ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

zondag, 01 april 2018 11:09 Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

Cameratoezicht wordt ruimschoots geaccepteerd.

Gedurende de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.
Men is immers al gewend aan camera’s in winkels, bij banken, op wegen en in tunnels.
Door illegale vuilstortingen bij afvalcontainers is dit een actueel onderwerp in Venray.

In April hebben maar liefst 980 personen de website Burgers van Venray bezocht.
Van die bezoekers was bijna 80 % van mening dat er geen sprake is van inbreuk op de privacy bij cameratoezicht in de openbare ruimte.
Sommige personen hebben er ten onrechte voor gekozen het eens te zijn met de stelling, terwijl uit hun reactie op de website blijkt dat men geen probleem heeft met cameratoezicht.
Daardoor valt de respons nog duidelijker uit in het accepteren van cameratoezicht door een grote meerderheid van de Venraynaren die gereageerd hebben.

Op de website www.burgersvanvenray.nl zijn onder “vorige stellingen” alle reacties nog na te lezen. Uit die persoonlijke meningen blijkt onomstotelijk dat men geen probleem heeft met cameratoezicht, mits er maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Uit de navolgende reacties wordt naar die voorwaarden verwezen.

Adriaan begrijpt de negatieve gedachte niet van het cameratoezicht. Het lijkt echt nodig te zijn. Beter een camera dan de rommel rond de afvalcontainers .
Verder mag een camera gerust vastleggen wat ik doe. Natuurlijk het ligt er een beetje aan waar die komen te hangen. Als ik dat niet wil, ga ik er niet naar toe. Het is een persoonlijke zaak. Ook de veiligheid is er mee gemoeid.
Th. Janzing stelt als mensen niets te verbergen hebben, is er toch niets aan de hand !?!?
Integendeel; de boosdoeners kunnen eindelijk eens gestraft worden, of ze worden eindelijk eens wijs ! Natuurlijk moet er verstandig met de beelden omgesprongen worden, zodat deze niet voor misbruik benut worden.
Erica Smith vindt dat als je volgens de regels doet wat er van je gevraagd wordt, heb je niets te verliezen. Privacy is iets wat je wat mij betreft direct verliest als je je niet aan de wet houdt.
Sip schrijft dat cameratoezicht geen inbreuk is op de privacy, mits zorgvuldige overweging vooraf gaat waar en hoe te plaatsen. Tevens moeten "onschuldige" beelden niet bewaard blijven. In de openbare ruimte is geen privacy : iedereen kan en mag je toch zien ? Wel moet de kwaliteit van de beelden goed zijn, om misverstanden en vergissingen te voorkomen !
M. Kuijpers stelt klip en klaar : Ik heb niets te verbergen.
Buiten en in ruimte voor algemeen belang dienen medemensen zich zo te gedragen dat dit geen overlast voor wie dan ook kan zijn. Wordt dit wel vastgesteld dan moet hij of zij ter verantwoording worden geroepen zeker als dit extra kosten en of een onveilige leefomgeving veroorzaakt.
Jan ruilt heel graag wat privacy in voor een betere veiligheid en grotere pakkans van vandalen, criminelen en anderen die kwaad in de zin hebben.
Wim Beks heeft niets te verbergen in het openbaar, maar degene die dat wel heeft en doet wat niet door de beugel kan, heeft een potentieel probleem.
Een anoniem gebleven persoon schrijft dat de overheid niet hoeft te weten wat hij overal allemaal aan het doen is. Je weet niet wie naar de beelden kijkt!

REACTIES

Ray : oneens

Als ik niets te verbergen heb mag worden opgenomen. Na 1 maand beelden verwijderen.

Geef uw reactie.

Antoon: oneens

Er moeten camera's komen bij de milieustations bij de winkelcentra's. Maar dan ook iemand die de beelden in de gaten houdt en zorgt dat er bekeuringen worden uitgeschreven.

Geef uw reactie.

Roy: oneens

In de openbare ruimte is er sowieso maar een beperkte mate van privacy, dus zou het wat dat betreft over het opslaan van de beelden moeten gaan. mits dit voor duidelijk gedefinieerde korte periode geld is er wat mij betreft niets aan de hand. Of iemand wel of niet iets te verbergen heeft staat hier volgens mij buiten, de maatschappelijke omgangsvormen blijven veranderen waardoor men op een gegeven moment wellicht wel iets te verbergen heeft ten opzichte van bepaalde groepen, hand in hand lopende stellen om maar een voorbeeld te noemen.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Je ziet bijna overal camera's, en denkt hier moet alles veilig zijn. Als er dan iets gebeurt denk je, alles staat op beeld.
Het misdrijf is snel opgelost. Dan blijkt dat 4 van de 5 camera's dummy's zijn. Het lijkt misschien een inbreuk op je privacy te zijn en aan de andere kant voel je je, misschien veilig, het blijkt een schijn veiligheid te zijn.
Om dan breed uit te pakken met camera's bij een vuil container, lijkt mij schieten met een kanon op een mug.
Plaats dan ECHTE camera`'s waar het noodzakelijk is. BV op parkeer plaatsen.

Geef uw reactie.

Buurman: eens

Die personen die afval dumpen aan de schandpaal en een dikke boete laten betalen indien ze niet kunnen betalen de bak in ermee een fatsoenlijke burger doet zoiets niet dus laat ze er voor boeten

Geef uw reactie.

Buurman: eens reageert op Buurman : eens

Heb ik het verkeerd gelezen ? Van mij mogen ze overal camera's hangen ik heb niks te verbergen

Geef uw reactie.

Koos: eens

Je kunt straks geen scheet meer laten. Alles wordt geregistreerd.

Geef uw reactie.

mat: oneens

Op plaatsen waar er maar een rotzooi van gemaakt word moet kunnen.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Ik heb niets te verbergen en is goed voor veiligheid

Geef uw reactie.

Christel van Toor : oneens

Juist mijn gevoel van veiligheid word hiermee vergroot voor iedereen

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Ik heb niks te verbergen en ik ga er vanuit dat de overheid het beste met mij (en mijn mede landgenoten) voor heeft.

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: oneens

Ik heb niets te verbergen.

Geef uw reactie.

Cor: oneens

Een vuilnis stort daar kom je niet om te flirten, te daten of boodschappen te doen. Dus als mensen te lui zijn en het maar neer kwakken en voor de anderen een ergerlijke vuilnisbelt achterlaten. Vind ik dat best okay als diegene op deze manier een stukje opvoeding meekrijgen..

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

je kan ook overdrijven met camera toezicht,ik heb zelf camera's hangen. maar volgens de wet is het voor mij strafbaar om de camera zo te plaatsen dat ik wat zou zien van de openbare weg.
vind ik terecht. maar hoezo telt dat niet voor de overheid, die mag overal camera's plaatsen. de politie wil graag dat je beelden deelt en opsporing verzocht wil ook graag al de camera beelden hebben. maar als ik zie welke beelden ze binnen krijgen,zijn het meestal beelden van de openbare weg,en dat is dus niet toegestaan.
ik begrijp heel goed dat het zwerfvuil een probleem is, maar ik verwacht dat het zwerfvuil bij de containers zal verplaatsen naar andere locaties.

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens

Ik begrijp de negatieve gedachte niet van het cameratoezicht. Het lijkt echt nodig te zijn. Beter een camera dan de rommel rond de afgiften.

Verder mag een camera gerust vastleggen wat ik doe. Natuurlijk het ligt er een beetje aan waar die komen gte hangen. Als ik dat niet wil, ga ik er niet naar toe.Het is een persoonlijke zaak. Ook de veiligheid is er mee gemoeid.

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens

Ik begrijp de negatieve gedachte niet van het cameratoezicht. Het lijkt echt nodig te zijn. Beter een camera dan de rommel rond de afgiften.

Verder mag een camera gerust vastleggen wat ik doe. Natuurlijk het ligt er een beetje aan waar die komen gte hangen. Als ik dat niet wil, ga ik er niet naar toe.Het is een persoonlijke zaak. Ook de veiligheid is er mee gemoeid.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

geen last van, en van mij mogen die beelden ook scherper worden.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Het is geen inbreuk op mijn privacy, mits de overheid zich aan de regels houdt en beelden in ieder geval na 4 weken verwijderd en met die beelden geen andere dingen doet (doelbinding). Daarnaast moet de opslag e.d. natuurlijk privacyroof zijn.
Echter, cameratoezicht werkt niet preventief, zeker niet bij echte raddraaiers. Die zetten gewoon een pet of een muts op en zie ze dan nog maar eens te herkennen als camera-observant.
Ik zou dus eerst kijken of er andere oplossingen voorhanden zijn: vaker legen, makkelijker systeem, meer controle door stadswacht etc. Pas dan komt cameratoezicht om de hoek.

Geef uw reactie.

Anoniem: eens

Overheis hoeft niet te weten wat ik overal allemaal aan het doen ben

Geef uw reactie.

Anoniem: eens reageert op Anoniem : eens

Dat is inderdaad waar, je weet niet wie naar de beelden kijkt!

Geef uw reactie.

Joyce: oneens

Als je niets te verbergen hebt maakt het je niet uit of je op camera staat of niet. Wel moet duidelijk zijn dat de camerabeelden niet voor andere dingen worden gebruikt dan vooraf aangegeven.

Elke grotere stad is tegenwoordig online te volgen met hun street cams. Mensen moeten niet zo zeiken, zolang er geen misbruik gemaakt word van de beelden.

Dus een camera bij het vuil is ook toezicht op het vuil en het aanpakken van de overtreders. Wat hij verder ziet of op pikt zou niet gebruikt mogen worden, of het moet om een misdaad gaan.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Wel goed en duidelijke beelden zodat zij die kwaad willen er ook goed herkenbaar op staan

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

als je niks te verbergen hebt is er geen probleem in grote steden en winkelcentra hangt het vol met camera

Geef uw reactie.

De Horik: eens

Zolang de beelden alleen gebruikt worden waarvoor ze zijn verzameld is er niets aan de hand. Het probleem zit alleen bij de mensen die er mee werken en hoe houdt je dat onder controlle.

Geef uw reactie.

Nicolle: oneens

Ik heb niets te verbergen op straat en tijdens het afval wegbrengen naar de container.

Geef uw reactie.

Annie: oneens

Ik betaal ook voor mijn afval, ik erger me aan de rommel die er maar neer gegooid wordt. Uiteindelijk moeten wij voor die aso's betalen. Want het moet opgeruimd worden en dat wordt weer betaald door de hele gemeente. Vind een strenger handhaving geen probleem.

Geef uw reactie.

N.: oneens

Ik kan er niet wakker van liggen dat iemand ziet hoe ik mijn afval weggooi. Dat kunnen alle voorbijgangers ook. Dat er mensen zijn die alles naar dumpen en nier betalen voor het opruimen vind ik vele malen erger!

Geef uw reactie.

Van Dijk: oneens

Veiligheid staat altijd voorop.

Geef uw reactie.

Alattin Unal: oneens

Op sommige plekken valt het niet onder privacy er hangen immers toch ook cameras in banken en in de gemeentehuis.
Het gaat hier om de ASO’s aan te kunnen pakken ...

Geef uw reactie.

linda: oneens

Altijd op de juiste manier gebruik gemaakt van de afvalcontainer. Stoor me aan de rommel die er omheen ligt en welke spullen er allemaal neergezet worden. Wanneer beelden gebruikt worden voor het doel waar voor ze geplaatst worden heb ik hier geen enkel probleem mee.

Geef uw reactie.

Ronald: oneens

Omdat de beelden gebruikt kunnen worden om veel goede dingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan de vervuiling bij de afvalpunten in Venray. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn moeten gestraft worden!

Geef uw reactie.

j.van den ham: oneens

Zou het niet zo zijn dat ieders privacy beschadigd wordt bij het zien van alle rommel die zomaar geloosd wordt Nou ja, ieders.....

Geef uw reactie.

Th.Janzing: oneens

Als mensen niets te verbergen hebben, is er toch niets aan de hand !?!?
Integendeel; de boosdoeners kunnen eindelijkers gestraft worden, of ze worden eindelijk eens wijs !
Natuurlijk moet er wijs met de beelden omgesprongen worden, zoo dat deze niet voor misbruik benut worden.

Geef uw reactie.

Ria: oneens

Ik vind camera's bij de containers geen inbreuk op de privacy en dit is totaal niet te vergelijken met de camera's in sauna's omdat je toch al niet in je blote R**t het plastic en het glas gaat recyclen. Zo wel dubbele reden om persoon aan te houden :-D . Ik woon heel dicht bij de containers en ik zie ze alleen maar met kleding komen.

Geef uw reactie.

Anja Gommans : oneens

Daar mogen rustig camera's komen te hangen en dan maar hopen dat er wat mee gedaan wordt.

Geef uw reactie.

Gerrie swaghoven: oneens

Helemaal eens met plaatsing van camera.s de vervuiler kan dan zelf betalen en blijft het misschien netjes bij de bakken houd je aan de regels en er is niks te verbergen dus DOEN

Geef uw reactie.

T21: oneens

Zolang je het frame (oppervlakte van opgenomen gebied) beperkt houdt, zie ik geen enkel bezwaar in het monitoren van de openbare ruimte. Zeker niet wanneer er structureel overtredingen worden begaan.

Geef uw reactie.

Erica Smith: oneens

Als je volgens de regels doet wat er van je gevraagt wordt, heb je niets te verliezen. Privacy is iets wat je wat mij betreft direct verliest als je je niet aan de wet houd. Dus aub graag heel snel die camera toezicht voordat we straks een flinke ongedierte plaag hebben.

Geef uw reactie.

Melanie: oneens

Misschien gaan mensen zich dan eens gedragen! Is daar echt een zooi. Als je niks te verbergen hebt kun je best op camera ;)

Geef uw reactie.

F.D. von Bannisseht-Munster: oneens

Heeft geen inbreuk op mijn privacy. Bij deze kan men de personen aansprakelijk stellen voor vervuiling. Zij zijn degene die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Geef uw reactie.

M. Schrijnemakers: oneens

Volgens mij is dit gewoon de beste oplossing om er voor te zorgen dat men niets meer naast de afbakken deponeert maar netjes alles opruimd. Nu kan er ongedierte opafkomen zoals muizen, ratten of ander ongedierte. Daar wordt je ook niet vrolijk van.

Geef uw reactie.

Marcel: oneens

Het heeft te maken met veiligheid en netheid in de openbare ruimte. Ik heb niks te verbergen en gebruik altijd mijn pasje om netjes de zakken in de ondergrondse container te doen en daarom mag er wat mij betreft gerust cameratoezicht komen om zo de veiligheid en netheid te vergroten. Maar wat meerdere mensen al zeggen dat is ook wel iets waar ik "bang" voor ben en dat is dat mensen die anders hun spullen zo bij de container dumpen het dan op een andere openbare plek gaan dumpen.

Geef uw reactie.

***: oneens

Als het op een openbare plek is, om zoiets als afval in de gaten te houden moet geen probleem zijn! Dit zal overlast tegen gaan

Geef uw reactie.

L.: oneens

Iedereen ruimt zijn vuilnis op.. hoe iedereen dat doet is verschillend. Niks met privacy te maken naar mijn idee.. toch niet erg om degene die dit gewoon er neer gooien er op aan te spreken. misschien ruimt iedereen het netter op omdat ze op camera staan!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

hoe moeten we anders beletten dat daders maar vrij hun gang kunnen gaan

Geef uw reactie.

Sip: oneens

Cameratoezicht is geen inbreuk op de privacy, mits zorgvuldige overweging vooraf gaat waar en hoe te plaatsen. Tevens moeten "onschuldige" beelden niet bewaard blijven. IN DE OPENBARE RUIMTE IS GEEN PRIVACY: iedereen kan en mag je toch zien ?
Wel moet de KWALITEIT van de beelden GOED zijn, om misverstanden en vergissingen te voorkomen !

Geef uw reactie.

RGL: oneens

Camera toezicht bij de afval plaatsen is een goede zaak , hopelijk hiermee , wordt de probleem opgelost.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Als je niets te verbergen hebt, kan dit een veiliger samenleving betekenen. Jammer is dat nodig in de huidige maatschappij met losse handjes en handjes die aan andermans spullen zitten.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Je begeeft je in de openbare ruimte, privacy is in je huis.

Geef uw reactie.

joos l.: eens

Uiteraard is cameratoezicht inbreuk op de privacy. Deze inbreuk is echter gerechtvaardigd gezien de voordelen die e.e.a. brengt.


Overigens is de stelling niet duidelijk om met voor of tegen te beantwoorden. Bij de oneens stemmers komen veel eens stemmers voor en omgekeerd. Dus een vergelijk van Eens en Oneens is onmogelijk.

Geef uw reactie.

Martijn: oneens

De privacy bij een afvalcontainer is van ondergeschikt belang

Geef uw reactie.

Fien: oneens

Het is anders vechten tegen de bierkaai, c.q. een verloren strijd aangaan.

Geef uw reactie.

Bennie: oneens

Tot nu toe kan men blijkbaar straffeloos de "boel" bevuilen. Cameratoezicht kan dit hoogstwaarschijnlijk een halt toe roepen!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

als dit de veiligheid bevorderd prima zo !

Geef uw reactie.

wim: oneens

als het de veiligheid verbetert en daders kunnen worden opgepakt is camaratoezicht een prima zaak. Dan maar iets minder privacy !

Geef uw reactie.

jmpm kuijpers: oneens

Ik heb niets te verbergen.
Buiten en in ruimte voor algemeen belang dienen medemensen zich zo te gedragen dat dit geen overlast voor wie dan ook kan zijn. Wordt dit wel vast gesteld dan moet hij of zij ter verantwoording worden geroepen zeker als dit extra kosten en of een onveilige leefomgeving veroorzaakt.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Hierdoor word de algemene veiligheid wel een stuk verbeterd.
Wie zich aan de regels houd heeft niets te vrezen, wie zich echter hieraan niet wenst te houden
kan hopelijk rekenen op een grotere pakkans met de daaraan verbonden sancties.
Zo kan wel beter het "kaf van het koren" gescheiden worden!

Mijn eerder uitgebrachte stemmotivatie staat helaas abusievelijk onder EENS

Geef uw reactie.

Peter: eens

Hierdoor word de algemene veiligheid wel een stuk verbeterd.
Wie zich aan de regels houd heeft niets te vrezen, wie zich echter hieraan niet wenst te houden
kan hopelijk rekenen op een grotere pakkans met de daaraan verbonden sancties.
Zo kan wel beter het "kaf van het koren" gescheiden worden!

Geef uw reactie.

Francien: oneens

als je niets te verbergen heb geeft het misschien een veilig gevoel , de openbare privacy is er toch al niet

Geef uw reactie.

Joan: eens

Camera's maken inbreuk op mijn privacy. Ik lever een stukje privacy graag in voor meer veiligheid !

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Ik ruil heel graag wat privacy in voor een betere veiligheid en grotere pakkans van vandalen, criminelen en anderen die kwaad in de zin hebben.

Geef uw reactie.

m: oneens

wat is privacy een keer op bezoek bij een specialist bezoek aan bibliotheek supermarkt alles wordt toch al geregistreerd
en als je niets te verbieden hebt ..........

Geef uw reactie.

Martien van Dijk: oneens

Naar mijn mening is de stelling te algemeen. Er zijn verschillende vormen van cameratoezicht. Met verschillende doelen. neem het cameratoezicht op spitsstroken van snelwegen en in tunnels. Dit dient de veiligheid van de weggebruiker. Kijk naar Opsporing Verzocht en zie hoe camerabeelden helpen wetsovertreders te vinden. Als het gaat om cameratoezicht bij afvalverzamelpunten is het de vraag wat het doel en het effect is van het toezicht. Het doel is mogelijk het voorkomen van clandestien dumpen. Dat zal bij de verzamelpunten mogelijk effect hebben maar zal het probleem van dumpen in de natuurgebieden of langs de weg mogelijk alleen maar vergroten. We kunnen er voor kiezen de verzamelpunten schoon te houden. Maar ons realiseren dat het probleem verschuift. Vraag wat zijn de motivaties van clandestiene mensen die clandestien dumpen. Cameratoezicht bij afvalverzamelplaatsen is symptoombestrijding. En zal geen oplossing van het probleem zijn.
Ik stem oneens omdat de stelling te algemeen gesteld is.

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Als je niets te verbergen hebt is er in de openbare
ruimte geen probleem met cameratoezicht.
Afschrikkende werking.

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

Sorry maar ik heb weer een probleem met de stelling zoals de burgemeester zelf zegt: "Jazeker, cameratoezicht is onmiskenbaar een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer". Het kan niet anders zijn, maar hij zegt ook:"Maar dat is niet de essentie van de discussie", en daarom moet ik kiezen voor "oneens"!. De essentie van de discussie is of wij een probleem met onze privacy hebben als overal, meer camera toezicht in de toekomst wordt toegestaan. Maar misschien is dat de oplossing tegen onveiligheid en andere misdaad, zeker sinds geen politie op straat al jaren niet meer te zien is. Het probleem is ook dat zoals andere mensen het zeggen, de vervuilers zullen hun daden op andere plekken doen!

Geef uw reactie.

avd: oneens

HEB NIETS TE VERBERGEN!!

Geef uw reactie.

Wim: eens

Zeker in het centrum van toepassing. Geen bezwaar.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens reageert op Wim : eens

Dan ben je het dus oneens met de stelling dat cameratoezicht een inbreuk is op je privacy

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Als je niets te verbergen hebt kunnen je er geen probleem mee hebben

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens reageert op Uw naam * : eens

Dan ben je het dus oneens met de stelling dat cameratoezicht een inbreuk is op je privacy

Geef uw reactie.

karel: oneens

Als het gaat om cameratoezicht in het centrum zeker doen.Er kunnen hierdoor zeker minder vernielingen aangericht worden want de daders kunnen makkelijker opgespoord worden.Verder kan de gemeente ook de situatie s van het razende verkeer zoals scooters fietsers enz pijlen en maatregelen nemen.dit is ook toezicht.

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

het gebruik van de camera is niet verboden maar verbeterd de veiligheid

Geef uw reactie.

Wim Beks: oneens

Ik heb niets te verbergen in het openbaar, maar degene die dat wel heeft en doet wat niet door de beugel kan, heeft een potentieel probleem.

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens

Wat velen al zeggen: als je niks te verbergen hebt, hoef je dit middel ook niet te vrezen!
Maar inderdaad, die asoc’s met hun afval storten weten altijd wel weer een manier om de pakkans te verkleinen!

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Joke Brands : oneens

Beste Joke, jammer genoeg ben ik mee eens met uw tweede zin die de realiteit reflecteert!

Geef uw reactie.

Am: oneens

Cameratoezicht is voor de veiligheid van iedereen

Geef uw reactie.

WLRooy: oneens

Het is jammer dat onze maatschappij dusdanig verhard is, dat we hufterig gedrag en onze veiligheid niet meer zonder cameratoezicht kunnen. Wel moet de kwaliteit dusdanig zijn dat daders ook herkend kunnen worden

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op WLRooy : oneens

Helemaal mee eens. En als zij betrapt worden, dan meteen een flinke boete om ze te leren om het niet meer te doen, anders heeft dat geen zin.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Het is eerder de veiligheid voor iedereen.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Voor de veiligheid prima, maar bij afvalcontainers heeft totaal geen zin. Dan zetten de mensen hun troep net iets verder of gaan met de rug naar de camera staan, dus dat lost niets op.
Verder heb ik totaal geen probleem met cameratoezicht. Je moet alleen goed bedenken waar het zinnheeft.

Geef uw reactie.

Harry: oneens

Is er voor onze veiligheid .
Ik heb niets te verbergen dus ok

Geef uw reactie.

jack: oneens

hierdoor word de veiligheid verbeterd.
Die niets verkeerd doet heeft geen probleem .
Raddraaiers kunnen dan beter aangepakt worden ,en dan is het hun probleem.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Zorgt voor veiligheid!

Geef uw reactie.

Leo vermeulen: oneens

Ik ben het oneens ik wel dat het in zekere zin inbreuk op de privacy maar ik vind dat veiligheid boven de privacy komt

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

We gaan voor veiligheid alleen jammer dat het met camera's moet .
Van ons mag het zeker

Geef uw reactie.

Is cameratoezicht een vloek of een zegen ?

De laatste tijd was er - ook in onze gemeenteraad - discussie over het wel of niet toestaan van cameratoezicht.
Daarover ontstond ook landelijke commotie nadat bleek dat beelden van sauna’s op het internet werden geplaatst.

In Venray is er discussie over het toestaan......

Lees verder