ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

CDA , lijst 1

zondag, 18 februari 2018 13:40 CDA , lijst 1

CDA Venray staat voor :

Voldoende zorg(opvang) in Venray zelf, voor jong en oud. Werken aan een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en niemand mag buitengesloten worden. Zorg moet bereikbaar zijn voor degenen die het nodig hebben.

Geef burgerparticipatie een echte kans; goede zelfsturingsinitiatieven steunen. Plannen die vanuit de samenleving zelf komen moeten gestimuleerd en waar mogelijk uitgevoerd worden.

Voldoende woningen voor iedereen, van jong tot oud, van alleenstaand tot gezin. Niet sturen op aantallen maar op behoefte. De rem op de zo noodzakelijke woningbouw- ontwikkeling moet doorbroken worden.

De lokale en nationale klimaatdoelen behalen. Voor de generaties die na ons komen moeten we voor een leefbare en duurzame omgeving zorgdragen.

Innovaties ondernemers stimuleren en extra aandacht voor het MKB. Niet méér maar béter is het uitgangspunt. Kennis is de sleutel voor toekomstbestendig ondernemen.