ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

donderdag, 03 oktober 2013 18:30 Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

Uw medische gegevens beschikbaar voor iedereen ?

Gedurende de maand oktober kon men op de website Burgers van Venray stemmen op de stelling : “het beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.”
Van de uitgebrachte reacties was 65 % het daarmee eens en dus 35 % ermee oneens.
Hoewel de deelname aan deze stelling zeker niet representatief mag worden genoemd, blijkt er wel uit, dat niet iedereen het op prijs stelt dat zijn medische gegevens centraal worden opgeslagen en door alle medici kunnen worden geraadpleegd.

De stelling wekt de suggestie dat soms grote spoed is geboden om in geval van nood uw medische gegevens te kunnen inzien. Uit de reacties die door sommige stemmers op de website zijn geplaatst blijkt, dat die noodzaak niet altijd aanwezig is. Men wil medische gegevens wel opgeslagen zien maar dan wel met een vertrouwelijke behandeling ervan.

De apotheken in Venray bieden momenteel de gelegenheid om d.m.v. een verklaring aan te geven dat men toestemming geeft om uw medicijngebruik te delen met
een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist. Zij kunnen uw actuele medische gegevens dan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. U geeft dan uw huisarts en apotheek toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.
Dit LSP (het Landelijk Schakel Punt) is een voorloper van het GBZ (een Goed Beheerd Zorgsysteem) met strenge veiligheidseisen voor alle raadplegers.
Voor de patiënt het unieke BSN (uw Burger Service Nummer)
Voor de zorgverlener het UZI nummer ( Unieke Zorgverlener Identificatie)
Voor de zorgaanbieder het URA ( Unieke Registratie Abonneehouder)

Uit de meeste reacties op de website Burgers van Venray blijkt dat het inzien van vertrouwelijke gegevens ook een kwestie is van vertrouwen hebben in degenen die onze gegevens kunnen inzien.
Hennie, als één van de personen die op de site ook een motivatie geeft, zegt hierover :
Natuurlijk klopt de stelling, maar anderzijds is vertrouwen geen gemeengoed meer in onze maatschappij. We verkwanselen ons vertrouwen als we er op enige manier (economisch) beter van kunnen worden. Daarbij komt het gemis van een geweten bij mensen in de leidinggevende functies. Dat maakt dat de "gewone man" steeds meer moeite krijgt met het fenomeen vertrouwen.

REACTIES

burger van venray: oneens

Ben het duidelijk totaal oneens. Zolang velen in de gegevens van de patiënten kunnen kijken door geb. datum en naam in te toetsen is dit niet veilig. Mijn ervaringen zijn bedroevend ,dat ook het ziekenhuis personeel praat en kletst en zich niet houden aan de eed en zich belangrijk voelen door veel te willen weten Voor mij hoeft een fysio therapeut of welk beroep dan ook geen inzage in mijn dossier te hebben.. De privacy wordt geschonden,laat het geheim en niet openbaar.

Geef uw reactie.

koos: eens

Eens beschikbaar waar en verder traceerbaar met vooraf in kennisstelling .

Geef uw reactie.

Flinsenberg: eens

In sommige gevallen kan het ontzetend belangrijk zijn.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Als er iets zwaarwegends gebeurd waar snel gehandeld moet worden lijkt mij welduidelijk dat er ook snel alle gegevens bekend zijn.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Niets gemakkelijker dan wanneer je overzichtelijk in een systeem alle cliëntgegevens bij elkaar hebt. Het is soms privé gevoelige informatie, ik ga er vanuit dat de professionals hier zorgvuldig mee omgaan en alleen dat er uit pakken wat voor hun noodzakelijk is. In deze tijd van bezuinigingen is het overigens ook nog veel efficiënter werken, en tijd is geld wat hard nodig is in de zorg voor andere zaken! Je hebt sneller alle informatie, dus ja, het kan soms levens redden.

Geef uw reactie.

JB: eens

Absoluut . De privacy dient te zijn gewaarborgd !

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Het kan inderdaad heel goed werken. Kan ook veel tijd schelen, mijn ervaring met o.a. de eerste hulp, veel geweest met mijn moeder de laatste tijd. En al geef je geen toestemming, veel medewerkers kunnen toch van alles van je inzien. Denk aan dokters-assistent, medisch/adminstratief personeel, enz.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Bij goed bewaren en goede procedures: prima!

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

Ik ben het niet eens met de stelling omdat het algemeen beschikbaar stellen van mijn medische gegevens meer omvat dan alleen mijn medicijngebruik. Apotheken en huisartsenposten mogen (misschien wel moeten) op de hoogte zijn van de aan mij voorgeschreven medicijnen. Voor alle andere gegevens weet men in het medisch circuit wel een weg te vinden als de nood aan de man is.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

iedereen moet in een auto een ehbo bij zich hebben zo kunnen we iedereen bij een ogeval redden

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

Indien de medische gegevens op correcte wijze en op de juiste plaats gebruikt worden heb ik er geen enkel bezwaar mee om mijn medische gegevens beschikbaar te stellen

Geef uw reactie.

Ramon: eens

Het is vreemd dat in deze tijd verschillende zorgverleners niet over de complete info over een patient bschikken, maar dat iedere zorgverlener die afzonderlijk van elkaar bewaard. Levensgevaarlijk.

Geef uw reactie.

margo: eens

Als de zorginstanties op de hoogte zijn! Worden er de minste fouten gemaakt

Geef uw reactie.

De meeste mensen geven zich niet gemakkelijk bloot. Op een enkele verstokte nudist of aandacht zoekende exhibitionist na trekken wij het douchegordijn of badkamerdeur dicht. Soms maken we uitzonderingen bij voorbeeld bij een bezoek aan een sauna of een arts. Dan koesteren we de weldadige warmte of hopen dat het medisch onderzoek helpt bij de genezing.......

Lees verder