ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik stem op het programma van een politieke partij.

zondag, 18 februari 2018 12:58 Ik stem op het programma van een politieke partij.

Hebben de kiezers de partijprogramma’s gelezen ?

In de verkiezingsmaand Maart hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening gegeven over de stelling : Ik stem op het programma van een politieke partij.
In die periode waren er 650 nieuwe bezoekers naast de 85 trouwe terugkerende personen die de website bezochten. Er waren twee pieken in de bezoekersaantallen.
De eerste dagen nadat de stelling bekend werd en op 21 maart, de verkiezingsdag.
Er werd gekeken naar maar liefst ca. 2400 verschillende artikelen.
Uiteindelijk hebben van alle bezoekers er slechts 43 personen daadwerkelijk gestemd.
Daarvan was 67% het eens met de stelling en 33% dus oneens.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend en de leden zijn inmiddels beëdigd.
Het valt op dat in de bezetting van de raad een aantal dezelfde personen als in de vorige raad terugkeren doch er zijn ook een aantal nieuwelingen die vanwege het aantal voorkeursstemmen gekozen zijn.
In tegenstelling tot de stelling : ik stem op het programma van een partij, hebben dus ook een aantal personen hun stem op een bepaalde persoon uitgebracht.
Overigens kan uit het aantal van 2400 paginabezoeken op de website worden afgeleid dat de bezoekers de speerpunten van alle politieke partijen hebben bekeken.

REACTIES

Verheijen: eens

Omdat het een fijne voorziening is voor gehandicapten en hulpbehoevenden.
Ook de personen met een kleine beurs mag en kan hier dan gebruik van maken en blijven gesocialiseerd.
Geweldig idéé?

Geef uw reactie.

Charles de Vilder: oneens

Je kunt wel dagelijks in de krant lezen, dat er taken overgedragen moeten worden van Den Haag naar de gemeenten, immers die staan veel dichter bij de problemen, en de oplossingen daarvan.
Dat er grote veranderingen plaats vinden in de medische ziekenzorg , met name in het Venrayse, kan iedereen vaststellen. Fusie tussen het ziekenhuis Vicurie Venlo/Venray en Laurentius in Roermond.
Het zwaartepunt van de Ziekenhuiszorg verplaatst daarmee richting het Zuiden, verder van de Venrayse patiënten. Eerder verminderde de dienstverlening van de Huisartsenpost en verdween de nachtapotheek. Ook werd bekend dat Venrayse patiënten een te groot beroep deden op de 112-diensten, wat zeker aangepakt moest worden. Ook verschenen er plannen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Venray, plannen die net zo snel weer van het toneel verdwenen. Niemand zal op het idee komen, dat deze ontwikkelingen niet van zeer groot belang zijn voor de Venraye gemeenschap.
En wat constateer je dan bij de partijprogramma’s voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezijngen,je vindt er geen spoor van terug.
Hier past de aansporing : Venray pas op uw zaaK!
Dit geldt niet alleen voor de politiek, maar voor de hele Venrayse gemeenschap.
Dit moest mij even van het hart.

Geef uw reactie.

Monique: eens reageert op Charles de Vilder : oneens

Zeer goed punt.

Geef uw reactie.

Herman Jakobs: eens

Niet de koppen op de verkiezings borden zijn belangrijk. Maar wel het programma.
Als maar 1 persoon in een partij het voor het zeggen heeft, zou u’n kop belangrijk zijn. Democratiesche partijen hebben geen koppen nodig.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Ik probeer me (oppervlakkig) te informeren hoe partijen over eea denken.
Door het programma (maar ook een folder) te lezen, kom je toch er achter hoe een partij over zaken denkt.

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

Feitelijk ga ik meer TEGEN een Partij kiezen dan wat de stelling stel voor. Want ik denk meer zoals Monique hieronder zegt over de programma's van elke partij. Ik gelooft gewoon niet meer op de huidige politieke partijen. U gaat voor een bepaalde keuze zoals ze voorstellen en daarna gaan ze toch alles veranderen. Ook bepaalde keuze over veranderingen ben ik principieel erg tegen zoals de afschaffing van de referendums. Het is de enige manier om voor de burgers hun eigen mening te geven na en tussen de verkiezingen (ook als ze doen niets mee, maar ze weten dan toch wat de populatie vindt over bepaalde onderwerpen).
Een bepaalde kreet op de programma van een van de zeven partijen is voor mij echt belangrijk:
"Geef burgerparticipatie een echte kans: goede zelfsturingsinitiatieven steunen. Plannen die vanuit de samenleving zelf komen moeten gestimuleerd en waar mogelijk uitgevoerd worden". Daar is er wel verandering!

Geef uw reactie.

Jos: eens

Bij de partij waarop ik stem is het programma bepalend. Oók de persoon van die partij
die heeft bewezen vertrouwen te geven is belangrijk!

Geef uw reactie.

Monique: oneens

Ik hoor eens te stemmen, want het gaat natuurlijk altijd om een programma wat dicht bij ons staat, en waar we ons goed in kunnen herkennen,
Echter, als ik de programma's lees, is het allemaal dezelfde riedel.
Het moet veiliger, schoner, en beter.
Ik probeer er achter te komen, wat dat voor venray heeft gedaan het afgelopen jaar,
Maar ik zie niets bijzonders, er wordt veel platgegooid,weinig opgebouwd.nacht apotheek is weg,
Weinig handhaving, er wordt maar wat afgerommeld in het centrum, wel fietsen geen fietsen,een lege parkeergarage, supermarkten die de dienst uitgemaakt hebben,welke supermarkt er wel of niet bijkomt.
Dus,,,,ik stem maar op iemand die ik aardig vind, en hoop er maar het beste van.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Monique : oneens

Goed geformuleerd en helemaal mee eens, jammer genoeg.

Geef uw reactie.

Carla: eens reageert op Monique : oneens

En dan hebben we het nog niet over het Roekenbos gehad .Hoezo handhaven,alleen maar vriendjes politiek over de rug van dorpsbewoners.En wat te zeggen van bodemloze putten:floriade,kunstencentrum,schouwburg enz.
Geld van een ander uitgeven is het CDA wel toevertrouwd!Als het moeilijk word gewoon weglopen.
Venray uitgebloeid ????

Geef uw reactie.

Sip: eens

Groot gedeelte eens met de stelling, echter met dien verstande dat er iemand in de partij zit (en kandidaat is) die het vertrouwen waard is. Dus probeer ik een optimale combinatie te vinden.

Geef uw reactie.

Minten: oneens

De partijen met een overkoepelende landelijk bestuur dragen deze ideeën óók uit.
Ik vind dat Nederland een asociale ondemocratische regering heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoging van de AOW-leeftijd waar 87% van de bevolking tegen is.
Ik stem dus uitsluitend op een lokale partij.

Geef uw reactie.

Kees: eens

Ik kijk naar het programma van de partij en moet helaas op een persoon stemmen die ik verder niet ken. Daarom wordt het de eerste of laatste op de lijst. Ik hoop dat de partij waarop ik stem waar kan maken wat ze beloven in hun programma.

Geef uw reactie.

Henk ten Broeke: eens

Het partijprogramma moet altijd prevaleren boven een persoon.

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Ik stem op een lokale politieke partij. Het is een officiele politieke partij. Ik vind bij de gemeenteraad een lokale politieke partij belNGRIJK OMDat ik weet dat de raadsleden stemmen en vechten voor lokale belangen, min of meer los vann de landelijke politiek.
In Venray zijn nog genoeg zaken te dien.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem ik steevast op een persoon, die ik als betrouwbaar beschouw en van wie ik verwacht dat hij/zij het algemene belang goed behartigt.

Geef uw reactie.

wim: eens

uiteraard ga ik voor het programma van een politieke partij. Ik vind de stellingen van de partijen echter te algemeen en onvoldoende concreet.
Verder mis ik zaken als economische ontwikkeling in Venray. Hier is geen aandacht voor. De gemeente is hier weinig ondernemend in. Verder wordt er te weinig gebouwd in de sociale woningbouw en appartementen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het gaat om het partij programma , niet om de personen , die kunnen de taken van elkaar overnemen .

Geef uw reactie.

Ferry Greevink: eens

Ik vind het belangrijk om te weten hoe het programma van partijen er uit ziet, op basis daarvan stem ik. Wat wil een partij in én met Venray. Wat zijn de ambities en doelstellingen voor de komende 4 jaar van de partijen.

Geef uw reactie.

P Hasselt: eens

het is de beste methode om je te verdiepen wie het beste is.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

Omdat ik graag een juiste keuze maak. Helaas is er weinig transparantie vanuit de politiek naar de burgers en wordt er veel gezeverd in de partijprogramma's. Dus: niet duidelijk hoe het geld verdeeld zou worden tussen afdelingen(zorg onderwijs kunst etc etc).

Vaak wordt geschreven dat t allemaal beter moet in een sector en wat speerpunten zijn, maar de vraag in hoeverre deze ambities betrouwbaar zijn speelt op.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik stem op een goede vriendin die op de lijst staat

Geef uw reactie.

-: oneens

De programma's zijn weinig concreet en de plaatselijke media hebben zelf een politieke voorkeur in hun berichtgeving.
Kijk (stukjes van) vergaderingen terug, hoe hebben partijen gestemd en wat hebben partijen zelf op de agenda gezet en aangepakt?
Meeste kandidaten zijn op sociale media te volgen, kijk voorbij de kletskoek en kijk wat ze dóen.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Ik stem op de persoon welke door zijn of haar handelswijze en visie, mij het beste vertegenwoordigd.
Alleen afgaan op verkiezingspraatjes schept vaak desillusie.
Het burgerbelang is zeker niet altijd partijbelang, ook al wil men dit ons graag doen geloven.

Geef uw reactie.

Rob: oneens

Na de coalitiebesprekingen moet je maar afwachten wat er overblijft van het jou gekozen programma. Ik kies liever een persoon die ik ken en die ik de afgelopen jaren heb kunnen beoordelen op zijn of haar beslissingen en stemgedrag.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Ik probeer me zoveel mogelijk erin te verdiepen maar ik hoop dat ze in Venray meer standvastig zijn als bij de landelijke en dat het niet alleen mooie verkiezingspraatjes zijn

Geef uw reactie.

J: eens

Omdat ik graag een juiste keuze maak. Helaas is er weinig transparantie vanuit de politiek naar de burgers en wordt er veel gezeverd in de partijprogramma's. Dus: niet duidelijk hoe het geld verdeeld zou worden tussen afdelingen(zorg onderwijs kunst etc etc).

Vaak wordt geschreven dat t allemaal beter moet in een sector en wat speerpunten zijn, maar de vraag in hoeverre deze ambities betrouwbaar zijn speelt op.

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: eens

Het is toch belangrijk waar een partij achter staat.

Geef uw reactie.

sdv: oneens

ik stem op die partij die, door het jaar heen, de indrukt wekt mijn ideeën het best te verwoorden.
Informatie hierover krijg ik van de plaatselijke media.
Ik wordt niet geholpen in mijn besluitvorming als ik de samenvattingen van de politieke partijen lees

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik stem op een persoon

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik stem op een persoon omdat ik weet waar hij voor staat.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Ik stem op een partij niet op een persoon, want dan moet je je in een persoon gaan verdiepen en een partij bestaat uit meerdere personen en wie komt er in de raad.

Geef uw reactie.

Sjaak Sluiters: oneens

Bij provinciale en landelijke verkiezingen wel, maar bij gemeenteraadsverkiezingen stem ik op een persoon. Ik ken de lokale programma niet, de personen wel.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Dan is de stem het beste besteed en weet je waar men aan toe is!,

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het stemmen op een persoon alleen heeft geen zin meer. Een duidelijke groep met een goed programma kan wél het verschil maken.

Geef uw reactie.

Kent men de verschillende partijprogramma’s wel ?

Als u op 21 maart a.s. in het stemhokje staat wordt van u verwacht dat u een keuze maakt voor één van de zeven plaatselijke politieke partijen .
De samenstelling van de gemeenteraad met het aantal zetels per partij wordt daardoor bepaald.

Na......

Lees verder