ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

zondag, 01 april 2018 11:09 Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

Is cameratoezicht een vloek of een zegen ?

De laatste tijd was er - ook in onze gemeenteraad - discussie over het wel of niet toestaan van cameratoezicht.
Daarover ontstond ook landelijke commotie nadat bleek dat beelden van sauna’s op het internet werden geplaatst.

In Venray is er discussie over het toestaan van cameratoezicht bij de ondergrondse afvalcontainers.
Het komt nogal eens vóór dat er van alles naast de containers wordt gezet, wat waarschijnlijk uitnodigt om dat door anderen ook maar te doen.
Met het plaatsen van camera’s bij deze afvalcontainers is niet alleen na te gaan wie die vervuiling veroorzaakt, maar er gaat ook een preventieve werking van uit.

De vraag is of het vastleggen van deze camerabeelden veilig is, vooral nu bekend werd dat zulke beelden door derden wellicht kunnen worden gehackt.
Dat handhaving van overtredingen door dit cameratoezicht wordt vereenvoudigd mag duidelijk zijn. Of daarmee de privacy van de betrokkenen wordt geschaad hangt af van de mate van vertrouwelijkheid hoe er met die beelden wordt omgegaan.

De stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in uw mening hierover.
Gedurende de maand April kunt u op deze website aangeven wat uw standpunt is over de stelling : Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.
Het resultaat van deze peiling zal onder de aandacht worden gebracht van plaatselijke politieke partijen.

REACTIES

Cameratoezicht wordt ruimschoots geaccepteerd.

Gedurende de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.
Men is immers al gewend aan camera’s in winkels, bij banken, op wegen en in tunnels.
Door illegale vuilstortingen bij afvalcontainers......

Lees verder