ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

D66 , lijst 3

zondag, 18 februari 2018 14:18 D66 , lijst 3

D66 Venray staat voor :

Onderwijs: innovatie en maatwerk als uitgangspunt en verbinden van scholen, bedrijven en omgeving.

Zorg: een zorgaanbod dat aansluit op de wensen van inwoners en zorgverleners.

Werk: investeren in een goed en innovatief ondernemersklimaat en een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

Leefbaarheid: een divers voorzieningenniveau in een groene omgeving waarbij er ruimte en ondersteuning is voor eigen initiatieven.

Duurzaamheid: naar een duurzame samenleving door o.a. het opstellen van energieneutrale dorps- en wijkplannen.