ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

donderdag, 03 oktober 2013 18:30 Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

De meeste mensen geven zich niet gemakkelijk bloot. Op een enkele verstokte nudist of aandacht zoekende exhibitionist na trekken wij het douchegordijn of badkamerdeur dicht. Soms maken we uitzonderingen bij voorbeeld bij een bezoek aan een sauna of een arts. Dan koesteren we de weldadige warmte of hopen dat het medisch onderzoek helpt bij de genezing. De beveiliging is ook duidelijk, een saunabezoeker met een fototoestel wordt door de beheerder naar buiten gewerkt en een arts die onprofessioneel handtastelijk wordt, krijgt met de tuchtcommissie te maken.
In figuurlijke zin is het risico minder duidelijk. Door een klantenkaart bij een grootgrutter weet die na verloop van tijd precies hoeveel leden uw gezin telt, dat een volgende boreling op komst is en de mate van incontinentie waaraan u lijdt. Slechts weinig mensen maken een zorgvuldige risicoafweging tussen het inleveren van privacy en de kans op een voordeeltje.
In het geval van de supermarkt is het effect beperkt.
Wanneer systematisch medische gegevens beschikbaar komen, kan het effect groter zijn. In positieve zin doordat een beeld ontstaat dat nuttig kan zijn bij hulpverlening. In negatieve zin doordat gegevens beschikbaar kunnen komen bij personen of instanties die er gebruik van kunnen maken op een wijze die u niet wilt. Denk aan de verzekeringsmaatschappij die een ziektekostenverzekering levert en tevens een levensverzekering.
Voor deze effecten is een zorgvuldige risico afweging nuttig. Risico in de betekenis van een dubbelzijdige kans. De kans op het nuttige effect met als keerzijde de kans op ongewenste effecten.
Voor de kans op het nuttige effect is een betrouwbare gegevensverschaffing noodzakelijk. Mocht u onverhoopt een ernstig ongeluk krijgen dan is het gewenst dat de arts van de traumahelikopter snel en uitvoerig weet wat de medische achtergrond is. Dat kan niet als de gegevens her en der verspreid liggen en via verschillende procedures opgevraagd moeten worden, daar hebben de patiënt en de helikopterpiloot dan geen tijd voor.
Ter voorkoming van ongewenste effecten dient de patiënt zelf de vinger aan de pols te kunnen houden. Zo zal de patiënt mede moeten kunnen bepalen wat er opgeslagen wordt en voor wie dat beschikbaar gesteld mag worden.
Daarmee is het spanningsveld duidelijk. Met een complete en betrouwbare opslag van gegevens van bijna alle mensen wordt het gewenste effect mogelijk. Maar daardoor ook de kans op misbruik. De patiënt is nu aan zet. Vandaar dat wij u vragen om te reageren op de stelling: Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.
Op deze website  kunt u melden of u het hiermee eens of oneens bent. Als u dat wilt mag u ook uw mening daarover geven. Dat kan ook anoniem.
 

REACTIES

Uw medische gegevens beschikbaar voor iedereen ?

Gedurende de maand oktober kon men op de website Burgers van Venray stemmen op de stelling : “het beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.”
Van de uitgebrachte reacties was 65 % het daarmee eens en dus 35 % ermee oneens.
Lees verder