ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

dinsdag, 02 januari 2018 16:04 De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

Overlast hondenpoep ligt aan gemakzucht hondenbezitter.

Op de website Burgers van Venray stond in de maand Januari een stelling over de problemen die men ondervindt met het aantreffen van hondenpoep op straat.
De stelling : De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

De mening van de inwoners van Venray was nogal verdeeld over de vraag of er hier wel een taak van de gemeente ligt. Verdeeld in die zin, dat 49 % het eens was met de stelling en 51 % dus niet. In totaal hebben maar liefst 3400 personen de website bezocht. Daarvan hebben er 85 naast het uitbrengen van hun stem ook de eigen mening op de website laten vermelden. In vrijwel alle reacties, zowel van de eens- als de oneens- stemmers, wordt er met name op gewezen dat het opruimen van de hondenpoep de taak is van de hondenbezitter zelf. Dat er sprake is van overlast, komt omdat sommige hondenuitlaters hun verantwoordelijkheid daarbij niet inzien. Een enkeling noemt dit zelfs asociaal.

De meeste “eens” stemmers gaven in hun reacties aan dat de gemeente moet zorgen voor meer afvalbakken of uitlaatveldjes.

Uit de reacties van de “oneens” stemmers blijkt dat niet de gemeente maar alléén de eigenaar van de hond de verantwoordelijkheid heeft de ontlasting op te ruimen.
Het opnieuw invoeren van de hondenbelasting wordt door deze groep hondenbezitters niet als oplossing gezien, omdat zij dan worden opgezadeld met kosten van door anderen veroorzaakte overlast.

Alle reacties zijn nog na te lezen op de website onder “vorige stellingen”.
Sommige ongenuanceerde “oneens” meningen willen we toch hierna noemen.
Jos:
De eigenaar is verantwoordelijk! De gemeente faciliteert. Handhaven en beboeten als
de hondenbezitter niet opruimt!
Frie:
Hondenpoep dient te worden opgeruimd door de eigenaar. Taak van de gemeente is om voor voldoende vuilnisbakken te zorgen.
Hans:
Gemeente, dat zijn wij allen, de gemeenschap. Het hebben van een hond is een keuze van mensen zelf, dus hoeft de gemeenschap (gemeente ) daar niet voor te faciliteren. Dus de eigenaar van een hond ruimt ook de hondenpoep op en neemt deze mee naar huis om daar in de afvalbak te gooien.
Ivonne Kuiper:
De eigenaar is uiteraard zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van zijn hond. Wij hebben plastic zakjes bij ons en rapen elke poep van onze honden op tenzij het meer dat twee meter van de weg af ligt in het buitengebied. Binnen de kom wordt alles door ons verwijderd. Maar soms moet je wel erg ver met dat zakje poep lopen voor dat het thuis in de vuilnisbak gaat. Afvalbakken, wel of niet specifiek voor de poep, zijn wel erg wenselijk. En dit is iets dat wel op het bordje van de gemeente dient te liggen!

Maar ook de “eens” stemmers laten zich niet onbetuigd om hun mening te geven.
Henny:
3 jaren bezig geweest in Landweert met hondenpoepoverlast. Conclusie: gedoogzones afschaffen! Altijd en overal de hondenpoep opruimen. Er zitten meestal ziektekiemen in de drollen, die in het milieu terechtkomen, als we de drol niet opruimen. Zo maken we onszelf ongezond. In de Gemeentewet staat al dat er een boete van € 140,- uitgeschreven kan worden als men de drol laat liggen. Doen!
Alleen handhaven gaat gedragsverandering teweegbrengen. Die € 10.000,- kan echt beter besteed worden om te handhaven. In Landweert hebben we huis aan huis informatie verspreid. Ga je hondenuitlaters wijzen op hun plicht, dan zegt deze: ik dacht dat je het hier niet op hoefde te ruimen! Voorlichting helpt niet, of een heel klein beetje. Handhaving werkt altijd. Daarom is het een taak van de gemeente. De hondenuitlater alleen wijzen op zijn plicht helpt niet voldoende.
Beekman:
Eigenaren van dieren zijn als 1e verantwoordelijk voor de overlast die hun dieren geven. Ben wel van mening dat er meer hondenuitlaat velden mogen komen en vooral meer prullenbakken op straat.
Meer controle erop wonen nu tegenover een seniorenflat en de meeste senioren die hun honden uitlaten ruimen de poep niet op. Gevolg onze kinderen zitten wekelijks onder de hondenpoep. Aanspreken heeft geen zin meer vaak genoeg gedaan want ze ruimen het toch niet op. Krijg alleen maar eindeloze discussies.
Peter:
In eerste instantie is de hondenbezitter verantwoordelijk voor het opruimen. Heeft toch iets met fatsoen te maken. Aangezien niet alle hondenbezitters dit fatsoen hebben moet de gemeente handhaven. Wel zorgen voor voldoende faciliteiten.
Met invoeren hondenbelasting worden de nette hondenbezitters ook gestraft hier ben ik niet voor. Dus hoge boetes. Dit in combinatie met het handhaven van parkeer- en fietsbeleid en de handhavers zijn ook betaald.

Gelet op de vele en diverse reacties die op de website zijn geplaatst, vindt de Stichting Burgers van Venray het raadzaam dat de gemeente eerst die meningen op waarde beoordeelt vooraleer men een “publiciteitscampagne” laat uitvoeren. Overigens functioneert de website Burgers van Venray gratis, terwijl de gemeente een extern onderzoeksbureau inhuurt om via internet de mening over hondenpoep te peilen.
Of, zoals Harrie Claessens op de website aangeeft :
Het lijkt mij zinloos hier 10. 000 euro aan uit te geven. Misschien is het beter dit geld te besteden aan personen die bevoegd zijn om boetes uit te schrijven en hierop controle gaan uitoefenen. Deze personen, niet in uniform, lekker in de buurt laten controleren. De opgelegde boetes kunnen dan besteed worden aan het plaatsen van meer afvalbakken.

REACTIES

Paul C: eens

Een beste moeilijke stelling maar voor mij, als de gemeente dat niet doen, wie dan? Als we mensen willen vertrouwen, dan wordt het hetzelfde als met de troep (sorry) langs de wegen, achtergelaten door automobilisten en anderen.

Geef uw reactie.

Anneke: eens

Jij kiest voor een hond ruim zijn shit dan ook op! Kan niet eens op een speelveld lopen zonder poep aan mijn schoenen te hebben ranzig en associaal!

Geef uw reactie.

AvK: eens

Handhaven door gemeente dmv boete. Dus inzetten van personeel om toe te zien op handhaving. Campagne van 10.000 euro niet nodig, iedere hondenbezitter kent de regels. Ook extra afvalbakken en opzuigmachines niet nodig. Een plastic zakje, meenemen naar huis en dumpen! Ik spreek uit ervaring, het is niet moeilijk en iedereen is blij met de schone omgeving!

Geef uw reactie.

Bob Land: eens

Mee eens, maar het komt toch niet, want +/- 11 - 12 jaar geleden, had de Gemeente , een hele reeks hondenuitlaat banen aangelegd in Brukske, en om ongeveer de twee of drie weken , kwam een man op een zgn. "Hondenpoep opzuig machine " langs rijden en hij maakte allemaal die banen schoon. Maar er kwam bezuiniging bij de Gemeente, en de +/- € 30.000 euro die de jaarlijks kosten waren kon niet meer betaald worden, ondanks de feit dat er kwam meer dan € 200.000 per jaar binnen van de hondenbelasting , dus is de hele zaak opgeruimd , dit heb ik toen uitgebreid in de Peel & Maas via ingezonden brieven bekend gemaakt, ben wel benieuwd waar die toen de tijd speciale ontworpen machine gebleven is ?

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Bob Land : eens

Als we mensen willen vertrouwen, dan wordt het hetzelfde als met de troep (sorry) langs de wegen zoals, plastic zakjes, blikjes e.z.v., achtergelaten door automobilisten en anderen.

Geef uw reactie.

Ger: oneens

De hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond, het is mijns inziens niet fair om anderen daar de hinder van te laten ondervinden. Ook meer afvalbakken lijkt mij niet de oplossing want dat nodigt weer uit om daar huisvuil in te doen. Zakjes gewoon thuis in de afvalbak, mentaliteitsverandering is soms wel nodig maar dat geld ook zeker voor het zwerfvuil en dumpingen van afval in de buitengebieden. Mensen verwachten soms wel veel van de gemeente maar eigenlijk zijn we dat toch met zijn allen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Omdat er altijd mensen zullen blijven die niet hun eigen rotzooi opruimen. Zo ook met zwerfafval.
Schoonhouden en controle en beboeten is dan de remedie die het meest werkt.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Ik vind het idd een taak van de gemeente om te handhaven. Hondenbezitters zijn helaas toch niet allemaal zo netjes om het zelf op te ruimen. gemeente zorg voor, voldoende prulbakken om poep te deponeren (zakjes er bij), controle door BOA's, schoonhouden van perkjes (poep maar ook zeker zwerfafval stoort me mateloos).

Geef uw reactie.

huubke: oneens

iedere honden bezitter is verplicht hondenpoepzakjes mee te nemen en te gebruiken. de gemeente is verplicht om prullebakken te plaatsen op stategische plekken, zodat daar de gevulde zakjes gedeponeerd kunnen worden

Geef uw reactie.

Truus: eens

De AANPAK VAN OVERLAST is taak van de gemeente. HANDHAVEN!!.
Voor de overlast zijn de hondenbezitters verantwoordelijk. Iedere hondenbezitter weet zelf wel of hij/zij zich hieraan schuldig maakt.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Handhaven is een taak van de gemeente.Hebben ze nu toch wel ervaring mee ?!
Om nu 10.000 euro uit te geven is belachelijk.Als het niet anders is dan gewoon weer hondenbelasting invoeren, want de vervuiler betaald toch ???

Geef uw reactie.

Treintje: eens

Omdat hondenbezitsters helaas niet aanspreekbaar zijn en asociaal gedrag vertonen, dit kan alleen maar opgelost worden door lik op stuk beleid door boa's

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Altijd honden gehad, en altijd alles meteen opgeruimpt, ik kan mij goed de ergenissen voorstellen over het laten liggen van de hondenpoep, maar wat zou het toch een verbetering zijn als ik niet het halfe dorp moet rondlopen met het poepzakje,
Aub meer afvalbakken, en mensen die een hond hebben, kom op zeg, ruim het op,
Hondeneigenaren weten heel goed dat dat van ze verwacht worden.
De verantwoording ligt bij ons.en niet bij de gemeente.

Geef uw reactie.

Jos: oneens

De eigenaar is verantwoordelijk!
De gemeente faciliteert. En handhaven en beboeten als
de hondenbezitter niet opruimt!

Geef uw reactie.

jan dr :: oneens

Hondenpoep dient door de eigenaar van de hond opgeruimd te worden. Dat vereist van de hondenbezitter een discipline om dat ook te doen. Handhaving via de gemeente heeft geen zin en werkt niet. De gemeente faciliteert wel met uitlaatstroken en poepveldjes. Het is en blijft de volledige verantwoordelijkheid voor alle hondenbezitters om de poep zelf op te ruimen. En laten de burgers daar ook de betrokkenen op aanspreken , als zij constateren dat de hondenbezitters dat nalaten. De kosten van de gemeentelijke maatregelen zouden eigenlijk op de hondenbezitter verhaald moeten kunnen worden. Het principe vervuiler betaalt moet in feite ook hier van toepassing kunnen zijn.

Geef uw reactie.

jan hagenaar: eens

het is een beetje dubbel aan de ene kant moet je een hond leren om het niet midden op het trotoir te doen aan de andere kant betaald men honden belasting zogenaamd om de overlast van honden op te ruimen ..maar nee dat gebeurt dus niet dus eigenlijk vind ik dat of de honden belasting af schaffen en een flinke boet aan de honden bezitter die rommel niet opruimd . of honden belasting en de geeente ruimt de troep op

Geef uw reactie.

sjef: eens

de reacties "oneens" hebben de vraag niet altijd begrepen,

Geef uw reactie.

Ik: eens

He jorispark ligt er vol mee wordt tijd dat de gemeente hier wat aan doet

Geef uw reactie.

Theo Reinerink : eens

De aanpak is een taak van de gemeente. Zij dient te zorgen voor voldoende uitlaatplaatsen. Laat onverlet dat de hondenbezitter verantwoordelijk is en zelf de poep dient op te ruimen. Bij niet opruimen is een ruimhartige boete op zijn plaats. Streng handhaven dus. Tevens is een verbod voor het vrij rondlopen van zowel honden als katten op zijn plaats. Ook katten veroorzaken de nodige overlast en zijn funest voor de vogelstand in de buurt.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

er moet iemand op kontroleren nu kun je vaak niet meer over een grasveldje lopen zonder verassing onder je schoenen..., de gemeente lijkt mij de meest logische handhaver.

Geef uw reactie.

Frie: oneens

Hondenpoep dient te worden opgeruimd door de eigenaar. Taak van de gemeente is om voor voldoende vuilnisbakken te zorgen.

Geef uw reactie.

Y: eens

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende afvalbakken zijn om de hondenpoep in te gooien. In brabant zie je sommige afvalbakken, waar veel honden lopen, ook speciale hondenpoepzakken hangen. Een voorlichtingscampagne van 10.000 euro is zonde van het geld. Daar kun je veel afvalbakken voor neerzetten. Boetes vind ik onzin. Als ik een half uur ga wandelen en nergens een afvalbak zie staan, ga ik er niet een half uur mee rond lopen. Alleen als ik weet daar staat een afvalbak dan ruim ik het op. Gelukkig zijn er rond mijn huis waar ik mijn hond regelmatig uitlaat meerdere afvalbakken (en dat op zijn klein stukje).

Geef uw reactie.

Henny: eens

3 jaren bezig geweest in Landweert met hondenpoepoverlast. Conclusie: gedoogzones afschaffen! Altijd en overal de hondenpoep opruimen. Er zitten meestal ziektekiemen in de drollen, die in het milieu terechtkomen, als we de drol niet opruimen. Zo maken we onszelf ongezond. In de Gemeentewet staat al dat er een boete van € 140,- uitgeschreven kan worden als men de drol laat liggen. Doen!
Alleen handhaven gaat gedragsverandering teweegbrengen. Die € 10.000,- kan echt beter besteed worden om te handhaven. In landweert hebben we huis aan huis informatie verspreid. Ga je hondenuitlaters wijzen op hun plicht, dan zegt deze: ik dacht dat je het hier niet op hoefde te ruimen! Voorlichting helpt niet, of een heel klein beetje. Handhaving werkt altijd. Daarom is het een taak van de gemeente. De hondenuitlater alleen wijzen op zijn plicht helpt niet voldoende.

Geef uw reactie.

Harrie Janssen: eens

Er staan veel te weinig bakken vooral in de kerkdorpen.
Wij wandelen veel. Als je dan in Brabant ziet hoeveel prullenbakken ze daar hebben staan met de zakjes eraan hangen ,dat zouden ze hier ook moeten doen .
Daar zie je nergens hondepoep liggen.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

gemeente, dat zijn wij allen, de gemeenschap. het hebben van een hond is een keuze van mensen zelf, dus hoeft de gemeenschap (gemeente ) daar niet voor te faciliteren. Dus de eigenaar van een hond ruimt ook de hondenpoep, en neemt deze mee naar huis om daar in de afvalbak te gooien.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Maar niet met een voorlichtingscampagne... Dat is geld weggooien. Goede voorzieningen en hoge boetes bij overtreding. Voorlichting heeft, zo zien we keer op keer, weinig nut en een erg korte houdbaarheid. Het systeem van voorheen (uitlaatstroken die schoongemaakt werden en om dat te financieren, hondenbelasting) was zo gek nog niet.

Geef uw reactie.

Joan: eens

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het opruimen van poep bij de hondenbezitter.
Controle op handhaving door Boa's. Bekostiging hiervan door invoering van de hondenbelasting !
Het aantal honden zal zeker met 50%verminderen waardoor het overlast probleem beduidend minder zal worden.

Geef uw reactie.

femaal: oneens

honden bezitters moeten zelf de poep opruimen zo niet geen waarschuwing maar direct een hoge bekeuring en weer honden belasting invoeren

Geef uw reactie.

gerrit: oneens

Honden moeten in de tuin of op het balkon van hun eigen baasje poepen.
Dat kan de baas die hondjes gewoon leren.

Hondenpoep hoort NIET in de OPENBARE RUIMTE.
Hondenpoep hoort DIRECT opgeruimd te worden door het baasje.

Alle honden moeten op eigen terrein poepen,
Alleen paarden, vogels e.d. mogen op de openbare weg schijten.

Geef uw reactie.

Reactie: oneens reageert op gerrit : oneens

Paardenpoep dat is pas verschrikkelijk. Dat zij dat maar eens opruimen. Baasjes mogen de hond best buiten uitlaten als ze het maar opruimen. Een hond moet kunnen wandelen en zijn energie kwijt en dat ze dan hun behoeften doen kun je niets aan doen. Een afvalbak is de oplossing.

Geef uw reactie.

Beekman: eens

Eigenaren van dieren zijn als 1e verantwoordelijk voor de overlast die hun dieren geven. Ben wel van mening dat er meer hondenuitlaat velden mogen komen en vooral meer prullenbakken op straat.
Meer controle erop wonen nu tegenover een seniorenflat en de meeste senioren die hun honden uitlaten ruimen de poep niet op. Gevolg onze kinderen zitten wekelijks onder de hondenpoep. Aanspreken heeft geen zin meer vaak genoeg gedaan want ze ruimen het toch niet op. Krijg alleen maar eindeloze discussies.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Natuurlijk ligt de grootste verantwoordelijkheid bij de hondenbezitters mn opruimen van poep maar de gemeente moet wel voorwaarden scheppen zoals voldoende afvalbakken en plekken om honden uit te kunnen laten. Controle en boetes lijken me niet haalbaar

Geef uw reactie.

Linda: eens

Oneens. Aanpak wel (in de zin van handhaven) en faciliteiten bieden (genoeg afvalbakken). Verantwoordelijk nee dat zijn de hondeneigenaren en die weten dondersgoed dat ze op moeten ruimen. Wij hebben ook een hond en hebben altijd zakjes mee om op te ruimen. Maar het is wel frustrerend dat je tijdens wandelingen continu met een poepzakje rond moet lopen omdat je hem niet kwijt kan.

Geef uw reactie.

Toon de Klein: oneens

de honde bezitters moet de stront van hun hond zelf opruimen en indien gecostateerd wordt datze dat niet doen zonder pardon op de bon en niet een kleintje maar een waarvan ze denken dit is me die hondestrond geen twee keer waard

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Heel simpel, het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Al jaren wordt er aandacht gevraagd voor het gebruik van een hondenpoepzakje.
Hondenbezitter gebruik dit dan ook.

Geef uw reactie.

Linda: eens

Eens omdat ik vind dat ik vind dat ze horen te zorgen voor voorzieningen zoals voldoende prullenbakken en deze tijdig te legen.
Controles zijn ook niet overbodig voor vuilnis dumpers zodat prullenbakken niet overvol huisvuil zitten.
Ik denk dat een boete ook kan helpen zodat men de poep zelf opruimt. Zelf hond bezitster, het zou niet in me opkomen een anders stoep te bevuilen. Wel een zone vrij geven zoals de singels en dit onderhouden.

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: oneens

Graag wil ik mijn 'oneens' nuanceren. De eigenaar is uiteraard zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van zijn hond. Wij hebben plastic zakjes bij ons en rapen elke poep van onze honden op tenzij het meer dat twee meter van de weg af ligt in het buitengebied. Binnen de kom wordt alles door ons verwijderd. Maar soms moet je wel erg ver met dat zakje poep lopen voor dat het thuis in de vuilnisbak gaat. Afvalbakken, wel of niet specifiek voor de poep, zijn wel erg wenselijk. En dit is iets dat wel op het bordje van de gemeente dient te liggen!

Geef uw reactie.

Monique Cox: eens

Hondenpoep op staat is inderdaad erg vies en ook ik houd daar niet van. Wij hebben een hond maar die doet haar behoefte netjes in de struiken. Een nare bijkomstigheid daarbij is dat ze dan alle rommel die in de berm ligt ook tevoorschijn haalt. Pfff.... laten we daar dan ook meteen voor stemmen om daar iets mee te doen? Heel vervelend en zeker weten nog zelfs gevaarlijk wat ze er soms allemaal uithaalt. Glas, blik, voedsel, plastic enz.

Geef uw reactie.

Christel van Toor: eens

Ik vraag al jaren in wanssum meerdere afvalbakken. Er zijn echt te weinig mensen die t opruimen

Geef uw reactie.

Eric : eens

Om uitlaattereintjes is al gevraagd bij de gemeente, maar daar is geen tijd en of geld voor. En nu met dit komen?

Geef uw reactie.

Eric: eens

Zorg er eerst maar eens voor dat de prullenbakken weer terugkomen.

Geef uw reactie.

Tilly van Zoest: eens

De hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen huisdier, maar de gemeente moet wel voor genoeg afvalbakken zorgen. Ik heb geen hond maar wel de stront van een andere hond in mijn voortuin. Heb al een verbodsbordje geplaatst maar het helpt niks eigenlijk

Geef uw reactie.

Peter: eens

In eerste instantie is de hondenbezitter verantwoordelijk voor het opruimen heeft toch iets met fatsoen te maken.
Aangezien niet alle hondenbezitters dit fatsoen hebben moet de gemeente handhaven.
Wel zorgen voor voldoende faciliteiten.
Met invoeren hondenbelasting worden de nette hondenbezitters ook gestraft hier ben ik niet voor.
Dus hoge boetes.
Dit in combinatie met het handhaven van parkeer- en fietsbeleid en de handhavers zijn ook betaald.

Geef uw reactie.

Scholten: oneens

Oneens voor de gemeente iedereen heeft een hondenzakje op zak raap het op
Alleeen de katten poep vindt ik niet zo fijn vooral niet in je eigen tuin

Geef uw reactie.

Manon: eens

Als er meer prullenbakken in de wijken komen te staan is het probleem al voor de helft opgelost!!!!
Meer prullenbakken - minder drollen- minder overlast.

Geef uw reactie.

Harrie Claessens: oneens

Het lijkt mij zinloos hier 10000 euro aan uit te geven. Misschien is het beter dit geld te besteden aan personen die bevoegd zijn om boetes uit te schrijven en hierop controle gaan uitoefenen. Deze personen niet in uniform lekker in de buurt laten controleren. De opgelegde boetes kunnen dan besteed worden aan het plaatsen van meer afvalbakken>

Geef uw reactie.

Linda: oneens reageert op Harrie Claessens : oneens

Dus eerst boetes geven en dan pas voorzieningen? Lijkt me verkeerd om niet

Geef uw reactie.

Janneke: oneens

Ik heb zelf ook 2 kleine hondjes en ruim het zelf netjes op. Vind dit niet meer dan normaal. Ik zelf heb meer last van mensen die hun hond los hebben lopen!!

Geef uw reactie.

Paul Willems: oneens

We hoeven al geen hondenbelasting te betalen en weer deze discussie.
Heb zelf 2 honden. Als ze buiten ergens poepen of plassen dan:
- laat ik ze niet in iemands tuin
- niet in een speeltuin
- niet op plekken waar mensen lopen
En anders gewoon opruimen. Is toch niet zo moeilijk of wel?

Geef uw reactie.

wim: oneens

de hondenbezitter is verantwoordelijk voor opruimen. De gemeente moet handhaven en faciliteren. Dus zorgen voor goede voorzieningen.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Eigenaar van de hond moet de poep opruimen.
Inrichten van hondenuitlaatterreintjes zoals in de buurgemeente Horst zouden wel een toegevoegde waarde kunnen hebben.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Eigenaar van de hond moet de poep opruimen.
Inrichten van hondenuitlaatterreintjes zoals in de buurgemeente Horst zouden wel een toegevoegde waarde kunnen hebben.

Geef uw reactie.

Janneman: eens

De vraag gaat over overlast. Als hondenuitlaters de poep opruimen is er geen overlast. Als ze dat niet doen, wel. Dan komt de gemeente aan bod om het achter laten van die overlast te bestrijden door voorlichting maar ook door handhaving en facilitering van de opruimmogelijkheden.

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Als hondenbezitter moet je voor je hond zorgen, inclusief het opruimen van de uitwerpselen. Ken verschillende mensen die dit probleemloos doen. De gemeente is daar natuurlijk niet verantwoordelijk voor, maar zou wel voor handhaving moeten zorgen. Sommige hondenbezitsters zijn verschrikkelijk asociaal en laten liggen wat er uit het beestje komt. Zij zouden flink beboet moeten worden. In ieder geval niet meer prullenbakken, want dan wordt er nog meer illegaal gedumpt.

Geef uw reactie.

jack: eens

honden bezitters zijn aansprakelijk , maar de gemeente moet handhaven.
Door honden belasting in te voeren kan dit betaald worden.

Geef uw reactie.

Ben Allert: eens reageert op jack : eens

Helemaal met je eens Jack !

Geef uw reactie.

Paul Willems: oneens reageert op jack : eens

Ben benieuwd of je dan ook minder OZB gaat betalen

Geef uw reactie.

Kees M : oneens

Hondenpoep is een verantwoordelijkheid van de hondenbezitters. Voorlichting is prima. De wijkraad Antoniusveld heeft in het verleden met succes actie gevoerd met het plaatsen van vlaggetjes op hondendrollen. Toen viel op hoeveel dat er waren! Daarna namen veel hondenbezitters hun verantwoordelijkheid. En zo hoort het ook. Het geld voor een campagne kan beter besteed wat mij betreft.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

In eerste instantie is natuurlijk de hondenbezitter verantwoordelijk voor zijn huisdier. Maar door de hondenbelasting weer in te voeren kan de gemeente handhavend optreden.

Geef uw reactie.

henk: oneens

de eigenaar van de hond is diegene die de poep moet opruimen.
de gemeente moet wel controle uit oefenen en een proces-verbaal geven als dit niet gebeurt

Geef uw reactie.

Tom vd Hoek: oneens

Fatsoen hoort er ook bij

Geef uw reactie.

A: eens

Voorbeeld

Vele mensen lopen de singels met honden
Ook ik val hier onder
Nergens op de hele singels van venray zie je iets staan waar je de behoefte van je hond in kunt doen
Ik zie mijzelf ook niet de hele singeloop
Met een zakje vol de singels lopen
Als heybgebeurd probeer ik wel de hond zover in de bermen te krijgen zodat niemand er last van heeft tijdens het wandelen

In de wijken als je rondje huis loopt niet meer als normaal dat je hey mee na huis

wat ik wel heel raar vind ik werk zelf in Horst daar zijn speciale honden toiletten war zeer zeker werkt en waar je ook zakjes in kan doen
Waarom.kan zoiets niet in gemeente venray ??
Vroeger had je ook nog poep zuigers die elke week of zo rondje reed ook die zijn verdwenen

Het blijft natuurlijk iets voor de baas zelf hoe je er mee om gaatHeb meer last van de loslopende katten die in de tuinen hun behoefte doen!!

Geef uw reactie.

Lisana: oneens

Het is van de zotte dan hondenbezitters hep poepprobleem niet zelf op zouden kunnen lossen.
Bekeuren als ze niet zelf de poep opruimen. Als het een probleem van de gemeente zou zijn zou ik dus mee moeten betalen aan de luiheid van die hondenbezitter. Ik wil geen hond en betaal ook niet voor de poep die anderen achterlaten.
Het is dus geen probleem vd gemeente.

Geef uw reactie.

Ben Allert: eens

De overlast door hondenontlasting is een reden tot herinvoering van hondenbelasting.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er moeten meer prullenbakken neer gezet worden vooral in de kerkdorpen.
Wij wandelen veel als je dan in Brabant wandeldwil je niet weten hoeveel prullenbakken,
daar staan met de zakjes eraan hangen
Daar zie je nergens hondenpoep liggen ,dus meer prullenbakken is zeker ‘n oplossing

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Gewoon 1500 euro boete als je de eigen shit niet opruimt, dit opnemen in apv Venray.
De inkomsten hiervan benutten voor honden uitlaat plaatsen.

Geef uw reactie.

G.P.: eens

Het is taak van de gemeente om regelgeving omtrent het uitlaten van honden ( en andere huisdieren) duidelijk te maken én te handhaven. Duidelijke regels en goede voorlichting blijven noodzaak. Handhaven indien nodig is dan ook prima te doen en MOET dan ook gebeuren.

Geef uw reactie.

A.H. van Dinter: oneens

Het probleem van hondenpoep wordt niet veroorzaakt door de gemeente,maar door degenen die honden bezitten.Op de eerste plaats is het dan ook de taak van de hondenbezitsters om deze overlast te voorkomen, door zelf voor de opruiming hiervan te zorgen. De gemeente kan hier wel in ondersteunen door afvalbakken te plaatsen, die dan weer gebruikt worden voor ander afval.

Geef uw reactie.

goederaadxs4all.nl: oneens

Als je graag een hond hebt prima, maar daar hoeft een ander geen last van te hebben.
De gemeente kan als toezicht houder fungeren maar de honden bezitter is zelf verantwoordelijk.
Het moet niet zo zijn dat een ander jou troep moet opruimen.

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Als je huisdieren hebt, moet de plicht er ook zijn om het afval op te ruimen. Waarom zou een hondenbezitter het niet op hoeven te ruimen. Als ik zie dat hier iemand de hond laat poepen, krijgt hij de kans om het op ruimen. Anders krijgt diegene het zeker op zijn adres. Voor de kleine knaagdieren, vogels en andere huisdieren, moeten de bezitters het ook zelf opruimen.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

de gemeente heeft zelf een zuiger om de honden poep zelf op ruimen,
dar betalen wij ook voor he

Geef uw reactie.

theo: oneens

WIJ WONEN IN HET BUITEN GEBEID,VAN DE GRENS WAAR DE HONDEN POEPZAK VERPLICHT IS. WIJ RUIMEN HET OOK OP.
EN DAT HOORD ELKE HONDEN BEZITTER TE DOEN.

Geef uw reactie.

Pim: oneens

Je bent als baas van je eigen huisdier verantwoordelijk voor de poep van de hond. Mensen die dat niet vinden, daar heb je niks aan, want die hebben dan meestal overal Schijt aan, om in de juiste termen te blijven. Ik zie dat mensen eens hebben geklikt maar dan toch zeggen dat het baasje verantwoordelijk zijn. Zo is het geen goede stelling lijkt mij !!

Geef uw reactie.

Hans: eens

De overlast wordt inderdaad door de hondebezitter veroorzaakt want het opruimen is de taak van de bezitter maar de aanpak hiertegen ligt wel degelijk bij de gemeente.

Geef uw reactie.

Geert: oneens

Nee natuurlijk niet. De hondenbezitter hoort dit op te ruimen van zijn eigen hond. Is echt aso als je dit niet diet. Zijn er helaas nog veel te veel. Handhaven lijkt mij

Geef uw reactie.

roelie arts: oneens

Oneens, omdat de verantwoording ligt bij de hondenbezitter.

Echter, door de Gemeente zouden bakken geplaatst moeten worden,
zodat de poepzakjes weg gegooid kunnen worden. (ook in aanliggende dorpen)

Ook zou het sieren als er een honden uitlaatgebied zou kunnen komen.
Een stuk bos omheind. Daar zouden de honden dan los kunnen lopen.

In dorp en buitengebied en bos, de honden ALLEMAAL aan de lijn.
En dat dan ook controleren.

Geef uw reactie.

joos: oneens

Het wordt wel al te gek om de gemeente deze taak te geven.
De hondenbezitters (en ook van andere dieren die gebruik maken van de openbare ruimte) zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor de overlast die hun huisdieren veroorzaken. Men moet niet de andere burgers opschepen met kosten voor deze vervuiling die rechtstreeks toe te wijzen is aan personen. Het niet opruimen is een toonbeeld van asociaal gedrag.

Geef uw reactie.

Jan J: eens

Een streng controle en boete beleid zou wellicht helpen . Wel hebben hondenbezitters een eigen verantwoordelijkheid .Honden : aangelijnd , en de poep zorgvuldig opruimen en afvoeren.
Je kan jouw plaatsgenoten niet opzadelen met die vieze smurrie !

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De eigenaar van de hond is hiervoor verantwoordelijk. Helaas zie ik regelmatig eigenaren die daar anders over denken. Resultaat, vervuiling door hondenpoep. Misschien zou er een dna data bestand gemaakt kunnen worden om de hond bij de drol te kunnen matchen. Zo zou dan alsnog de eigenaar gevraagd kunnen worden de poep op te ruimen. De gemeente zou het probleem natuurlijk ook eenvoudiger kunnen oplossen zoals in het verleden ook gebeurde. Maar toch wil ik opmerken dat iedereen valt over een hondendrol, maar niet nadenkt over alle honden drollen waar ze niet over gestruikeld zijn. Er zijn veel honden bezitters die netjes hun plicht doen.

Andere opmerking. De site wipt irritant op en neer bij het neerschrijven van een mening

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

De honden/kattenbezitters zijn zelf verantwoordt voor de uitwerpselen van hun huisdier. Als baasje heb je niet alleen de lusten, maar ook de lasten van je huisdier. Ik vind het erg ongemanierd om de poep op de stoep of speelveld te laten liggen, zodat je dat aan je schoenen of kleding krijgt!
Daar moet men de gemeente niet voor op laten draaien.

Geef uw reactie.

M.W. Peeters: eens

Het is een natuurlijke behoefte voor een hond en of kat maar dit moet wel onder controle c. q. toezicht en verantwoording van de eigenaar van voornoemde huisdieren gebeuren. Huisdierenbezitters zijn derhalve
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opruimen van de overblijfselen en NIET op gras, perken, paden, trottoirs, en dergelijken naar fatsoensnormen uit het oog ofwel openbaarheid te verwijderen.
Dit is een fatsoensnorm die elke welopgevoede huisdierbezitter dient op te ruimen.
We hebben toch wijkagenten welke hierop toezicht kunnen houden ofwel een bekeuring presenteren???
Is dit niet meer van toepassing???? nee.., nou dan voer het maar SNEL weer in en breng de kosten hiervoor dan maar in rekening van de vervuilers die niet het principe en fatsoen hebben deze zelf op de ruimen en in een plastic zak mee naar huis te nemen. DIT IS MIJN OPVATTING HIEROVER.

Geef uw reactie.

Cees: oneens

Taak van hondenbezitters. Gemeente moet wel voorzieningen treffen voor hondenuitlaatplakken.

Geef uw reactie.

Van een hondendrol op straat wordt niemand blij.

Net zoals mensen moeten ook honden dagelijks poepen. Het verschil is echter dat honden geen toilet kunnen gebruiken en hun behoefte ergens buiten of op straat moeten doen.
Hondenbezitters behoren te weten dat zij bij het uitlaten van hun hond binnen de bebouwde kom verplicht......

Lees verder