticipatie als ik zelf de windturbine moet financieren vervolgens mijn huis met 30% daalt en dan ook nog de overlast moet dragen. Mijn gezondheid is niet te koop nu niet en nooit niet.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eens

Geef uw reactie.

Mario Swinkels .: eens

Ik vind dat windturbines niet in ons landschap passen. Ze zijn veel te groot & staan te dicht bij huizen (straal van 2 km vrij rond windpark!). De opbrengst is veel te laag met een rendement van 20 % per opgesteld vermogen, weinig co2 reductie volgens de CBS in Duitsland. Aantasting van woongenot , slagschaduw , geluidsoverlast en een te kleine vergoeding voor de omgeving (deze is maar voor 15 jaar dan houdt de subsidie op). Projectontwikkelaars kopen handtekeningen en informeren de omgeving niet, ze verschuilen zich achter de NWEA gedragscode voor de windbranche, deze is niet ondertekend door b.v. Stichting Eigen Huis of NLWOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) en overheid, dus "slager die eigen vlees keurt"?!!! Tot slot, men heeft het zo vaak over de voetprint??? Wie kan mij vertellen hoeveel men niet mag reizen, autorijden enz. om de co2 reductie van 1 turbine terug te verdienen????

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Liever zonnepanelen. Minder overlast, geen horizonvervuiling.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik zie meer in zonne-energie. Waarschijnlijk ook minder weerstand tegen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Hier zijn we veel te dicht bevolkt voor. In Frankrijk en Duitsland gaat dat nog, daar hebben ze nog ruimte. Natuurlijk moeten er alternatieven komen voor fossiele brandstoffen en moeten we met onze tijd mee, maar dit is niet de oplossing. Ik ben het eens met de zonnepanelen. Grote daken genoeg in de regio.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Lelijk en slecht voor de gezondheid. Leg alle stallen maar vol met zonnepanelen! Beter voor iedereen!

Geef uw reactie.

Richard Jenniskens : oneens

We zullen met de tijd mee moeten!

Geef uw reactie.

Theo vd Laar: oneens

We moeten aan de toekomst denken.
Als er goed over nagedacht wordt kunnen ze zeker op een plaats geplaatst worden waar ze weinig last of hinder zullen veroorzaken.
In Neer staan ze ook op een mooie plaats wat past in de natuur.

Geef uw reactie.

klap van de molen: eens reageert op Theo vd Laar : oneens

In Neer staan veel kleinere windturbines dan de huidige van 200 m tot 240 m hoog. Daar staan ze redelijk ver van woonbebouwing af.
De Landesregierung van de deelstaat Bayern in Duitsland heeft in november 2014 bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn (dit dus in afwijking van de Duitse norm). Dus bij een windturbine van 200 meter, 2 kilometer.
Polen heeft in juli 2016 ook bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn.
Als er in Venray geen ruimte is dan is er geen ruimte . meer info http://www.actiegroepwindturbines.nl (Venlo Blerick)

Geef uw reactie.

P. van Meijel: eens

Onrendabel, te lage opbrengst. Vervuiling van de horizon!

Geef uw reactie.

R v.d kroef: eens

Gezoem van de wieken.
Landelijk schoon wordt verpest. Ik woonde eerst in de flevopolder en had vroeger een landelijk vergezicht totdat de windmolens er kwamen. Als je nu door de polder rijdt , dan zie je waar je ook kijkt windmolens.
Tevens is het voorgekomen dat wieken afbraken en voor gevaarlijkke situaties zorgden.
Zet ze maar in zee buiten zicht.

Geef uw reactie.

Martijn: oneens

Groene energie!

Geef uw reactie.

Simone: oneens

Er vanuit gaande dat ze niet geplaatst worden 'naast' een woonhuis, vind ik het erg goed om groene energie op te wekken. We vervuilen onze aardbol al genoeg met alle uitstoot van vervuilende stoffen. Laten we ook eens gebruik maken van het geen onze aarde gratis te bieden heeft!

Geef uw reactie.

Lotte: oneens

Het verstoord niet de rust. Wij moeten naar onze toekomst kijken en naar de toekomst van onte (toekomstige) kinderen en kleinkinderen. Laten wij voor hun de wereld een stukje mooier maken.
Daarnaast kan ik echt genieten van windmolens. Ik vind ze prachtig en zeker niet storend. Ze mogen er gerust 1 in mijn achtertuin zetten.

Geef uw reactie.

Jeroen van Well : oneens reageert op Lotte : oneens

Ik zou dan zeggen zet er zonneanelenbank neer

Geef uw reactie.

Classens: eens

Veel plaatsen waar ze al geplaatst zijn is er spijt dat ze neergezet zijn. Omdat ze veel geluid maken en omdat het te weinig energie terug geeft. Dit is een bewezen feit. Zet ze op plaatsen waar meer wind is als hier.

Geef uw reactie.

Ine: oneens

Helemaal afhankelijk van waar ze geplaatst worden!

Geef uw reactie.

R.H.: eens

Gezondheid is een groot goed. Onnodig risico's nemen zonder dat je exact weet wat dit voor invloed heeft op de gezondheid moeten we niet willen.
Windmolens kunnen we plaatsen op plekken waar geen mensen wonen. In de gemeente Venray is dit niet.
Een alternatief is het financieel mogelijk maken dat meer mensen zonnepanelen kunnen plaatsen.

Geef uw reactie.

Lotte: oneens reageert op R.H. : eens

Gezondheid is inderdaad een groot goed. Dat is juist een van de grootste redenen waarom we snel moeten overstappen naar groene energie. Hieronder valt dus ook windenergie.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolens: rendement is te laag t.o.v. de monotone geluidsoverlast en gezondheidsschade hiervan, de slagschaduw en landschaps vervuiling.
Is de windkracht laag, dan is rendement laag. Is windkracht hoog, dan mogen de windmolens niet draaien ; dus verreweg van optimaal rendement.
Leg alle daken vol met zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolens: rendement is te laag t.o.v. de monotone geluidsoverlast en gezondheidsschade hiervan, de slagschaduw en landschaps vervuiling.
Is de windkracht laag, dan is rendement laag. Is windkracht hoog, dan mogen de windmolens niet draaien ; dus verreweg van optimaal rendement.
Leg alle daken vol met zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Fijn dat de politiek hierover beslist om het ergens te plaatsen waar hun NIET wonen en er geen last van hebben. Zet ze op een plaats waar meer wind is als bij ons.....

Geef uw reactie.

Daan Hendrix: eens

Ze zijn hoger dan de kerk (verpest ook de altijd leuke ‘skyline’ als je in Ysselsteyn hoog op de toren staat voor een prachtig uitzicht), maken de hele dag door geluid, kosten een vermogen, zien er absoluut niet uit in een vredig dorp als Veulen. En het zal niet goed zijn voor de waarde van ons reeds gekochte huis hier.

Kortom: NEE. Heel graag NIET!

Geef uw reactie.

JVN: oneens

Ik denk dat er best enige vorm van overlast zal zijn, maar die weegt wat mij betreft niet op tegen de voordelen.

Geef uw reactie.

Yvonne: eens

Geen windmolens, onderzoek toont de negatieve gevolgen al aan

Geef uw reactie.

Erik: eens

Te veel horizon en geluidsoverlast die molens, zonne-energie is de toekomst

Geef uw reactie.

Rik: eens

Er zijn veel meer alternatieven met veel minder last voor omwonenden, investeer daar in!

Geef uw reactie.

Michel: eens

We moeten van een oude stabiele energie voorziening naar een nieuwe stabiele energie voorziening. Dan heb je altijd schone conventionele centrales nodig voor backup en energie zekerheid.

Geef uw reactie.

Wilbert: eens

De stellingmakers beweren dat een windpark in Venlo noodzakelijk is en dat 9 windturbines goed zijn voor een derde van de groene energie die Limburg moet opwekken. Zij hebben het hier over het opgesteld vermogen en niet over het werkelijk vermogen! Zij hebben het ook alleen over wind energie en niet over alle andere vormen van energie opwekking. De stelling makers zijn dus niet objectief of hebben hun huiswerk niet goed gemaakt!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Veel andere mogelijkheden met minder overlast.

Geef uw reactie.

Kees: eens

Genoeg alternatieven met minder overlast

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

het leverd te weinig op. zet ze in zee daar waait het harder dus meer opbrengst.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Uw naam * : oneens

ik bedoel eens

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolens horen niet in de leefomgeving van mensen!
Als ze e staan blijven ze decennia staan! Andere (ook nieuwe) mogelijkheden
mogelijkheden zijn beter op termijn!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

We moeten toch ergens onze energie vandaan halen als de gaskraan wordt dicht gedraaid. Windenergie is een van de oplossingen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolens tasten uitzicht aan en veroorzaken lichtvervuiling
Hoge windmolens zijn van veraf zichtbaar en passen niet in het landschap. Ook is er licht-overlast door de rode veiligheidsverlichting, die piloten van vliegtuigen en helikopters ’s nachts waarschuwen voor de aanwezigheid van windturbines.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windstroom is (on)voorspelbaar en niet op afroep beschikbaar
Fabels over zinloos draaiende back-upgascentrales ten spijt is de windkracht (enkele uren vooruit) goed te voorspellen. Maar als het niet waait levert een windturbine toch echt helemaal niets. Energiebedrijven met veel windparken moeten daarom kunnen terugvallen op (bio)gascentrales, energieopslag of smart grids die de variatie in windaanbod opvangen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windenergie is op dit moment nog relatief duur. Sommige van de grootste windmolens kunnen al concurreren met grijze energie, als ze maar op een plek met veel wind staan, bijvoorbeeld in zee. Nog niet in het binnenland

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

.

Geef uw reactie.

Anny: eens

Windturbines horen niet in de leefomgeving te staan van mensen, het kan de gezondheid schaden, het is horizonvervuiling, het brengt slagschaduw met zich mee, het rendement is minimaal, zet ze in de zee daar heeft niemand last van. En dan maar wapperen met geld om mensen over de streep te trekken. Dat is toch gewoon schandalig. Laat je niet gek maken. Gezondheid is niet te koop!!!!!!!

Geef uw reactie.

A: eens

Niemand wil de lasten van windmolens dragen, dus waarom de omwonenden in Venray wel??

Geef uw reactie.

Albert: eens

Iedereen wil schone energie, maar niemand wil de lasten dragen. Van windmolens is gewoon aangetoond dat deze last geven aan omwonenden. Er zijn genoeg alternatieven voor windenergie, zet maximaal in op die alternatieven. Deze geven weinig tot geen overlast voor omwonenden.

Geef uw reactie.

Emma Palmen : oneens

Willen we onze klimaatdoelstellingen halen dan zullen we daar allemaal (ja ook burgers) een intensieve bijdrage aan moeten leveren.
Alleen energie uit zon gaat ons niet helpen; daar is veel meer voor nodig.
Dat je er niet altijd vrolijk van wordt om windmolens op de achtergrond te hebben valt te bediscussiëren maar één ding is zeker.. .wanneer we blijven hangen in NIMBY (not in my backyard) gaat ons milieu er niet op vooruit en bereiken we niets. Het is een kwestie van wennen denk ik.
Ik maak mij bovendien ernstig zorgen over het ontbreken van bewustwording bij veel burgers v.w.b. klimaatverandering; ik denk dat dit probleem door veel mensen fors wordt onderschat. Ik luid de noodklok!!

Geef uw reactie.

L. Bronswijk: oneens reageert op Emma Palmen : oneens

Wat denk je dat het aan energie kost om zo'n ding te maken. Waarschijnlijk meer dan dat hij in zijn hele leven op zal brengen. We moeten inderdaad naar schone energie, maar dan wel een waar we echt mee vooruit kunnen en die geen gezondheidsproblemen geeft. We hebben in onze gemeente al voldoende problemen die onze gezondheid aantasten. De intensieve veehouderij is al een heel probleem!

Geef uw reactie.

klap van de molen: oneens reageert op Emma Palmen : oneens

In het klimaat akkoord van Parijs is de uitstoot van het wereldwijde vliegverkeer niet eens mee genomen, terwijl de uitstoot van het vliegverkeer in Nederland alleen al tussen 1990 en 2015 met 160 % is toegenomen en nog verder zal toenemen met alle uitbreidingen die voorhanden zijn. Niemand die daar iets aan doet. Maar er moeten wel windturbines geplaatst worden in het kader van het algemeen belang. Hypocrisie van de bovenste plank.

Geef uw reactie.

Truus: eens reageert op klap van de molen : oneens

Volledig mee eens, het is algemeen bekend dat windturbines een niet noemenswaardige reductie van CO2 creëren, door hun lage vermogensdichtheid. En dus ook niet voor vervangen van centrales zorgen.

Geef uw reactie.

Roel Litjens : eens

Dat we van onze fossiele brandstoffen af moeten ben ik het eens, maar windmolens zijn niet de toekomst zover in het binnenland. Tevens kan de overlast en horizonvervuiling niet opwegen tegen de opbrengsten.

Geef uw reactie.

M: eens

Windmolens kunnen beter op grote open plekken staan, bijv. Aan de kust of langs autowegen waar een groot open terrein langs ligt. Deze passen niet in het karakter van de dorpen in de gemeente Venray. Zonne energie heeft daar denk ik meer migelijkheden.....

Geef uw reactie.

L. Bronswijk: eens

Het geeft horizonvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsproblemen. Leg dan liever op elke stal een hoop zonnepanelen. Daar heeft niemand last van.

Geef uw reactie.

Coen Classens: eens

het verstoord de natuur de opbrengst is minimaal en er zijn betere alternatieven.

Geef uw reactie.

Truus: eens

De nieuwe coalitie in Venray pleit voor een gezonde woon en leefomgeving voor iedereen. Ben benieuwd hoe ze dat gaan combineren met die hoge ronddraaiende bouwwerken. Met wieken zo groot als van een Boeing 747.

Geef uw reactie.

Dave Thielen: eens

Het feit dat ontroerend goed daalt in waardes en de overheid hier niet in tegemoet komt, het feit dat de mensen die uiteindelijk overlast hebben waarschijnlijk geen tegemoetkoming krijgen in stroomkosten en dan ook nog eens een feit dat uit onderzoek is gebleken dat het erg slecht is voor de gezondheid.

In Limburg windmolens plaatsen is wat mij betreft een ‘no go’, Limburg staat voor mooie landschappen. Wil je dit imago schenden door een windmolenpark? Wat mij betreft is een windmolenpark op de zee een beter alternatief.

Geef uw reactie.

Fons: oneens

Oneens, maar zorg dat lokale bewoners eigenaarschap en participatie hebben in de projecten. Bij de energietransitie hoort ook democratisering. Zonder lusten, zullen bewoners niet enkel de lasten willen dragen voor duurzame energie. Ken je de uitspraak niet NIMBY's maar OIIOI (Not In My Back Yard, Only If I Own It)

Geef uw reactie.

klap van de molen: oneens reageert op Fons : oneens

Wat hebben de lokale bewoners aan participatie als ze zelf de overlast moeten dragen. Gezondheid is niet te koop.

Geef uw reactie.

Anny: eens reageert op klap van de molen : oneens

Zo is dat!! Leg zonnepanel op daken, daar heeft niemand last van.

Geef uw reactie.

Stan: eens

zet die rommel ma ergens in de Zee

Geef uw reactie.

Ron: eens

Het hoge geluid. Het grote uitzicht bederving. Slagschaduw

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Windmolens zijn niet de toekomst. Hoge productiekosten, onderhoud en natuurlijk de grote overlast. Burgers die oneens zijn met deze stelling, moeten eens voorstellen hoe het zou zijn als z'n "pestkop" van een windmolen in je achtertuin herrie staat te maken, 24 uur lang, zeven dag in de week.

Een betere oplossing is zoals hieronder al veel gezegd de zonnepaneel. Veel daken waaronder industrie en veestallen zijn zeer geschikt voor deze stille, niet storende panelen. Zo krijgt een stal van een moderne veehouderij nog een belangrijke taak, want naast het produceren van voedsel voor de bevolking van deze planeet, schone energie produceren voor de bevolking van deze planeet.

Geef uw reactie.

kersten: eens

waarom windmolens zo dicht bij de bewoonde wereld er zijn genoeg plaatsen aar er niemand last van heeft denk aan de zee bv

Geef uw reactie.

Hans 2: eens

Het is allang bekend dat windmolens voor mens en natuur overlast geven. Hierbij is de locatie van doorslag gevend belang. Een niet "storende" locatie is rond Venray niet te vinden. Het leidt alleen maar tot vele bezwaar procedures.
Plaatsing in een "vrij" gebied van een rendabele cluster molens is in ons land alleen te vinden op zee en -in mindere mate- in het IJsselmeer.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

mijn motivatie is al door diverse mensen beschreven

Geef uw reactie.

Johan Philipsen: eens

Als er een windmolenpark, natuurlijk in goed overleg, bij of op een industrieterrein zou worden aangelegd, dan heeft niemand daar last van.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Geluid monotoon slagschaduwen op grote afstand zelfs zo er mij bekend alleen rendabel met subsidies

Geef uw reactie.

Patrick: eens

We moeten over op duurzame energie, daar is geen ontkomen aan! Windmolens zij hier echter geen duurzame oplossing voor en geven tegelijkertijd een hoge last voor de omgeving.
Investeer vol op zonnepanelen. Nog onvoorstelbaar veel bebouwing is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is een veel passendere oplossing voor onze toekomst!

Geef uw reactie.

Hans: eens

Ik ben het eens met de stelling. Om groene stroom te produceren kunnen ze beter de stroming van de maas gebruiken. ( witte steenkool)

Geef uw reactie.

Peter : eens

Deze moeten hier heel hoog zijn , en dus veel te duur, en draaien op subsidie .
Wie betaald dat ?
Zolang niet economies rendabel dan niet doen.
En niet de mensen voor de gek houden met windmolens waardoor het lijkt of je milieu bewust bezig bent, maar in wekelijkheid onze centen verkwanseld.
En door de hoogte word onze omgeving behoorlijk aangetast in negatieve zin.

Geef uw reactie.

klap van de molen: eens

Deze 200 meter hoge industriële bouwwerken die ze windturbines noemen verstoren wel degelijk het landschap. Ter vergelijking de haan van de grote kerk in Venray staat op 94 meter. De kosten van windenergie uit het energieakkoord gaan in totaal 72 miljard euro kosten , terwijl de bijdrage van windenergie in NL maar 3 á 4 % zal zijn van het totale energieverbruik. De vraag is of onze energie rekening nog wel betaalbaar blijft. In Venray (windarmste gebied van NL) mogen ze blij zijn als het rendement op 20 % uitkomt van het opgesteld vermogen. Windenergie is dus eigenlijk een peperdure en onrendabele vorm van energieopwekking. De overlast zal aanzienlijk zijn zoals slagschaduw, laag frequent geluid, (hoorbaar) ,ultrasoon geluid( niet hoorbaar), trillingen, horizonvervuiling, vogelsterfte, en waardevermindering van onroerend goed binnen een straal van 2 á 3 km. Er zijn voldoende alternatieve aanwezig.

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Ik vind ze in kleine aantallen bij elkaar niet lelijk maar er moet wel open ruimte voor zijn. En we hebben schone energie nodig, in alle soorten.

Geef uw reactie.

BB, Ben Brandweerman: eens

Zoals als eerder gezegd, verstoord het de omgeving.
Het rendement is redelijk laag.
In Duitsland zijn studies geweest die de nadelige effecten aantonen van windmolens
Ga alternatieve bekijken zoals zonnepanelen
Ook al zoals eerder gezegd.
Ga daken voorzien van zonnepanelen.

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Nederland is altijd een land van windmolens geweest, waarom nu niet?
Vroeger waren het industriele apparaten voor droogmalen van gebieden of malen van graan. Nu moeten ze gaan draaien om energie te genereren.

Windmolens zijn tevens erg geschikt, omdat ze met een klein landoppervlak enorm veel energie opwekken. Daar zijn heeeel veel zonnepanelen voor nodig.

Tot slot: een windmolen is een technologisch (en duurzaam) wonder. Daar kan ik wel van genieten. En als ze een mooie plek in Venray krijgen, is dat voor mij prima.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ga voor zonnepanelen op alle varkens en kippestallen. Windmolens maken herrie, veel onderhoud nodig, lelijk. Het vergelijk met Duitsland gaat niet op. Wij wonen met veel meer personen op 1 km2.

Geef uw reactie.

Ria: oneens

We moeten, linksom of rechtsom, overgaan op andere energiebronnen.
Gas wordt op termijn een probleem.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Hinder is minimaal. Er wordt gesproken over geluid en slagschaduw. Duitsland staat er vol mee. Waarom kan dat hier niet? Al fietsend door Duitsland langs windmolens heb ik nimmer geluidsoverlast of slagschaduw ondervonden. Ook hier is ruimte genoeg.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

windmolens en turbines plaatsen, daar waar ze het meeste rendement hebben ( aan / in zee, kustprovincie's). Meer in binnenland, waar meer zon is, zonnepaneelparken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Wij zullen met zijn alle moeten zorgen dat wij van de fossiele brandstoffen die gebruikt worden om energie op te wekken af moeten komen. En hier hoort ook Venray als gemeente aan mee te werken. Ik zie liever een windmolen dan een kerncentrale met al zijn gevaren.

Geef uw reactie.

Paul ter Haar: eens

Windmolens zijn praktisch gezien onhandig, ze leveren onregelmatig stroom en zorgen voor pieken in het stroomnet en daardoor stroomuitval tot gevolg kunnen hebben. De stroom opslaan in accu's is onrendabel omdat je er twee keer zoveel energie in moet stoppen om ze op te laden.

Geef uw reactie.

Johan: eens

windmolens zijn een enorme landschaps vervuiling. Maken bovendien veel lawaai en zijn de oorzaak van grote vogelsterfte. Zonnepanelen zijn veel efficienter en geven veel minder landschaps vervuiling. De daken van de duizenden afschuwelijke kippen en varkens stallen in Venray kunnen beter met zonnepanelen bedekt worden net als de daken van de tientallen zo niet honderden daken van industrieele - en opslagbedrijven.

Geef uw reactie.

Antoon: oneens

Laat maar komen die dingen. Ik zie ze liever dan die lelijke reclamemasten en borden.

Geef uw reactie.

Roel: eens

Jaren in de polder gewoond en het is PURE LANDSCHAPSVERVUILING. Laten we coöperatief alle (lelijke) kippen- en varkensstallen van Venray vol leggen met ZONNEPANELEN. Veel en veel betere optie.

Beste oneens stemmers, weet wat je zegt en vergewis je er eerst van voordat we hier heel, heel veel spijt van krijgen. Als Venray open staat voor windmolens dan kan de welstandscommissie opgedoekt worden en hoeven we ook nergens meer een vergunning voor aan te vragen want niets is erger dan wonen in een windmolenpark.

Geef uw reactie.

Sip: oneens

De vraag moet eigenlijk anders gesteld worden: je kunt vinden dat de molens inderdaad de horizon vervuilen etc., maar het toch noodzakelijk vinden dat ze er moeten komen. zo denk ik er ook over. Aan de molens bij de Kinderdijk moest men ook wennen, hoewel die kleiner zijn, maar door sommige mensen ook lelijk en storend genoemd werden (en misschien nòg wel!).

Geef uw reactie.

Kees: eens

Het enige positieve aan windmolens vindt ik het feit dat, als ze eenmaal staan, de stroom die ze leveren schoon is. Maar hoeveel milieuverontreiniging hebben ze veroorzaakt aan productie en transport voor ze staan? Mooi zijn die dingen ook niet, kijk maar in Duitsland waar hele windparken zijn gebouwd. En een ander punt waar inmiddels onderzoek naar loopt is het ziekmakende infrageluid wat ze produceren, zie het artikel in Medisch contact van 22 maart 2018 (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm?forum=60759&pagenr=1#reacties). Bij de Gemeenteraadsverkiezingen heb ik op een partij gestemd die windmolens zo lang mogelijk buiten de deur wil houden in Venray. Ik hoop dat het lukt.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Ze maken lawaai en zijn vanaf 20km afstand al te zien.
Ik zie veel liever een zonnepark dan een windmolen.
Als er om een zonnepark een heg staat zie je er al niets meer van en een zonnepark maakt geen geluid.

Geef uw reactie.

lobo: eens

het zou verstandiger zijn om, bij de fabriekshallen , te verplichten om zonnepanelen te plaatsen , en zeker bij het nieuw te bouwen industrie terrein.
En op flats en scholen .

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens

We moeten van het gas af, maar gas is een schone brandstof. En er is volop aanbod van gas. Ja komt uit Rusland en dat mag natuurlijk niet. Dus iedereen een warmtepomp, zonnecollectoren en windmolens op het land. Een operatie van tussen de 100 en 200 miljard euro. Ach u neemt een extra hypotheek van zo'n 30.000 euro en uw huis is voorzien van een 'bijna' eigen energiebron. Niets is minder waar, helaas. En windmolens, ja die zien er niet uit in een mooi landschap, maar waarom wel ergens anders en hier niet? Dus doe maar. We zijn gek genoeg geworden. Later heeft men weer spijt.

Geef uw reactie.

Jac. Arts: oneens

In verhouding met bv de A73?zijn deze windmolens een stilte bron. Plaatsen van deze molens In b.v. De Peel zal de rust echt niet verstoren.

Geef uw reactie.

vd Veen: oneens

Als we willen dat onze landgenoten in Groningen (Loppersum e.o.) rustig en schadeloos willen leven, moeten we een alternatief bedenken voor deze uitputtelijke energiebron. Momenteel is de tendens dat we op alles en iedereen wat ons onbekend in de oren klinkt negatief moeten reageren. Wanneer we kiezen voor windenergie kan het in mijn beleving niet zo zijn dat de molens ergens anders staan, behalve bij ons. Bij een gekozen locatie moet hier wel ruimte voor zijn, en voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Bezie of er aan de gemeente grens van Venray (kippenfarms, varkensstallen genoeg) een of twee parken geplaatst kunnen worden. Van mij mag het.

Geef uw reactie.

peter pasmans: oneens

Het geluid is minimaal, ze stinken niet en draaien in alle rust hun rondjes, kortom een ideale manier om voor onze eigen energie te zorgen.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Er zal iets moeten gebeuren als we van het gas afgaan.
De Smakt krijgt een zonnen panelenpark is aangevraagd.
Dat zie ik liever dan de windmolens, geen zon dan met wind want zonder stroom kunnen we niet.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

degene die het hardst schreeuwen dat dat vervuild, dienen wel rekening te houden dat er binnen de kortste tijd op een andere manier energie opgewekt MOET worden, dit is een veilige schone manier , nu nog iedereen verplicht collectoren op het dak voor zonne energie en warm water en we zijn al een heel eind op de goede weg

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Boeren misnutten het negatieve herrie-imago van windmolens om er financieel iets mee te kunnen winnen. Knuppel dit soort drogredeneerders terug!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Bio industrie is een veel belangrijker verstoorder en vervuiler van ons landschap. !!!!

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

Met de vraag of windmolens de rust verstoren op Venray's grondgebied suggereert men dat dit elders niet het geval zou zijn.
Windmolens zijn net als zonnepanelen een must. Windmolens horen thuis op plekken waar het landschap zo weinig mogelijk wordt verstoord.
De keuze van plaatsing is belangrijk. Het landschap in het buitengebied wordt al teveel verstoord door de grote varkens- en koeienstallen zowel gebouwelijk als stank en fijn-stof.
Om verdere verstoring van het landschap te voorkomen kunnen windmolens het best naast deze stallen geplaats worden, zodat een eventuele schade geconcentreerd blijft. .

Geef uw reactie.

Kuijpers: oneens

Windmolens zijn technische hoogstandjes. Persoonlijk vind ik het een knap staaltje techniek dat zorgt voor de opwekking voor groene stroom. Zet er bij mij maar eentje in de wei zou ik zeggen.

Geef uw reactie.

Twan Wilmsen : oneens

Windmolens verstoren de rust helemaal niet. Er is geen overlast. Geluid is er nauwelijks en in huis hoor je niks. Slagschaduw is ook geen probleem. Als er slagschaduw op gaat treden, kan de turbine automatisch tijdelijk stil gezet worden totdat de zon zover is doorgedraaid dat de schaduw voorbij is.
Horizonvervuiling is er ook niet. Ze zijn zo hoog dat je er volledig onder door kunt kijken. Wat dat betreft, liever een windmolen voor de deur dan een industrieterrein.
Verder is het financieel interessant voor de regio. In de meeste parken kunnen de omwonenden mee participeren en zo profiteren van het rendement.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

moeten allemaal met de miljeutaken meedoen. Zet ze maar bij mij in de tuin.

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Wellicht rust verstorend , nog meer landschap verderf ! Peperdure monsters , fauna verderf , weg met die krengen. Ze maken lawaai , verminken vogels en als het zwak tot niet waait leveren ze nix op.Zet in op alternatieve energie bronnen .Bio , zonne , en atoom energie .
Zuiniger en efficienter kan het niet .

Geef uw reactie.

wim: oneens

windenergie is een must. Ruimte genoeg richting Vredepeel, Merselo, Veulen, Oirlo en Siberie en rond Wanssum. inpassen bij hoogwatergeul. verder mogelijk bij industrieterreinen en langs snelweg

Geef uw reactie.

Miep: oneens

Zou kunnen gebeuren maar indien goed ondetzocht wirdt waar t kan is de ipbrengst groter dsn t verlues

Geef uw reactie.

Louis: oneens

We willen schone energie, windmolens helpen daarbij. Fiets eens naar Kevelaer en ga eens langs de kant zitten bij die molens, daar merk je weinig van. Probleem met windmolens en ook zonnepanelen is continuïteit. Watermolens in Maas, beken en riolen geven continu stroom en dat is beter.
Dus Venray doe progressief in het eggie!

Geef uw reactie.

Monique: oneens

Laat maar komen die molens,
En zoveel mogelijk zonnepanelen erbij.er is wind en er is zon.laten we daar zoveel mogelijk gebruik van maken.
Goed voor het milieu portomonee en maakt ons onafhankelijk van landen waar we absoluut niet afhankelijk van willen zijn.

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: eens

Er is een ander soort windmolen. eenzelfde paal, maar dan met een spiraal rondom. vergelijk de "gek "op de schoorsteen. waar blijft het onderzoek hiernaar? de spiraal wordt aangedreven door de wind en maakt veel minder lawaai dan de enorme propeller.

Geef uw reactie.

J.M. Tempelaars: oneens

Alle weldenkende burgers weten allemaal dat we over moeten op duurzame energie. Dus de noodzaak dwingt om andere vormen te ontwikkelen en/of te accepteren. Daar hoort zeker in ons land windenergie bij. Want wind is volop voorhanden. Gebruik dat dan ook. Maar vaak blijkt inderdaad niet in mijn achtertuin. Die groep moet besef krijgen dat anders zelfs de achtertuin helaas wel eens zou kunnen verdwijnen.
Als titel van uw enquête had ik liever een positieve benadering als koptekst gezien: "Windmolens op Venray's grondgebied kunnen onze toekomst verbeteren!"

Geef uw reactie.

js: eens

zonder torenhoge subsidie niet rendabel

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Als windturbines meer dan 400 m. van huizen af staan verstoren ze helemaal niets anders dan de jaloerse fantasie van beroeps-zeurders. Windmolens worden al meer dan 500 jaar als prettig in het landschap ervaren.

Geef uw reactie.

F: eens

door het hoge tonen geluid [zoevend] kan dit erg storen . zet ze dan op plaatsen waar al een hoge geluidshinder is zoals langs de snel weg

Geef uw reactie.

Hennie: oneens

Ieder voordeel heeft zijn nadeel!

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

Antwoord is "EENS" als men deze op verkeerde locaties gaat plaatsen (te dicht bij woonwijken bv..), maar ook "ONEENS" als wij goed bezig zijn en langs de A73 snelweg gaat deze bouwen (zoals in België, richting Antwerpen bij Oud-Turnhout, daar is er geen bebouwde kom en is geen last ervan). Dat zou misschien een "standaard" model kunnen zijn.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Een noodzakelijk kwaad. We moeten veel meer de zon en de wind als energiebron gaan benutten. Op strategische plekken geplaatst, hoeven windmolens niet voor overlast te zorgen.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: oneens

er is plaats genoeg rondom Venray om een paar windmolens neer te zetten denk iets verder als je neus lang is nu kunnen we nog "mee praten" straks worden ze gewoon neer gezet omdat we anders nog te veel CO2 uitstoten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

In het buitengebied is voldoende ruimte, gewassen hebben geen last van windmolens. Daarbij is het belangrijk dat we zo snel mogelijk naar duurzame energiebronnen gaan. Nederland loopt hierbij nog ver achter t.o.v andere europese landen en Windmolens helpen om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Geef uw reactie.

theo: oneens

zet de windmolens in het buiten gebied van Venray,en laat de nieuwbouw ook zonne panelen op hun dak zetten zoals in de toekomst de nieuwe fabrieken.
ieder zal toch een steentje bij moeten dragen.

Geef uw reactie.

Jac: oneens

Er is ruimte genoeg in Venray

Geef uw reactie.

Roel: oneens reageert op Jac : oneens

Behalve in je eigen tuin natuurlijk

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Het is onvermijdelijk. Wat is er op tegen om de (hoge) windmolens te plaatsen in de uitgestrekte dennenbossen? Levensduur 30 a 60 jaar. Daarna zijn er wel nieuwe oplossingen voor energievoorziening. En de bossen blijven (na herplant en aanplant) nu en ook in de toekomst waardevol zo.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

We hebben nog ruimte genoeg en windmolens hebben we nodig voor onze energie. Bovendien zijn windmolens naar mijn mening geen storende landschapselementen.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Als je bij Aviko in Oostrum vanaf de Deurnseweg komt aanrijden richting Wanssum.
Zie je de windmolens met goed weer in Duitsland staan. Er zijn landerijen genoeg waar ze kunnen staan.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Windmolens kun je vergelijken met de molens van vroeger. Toen was daar ook verzet tegen. Ze zijn heel hard nodig en maken je minder afhankelijk van energie van dubieuze landen. Een goede energiebron. Netover de grens passen ze prima in het landschap en zijn ze niet storend. Duitsland loop wat dat betreft voorop. Laten we ze maar gauw volgen. Mooi dat we energie zo uit de natuur kunnen halen.

Geef uw reactie.

jack: eens

ze maken lawaai en weinig rendement in verhouding met zonnepanelen.

Geef uw reactie.

GP: oneens

Ze staan in zicht over de grens. Het ia absurd om te tenken dat ze hier dan niet kunnen staan.

Geef uw reactie.

WLRooy: oneens

Windmolens zijn de molens van deze tijd. Net als vroeger bij de molens werd geprotesteerd zijn ook deze molens voor onze en toekomstige generaties noodzaak. Als je naar Duitsland reist storen mij de windmolens niet. Geeft naar verloop van tijd een vertrouwd beeld. Je moet profiteren van de mogelijkheden die de natuur ons geeft. Wind en zon.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op WLRooy : oneens

Heb je er wel eens een weekje bij in de buurt vertoeft? Of alleen maar langs gereden?

Geef uw reactie.

Frits Vossen: oneens

We hebben genoeg “vrije ruimte” in Venray, waar niemand last heeft van windmolens. Hoe dan ook een wezenlijk onderdeel van de noodzakelijke transitie.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan de toekomst! Daken van bedrijfshalen, woningen en kantoren, windmolens en recycling dragen bij! Langs de snelwegen en industrieterreinen is plek zat! Zolang windmolens maar niet nabij de woningen staan.

Geef uw reactie.

Kunnen wij van de wind leven ?

Onze regering heeft aangekondigd dat er in de komende jaren een zogenoemde
energietransitie moet gaan plaatsvinden.
Dat is het gevolg van een toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen.
De aardgaswinning in Groningen wordt binnen afzienbare tijd gestopt.
Nieuwbouwwoningen......

Lees verder