ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

vrijdag, 26 januari 2018 10:30 Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

Het is moeilijk kiezen : een persoon of op een programma.

Op deze website kon men in februari reageren op de stelling : Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma’s.
Meer dan 300 unieke personen hebben de afgelopen maand deze pollingsite bezocht.
Uit het resultaat blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn.

Iets meer dan de helft van de stemmers, te weten 57 % , is het eens met de stelling.
In het stemhokje kiest die groep voor een partij vanwege de inhoud van het betreffende partijprogramma. Dat betekent dat men dus eerst van alle zeven partijen de nogal uitgebreide partijprogramma’s moet hebben gelezen om daarna een gefundeerd oordeel te kunnen vormen welke partij de voorkeur verdient. Het is overigens maar de vraag of iedere stemgerechtigde dat ook doet.
De overige 43 % is van mening dat men kiest voor een hem of haar bekende persoon die op een kieslijst staat.

De reacties van degenen die zich laten leiden door een partijprogramma zijn nogal verschillend van karakter.
WL Rooy stemt op een partij en motiveert dat als volgt :
Een persoon kan niets alleen in een gemeenteraad. Dus moet zij of hij lid zijn van een politieke partij. Er zijn partijen die nooit mijn stem zullen krijgen terwijl daar mogelijk in mijn ogen een goede kandidaat op kan staan. Die heeft dan helaas voor de verkeerde partij gekozen. Mijn keuze van de partij is echter niet alleen het programma, maar ook van de samenhang van de kandidaten. Nadat ik de partij gekozen heb, gaat mijn stem meestal uit naar een vrouw omdat die nog ondervertegenwoordigd zijn.
Jan Dr. vindt het primair belangrijk welke actiepunten de partij heeft , die ze - zo mogelijk met coalities - wil realiseren en die me het meest aanspreken . Aanspreekbare en betrouwbare personen op de lijst zijn daarbij cruciaal. Kortom : mijn volgorde van keuze afweging met stemmen is : eerste keuze is de meest aanspreekbare partij met daarbij een herkenbaar persoon, die de actiepunten van de partij met verve wil uitdragen.
Een kerkdorpbewoner stelt : Grotendeels mee eens. Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet alle partijprogramma's vergelijk. In een dorp met slechts een enkel kandidaat-raadslid vind je het logisch om op die persoon te stemmen, ook al is hij lid van een partij waar je landelijk niet op stemt. Je wilt dat de stem van jouw dorp gehoord wordt.

Lodewijk geeft aan op een persoon te willen stemmen omdat in de praktijk het partijprogramma onvoldoende gevolgd wordt; enerzijds omdat politieke beslissingen vrijwel altijd compromissen zijn, anderzijds omdat er zich steeds nieuwe situaties voordoen die voorheen niet voorzienbaar waren. Dan wordt er vaak pragmatisch gestuurd en niet altijd de "beloften vooraf" gevolgd. Dus heb ik meer vertrouwen in mensen dan in programma's;
Ook Erik Rijpkema stemt ook op een persoon om de volgende reden :
De partijprogramma's zijn erg uitgebreid (te lang) om te lezen. Vooral omdat zelden écht stelling voor een onderwerp wordt genomen. Door deze vaagheid, weet de burger niet waar een partij voor staat. Hierop hoeft men dus niet te stemmen.
Blijft over: de persoon. Vaak iemand die men (zijdelings) kent, maar bij gebrek aan beter... stemmen we maar op een persoon.

Uit de reactie van Sjef blijkt dat de uiteindelijke keuze in het stemhokje moeilijk is.
Het stembiljet biedt slechts de mogelijkheid van stemmen op een persoon. Je verwacht dat die persoon samen met andere gekozenen het partij programma van dat moment in een coalitie zo goed mogelijk probeert te realiseren. Geen enkele garantie op dit vlak. Vele personen op de diverse lijsten willen helemaal niet in de raad doch zijn slechts stemmen trekkers. Dit is kiezersbedrog. Dit is een slechte zaak.
Uit de partij stappen of overstappen met behoud de zetel is mogelijk. Dat dit kan is om meerdere redenen een goede zaak.

REACTIES

Adriaan: eens

Ik stem op een combinatie van partij en personen. Vooral bij de verkiezungen van de gemneete raad doe ik dat. Ik kijk eerst naar de lijsten en dan naar een bepaald persoon .Iemand die goed van spraak is en in staat is voor de gemeente echt iets te kumnen doen.
Adriaaan

Geef uw reactie.

monique: oneens

ja gaat toch niet een persoon kiezen , het gaat toch om het programma , en ja, er moet wel een sterk persoon zijn die dat uit kan dragen.
op een persoon stemmen is weer de makkelijkste weg bewandelen, je hoeft niet na te denken of een programma je wel of niet aan staat. lekker makkelijk allemaal, en er wordt toch niet naar ons geluisterd, nee, met zo een houding schiet het ook niet op, en blijven we in een klein kringetje hangen, onwetendheid en vriendjespolitiek en verder komen we niet.
was dat anders krijgen we mischien een raad, met een uitgesproken mening die er voor gaat en zich niet makkelijk weg laat drukken.

Geef uw reactie.

Carla: oneens

Indien er op personen gestemd zou worden ,dan blijft er van het CDA niets over !

Geef uw reactie.

Erik Rijpkema: eens

De partijprogramma's zijn erg uitgebreid (te lang) om te lezen. Vooral omdat zelden écht stelling voor een onderwerp wordt genomen.
Door deze vaagheid, weet de burger niet waar een partij voor staat. Hierop hoeft men dus niet te stemmen.
Blijft over: de persoon. Vaak iemand die men (zijdelings) kent, maar bij gebrek aan beter... stemmen we maar op een persoon.
Ps stemmen op inhoud als deze duidelijk zou zijn, maakt ook niks uit. Na de verkiezingen beslissen partijen samen welke onderwerpen men wel/niet houdt. Dan wordt het handjeklap waar de inwoner geen invloed op heeft. Raar...

Geef uw reactie.

P Hasselt: eens

ik vind dat men de personen niet kan aanspraken wel de gehele raad kan men wel aanklagen.

Geef uw reactie.

sjang van de Edah : eens

in praktijk blijkt dit ook uit de voorkeurstemmen en de zogenaamde lijstduwers. van een partijprogramma blijft vaak maar gedeelte over in verband met water in de wijn bij opstellen collegeprogramma. Kracht van een politicus is om eigen mening te durven en kunnen geven in plaats van de partij-kadaverdiscipline te volgen. Officieel "zonder last of ruggespraak": is veelal een wassen neus. De fractievoorzitter moet het collegevoorstel er "unaniem"door drukken binnen de fractie.

Geef uw reactie.

Sjef: eens

Het stembiljet biedt slechts de mogelijkheid van stemmen op een persoon. Je verwacht dat die persoon samen met andere gekozenen het partij programma van dat moment in een coalitie zo goed mogelijk probeert te realiseren. Geen enkele garantie op dit vlak. Vele personen op de diverse lijsten willen helemaal niet in de raad doch zijn slechts stemmen trekkers. Dit is kiezersbedrog. Dit is een slechte zaak.
Uit de partij stappen of overstappen met behoud de zetel is mogelijk. Dat dit kan is om meerdere redenen een goede zaak.
Ik lees alle partij programma's, daar kun je veel van leren.

Geef uw reactie.

Joep: oneens

Het gaat tenslotte om het partijprogramma wat uitgedragen wordt.
Uiteraard wordt daarbij vanuit gegaan dat er in die partij ook iemand naar voren wordt geschoven die dat ook wil uitdragen en uitvoeren.
Als kanttekening wil ik daarbij wel opmerken dat sommige partijen wel erg gemakkelijk, zeer gemotiveerde, maar nog onervaren mensen, naar voren schuift.
Natuurlijk voor die mensen persoonlijk een mooie veer in ******, maar de partij laat ze daarna te vaak in het diepe spartelen.

Geef uw reactie.

Fritz: eens

2 domme mensen hebben meer stemrecht dan 1 politicus

Geef uw reactie.

sip: oneens

Binnen een partij geldt: meeste stemmen gelden, als er over een partijprogramma/politiek gestemd worden. Daarna moet met dat gekozen programma gewerkt worden, niet meer individueel maar gezamenlijk als één mening. Dus als kiezer moet je er van uit gaan dat de persoon die jouw voorkeur heeft ook bij die partij hoort waarvan het programma jou het meest aanspreekt. Dus via een persoon kies je voor een programma !

Geef uw reactie.

goederaad@xs4all.nl René Lenards: oneens

Als het goede doet moet je er ook echt in verdiepen, als de juiste personen bij het programma passen geen probleem maar alleen op de persoon stemmen dommer kan niet.
Het moet om iets gaan. Stemmen is heel belangrijk als het ook inhoud heeft.
Ook de raad moet zich ook echt in problemen verdiepen op alle gebied, dat gebeurd te weinig.
Laten we hopen dat er een raad komt die in staat is de juiste keus te maken.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Ik stem op het partijprogramma wat het beste bij mijn gedachtegoed aansluit. Daarna stem ik op de kandidaat waarvan ik meen dat hij of zij mijn belangen het beste kan verdedigen in de Gemaante

Geef uw reactie.

Joos: oneens

Hoewel veel mensen zich al dan niet laten leiden door sympatie of anti-patie voor personen, is het onjuist om op personen te stemmen.
De inhoud van het partij-programma moet bepalend zijn en niet de gelikte foto's en stemmen-trekkers-praatjes van kandidaten.

Geef uw reactie.

Louis van de Ven: oneens

Het programma is belangrijk, maar je kijkt wel of er een vertegenwoordiging uit eigen dorp bij de partij zit. Dorpsbelang moet vertegenwoordigd worden in de Gemeenteraad

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Voor de verkiezingen spreekt men namens de partijprogramma`s en na de verkiezingen worden diezelfde programma`s van alle partijen in 1 pan gedaan er word geroerd en klaar is de soep voor de komende 4 jaar.

Geef uw reactie.

henk: eens

de volksvertegenwoordiger hoeft dan geen verantwoording aan de landelijke partij af te leggen

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik doe persoonlijk nooit mee aan vriendjes politiek in de gemeente Venray.Ik zoek het meest betrouwbare programma uit welke het mij het meeste aanspreekt.

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Het partijprogramma is voor de lokale politiek belangrijker dan in de
landelijke politiek. Vervolgens de meest geschikte en betrouwbare kandidaat
erbij zoeken!

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Ik stem op een partij waar ik de standpunten van ken, pas daarna kies ik de persoon binnen die partij waarvan ik denk dat hij de standpunten kan
verdedigen / waarmaken.

Geef uw reactie.

joan: oneens

Allereerst kies ik de partij waarvan ik de standpunten kan onderschrijven.
Daarna kies ik de persoon op die lijst die ik het beste ken zodat ik hem op zijn standpunten kan aanspreken.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Grotendeels mee eens. Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet alle partijprogramma's vergelijk. In een dorp met slechts een enkel kandidaat-raadslid vind je het logisch om op die persoon te stemmen, ook al is hij lid van een partij waar je landelijk niet op stemt. Je wilt dat de stem van jouw dorp gehoord wordt.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Ik stem op de partij indien de programmapunten overeenstemmen met mijn opvattingen.
De vertegenwoordiger van die partij kun je ten allen tijden aanspreken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Als men zich op een eerlijke manier inzet wordt dit gewaardeerd .
Als er spelletjes gespeeld worden -wethouder Loonen - gaat men ook niet op zijn partij stemmen...

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Vaak wordt er gestemd op wie je kent en wie veel betekent voor het dorp of wijk.
Partijprogramma's worden m.i. niet gelezen.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Ik stem op het voor mij beste partijprogramma en als daar dan ook nog een geschikte kandidaat bij staat wordt zij / hij door mij gekozen.

Geef uw reactie.

Lodewijk: eens

In de praktijk wordt het partijprogramma onvoldoende gevolgd; enerzijds omdat politieke beslissingen vrijwel altijd compromissen zijn, anderzijds omdat er zich steeds nieuwe situaties voordoen die voorheen niet voorzienbaar woren, en dan wordt er vaak pragmatisch gestuurd en niet altijd de "beloften vooraf" gevolgd. Dus heb ik meer vertrouwen in mensen dan in programma's

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Natuurlijk stem ik op de inhoud van het programma en zeker niet op personen, dat heeft niet veel te betekenen. Het gaat tenslotte om de inhoud en wat mensen voor Venray kunnen betekenen.
Dus eerst de inhoud en dan naar de personen die deze inhoud onderschrijven.

Geef uw reactie.

jan dr :: oneens

Primair is belangrijk welke actiepunten de partij heeft , die ze - zo mogelijk met coalities - wil realiseren en die me het meest aanspreken . Aanspreekbare en betrouwbare personen op de lijst zijn daarbij cruciaal. Kortom : mijn volgorde van keuze afweging met stemmen is : eerste keuze is de meest aanspreekbare partij met daarbij een herkenbaar persoon, die de actiepunten van de partij met verve wil uitdragen.

Geef uw reactie.

RuudvDijck: oneens

Ik kijk eerst naar "mijn"politieke voorkeur, dan naar de kandidaten die daarbij horen.
Dan wordt natuurlijk wel de meest bekende uitgekozen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Personen doen mij helemaal niets!,

Geef uw reactie.

WLRooy: oneens

Een persoon kan niets alleen in een gemeenteraad. Dus moet zij of hij lid zijn van een politieke partij. Er zijn partijen die nooit mijn stem zullen krijgen terwijl daar mogelijk in mijn ogen een goede kandidaat op kan staan. Die heeft dan helaas voor de verkeerde partij gekozen. Mijn keuze van de partij is echter niet alleen het programma, maar ook van de samenhang van de kandidaten. Nadat ik de partij gekozen heb, gaat mijn stem meestal uit naar een vrouw omdat die nog ondervertegenwoordigd zijn.

Geef uw reactie.

jack: eens

omdat de persoon bekend is

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik kies altijd eerst de partij die het meest past. Daarna kijk ik welke persoon mijn stem krijgt maar vaak is dat de lijsttrekker.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Een persoon kan je aanspreken en partijprogramma's gaan na de verkiezingen de prullenbak in.

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: oneens

Naturlijk op wat even partij voor doelstelling heeft

Geef uw reactie.

FVD-er van het eerste uur.: oneens

Ik stem juist wel op partijprogramma's, d.w.z. niet op de 5 landelijke Eurofiele partijen. Te vaak krijg ik het idee dat Den Haag hun problemen probeert te spreiden door ze lokaal over de schutting te gooien middels Partijdiscipline welwillende beroepspolitici die hopen om binnen de partij landelijk, of nog liever, op EU niveau carrière te maken. Dus mijn stem gaat ook dit jaar naar een lokale partij. Daarvan verwacht ik nu eenmaal meer lokale intenties.

Geef uw reactie.

Waarop stemmen wij eigenlijk ?

Op 21 maart mogen wij als inwoners van de gemeente Venray naar de stembus om de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar te bepalen.

In de gemeente Venray zijn er zeven partijen die naar de gunsten van de kiezers gaan dingen. Vijf ervan hebben een landelijke “moederpartij”......

Lees verder