ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

dinsdag, 02 januari 2018 16:04 De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

Overlast hondenpoep ligt aan gemakzucht hondenbezitter.

Op de website Burgers van Venray stond in de maand Januari een stelling over de problemen die men ondervindt met het aantreffen van hondenpoep op straat.
De stelling : De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.

De mening van de inwoners van Venray was nogal verdeeld over de vraag of er hier wel een taak van de gemeente ligt. Verdeeld in die zin, dat 49 % het eens was met de stelling en 51 % dus niet. In totaal hebben maar liefst 3400 personen de website bezocht. Daarvan hebben er 85 naast het uitbrengen van hun stem ook de eigen mening op de website laten vermelden. In vrijwel alle reacties, zowel van de eens- als de oneens- stemmers, wordt er met name op gewezen dat het opruimen van de hondenpoep de taak is van de hondenbezitter zelf. Dat er sprake is van overlast, komt omdat sommige hondenuitlaters hun verantwoordelijkheid daarbij niet inzien. Een enkeling noemt dit zelfs asociaal.

De meeste “eens” stemmers gaven in hun reacties aan dat de gemeente moet zorgen voor meer afvalbakken of uitlaatveldjes.

Uit de reacties van de “oneens” stemmers blijkt dat niet de gemeente maar alléén de eigenaar van de hond de verantwoordelijkheid heeft de ontlasting op te ruimen.
Het opnieuw invoeren van de hondenbelasting wordt door deze groep hondenbezitters niet als oplossing gezien, omdat zij dan worden opgezadeld met kosten van door anderen veroorzaakte overlast.

Alle reacties zijn nog na te lezen op de website onder “vorige stellingen”.
Sommige ongenuanceerde “oneens” meningen willen we toch hierna noemen.
Jos:
De eigenaar is verantwoordelijk! De gemeente faciliteert. Handhaven en beboeten als
de hondenbezitter niet opruimt!
Frie:
Hondenpoep dient te worden opgeruimd door de eigenaar. Taak van de gemeente is om voor voldoende vuilnisbakken te zorgen.
Hans:
Gemeente, dat zijn wij allen, de gemeenschap. Het hebben van een hond is een keuze van mensen zelf, dus hoeft de gemeenschap (gemeente ) daar niet voor te faciliteren. Dus de eigenaar van een hond ruimt ook de hondenpoep op en neemt deze mee naar huis om daar in de afvalbak te gooien.
Ivonne Kuiper:
De eigenaar is uiteraard zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van zijn hond. Wij hebben plastic zakjes bij ons en rapen elke poep van onze honden op tenzij het meer dat twee meter van de weg af ligt in het buitengebied. Binnen de kom wordt alles door ons verwijderd. Maar soms moet je wel erg ver met dat zakje poep lopen voor dat het thuis in de vuilnisbak gaat. Afvalbakken, wel of niet specifiek voor de poep, zijn wel erg wenselijk. En dit is iets dat wel op het bordje van de gemeente dient te liggen!

Maar ook de “eens” stemmers laten zich niet onbetuigd om hun mening te geven.
Henny:
3 jaren bezig geweest in Landweert met hondenpoepoverlast. Conclusie: gedoogzones afschaffen! Altijd en overal de hondenpoep opruimen. Er zitten meestal ziektekiemen in de drollen, die in het milieu terechtkomen, als we de drol niet opruimen. Zo maken we onszelf ongezond. In de Gemeentewet staat al dat er een boete van € 140,- uitgeschreven kan worden als men de drol laat liggen. Doen!
Alleen handhaven gaat gedragsverandering teweegbrengen. Die € 10.000,- kan echt beter besteed worden om te handhaven. In Landweert hebben we huis aan huis informatie verspreid. Ga je hondenuitlaters wijzen op hun plicht, dan zegt deze: ik dacht dat je het hier niet op hoefde te ruimen! Voorlichting helpt niet, of een heel klein beetje. Handhaving werkt altijd. Daarom is het een taak van de gemeente. De hondenuitlater alleen wijzen op zijn plicht helpt niet voldoende.
Beekman:
Eigenaren van dieren zijn als 1e verantwoordelijk voor de overlast die hun dieren geven. Ben wel van mening dat er meer hondenuitlaat velden mogen komen en vooral meer prullenbakken op straat.
Meer controle erop wonen nu tegenover een seniorenflat en de meeste senioren die hun honden uitlaten ruimen de poep niet op. Gevolg onze kinderen zitten wekelijks onder de hondenpoep. Aanspreken heeft geen zin meer vaak genoeg gedaan want ze ruimen het toch niet op. Krijg alleen maar eindeloze discussies.
Peter:
In eerste instantie is de hondenbezitter verantwoordelijk voor het opruimen. Heeft toch iets met fatsoen te maken. Aangezien niet alle hondenbezitters dit fatsoen hebben moet de gemeente handhaven. Wel zorgen voor voldoende faciliteiten.
Met invoeren hondenbelasting worden de nette hondenbezitters ook gestraft hier ben ik niet voor. Dus hoge boetes. Dit in combinatie met het handhaven van parkeer- en fietsbeleid en de handhavers zijn ook betaald.

Gelet op de vele en diverse reacties die op de website zijn geplaatst, vindt de Stichting Burgers van Venray het raadzaam dat de gemeente eerst die meningen op waarde beoordeelt vooraleer men een “publiciteitscampagne” laat uitvoeren. Overigens functioneert de website Burgers van Venray gratis, terwijl de gemeente een extern onderzoeksbureau inhuurt om via internet de mening over hondenpoep te peilen.
Of, zoals Harrie Claessens op de website aangeeft :
Het lijkt mij zinloos hier 10. 000 euro aan uit te geven. Misschien is het beter dit geld te besteden aan personen die bevoegd zijn om boetes uit te schrijven en hierop controle gaan uitoefenen. Deze personen, niet in uniform, lekker in de buurt laten controleren. De opgelegde boetes kunnen dan besteed worden aan het plaatsen van meer afvalbakken.

REACTIES

Van een hondendrol op straat wordt niemand blij.

Net zoals mensen moeten ook honden dagelijks poepen. Het verschil is echter dat honden geen toilet kunnen gebruiken en hun behoefte ergens buiten of op straat moeten doen.
Hondenbezitters behoren te weten dat zij bij het uitlaten van hun hond binnen de bebouwde kom verplicht......

Lees verder