ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

donderdag, 03 oktober 2013 18:30 Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

De meeste mensen geven zich niet gemakkelijk bloot. Op een enkele verstokte nudist of aandacht zoekende exhibitionist na trekken wij het douchegordijn of badkamerdeur dicht. Soms maken we uitzonderingen bij voorbeeld bij een bezoek aan een sauna of een arts. Dan koesteren we de weldadige warmte of hopen dat het medisch onderzoek helpt bij de genezing. De beveiliging is ook duidelijk, een saunabezoeker met een fototoestel wordt door de beheerder naar buiten gewerkt en een arts die onprofessioneel handtastelijk wordt, krijgt met de tuchtcommissie te maken.
In figuurlijke zin is het risico minder duidelijk. Door een klantenkaart bij een grootgrutter weet die na verloop van tijd precies hoeveel leden uw gezin telt, dat een volgende boreling op komst is en de mate van incontinentie waaraan u lijdt. Slechts weinig mensen maken een zorgvuldige risicoafweging tussen het inleveren van privacy en de kans op een voordeeltje.
In het geval van de supermarkt is het effect beperkt.
Wanneer systematisch medische gegevens beschikbaar komen, kan het effect groter zijn. In positieve zin doordat een beeld ontstaat dat nuttig kan zijn bij hulpverlening. In negatieve zin doordat gegevens beschikbaar kunnen komen bij personen of instanties die er gebruik van kunnen maken op een wijze die u niet wilt. Denk aan de verzekeringsmaatschappij die een ziektekostenverzekering levert en tevens een levensverzekering.
Voor deze effecten is een zorgvuldige risico afweging nuttig. Risico in de betekenis van een dubbelzijdige kans. De kans op het nuttige effect met als keerzijde de kans op ongewenste effecten.
Voor de kans op het nuttige effect is een betrouwbare gegevensverschaffing noodzakelijk. Mocht u onverhoopt een ernstig ongeluk krijgen dan is het gewenst dat de arts van de traumahelikopter snel en uitvoerig weet wat de medische achtergrond is. Dat kan niet als de gegevens her en der verspreid liggen en via verschillende procedures opgevraagd moeten worden, daar hebben de patiënt en de helikopterpiloot dan geen tijd voor.
Ter voorkoming van ongewenste effecten dient de patiënt zelf de vinger aan de pols te kunnen houden. Zo zal de patiënt mede moeten kunnen bepalen wat er opgeslagen wordt en voor wie dat beschikbaar gesteld mag worden.
Daarmee is het spanningsveld duidelijk. Met een complete en betrouwbare opslag van gegevens van bijna alle mensen wordt het gewenste effect mogelijk. Maar daardoor ook de kans op misbruik. De patiënt is nu aan zet. Vandaar dat wij u vragen om te reageren op de stelling: Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.
Op deze website  kunt u melden of u het hiermee eens of oneens bent. Als u dat wilt mag u ook uw mening daarover geven. Dat kan ook anoniem.
 

REACTIES

burger van venray: oneens

Ben het duidelijk totaal oneens. Zolang velen in de gegevens van de patiënten kunnen kijken door geb. datum en naam in te toetsen is dit niet veilig. Mijn ervaringen zijn bedroevend ,dat ook het ziekenhuis personeel praat en kletst en zich niet houden aan de eed en zich belangrijk voelen door veel te willen weten Voor mij hoeft een fysio therapeut of welk beroep dan ook geen inzage in mijn dossier te hebben.. De privacy wordt geschonden,laat het geheim en niet openbaar.

Geef uw reactie.

koos: eens

Eens beschikbaar waar en verder traceerbaar met vooraf in kennisstelling .

Geef uw reactie.

Flinsenberg: eens

In sommige gevallen kan het ontzetend belangrijk zijn.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Als er iets zwaarwegends gebeurd waar snel gehandeld moet worden lijkt mij welduidelijk dat er ook snel alle gegevens bekend zijn.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Niets gemakkelijker dan wanneer je overzichtelijk in een systeem alle cliëntgegevens bij elkaar hebt. Het is soms privé gevoelige informatie, ik ga er vanuit dat de professionals hier zorgvuldig mee omgaan en alleen dat er uit pakken wat voor hun noodzakelijk is. In deze tijd van bezuinigingen is het overigens ook nog veel efficiënter werken, en tijd is geld wat hard nodig is in de zorg voor andere zaken! Je hebt sneller alle informatie, dus ja, het kan soms levens redden.

Geef uw reactie.

JB: eens

Absoluut . De privacy dient te zijn gewaarborgd !

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Het kan inderdaad heel goed werken. Kan ook veel tijd schelen, mijn ervaring met o.a. de eerste hulp, veel geweest met mijn moeder de laatste tijd. En al geef je geen toestemming, veel medewerkers kunnen toch van alles van je inzien. Denk aan dokters-assistent, medisch/adminstratief personeel, enz.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Bij goed bewaren en goede procedures: prima!

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

Ik ben het niet eens met de stelling omdat het algemeen beschikbaar stellen van mijn medische gegevens meer omvat dan alleen mijn medicijngebruik. Apotheken en huisartsenposten mogen (misschien wel moeten) op de hoogte zijn van de aan mij voorgeschreven medicijnen. Voor alle andere gegevens weet men in het medisch circuit wel een weg te vinden als de nood aan de man is.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

iedereen moet in een auto een ehbo bij zich hebben zo kunnen we iedereen bij een ogeval redden

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

Indien de medische gegevens op correcte wijze en op de juiste plaats gebruikt worden heb ik er geen enkel bezwaar mee om mijn medische gegevens beschikbaar te stellen

Geef uw reactie.

Ramon: eens

Het is vreemd dat in deze tijd verschillende zorgverleners niet over de complete info over een patient bschikken, maar dat iedere zorgverlener die afzonderlijk van elkaar bewaard. Levensgevaarlijk.

Geef uw reactie.

margo: eens

Als de zorginstanties op de hoogte zijn! Worden er de minste fouten gemaakt

Geef uw reactie.

Uw medische gegevens beschikbaar voor iedereen ?

Gedurende de maand oktober kon men op de website Burgers van Venray stemmen op de stelling : “het beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.”
Van de uitgebrachte reacties was 65 % het daarmee eens en dus 35 % ermee oneens.
Lees verder