ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik stem op het programma van een politieke partij.

zondag, 18 februari 2018 12:58 Ik stem op het programma van een politieke partij.

Kent men de verschillende partijprogramma’s wel ?

Als u op 21 maart a.s. in het stemhokje staat wordt van u verwacht dat u een keuze maakt voor één van de zeven plaatselijke politieke partijen .
De samenstelling van de gemeenteraad met het aantal zetels per partij wordt daardoor bepaald.

Na afloop van de verkiezing starten de zogenoemde coalitie-besprekingen.
De bedoeling daarvan is, dat er een coalitie van partijen gevormd kan worden die bij elke besluitvorming kan rekenen op een meerderheid van de in totaal 27 stemmen in de gemeenteraad.

Als stemgerechtigden hebben we - na het verlaten van het stemhokje - echter geen invloed op die coalitiebesprekingen en de uiteindelijke keuze van de partijen die de coalitie in de komende vier jaren zullen gaan vormen.
De enige manier om daarop enigszins invloed uit te kunnen oefenen is om voorafgaand aan de verkiezing de partijprogramma’s van alle zeven partijen te bestuderen en op grond daarvan de keuze voor een partij te maken.
De onafhankelijke Stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd of elke stemgerechtigde inwoner van Venray dat ook daadwerkelijk doet.
Mogelijkerwijs bent u niet in de gelegenheid om die uitgebreide partijprogramma’s te lezen en met elkaar te vergelijken. Daarom hebben we alle politieke partijen de mogelijkheid geboden om de vijf belangrijkste onderdelen van hun programma op onze website te plaatsen.
Wij nodigen u uit om op deze website te reageren op de stelling : Ik stem op het programma van een politieke partij.
Desgewenst kunt u hierop ook uw eigen mening of voorkeur voor een mogelijke coalitie aangeven.

REACTIES

Hebben de kiezers de partijprogramma’s gelezen ?

In de verkiezingsmaand Maart hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening gegeven over de stelling : Ik stem op het programma van een politieke partij.
In die periode waren er 650 nieuwe bezoekers naast de 85 trouwe terugkerende......

Lees verder