ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

SP , lijst 2

zondag, 18 februari 2018 14:10 SP , lijst 2

SP Venray staat voor : 

Zorg : Schaf de eigen bijdrage WMO af, zodat iedereen toegang heeft tot noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Armoede : Verhoog de inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen naar 125 procent van het sociaal minimum. Dan kan iedereen blijven deelnemen aan onze samenleving.

Milieu : Handhaaf streng bij veehouderijbedrijven die de regels voor mest en fijnstof-uitstoot overtreden. Alleen dan kunnen werkgelegenheid en gezonde leefomgeving samengaan.

Wonen : Realiseer betaalbare en duurzame sociale woningbouw, met aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Mensen moeten in hun eigen huis kunnen blijven, ook als ze ouder worden.

Jongeren : We zorgen ervoor dat The B hét centrum voor pop- en jongerencultuur kan zijn voor onze gemeente. Hierin krijgen ook onderwijs en jeugd- en jongerenwerk een rol.